Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Årsmøteseminar tirsdag 1. juni kl 09.00Åpning v/ Erling Wærenskjold og Heidi Juhler Kl 09.15Velkommen til Bergen v/ konsernsjef Atle Neteland, BKK as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Årsmøteseminar tirsdag 1. juni kl 09.00Åpning v/ Erling Wærenskjold og Heidi Juhler Kl 09.15Velkommen til Bergen v/ konsernsjef Atle Neteland, BKK as."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Årsmøteseminar tirsdag 1. juni kl 09.00Åpning v/ Erling Wærenskjold og Heidi Juhler Kl 09.15Velkommen til Bergen v/ konsernsjef Atle Neteland, BKK as kl 09.30Presentasjon av fjernvarmen i Bergen, v/ Øystein Haaland, BKK Varme kl 10.00Presentasjon av fjernvarmeprosjekter i Skien v/ Steinar Bjerke Lørenskog v/ Fredrik Dahl-Paulsen Ålesund v/ Odd Helland kl 11.00Kaffepause kl 11.20Hvordan taklet fjernvarmebedriftene vinteren 2010 ? v/ Jon Tveiten, Norsk Energi kl 11.40Ny kostnadsoversikt for utbygging av fjernvarme v/ Mats Rosenberg, Bioen kl 12.00Viktige saker for Norsk Fjernvarme i 2010 v/ Rune Volla, Hafslund Fjernvarme Kl 12.30Årsmøtet 2010, se saksliste og årsmøtepapirer kl 13.00Lunsj kl 14.00Evt busstransport til Flesland lufthavn

2 Europower, april 2010

3 Aftenposten, 17. mars 2010

4 Status for rammevilkårarbeidet 1. Fjerning av forbrenningsavgiften: Oppnådd 2. CO2 avgift på gass fra 1. juli: Oppnådd, men forsinket 3. Energimerker fra 1.juli: Noe oppnådd, mye gjenstår 4. TEK 10 fra 1. juli: Mye oppnådd, men for vide unntaksmuligheter 5. Regulering av fjernvarmeprisen: Oppnådd

5 Status for rammevilkårarbeidet (II) 6. Infrastruktur for fremføring av kabler og rør: Saken løftet politisk, balansert forskrift mulig 7. Støtte til fjernvarmeutbygging: Oppnådd varmemål, stor støtte til fjernvarmeinfrastruktur, konkurransen vil øke mot andre sektorer 8. Videreføring av Næringslivets NOx fond: Positive forhandlinger med MD, 6 års avtale fra 2011 9. Økt energipris: Ikke oppnådd økning av elavgift, (men økt nettleie og CO 2 -kvotepris øker energiprisen, og evt. El-sertifikater)

6 Prosjekter 2010 1.Samspill fjernvarme- elnett : Samarbeid med Statnett om verdien av fjernvarme i kraftsystemet 2. Fjernvarme og energieffektivisering i bygg: opplæring av myndigheter og politikere, omdømmebygging 3. Fremtidens fjernvarme: - EuroHeat-prosjektet Technology Platform, inkl. EcoHeat4 EU - IEA DHC: prosjekter om fjernvarme til fremtidens bygg 4. Kompetanseutvikling i fjernvarmebransjen: fra Kurs i Energiomlegging (Varmesentraler med fornybar energi) til fjernvarmeprofessorat på NTNU 5.Kostnader for konvertering til vannbåren varme

7 7 Utfordringer videre  Lønnsomhet i fjernvarmeutbyggingen :  Sikre fortsatt investeringsstøtte på samme eller høyere nivå  Videreføre støtte til varmefortetting / konvertering fra elvarme til vannbåren varme  Energimerker:  Primærenergibruk i stedet for levert energi  Positivt med ett felles merke, men fortsatt uheldig for fjernvarme  PBL og TEK 10:  beholde tilknytningsplikt for fjernvarme  skjerpe inn unntaksmuligheter fra kravene  Energieffektivisering i bygg:  bred informasjon om energiomlegging og fjernvarme til lavenergibygg  Samordning i grøft:  enighet om likebehandling av veieier og ledningseiere fra politikere og alle berørte departementer


Laste ned ppt "1 Årsmøteseminar tirsdag 1. juni kl 09.00Åpning v/ Erling Wærenskjold og Heidi Juhler Kl 09.15Velkommen til Bergen v/ konsernsjef Atle Neteland, BKK as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google