Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konverteringsprogrammet 2009, fra el til vannbåren varme Fjernvarmedagene i Oslo 29. september 2010 Trond Bratsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konverteringsprogrammet 2009, fra el til vannbåren varme Fjernvarmedagene i Oslo 29. september 2010 Trond Bratsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konverteringsprogrammet 2009, fra el til vannbåren varme Fjernvarmedagene i Oslo 29. september 2010 Trond Bratsberg

2 Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - bakgrunn Tiltakspakkepenger fra regjeringen Skape aktivitet Støtteprogram for investering i vannbårne varmesystem Omlegging til fornybar energi Erfaring med omlegging til vannbåren varme i eksisterende bygg i større skala

3 Konv-programmet var en del av regjeringens tiltakspakke Forutsetning at prosjektene som ble støttet gjennomtiltakspakken skulle komme raskt igang 3 Enova 1 200 mill Varme 330 mill LES 250 mill Konv 145 mill Ekstrabevilgning fra Regjeringen i 2009

4 Hovedmomenter i programmet Prosjekter som oppfylte kriteriene fikk tilskudd Hovedkriterier Investeringer i internt distribusjonssystem Fornybar energileveranse Gjennomføres raskt – innen 1 år Støtte begrenset til maksimalt 8 % avkastning og/eller minimum energiutbytte (fornybart) på 0,5 kWh/støttekrone –Lønnsomhetsvurdering basert på en enkel modell

5 Typer av prosjekter Investeringer i internt distribusjonsnett og tilkobling til fjernvarme (Konv-FV) Investeringer i både internt distribusjonsnett og egen energisentral (Konv-LE) Investeringer i internt distribusjonsnett og tilkobling til egen, eksisterende, energisentral (Konv LE-E)

6 Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - søknader Stor interesse for programmet – 224 søknader Stor andel av søknadene resulterte i tilsagn – 191 tilsagn Det er ble gitt tilsagn på 144,5 MNOK Offentlige byggeiere har vært aktive – 118 tilsagn

7 Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - investeringer Prosjektene skulle utløse investeringer på 614,1 MNOK, fordelt på Vannbårent distribusjonssystem Varmesentral Tilknytning til fjernvarme

8 Program for konvertering av varmeanlegg i bygg – fornybar energi Prosjektene skulle bidra til en omlegging til fornybar vannbåren varme tilsvarende 81,2 GWh. Fornybar varme fra egen varmesentral – 73 prosjekter Fornybar varme fra ekstern varmeleverandør – 118 prosjekter

9 Program for konvertering av varmeanlegg i bygg - resultater Prosjektene skulle bidra til at 763.000 m2 oppvarmet areal legges om til forsyning via vannbåren distribusjonssystem Det skal i tillegg tilknyttes et oppvarmet areal på 101.000 m2 til fornybar varme (eksisterende internt distribusjonssystem)

10 Prosjekter - typer 10

11 Prosjekter – privat og offentlig

12 Prosjektene som ble støttet hadde lavt energiutbytte 12 64 % av prosjektene hadde fornybart energiutbytte på 0,5 kWh/støttekrone

13 Utfordringer i prosjektgjennomføringen Det tar lengre tid å gjennomføre prosjektene enn først antatt –En vesentlig andel av prosjekteierne har anmodet om utsatt prosjektslutt Frafall – kanselleringer –18 prosjekter er meldt at de ikke vil bli gjennomført –Årsaker Bygg sees i et lengre tidsperspektiv og tiltak innenfor vannbåren varme koordineres med andre tiltak i bygget Prosjektene er dyrere å gjennomføre enn antatt i søknad Budsjettmessig beskrakninger

14 Installasjonskostnader for vannbåren varme Høye kostnader

15 Investeringskostnader - internt distribusjonsanlegg 15 Gjennomsnitt kr/m2 Konv 610 kr/m 2 Konv-FV 609 kr/m 2 Konv-LE 701 kr/m 2 Konv-LE-E 447 kr/m 2 Prognosesenteret (2010): Installering av vannbåren varme ROT yrkesbygg på 739 kr/m2

16 Vannbåren varme i bygg Videre satsning fra Enova

17 ….mulighetene for lavere installasjonskostnader eksisterer Fokus på enklere løsninger og økt kompetanse i alle ledd vil kunne redusere kostnadene Reduserte kostnader kan også oppnås gjennom reduserte bindinger og økt konkurranse i bransjen Installasjonskostnader for vannbåren varme er vesentlig lavere i Sverige Grønn boks Energy Camp (2009) Sintef Byggforsk (2009) Multikonsult (2009) Prognosesenteret (2010)

18 Markedsstatus vannbåren varme 2008 Nye yrkesbygg45 % ROT yrkesbygg27 % Bruksareal (%) som omfattes av installasjoner i vannbårent varmesystem Prognosesenteret (2009)

19 Kostnad ved installering av vannbåren varme må reduseres Tiltaksutvikling vannbåren varme i bygg Utvikling av konkurranse/støtteprogram Oppstart august 2010 Program lanseres våren 2011 19


Laste ned ppt "Konverteringsprogrammet 2009, fra el til vannbåren varme Fjernvarmedagene i Oslo 29. september 2010 Trond Bratsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google