Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene Oslo, 29. september 2010 Multiconsult AS v/ Anders Meinert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene Oslo, 29. september 2010 Multiconsult AS v/ Anders Meinert."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene Oslo, 29. september 2010 Multiconsult AS v/ Anders Meinert

2 2 INNHOLD 1.Innledning og arbeidsmetodikk 2.Prisutvikling rørarbeider (SSB) 3.Rørleggertariffen 4.Forbrukerundersøkelser/internett forum 5. Studie fra Prognosesenteret (Enova) mars 2010 6.Oppsummering av vår analyse (tall og utfordringer) 7.Veiene videre

3 3 Arbeidsmetodikk del 1  Rapport 2007- utgave 1- julemøte NFV 2007  Kvalitetssikring av gamle tall + innhenting av nye  Grensesnitt anayse: kun radiator/gulvarmesystem IKKE varmesentral++  Sjekk av forprosjekttall 2007, om de har blitt realisert?  Mangel på ROT kostnads erfaringstall ROT =Rehab, Ombygging, Tilbygg derfor innhenting av forprosjekt/analyse og tall på nye bygg

4 4 Arbeidsmetodikk del 2  Begrenset til Småhus, Boligblokker, Næringsbygg  Litteratur søk, markedsundersøkelser, kostnadstall fra aktører i markedet (konsulenter, byggherrer, rørleggere etc.).  Sammenligning med andre rapporter - Prognose senteret (Enova) 2010, - Holte byggnøkkel - Danmark Sverige

5 5 PRISUTVIKLING Rørleggerarbeider SSB :Kostnadsindeks for varmeinstallasjoner, næringsbygg

6 6 Rørleggertariffen: nye versus eldre bygg Arbeidsbeskrivelse NybyggEldre bygg med ryddet tilkomst Eldre bygg i bruk Differanse nye og eldre bygg a) For alt arbeid i enebolig, rekkehus og boligblokk 33%37%40%4-7% b) For alt arbeid i storindustri 28%37%45%x c) For alt arbeid i andre typer bygg en a og b over 41%48%60%7- 19% d) For alt arbeid i fyrrom og tekniske rom 70%80%90%10-20% e) For utvendig arbeid på industriområde 20% x f) For sprinkleranlegg med over 100 hoder i åpne lokaler 15%18%45%x

7 7 Rørleggertariff oppsummering.  Differansen mellom nybygg og eldre - Ryddet bygg 4-10 % - Bygg i bruk. 7-20 %  Tariffen gjelder kun timeprisen (ca 50%), ikke inkl rør, deler adm og rigg. (ca 50%) - Ryddet bygg 2 - 5 % - Bygg i bruk 3,5 -10 %

8 8 INTERNETT FORUM  Diskusjonsarena, løsninger og priser  Liten gjennomsiktighet i bransjen?!  Et forum gjør det bedre/enklere å sammenligne priser løsninger, evt. svartliste dårlige/fremheve gode leverandører/entreprenører –Bra for privatmarkedet –Høyere kvalitet og lavere priser

9 9 Prognosesenteret rapport mars 2010 (Enova)  Hovedmandatet var å sammenligne norske og svenske priser  Avdekker store geografiske forskjeller i priser, både i Norge og Sverige (Vest Norge ligger veldig høyt i Norge)  Mangel på gjennomsiktighet mellom kunde og tilbyder  Vår Observasjon: Store differanser mellom min og maks priser For eksempel ROT kontorbygg i Norge, fra 250-2000,- kr/ m 2 ROT småhus m/konvektor i Norge, 150-1700,- kr/ m 2  Snitt prisene er ”for” høye?! - Generelt: Stor usikkerhet (innhold i prisene)

10 10 Prognosesenteret Tabell: ROT boliger \

11 11 Oppsummering av kostnader i vår analyse

12 12 Eneboliger 2009-10 Noe eksempler på innhentede tall Eneboliger 2009-10

13 13 Næringsbygg diverse hele landet -2006-07 Noe eksempler på innhentede tall Næringsbygg diverse hele landet -2006-07

14 14 Næringsbygg – Kontorbygg Oslo 2009-10 Noe eksempler på innhentede tall Næringsbygg – Kontorbygg Oslo 2009-10

15 15 Konverteringskostnader – oppsummering (gjelder også nybygg)  Årsaken til store prisforskjeller/variasjoner A) Tekniske valg/kvalitet B) Byggtype - konsekvenser C) Merkantil kvalitet

16 16 A Tekniske valg – prisvariasjoner/differanser  Valg av gulvarmesystem (alu-plater, sponplater med spor, støpt i betong, eller montert under gulv i trebjelkelag.  Radiator ett-rørsystem versus to-rørs? (Ett rørs er billigere men gir dårligere kvalitet og fleksibilitet)  Med eller uten rom termostater? På radiatorsystem er dette en ekstrakostnad, På gulvarme er dette standard.  Antall radiatorer/-konvektorer per kvm

17 17 B Byggets utforming– årsak til prisvariasjon  Bygg type : Effektkrav? lavenergi, TEK2007? Etc.  Byggets kompleksitet utforming og arkitektur. Et bygg med mange vinduer og lange utvendige fasader blir dyrere, enn en bygård klemt mellom andre bygg blir billigere bla pga. flere radiatorer.  Er bygget i bruk eller, er det ryddet?  Det er stor forskjell på ROT bygg: Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg. Tilbygg er i nedre skala (300-400 kr/m2) og Ombygging i øvre del av skalaen ( 700-800 kr/m2 evt høyere).

18 18 C Merkantilt nivå - årsak til prisvariasjon  Geografisk beliggenhet både lokalt og regionalt, marked,  Anbudsbeskrivelser og innkjøpskompetanse.  ”Pære eller banan”? - Er Tappevann distribusjonsnett eller ventilasjonsanlegg inkludert? - Er kjelanlegg eller avanserte styringssystemer inkludert? - Er moms med?  Ledd i kjeden: Er prisen fra rør entreprenør eller totalentreprise?  Er det forprosjekt/analyse, budsjett eller ”som bygget” kostnad?  Er prisene konkurranseutsatt?  Prisutvikling, markedspris på stål,  Prissamarbeid?

19 19 – Noen observasjoner- 1  Marginale merkostnad for utvidelse av varmeanlegg ROT (og nybygg) kr 250-300 kr/m 2  ROT nøkkeltall anslått til ca 5-20 % høyere kostnader enn for nybygg forutsatt Radiator- gulvarme i betong/gulvbjelkelag. - Gulvvarme - ved valg alu. plater eller sponplater med spor gir.+ 200-250kr/m 2 (gjelder også nybygg)

20 20 – Noen observasjoner - 2  Fordel ROT – Kan ha lavere rigg og adm kost- forutsatt ryddet bygg  Ulemper ROT – lengre og kompliserte traser, oppheng av rør og radiatorer kan gjør prosjektet mer tidkrevende.

21 21 Oppsummering – veien videre  Nye, enklere evt. Billigere løsninger (Fokus næringsbygg) FORSLAG: - Ventilasjonsoppvarming (i USA)?, - Varmelister og store radiatorer ?  Standardisering av rør og varme bransjen (se hvordan elektrobransjen har kuttet på antall produkter?)  Utdanning, spesialisering av industri/varme rørleggere.  Se til Sverige og Danmark (5-10 år foran Norge.)

22 22 Oppsummering – veien videre  ROT-pakker i Sverige dekker 50 % av ROT-kostnadene opp til ett maks beløp.  Enova vil lansere nytt program i 2011  Støtte til ROT -gir bedre kundegrunnlag for FV selskap og bedre økonomi på lang sikt

23 23 Noen linker: http://www.vvshitlisten.dk/ http://www.dgc.dk/publikationer/notater/konvertering.htm http://www.detgroennehus.dk/dk/bw296.asp http://www.aa-f.kommune.no/?pageid=2760&pubid=37 http://www.tranemo.se/template4.asp?WebID=KOMMUN&LanguageCode=SWE &CountryCode=SE&PageID=440 http://www.svenskfjarrvarme.se/download/3026/V%C3%A4%2014%20Elkonverte ring.pdf Noen referanse bygg/personer: AnalyCen/VolmaxMulticonsult v/Vidar Løchen (2007) Oppland FylkeskommuneMorten Storsveen (2007-2010) Gausel og Goa SkoleMulticonsult v/Terje Madsen (2007) Agder EnergiKristoffer Oustad (2007-2010) 4 x kontorbygg i OsloNVS Oslo, v/Andreas Torpen (2010) 4x Eneboliger i OsloVatek AS, Oslo v/Svein Born (2010) NæringsbyggSweco v/Tor Tveit (2007) Boligblokk (analyse 55 m 2 leilighet)Norsk VVS v/Leif Amdahl 2008


Laste ned ppt "1 Rapport- Konverteringskostnader fra el til vannbåren varme Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene Oslo, 29. september 2010 Multiconsult AS v/ Anders Meinert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google