Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Min hverdag som student...... F M F F F F F F F FF TOTFLS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Min hverdag som student...... F M F F F F F F F FF TOTFLS."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Min hverdag som student...... F M F F F F F F F FF TOTFLS

2 2 Min hverdag som student......(II) Innleveringsoppgaver  Innleveringsfrist satt av lærer  Taktikk: Sette av tid dagen før innleverings- fristen Eksamen  Tidspunkt klart i starten av semesteret  Taktikk: Sette av 2-3 dager før hver eksamen

3 3.... men så kom masteroppgaven Frist: 15. mai (15:00)

4 4 Framdriftsplan i kontrakten Start Forberedelser Feltarbeid Lab.arbeid Databearbeiding Oppgaveskriving Redigering Trykking Innlevering Eksamen D X X JF X M X X A X X M X X X J X

5 5 Gantt-diagram – framlengs planlegging A C B E D H F G I FRIST Tid J

6 6 Baklengs planlegging A C B E D H F G I FRIST

7 7 Gantt-diagram A C B E D H F G I FRIST NÅ Tid PLAN Aktuell framdrift J

8 8 Programvare for prosjektstyring Microsoft Project Andre programmer for prosjektstyring Excel ?? Gå inn på http://athene.umb.no/emner/, velg emnet BUS240 og deretter GANTT-EXCEL Last ned filen MasterThesisPlan.xls

9 9 Prosjektplan Utarbeides i samarbeid med veileder List opp alle aktiviteter Lag et anslag på varigheten Angi frister og milepeler Utarbeid prosjektplanen, tidlige aktiviteter først Revider planen med 2-3 ukers mellomrom  Var fristene/varighetene realistiske?  Avvik mellom plan og gjennomføring? Hvorfor? Ved tidspress må siste del av planen utarbeides nøyaktig


Laste ned ppt "1 Min hverdag som student...... F M F F F F F F F FF TOTFLS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google