Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAP. 3: PREFERANSER A. Preferanser rangerer ”knipper av goder” (godevektorer) Faktiske valg avslører preferanser Rangering av ”hele knipper” B. Notasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAP. 3: PREFERANSER A. Preferanser rangerer ”knipper av goder” (godevektorer) Faktiske valg avslører preferanser Rangering av ”hele knipper” B. Notasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAP. 3: PREFERANSER A. Preferanser rangerer ”knipper av goder” (godevektorer) Faktiske valg avslører preferanser Rangering av ”hele knipper” B. Notasjon (x1, x2)  (y1, y2) Strengt foretrukket (x1, x2)  (y1, y2) Indifferent (x1, x2)  (y1, y2) Svakt foretrukket (minst like god)

2 C. Forutsetning om rasjonelle aktører
Tre aksiomer: Komplette preferanser: Alle knipper kan rangeres Refleksive preferanser Alle knipper minst like gode som seg selv Transitive preferanser Hvis X foretrekkes framfor Y, og Y framfor Z, da foretrekkes også X framfor Z D. Indifferenskurver Alle knipper som konsumenten er indifferent mellom er på samme IK Analogi: Høydekurver/koter på kart To IK (forskjellig nivå) kan ikke krysse hverandre

3 E. Eksempel på preferanser
(1)          Perfekte substitutter  Konstant ”trade off” mellom godene  … dvs. IK er rette linjer  (2)          Perfekt komplementære goder Godene konsumeres sammen (konstant forholdstall)  (3)          Onder    (4)          Nøytrale goder  (5)          Metningspunkt = ”Salighetspunkt (”bliss point”)

4 F. Preferanser og MRS Monotone preferanser (dvs. mer bedre enn mindre)
Dvs. IK har negative stigningstall Strengt konvekse preferenser Dvs. gjennomsnitt bedre enn begge ekstremene IK ”flater ut” mot høyre  Marginal substitusjonsbrøk (MRS) MRS=Stigningstallet på IK Fortegnet til MRS (i økonomisk litteratur)? Ulik praksis: Varian: eks. MRS= Andre: MRS=2. Oppgir absoluttverdien MRS måler vilje til å bytte et gode mot det andre Betalingsvilje - ikke hva man må betale MRS MRS=-2 betyr vilje til å bytte bort en av gode 1 mot to av gode 2


Laste ned ppt "KAP. 3: PREFERANSER A. Preferanser rangerer ”knipper av goder” (godevektorer) Faktiske valg avslører preferanser Rangering av ”hele knipper” B. Notasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google