Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskap og samarbeid – pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskap og samarbeid – pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskap og samarbeid – pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser?

2 Hvor det hele startet… Stjernø-utvalgets innstilling Samarbeidet fortsatte likevel, for eksempel i Oslofjordalliansen og UH-Nett Vest… UH-Nett Vest består av –Høgskolen i Bergen –Høgskulen i Sogn og Fjordane –Høgskolen Stord Haugesund –Høgskulen i Volda –Universitetet i Bergen

3 Om UH-nett Vest UH-nett Vest er et formelt nettverkssamarbeid mellom fem institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund. Nettverket ble opprettet 1.januar 2008, og samarbeidsavtalen gjelder for fem år framover. Nettverket skal i første omgang styrke den faglige aktiviteten ved hver enkelt institusjon. De enkelte institusjonene skal fremdeles være egne, selvstendige institusjoner, og videreutvikle egne særtrekk og fortrinn. Men sammen skal vi ta en tydelig regional, nasjonal, og internasjonal rolle når det gjelder utdanning og forsking. Lærerutdanning og forskningssamarbeid har et hovedfokus i samarbeidet.

4 Biblioteksamarbeid På initiativ fra biblioteklederne på de ulike institusjonene i nettverket er det dannet en arbeidsgruppe som skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH-nett Vest. I tiltaksplanen sin for 2009 står pilotprosjektet om å få til et regionalt konsortium øverst. Biblioteksamarbeidet ønsker å prøve ut forskjellige innfallsvinkler og forhandlingsstrategier i kontakt med leverandører av vitenskapelige databaser og tidsskrifter. Resultatene av dette arbeidet er ment å kunne nyttiggjøres i en større nasjonal sammenheng og vil være en del av det erfaringsmaterialet som er mulig å bruke når Bibliotekmeldingen (St.meld. 23, 2008 -2009) skal følges opp på det punktet som handler om nasjonale lisenser.

5

6 Nytt biblioteksamarbeid På initiativ fra biblioteklederne på de ulike institusjonene i nettverket er det dannet en arbeidsgruppe som skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotekene ved de utdanningsinstitusjonene som er knyttet til UH- nett Vest. I tiltaksplanen sin for 2009 står pilotprosjektet om å få til et regionalt konsortium øverst. Biblioteksamarbeidet ønsker å prøve ut forskjellige innfallsvinkler og forhandlingsstrategier i kontakt med leverandører av vitenskapelige databaser og tidsskrifter. Resultatene av dette arbeidet er ment å kunne nyttiggjøres i en større nasjonal sammenheng og vil være en del av det erfaringsmaterialet som er mulig å bruke når Bibliotekmeldingen (St.meld. 23, 2008 -2009) skal følges opp på det punktet som handler om nasjonale lisenser.

7 Hvorfor det er smart å samarbeide Små og sårbare fagmiljøer i de regionale høgskolene Svakere budsjett til innkjøp av dyre lisensierte ressurser Problem å holde på forskerne og sikre tilgang på studenter Hva med den distriktsvennlige profilen på høgere utdanning

8 Høyere utdanning i Norge

9 De internasjonale forlagene forstår heller ikke… Prismodellene passer ikke på nano- nivå Norge – et rikt land…?

10 Pilot regionalt konsortium for e-ressurser Et toårig pilotprosjekt under UH Nett Vest med målsetting om å oppnå akseptable og forutsigbare betingelser og priser for e-ressurser også for små fagmiljø i distriktene. Prosjektet skal være et nasjonalt pilotprosjekt for å høste erfaringer i forhold til å få til gode, fleksible løsninger for nasjonale lisenser. Prosjektet skal også se på de tilknyttede forskningsinstituttene og eventuelle behov og løsninger for disse.

11 Deltakere Lars Havåg (Høgskulen i Volda) Gerd Vik (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Halfdan Wiik (Høgskolen Stord/Haugesund) Bente Tveito (Høgskolen i Bergen) Kirsten Kårdal (Høgskolen i Bergen) Ole Gunnar Evensen (Universitetet i Bergen) Kristine Abelsnes Ove Sundby (ABM-utvikling)

12 Utvalgte ressurser… CINAHL Full Text –Sykepleievitenskap –EBSCO ATLA Serials –American Theological Library Association Springer Link e-books

13 Aktiviteter videre Videre dialog med utgivere Dialog med institusjonenes innkjøpsavdelinger Utarbeide forslag til en modell for regionale lisensavtaler (mer fleksible betingelser) Sluttrapport fra prosjektet – mai 2011

14 Første møte med ”ulvene” 16. mars? –Bachelor i anvendt økologiBachelor i anvendt økologi –Bachelor i natur- og økoturismeBachelor i natur- og økoturisme –Bachelor i skogbrukBachelor i skogbruk –Bachelor i utmarksforvaltningBachelor i utmarksforvaltning –Master i anvendt økologiMaster i anvendt økologi –NaturoppsynNaturoppsyn –Registrering av kulturminner i utmarkRegistrering av kulturminner i utmark –Årsstudium i bioenergiÅrsstudium i bioenergi –Årsstudium i jakt, fiske og guidingÅrsstudium i jakt, fiske og guiding –Årsstudium i skogbrukÅrsstudium i skogbruk –Årsstudium i utmarksforvaltningÅrsstudium i utmarksforvaltning Evenstad campus –Ligger idyllisk til i hjertet av Østerdalen, og er den minste avdelingen i Høgskolen i Hedmark


Laste ned ppt "Partnerskap og samarbeid – pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google