Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Paint School 1 Korrosjon. Paint School 2 Definisjon av korrosjon Korrosjon er en reaksjon mellom Materiale og omkringliggende miljø under dannelse av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Paint School 1 Korrosjon. Paint School 2 Definisjon av korrosjon Korrosjon er en reaksjon mellom Materiale og omkringliggende miljø under dannelse av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Paint School 1 Korrosjon

2 Paint School 2 Definisjon av korrosjon Korrosjon er en reaksjon mellom Materiale og omkringliggende miljø under dannelse av korrosjonsprodukter

3 Paint School 3 Produksjon og nedbryting av stål Plater, rør, profiler, etc. Energi- tilvirking Vann/fuktighet oksygen Råmateriale jernmalm Rust Reaksjon foregår mellom materiale og omkringliggende miljø Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål

4 Paint School 4 Nødvendige forutsetninger for å få korrosjon En katode: Det edle metall / legering (eller del av metall) En anode: Det uedle metall / legering En elektrisk forbindelse mellom de to metaller. Leder elektrisk strøm (ved elektroner) En elektrolytt: Leder elektrisk strøm (ved ioner) En galvanisk celle består av:

5 Paint School 5 Faktorer som influerer på korrosjonshastighet.  Temperatur  Saltholdighet  Oksygeninnhold  Vannhastighet  Surhet (pH)  Type elektrolytt ( f.eks. last eller kjemikalier )  Innhold av forurensnig som fremmer korrosjon  Mikro-organismer Materialer i elektrolytt

6 Paint School 6 Korrosjonsbeskyttelse med maling Prinsipper  Barriere-effekten. Danner en barriere som forhindrer sjøvann eller andre medier i å komme i kontakt med underlaget. Eksempel: Epoksy malinger.  Katodiske effekt. Malingen selv virker som en offeranode (galvanisk effekt). Eksempel: Sink-rike malinger.  Inhibierende / passifiserende effekt Malingen passiverer stålets overflate. Eksempel: Malinger iblandet rustbeskyttende pigmenter. (blymønje, kromater og fosfater).

7 Paint School 7 Unngå løsninger hvor støv / fuktighet samler seg Uheldig Bedre Beste løsning Fuktighet er innestengt

8 Paint School 8 Feil sveisetilsats i sveisefuger kan gi kraftig korrosjon Stål MERK: Sveisematerialet (fyllstoffet) må alltid være mer edelt enn grunnmaterialet Korrosjonsangrep på sveisefuge Tilsats er uedlere enn stålet Katode Anode Katode Elektrolytt

9 Paint School 9 Katodisk beskyttelse

10 Paint School 10 Prinsippet med katodisk beskyttelse I en korrosjonscelle vil stål korrodere når den kommer i kontakt med et edlere metall Det edle metallet erstattes med et mindre edelt metall enn stål: En offer anode Elektronene vil gå i motsatt retning av den opprinnelige Stålet vil bli beskyttet mens anoden vil korrodere Cp and corrosion \ CP_protection cell1

11 Paint School 11 Katodisk beskyttelse Stål beskyttet med en offeranode

12 Paint School 12 Galvanisk spenningsrekke i sjøvann

13 Paint School 13 Sink – Noranode – Coral Z Aluminium – Coral A – Coral A høyverdig Magnesium Type offeranoder

14 Paint School 14 Offeranode på skipsskrog Akterstevnsområdet må tas spesielt hensyn til Offeranoder på skroget gir øket friksjon / brennstoff forbruk CD-4930-90

15 Paint School 15 Hvorfor velge et ICCP system på skrog Glatt skrog, ingen motstand / friksjon Fleksible dokkingsintervaller Lave kostnader for langtidssystemer Lang levetid, minimum av vedlikehold Ingen sveising nødvendig i tørrdokk Ingen fare for å skade innvendige malingsystemer Hel-automatisk korrosjonsbeskyttelse Gir tilbakemelding om malingssystemets tilstand

16 Paint School 16 Typisk layout for et ICCP system Antall anoder og plassering av referanse elektroder kan variere med skipets størrelse og CP design

17 Paint School 17 Valg av maling

18 Paint School 18 Hydrokarboner Bestanddeler i maling Malinger BindemiddelPigmenterLøsemidlerTilsatsmidler Naturlig Tørkende olje Kulltjære Syntetisk Alkyd Akryl Epoksy Polyester Polyuretan Silikat Polysiloksan Hydrokarbonharpiks Fargestoff Fyllstoff Passiverende Katodisk beskyttende Biocider Ketoner Vann Alkoholer Ester Eter Bunnsatshemmer Fuktemiddel Skumdreper Anti-skinn Sikkativer Tiksotroperingsmiddel

19 Paint School 19 Mange forhold er avgjørende for hvilket malingsystem vi bør velge (1 av 2) Hva skal males ? Driftsforhold ? Korrosjonsklasser Ønsket levetid ? HMS krav ?

20 Paint School 20 Mange forhold er avgjørende for hvilket malingsystem vi bør velge (2 av 2) Vedlikehold: Frekvens og mulighet ? Forhold under påføring? Faglig utførelse ? Produktkunnskap ?

21 Paint School 21 Systemer brukt i marin industri under utfasing Malingtyper Blymønjer Bitumen Vinyl Vinyl tjære Klorkautsjuk Tjære epoksy Tinnholdige antifoulinger Hvorfor fases de ut: HMS krav – Løsemiddelinnhold – Tungmetaller – Kreftframkallende stoffer – Innhold av kjemikalier (Ozon) – Hormonhermere Uøkonomiske i bruk Ny og bedre teknologi overtar

22 Paint School 22 Malingers egenskaper bestemmes i stor grad av bindemiddelet Tre generiske typer maling påføres prøveplater: Alkyd, epoksy og polyuretan Eksponering mot sollys, vann og et kjemikalie Ulike egenskaper framkommer Viktig å velge riktig type maling for formålet Paint technology / What is paint2

23 Paint School 23 Herding / tørking ved oksydering Løsemidler fordamper Oksygen trenger inn i malingen og starter reaksjonen. Molekylene bindes sammen ved en kjemisk reaksjon Paint technology: Oxidation_drying1

24 Paint School 24 En-komponent Enkel i bruk Gode påføringsegenskaper, flyter godt God tilgjengelighet God glans og værbestandighet Gode fuktegenskaper Tåler tørr varme opp til 120ºC. Begrenset bruksområde – Vannbestandighet – Kjemikaliebestandighet (særlig alkalisk) – Løsemiddel-bestandighet – Filmtykkelse – Aldri brukes på sink Dårlig adhesjon til to komponent produkter Alkyd malinger Egenskaper Fordeler Begrensninger Bruksområder: Kun over vann, forbehandling min. St 2

25 Paint School 25 Fysikalsk tørking Løsemidler fordamper Molekylene smelter sammen Ingen kjemisk binding Paint technology: Physical_drying1

26 Paint School 26 Fordeler Fysikalsk tørking, en komponent Ikke temperaturavhengig Lett å overmale Relativt god vann-bestandighet Relativt god kjemikalie- og glans bestandighet Begrensninger Dårlig løsemiddelbestandighet Relativt lavt tørrstoffinnhold Relativt dårlige fuktegenskaper Termoplastisk(dirt pickup) Tåler tørr varme opp til omtrent 70 °C Fysikalsk tørkende malinger Egenskaper Bruksområder: Over og under vann, forbehandling min. St 2

27 Paint School 27 Kjemisk herdende malinger Løsemidler fordamper Molekylene beveger seg mot hverandre Molekylene binder seg sammen via kjemiske bindinger Et tredimensjonalt nettverk dannes Paint technology: Curing_good1

28 Paint School 28 Fordeler Høy mekanisk styrke Meget god kjemikalie bestandighet Meget god vannbestandighet Meget god alkali bestandighet Moderat syrebestandighet God adhesjon Kjemisk herding Tåler tørr varme opp til 120ºC Begrensninger Kjemisk herding Kritting Temperaturavhengig Krever blåserensing Overmalingstid Rene epoksy malinger Egenskaper Bruksområder: Over og under vann. Forbehandling min. shopprimet stål. Beskyttelse av kjemikalietanker min. Sa 2 1/2

29 Paint School 29 Fordeler Høyt tørrstoffinnhold/tykke strøk Overflatetolerant Meget god vannbestandighet Høy mekanisk styrke Meget gode fukteegenskaper God kjemikaliebestandighet Kjemisk herding Lyse farger Vinter-herder Tåler tørr varme opp til 90ºC Begrensninger Epoksy Mastik malinger Egenskaper Kjemisk herding Kritting Temperaturavhengig Bør ikke brukes på tykke strøk av fysiskalsk tørkende malinger

30 Paint School 30 Uretanalkyd Alkyd Kokt linfrøolje Rå linfrøolje Overflatetolerante malinger avhenger av bindemiddelets fukte-egenskaper Overflatetolerant maling: Epoksy Mastic Vinyl KK/Akryl Epoksy Polyuretan

31 Paint School 31 Dårlig omrøring av to-komponente malinger God omrøring er nødvendig for å få til en god herdeprosess Utilstrekkelig omrøring gjør at de ulike molekylene ikke kommer i kontakt med hverandre Det vil ikke dannes et tre- dimensjonalt nettverk Paint technology: Curing_bad1

32 Paint School 32 Vannfortynnbar Akryl God korrosjonsbeskyttelse Lavt VOC-innhold Raskere tørking enn løsemiddelholdige Flammepunkt over 100 ºC Vann som tynner / rensemiddel God UV-bestandighet God adhesjon til andre generiske typer Langsommere tørking enn løsemiddelholdige typer ved høy RH og lav temperatur Må lagres og transporteres over 0 ºC Trenger god ventilasjon Noe dårligere kjemikalie resistens enn løsemiddelholdige FordelerBegrensninger

33 Paint School 33 Vannfortynnbar epoksy God korrosjonsbeskyttelse Redusert utslipp av løsemidler Lavt VOC-innhold Flammepunkt over 100 ºC Vann som tynner Herder ned til 5 ºC God adhesjon til stål, galv. stål, aluminium og betong Trenger god ventilasjon ved høy fuktighet Må lagres og transporteres over 0 ºC Kortere brukstid sammenliknet med løsemiddelbaserte Samme helsefare som løsemiddelbasert epoksy FordelerBegrensninger

34 Paint School 34 Begroningshindrende malinger Bunnstoffer

35 Paint School 35 Hva er begroning ? (1 av 2) Begroning er setling og vekst av marine planter og dyr på strukturer i sjøen

36 Paint School 36 Hva er begroning ? (2 av 2) Det er anslagsvis 4000 - 5000 arter og disse kan klassifiseres som: è Mikrobegroning – generelt referert til som slim, en kompleks viskøs blanding av bakterier og mikroskopiske organismer è Makrobegroning – dette omfatter planter og dyr

37 Paint School 37 Micro- begroing CD 1545 nr. 6 CD 1545 nr. 8 Foto tatt i mikroskop av Diatoms Larvestadium av rur

38 Paint School 38 CD 1545 nr. 5 Macro- begroing CD 1545 nr. 12 Rur Hydroider

39 Paint School 39 Hensikten med en antifouling Å forhindre eller begrense påvekst Sikre bedre økonomi (redusert drivstoffforbruk) Forhindre at begroning penetrerer malingen og framskynder korrosjonen

40 Paint School 40 Hovedtyper av antifoulinger 1. Konvensjonell Antifouling 2. Langtids Antifouling 3. Selvpolerende Antifouling

41 Paint School 41 Utlekkingshastighet (µg/cm 2 / dag) 40 30 10 1 2 3 Tid, år Konvensjonell A/F Langtids A/F Selvpolerende A/F Sammenligning av utlekkingshastighet av biosider fra ulike typer A/F Utlekkingshastighet for Antifouling Minimum utlekkings- nivå for å sikre beskyttelse mot begroning

42 Paint School 42 Average Seawater temperatures

43 Paint School 43 Forbehandling

44 Paint School 44 Rengjøring av overflater Viktig å fjerne alle urenheter Overflatebehandling omfatter fjerning av: Salter Oljeansamlinger. Fett Fremmedlegemer (andre urenheter) Dette gjøres ved UHPWJ (Vannrensing). Damprensing (Steaming) Bruk av vaskemidler. Andre godkjente metoder.

45 Paint School 45 Salter Forurensninger Partikler Potensielle kilderPotensielle malingskader Osmotisk blæring “Støv” etter tørking Tap av adhesjon Vannkvalitet: Potensielle kilder og farer

46 Paint School 46 Osmotisk blæring Osmotisk blæring inntreffer når malingen er påført et underlag som er forurenset med vannløselige salter Movie: Paint technology \ Osmosis1

47 Paint School 47 Sveiserøyk er vannløselig og kan bare fjernes med vann Løsemidler vil ikke fjerne sveiserøyken fullstendig Hvis sveiserøyken ikke fjernes vil den forårsake osmotisk oppblæring Sveiserøyk Område vasket med vann CD 0589 no. 11

48 Paint School 48 Blærer nær sveisen, sannsynligvis på grunn av gjenværende sveiserøyk Sveiserøyk inneholder salter og vil forårsake osmotisk oppblæring Galvaniske forskjeller mellom stål og sveis kan gjøre forholdene ennå værre CD 4934 no. 79

49 Paint School 49 Redskaper og metoder må velges i samsvar med: Malingspesifikasjonen Arealet som skal repareres Omfang av skade på overflaten Tidligere forbehandling og malingsystem Tilgjengelig verktøy / redskaper Malingsystemet som skal påføres Krav til systemets levetid Vedlikehold - Overflatebehandling. Valg av redskaper og metode Se også ISO 8501 - 2

50 Paint School 50 Forbehandling Illustrasjon av ulike metoder Tørrblåsing Slurryblåsing Våtblåsing Vannrensing Vann Blåsemidler Luft og blåsemidler

51 Paint School 51 Spotblåsing kan være en kilde til framtidige malingsskader Blåserensing river opp kantene rundt opprinnelig skade Intakt maling skades og får dårlig heft i overlappingssonen Skadede kanter må slipes ned Pre-treatment: Spotblasting1

52 Paint School 52 Vannrensing er et alternativ til blåserensing Vannrensing har: – Miljømessige – Tekniske – Praktiske …………fordeler og begrensninger Vannrensing (UHPWJ)

53 Paint School 53 Slørrustdannelsen blir lavere enn ventet p.g.a temperaturøkning på stålet Slørrustdannelse er avhengig av mange faktorer Noen ganger blir slørrustdannelsen mindre enn forventet Vannrensing tilfører energi til stålet Temperaturen øker og fordampingen blir raskere Pre-treatment: Waterblast_flashrust1

54 Paint School 54 Vannfortynnbare malinger Typer bindemidler Akryl (styrenakryl) Epoksy Alkyd Polyuretan Styren-butadien Vinylklorid

55 Paint School 55 Skip ferdig malt før sjøsetting Nymalt skipsbunn Klar for en ny seilingsperiode CD no. 4934 photo 88

56 Paint School 56 Påføring

57 Paint School 57 John skal påføre maling Tid er penger ! John påfører maling på raskest mulige måte Godt håndtverk er svært viktig for å oppnå kvalitet I det lange løp vil dette gi god økonomi Application: John_application1

58 Paint School 58 Metoder for påføring av maling Høytrykksprøyte: Bra Pensel: Bra Rull: Mindre bra, særlig for første strøk

59 Paint School 59 Stripe maling Cd-4934-91 Sveisesømmer Kanter Vinkler Stivere Utsparinger etc. Legg merke til kontrastfargene. Utmerket arbeid

60 Paint School 60 Riktig avstand pistol - objekt: (30-60 cm) Riktig vinkel (90°) Jobb systematisk (50% Overlapping eller kryss-sprøyting) Regler ved påføring av maling med høytrykksprøyte.


Laste ned ppt "Paint School 1 Korrosjon. Paint School 2 Definisjon av korrosjon Korrosjon er en reaksjon mellom Materiale og omkringliggende miljø under dannelse av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google