Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMT3102 Objektorientert systemutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMT3102 Objektorientert systemutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 IMT3102 Objektorientert systemutvikling
Faglærer : Tom Røise IMT Objektorientert systemutvikling 10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling Emnet forutsetter IMT2242 Systemutvikling 6 timer pr uke : forelesning, diskusjon, case, mappearbeid Evalueringsform : mappeevaluering !!! Tre individuelle arbeider – to skal i presentasjonsmappa Tre gruppe arbeider – to skal i presentasjonsmappa Karakter settes ut fra presentasjonsmappa – ingen eksamen Utstrakt tilbud om veiledning gjennom semesteret, men IKKE retting underveis – kan forbedre arbeidene Et prosjektarbeid utføres mot en reell oppdragsgiver – dette inngår som enkelte av mappearbeidene 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005 IMT Objektorientert systemutvikling

2 Målformuleringen i emnebeskrivelse
Studentene skal ha kunnskaper om inkrementelle og iterative systemutviklingsprosesser og kunne gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML. Videre skal de også ha kjennskap til bruk av Patterns ved design av programvare. 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

3 Temaer Kursets hovedtemaer ”Vekt”
Systemutviklingsmetodologier/ prosessrammeverk (30) Objektorientert analyse og design med anvendelse av Unified Modelling Language (40) Arkitektur og Design Patterns (30) Sitat fra pensumboka (Larman) : ”This is an introduction to OOA/D while applying the Unified Modeling Language (UML), patterns, and the Unified Process” s.4 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

4 Repetisjon IMT2242 Systemutvikling: Tradisjonelle Systemutviklingsmodeller
18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

5 forts. repetisjon Moderne tilnærminger til systemutvikling
EXTREME PROGRAMMING : Verdigrunnlag : Communication, Simplicity, Feedback, Courage 12 pratices : On-site Customer Test før kode System Metafor Refactoring Små releaser Enkelt Design (DTSTTCPW) Planning Game Kontinuerlig integrasjon Par programmering Kode standard Felles eierskap 40 timers uke 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

6 forts repetisjon Systemutviklingsprosjekter bør alltid forankres i en utviklingsmodell. Denne danner rammeverket for hele prosessen, og gir oss den grunnleggende strukturen for arbeidet i prosjektet. Generiske aktiviteter som Spesifikasjon, Utvikling, Testing må ivaretas Det er ingen direkte føringer mellom det å drive objektorientert systemutvikling og bestemte utviklingsmodeller, men valg av modell og metodeverk må sees i sammenheng. Tendensen er en dreiningen mot utviklingsmodeller som ”dyrker” iterasjoner og inkrementell utvikling. 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

7 Systemutviklingsmetoder
Bruk av metodebegrepet I IMT3102 tillegges begrepet systemutviklingsmetode det faglitteratur omtaler som ”methodology” Noen definisjoner / beskrivelser : The American Miriam-Webster dictionary : “Methodology :1) a series of related methods or techniques; 2) the study of methods Avison & Fitzgerald – 95 “ A system of procedures, techniques, tools and documentation aids, usually based on some philosophical view, which help the system developers in their efforts to implement a new information system.” Cockburn - 99 “Methodology means the role definitions, job descriptions, activities and exchange deliverables of everyone on the project.” Koblinger mellom metodologi, modell, metode, teknikk, prosessrammeverk .. 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

8 The New Methodology Artikkelsamling, art.1, M.Fowler
Det finnes ingen enerådende klassifisering av systemutviklingmetoder, men de senere årene har skillet mellom såkalte ”Heavy methodologies” og ”Agile methodologies” blitt stadig mer etablert. Fowler skiller mellom ”Predictive” og ”Adaptive” metoder. Aktuelle Agile metoder : XP Crystal, ASD, Scrum, FDD, DSDM Eksempler på Heavy metoder : Fossefall, rendyrket inkrementell utivkling Hvor plasserer vi for eksempel : RUP, Open Source 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

9 SCRUM http://www.controlchaos.com/about/
18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

10 Myke metoder og teknikker Artikkelsamling, 2, Avison m.fl.
Definering av prosjektspesifikke metoder der man selv ”syr” sammen sitt eget prosessrammeverk blir mer og mer vanlig. Her blir kjennskap til den ”flora” av komplementære metoder og teknikker viktig for å kunne sette opp et eget prosessrammeverk. Mykere metoder / teknikker omtalt i Avison : Ethics, SSM, Rike bilder, CATWOE 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

11 Soft System Methodlogy
Ser organisasjonen som helhet, ikke ”bare” funksjonene til fremtidig IT-løsning Menneskelig adferd det vanskelige i SU, ikke modellering av data og prosesser Benytter teknikker som Rike Bilder og Rotdefinisjon (CATWOE) En ”front end” for harde metodologier 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

12 Soft System Methodlogy
Rotdefinisjon : Client mottaker Actor - den utførende Transformation - hva blir gjort Weltanschauung - perspektiv Owner - ansvarshavende Environment - omgivelser 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

13 ETHICS Menneskeorientert metodologi Fokus på sosio-tekniske forhold
Teknologien må fungere i en sosial og organisasjonsmessig sammenheng Ikke ren SU, ser mest på Organisasjonsutvikling og Personalutvikling Medvirkning er det bærende element (konsultere, representere, konsensus) 15 steg der teknisk design inngår, men ikke er sterkt fokusert 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

14 Methodology topics and samples (Artsaml. 4 : Cockburn – Fig. 1)
/ 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

15 Methodology dimentions (Cockburn – Fig. 2)
18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

16 Valg av metodologi Har man reell valgmulighet i vanlige SU-prosjekter ? På organisasjonsnivå På prosjektnivå På prosjektets livssyklus-nivå Kan uansett påvirke arbeidprosessen innen en ”definert metodologi” Kunnskap om alternative metodologier og deres styrker og svakheter blir viktig for for å løse problemet på en hensiktsmessig måte (”optimal” vil være å sikte for høyt !) 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005

17 Strategier for metodevalg
Faglærer : Tom Røise Strategier for metodevalg Velge i liste over metodologier (Davis, 1982) Velge ut fra problemsituasjonen (Avison & Taylor, 1997) Ha innsikt i metodeklassifiseringer og dermed økt bevissthet rundt valg (Cockburn, 1999, Kroll, 2003) Velg en adaptive og menneskeorientert prosess ved uklare krav, motivete utviklere og deltagende kunder (Fowler, 2003) 18.Aug 2005 Forelesning 1 i IMT3102 høst 2005 IMT Objektorientert systemutvikling


Laste ned ppt "IMT3102 Objektorientert systemutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google