Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20051 IMT3102 Objektorientert systemutvikling  10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling  Emnet forutsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20051 IMT3102 Objektorientert systemutvikling  10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling  Emnet forutsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20051 IMT3102 Objektorientert systemutvikling  10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling  Emnet forutsetter IMT2242 Systemutvikling  6 timer pr uke : forelesning, diskusjon, case, mappearbeid  Evalueringsform : mappeevaluering !!! Tre individuelle arbeider – to skal i presentasjonsmappa Tre gruppe arbeider – to skal i presentasjonsmappa Karakter settes ut fra presentasjonsmappa – ingen eksamen Utstrakt tilbud om veiledning gjennom semesteret, men IKKE retting underveis – kan forbedre arbeidene  Et prosjektarbeid utføres mot en reell oppdragsgiver – dette inngår som enkelte av mappearbeidene

2 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20052 Målformuleringen i emnebeskrivelse  Studentene skal ha kunnskaper om inkrementelle og iterative systemutviklingsprosesser  og kunne gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML.  Videre skal de også ha kjennskap til bruk av Patterns ved design av programvare.

3 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20053 Temaer Kursets hovedtemaer ”Vekt”  Systemutviklingsmetodologier/ prosessrammeverk (30)  Objektorientert analyse og design med anvendelse av Unified Modelling Language (40)  Arkitektur og Design Patterns (30) Sitat fra pensumboka (Larman) : ”This is an introduction to OOA/D while applying the Unified Modeling Language (UML), patterns, and the Unified Process” s.4

4 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20054 Repetisjon IMT2242 Systemutvikling: Tradisjonelle Systemutviklingsmodeller

5 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20055 forts. repetisjon Moderne tilnærminger til systemutvikling EXTREME PROGRAMMING :  Verdigrunnlag : Communication, Simplicity, Feedback, Courage  12 pratices : On-site CustomerTest før kode System MetaforRefactoring Små releaserEnkelt Design (DTSTTCPW) Planning GameKontinuerlig integrasjon Par programmeringKode standard Felles eierskap40 timers uke

6 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20056 forts repetisjon  Systemutviklingsprosjekter bør alltid forankres i en utviklingsmodell. Denne danner rammeverket for hele prosessen, og gir oss den grunnleggende strukturen for arbeidet i prosjektet. Generiske aktiviteter som Spesifikasjon, Utvikling, Testing må ivaretas  Det er ingen direkte føringer mellom det å drive objektorientert systemutvikling og bestemte utviklingsmodeller, men valg av modell og metodeverk må sees i sammenheng. Tendensen er en dreiningen mot utviklingsmodeller som ”dyrker” iterasjoner og inkrementell utvikling.

7 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20057 Systemutviklingsmetoder Bruk av metodebegrepet I IMT3102 tillegges begrepet systemutviklingsmetode det faglitteratur omtaler som ”methodology” Noen definisjoner / beskrivelser : The American Miriam-Webster dictionary : “Methodology :1) a series of related methods or techniques; 2) the study of methods Avison & Fitzgerald – 95 “ A system of procedures, techniques, tools and documentation aids, usually based on some philosophical view, which help the system developers in their efforts to implement a new information system.” Cockburn - 99 “Methodology means the role definitions, job descriptions, activities and exchange deliverables of everyone on the project.” Koblinger mellom metodologi, modell, metode, teknikk, prosessrammeverk..

8 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20058 The New Methodology Artikkelsamling, art.1, M.Fowler Det finnes ingen enerådende klassifisering av systemutviklingmetoder, men de senere årene har skillet mellom såkalte ”Heavy methodologies” og ”Agile methodologies” blitt stadig mer etablert. Fowler skiller mellom ”Predictive” og ”Adaptive” metoder. Aktuelle Agile metoder : XP Crystal, ASD, Scrum, FDD, DSDM Eksempler på Heavy metoder : Fossefall, rendyrket inkrementell utivkling Hvor plasserer vi for eksempel : RUP, Open Source

9 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20059 SCRUM http://www.controlchaos.com/about/

10 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200510 Myke metoder og teknikker Artikkelsamling, 2, Avison m.fl. Definering av prosjektspesifikke metoder der man selv ”syr” sammen sitt eget prosessrammeverk blir mer og mer vanlig. Her blir kjennskap til den ”flora” av komplementære metoder og teknikker viktig for å kunne sette opp et eget prosessrammeverk. Mykere metoder / teknikker omtalt i Avison : Ethics, SSM, Rike bilder, CATWOE

11 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200511 Soft System Methodlogy  Ser organisasjonen som helhet, ikke ”bare” funksjonene til fremtidig IT-løsning  Menneskelig adferd det vanskelige i SU, ikke modellering av data og prosesser  Benytter teknikker som Rike Bilder og Rotdefinisjon (CATWOE)  En ”front end” for harde metodologier

12 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200512 Soft System Methodlogy Rotdefinisjon :  Client - mottaker  Actor- den utførende  Transformation- hva blir gjort  Weltanschauung- perspektiv  Owner- ansvarshavende  Environment- omgivelser

13 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200513 ETHICS  Menneskeorientert metodologi  Fokus på sosio-tekniske forhold  Teknologien må fungere i en sosial og organisasjonsmessig sammenheng  Ikke ren SU, ser mest på Organisasjonsutvikling og Personalutvikling  Medvirkning er det bærende element (konsultere, representere, konsensus)  15 steg der teknisk design inngår, men ikke er sterkt fokusert

14 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200514 Methodology topics and samples (Artsaml. 4 : Cockburn – Fig. 1) /

15 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200515 Methodology dimentions (Cockburn – Fig. 2)

16 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200516 Valg av metodologi  Har man reell valgmulighet i vanlige SU- prosjekter ? På organisasjonsnivå På prosjektnivå På prosjektets livssyklus-nivå  Kan uansett påvirke arbeidprosessen innen en ”definert metodologi”  Kunnskap om alternative metodologier og deres styrker og svakheter blir viktig for for å løse problemet på en hensiktsmessig måte (”optimal” vil være å sikte for høyt !)

17 18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 200517 Strategier for metodevalg  Velge i liste over metodologier (Davis, 1982)  Velge ut fra problemsituasjonen (Avison & Taylor, 1997)  Ha innsikt i metodeklassifiseringer og dermed økt bevissthet rundt valg (Cockburn, 1999, Kroll, 2003)  Velg en adaptive og menneskeorientert prosess ved uklare krav, motivete utviklere og deltagende kunder (Fowler, 2003)


Laste ned ppt "18.Aug 2005Forelesning 1 i IMT3102 høst 20051 IMT3102 Objektorientert systemutvikling  10 studiepoeng – studieretning Programvareutvikling  Emnet forutsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google