Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 1 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X 1 Legg inn dataene i dataeditoren - en variabel pr. kolonne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 1 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X 1 Legg inn dataene i dataeditoren - en variabel pr. kolonne."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 1 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X 1 Legg inn dataene i dataeditoren - en variabel pr. kolonne. Gi også kolonnene navn. 2 Velg fra meny: Graphs Scatter

2 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 2 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X (2) 1 Klikk i venstre boks på den variablen som skal plottes langs Y-aksen 2 Klikk pilen for å overføre variablen (variablenavnet forsvinner nå fra venstre boks) 3. Gjør det samme for X-aksen 4. Klikk OK 1 Klikk Simple 2 Klikk Define

3 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 3 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X (3) For å kunne bruke lineære regresjon, skal punktene gruppere seg i et belte parallelt med og rundt en tenkt rett linje. Her har vi bare 5 observasjoner, men det er i alle fall ikke noe som tyder på at en lineær regresjonsmodell ikke skal kunne benyttes.

4 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 4 Simpel regresjon Regresjonsberegninger 1 Legg inn dataene i dataeditoren - en kolonne pr. variabel. Gi også kolonnene navn. 2 Velg fra meny: Analyze Regression Linear Du kommer så inn i den 1. dialogboksen - se neste side.

5 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 5 Simpel regresjon 1. dialogboks 1 Klikk på avhengig variabel (Y) i den venstre boksen 2 Klikk på piltasten for å overføre den 3 Gjenta dette for uavhengig (X- independent) variabel 4 Som du ser har vi mange tilleggsmuligheter her. Jeg har valgt Statistics- se neste side

6 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 6 Simpel regresjon 2. dialogboks 1 Regresjonskoeffisienterog deres standardavvik, t-verdier og tosidige p- verdier 2 Konfidensintervall for regresjonskoeffisientene 3 De forskjellige R2, ANOVA, det estimerte standardavviket til forstyrrelsesleddet 4 Gjennomsnitt og standardavvik for variablene, korrelasjonsmatrise med ensidige p-verdier 5 Klikk Continue Her ”bestiller” vi hva vi vil ha med av resultater (ikke grafer):

7 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 7 Resultater (1) Forklaring på disse resultatene hører forelesninger/studieguide til. Flere resultater på neste side

8 SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 8 Resultater (2)


Laste ned ppt "SPSS v 10.0 - Regresjon AAKRE/sparinnt/MET8006 1 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X 1 Legg inn dataene i dataeditoren - en variabel pr. kolonne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google