Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Council on Legislation Rotarys ”storting” Hvert tredje år i Chicago Følger amerikansk juridisk praksis En deltaker fra hvert distrikt deltar Behandler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Council on Legislation Rotarys ”storting” Hvert tredje år i Chicago Følger amerikansk juridisk praksis En deltaker fra hvert distrikt deltar Behandler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Council on Legislation Rotarys ”storting” Hvert tredje år i Chicago Følger amerikansk juridisk praksis En deltaker fra hvert distrikt deltar Behandler forslag til endringer i lover og vedtekter - enactments. Behandler forslag til policy- og prosedyreendringer – resolutions.

2 Kan DU påvirke? Alle lovforslag har begynt med at en person tenkte noe… Begynn planleggingen nå hvis det er ting du eller klubben mener bør endres eller justeres Sett av et klubbmøte til å bli kjent med MOP (Manual of Procedure) Neste lovråd er i 2010 Send forslag til COL rep (Edrund + vara Jan M Wesenberg)

3 Det stemmes..

4 Tidsfrist Alle forslag må behandles i distriktet enten på distriktskonferansen i september eller ved ”ballot by mail” Alt skal være klart og ferdig innen 31.12.08 Hva mener du kan endres/gjøres bedre i Rotarys regelverk? ”Bruk stemmeretten”

5 Hva er Rotary? Ett spørsmål – tusen svar

6 Definisjonen I 1976 laget styret i RI en ”concise definition of the fundemental aspects of Rotary” 31 ord Bruk dem som en kort forklaring når noen spør: Hva er Rotary Så kan du fortelle hva klubben din GJØR – Rotary IS what Rotary DOES

7 Rotary er: Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standard in all vocations, and help build goodwill and peace in the world.

8 Kilden

9 Fakta 1868 – 1947, gift med Jean, ingen barn Tok juridikum i 1891 og jobbet så i 5 år som: – Journalist - fruktplukker - på ranch – skuespiller- lærer – selger - på hotell – Denne erfaringen var medvirkende til at medlemmene skulle være en (nå fem) fra hvert yrke

10 Barndommen Kom til besteforeldrene i Wallingford 3 år gammel 5 søsken Ikke spesielt skoleflink, men han hadde en ”inquiring mind” Like ”practical jokes” Besteforeldrene var rollemodeller Studerte jus - som sin bestefars helt

11 Besteforeldrene ga ham Et hjem preget av – Orden – Renslighet – Vennlighet – Omtanke – Toleranse – Et godt liv – kjærlighet

12 Begynnelsen Ensom i Chicago – To me one essential was lacking, the presence of friends. – Savnet nære venner ”if the others were longing for fellowship as I was, why not bring them together – something would come out of it” – Lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer (network), støtte hverandre i ”redelig business ” (etikk) ide om klubb med ulike bransjer – Lære om hverandres yrker og fremme vidsyn, øke forståelse og respekt for hverandre – Møtene roterte = Rotary

13 De 4 første Møttes på hverandres arbeidsplasser – møtene ”roterte” = Rotary Ulik opprinnelse – Nordamerikansk, tysk, svensk og irsk Ulik tro – Protestant, jødisk, romersk katolsk Ulike yrker – Skredder, gruveingeniør, kullhandler og advokat

14 Han skriver selv: ”We grew in numbers, in fellowship, in the spirit of helpfulness to each other and to our city.” ”Rotary was like an oasis in a desert.” ” to me, attendance at a club meeting was like being back home in my valley” De første medlemmene var ofte ”Country or small town boys, some had received the benefits of college education – more had not.”

15 ”for andre” Samfunnsansvar en selvfølge Medlemmene skulle bidra til et bedre samfunn. Noen hadde forretningsmessige fordeler av medlemskapet, andre ikke. ALLE erkjente fordelen av vennskap. Første prosjekt i 1907 i Chicago, senere internasjonale prosjekter

16 Allerede i 1906 Det første året var det mest fokus på kameratskap og business networking. I 1906 kom tillegg til lovene: ”An organization that is wholly selfish cannot last long. If we, as a Rotary club, expect to survive and grow, we must do something to justify our existence. We must perform a civic service.”

17 Etikk Datidens Chicago var som nåtidens Norge Korrupsjon –uro Behov for ”moralsk opprustning” Paul Harris gikk i kirken en søndag, og neste gang i en synagoge eller et tempel.

18 Ser kjent ut Men Rotary vokste. 15 års jubileet i Chicago i 1920 hadde følgende på agenda: – Sosiale aktiviteter – Medlemskap – Kontingent – Godtgjørelse for Rotaryarbeid

19 Ydmyk mann Det kom Rotarianere fra Australia og New Zealand for å møte ham : ”..In the same spirit as they come to see the source of a great river”. Paul svarte sin venn: En stor elv består av hundrevis, kanskje tusenvis av små bekker som sammen utgjør elven.

20 Noen av de første prosjektene 1907 – Sanitæranlegg i Chicago 1912 – USD 4000 til veiprosjekt 1913 – julegaver til 15000 mennesker ”in need” - Julebussen 1916 – kurs i etikk for ”office bys” 1916- leir for funksjonshemmede –Handicamp 1917-sko til flyktninger 1917-18 arbeidskontor for sjøfolk og soldater

21 Etikk Tanken om at rotarianere skulle promotere ”high ethical standard” kom etter hvert: Fra 1912: If the man’s business life is clean, his social life is likely to be. The character of the membership of Rotay clubs must be kept high because from the membership of Rotary clubs come yur friends and mine”

22 Drømmen realiseres I løpet av får år var drømmen realisert. En organisasjon der de kunne – ”enjoy fun and fellowship”, Medlemmene begynte å tro at de kunne – Make the world a better place Tre av dagens avenuer var på plass: Klubbtjeneste – yrkestjeneste og samfunnstjeneste

23 Rotary INTERNASJONAL 1912 – KLUBBER I London, Belfast og Dublin 1921 – Madrid 1922 – Oslo 1924 - Bergen 1926 – Trondhjem Skien første klubb i vårt distrikt Pr 1925 – 2096 klubber

24 The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul Harris’ yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten immaterielle mål med sin virksomhet. Samfunnstjeneste og inernasjonal tjeneste krevde finansiell støtte: 1917 – The Rotary Foundation ble etablert

25 Rotary og FN 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av FN’s charter 5 av de deltagende rotarianere ble senere leder av FN’s hovedforsamling UNESCO – ”Rotary’s ungdomsutveksling” Fredsprisvinner Lester Pearson: ”hvordan an det bli fred i verden når folk ikke kjenner hverandre og hvordan kan folk bli kjent med hverandre når de ikke møtes?” (Rotary’s fremmøteregler)

26 Og her sitter vi…. Vi skal bære arven videre Fortelle om Rotary Etterleve de høye idealer – Ryddighet i vårt yrke og kunnskap om andres Skape møteplasser som starter med bekjentskap – går over til vennskap og skaper fred TRO AT DET NYTTER!!!!


Laste ned ppt "Council on Legislation Rotarys ”storting” Hvert tredje år i Chicago Følger amerikansk juridisk praksis En deltaker fra hvert distrikt deltar Behandler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google