Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Future Vision Plan The Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Future Vision Plan The Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Future Vision Plan The Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017

2 Målsetting Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program.

3 Doing good in the world Motto

4 Hvorfor en ny plan? Tungrodd – oppleves vanskelig For tidkrevende behandling av søknader Ønske om et tidstilpasset fond Matching Grant fra 1965 til 2000 = 35 år – 10.000 grants Matching Grant fra 2000 til 2004 = 4 år – 10.000 grants

5 Bakgrunn: Mange arbeidsgrupper har jobbet med forslag Ca 10.000 rotarianere ble spurt om hvilke tilpasninger som var de viktigste Rotarianerne ønsket: – Bedre balanse mellom lokale og internasjonale prosjekter – Forenkling – Eierskap til TRF

6 Det viktigste Suksesskriteriene for TRF er AV ROTARIANERE vurdert til å være: – Utryddelse av Polio – TRF skal være førstevalg for globale prosjekter – Fondet skal være anerkjent som et solid og sikkert fond

7 Lovrådet 2007 Vedtak om å sette i gang pilotprosjekt Distriktene må søke mellom febr og juni 2009 Pilot distrikter får beskjed etter 1.7.09 3-årig prosjekt starter 2010 FVP blir implementert etter evaluering i 2013 Pilotdistriktene vil påvirke endelig utforming av framtidens TRF

8 Fordeler Forenkling – kun to typer ”grants” – District grants – Global grants – Polio kampanjen fortsetter som før – Fredsstudiene fortsetter som før Distriktene får ”utvidet sjølråderett”

9 District grants Ordningen blir tilnærmet dagens DSG (district Simplified Grant), 50 % av DDF kan brukes (i dag 20% til DSG) Søknader behandles lokalt – ikke andre tilskudd fra TRF Kan brukes lokalt og internasjonalt Mer fleksibelt enn dagens system

10 Global grants Brukes innen 6 fokusområder og blir tilnærmet lik dagens MG, dvs de ”matches” – Peace and conflict prevention/resolution – Disease prevention and treatment – Water and sanitation – Maternal and child health – Basic education and literacy – Economic and community development

11 DRFC og DG TRF Komiteen og distriktsstyret vurderer forslaget: – Det vil gi ulike utslag i de ulike distrikter. Lav innbetaling gir ikke mye tilbake som distriktet ”styrer selv”. – Prosjektene blir større og mer ressurskrevende, men gir kanskje større tilfredshet. ”vi ser resultater” – Global grants mellom 15. og 200.000 USD – Enklere – mer eierskap – raskere behandling for district grants, dvs de mindre prosjektene

12 Fordeler og ulemper Fordeler for Pilot Distrikter – Mulighet til å påvirke den endelige løsning – Kan få mer spesialisert service/støtte – Mer midler kan brukes etter distriktets beslutning Utfordringer for Pilot Distrikter – Binder seg for hele prøveperioden – Enkelte distrikt (”super-users”) kan få mindre tilgang til midler for internasjonale prosjekter – Lite innbetalt – lite midler til distriktets ”eget bruk”

13 Spennende utfordring Future Vision Plan skal vise vei inn i et nytt århundre for The Rotary Foundation DU og DITT DISTRIKT kan påvirke den endelige utformingen Hva velger distrikt 2300? Minst 2/3 av klubbene i distriktet må stemme ja til at søknad blir sendt


Laste ned ppt "Future Vision Plan The Rotary Foundation mot et nytt århundre 1917 - 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google