Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Counsil on Legislation 2013 Carl Lewin. CoL 3013 – Presentasjon på Distriktskonferansen 2012 • Hva er Counsil on Legisaltion of Rotary International –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Counsil on Legislation 2013 Carl Lewin. CoL 3013 – Presentasjon på Distriktskonferansen 2012 • Hva er Counsil on Legisaltion of Rotary International –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Counsil on Legislation 2013 Carl Lewin

2 CoL 3013 – Presentasjon på Distriktskonferansen 2012 • Hva er Counsil on Legisaltion of Rotary International – CoL ?? • Hva skal behandles på CoL 2013 • Forslaget fra Stavanger Rotaryklubb • Noen forslag av interesse • Videre informasjon • Tilbud

3 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 Kilde 2010 Manual of Procedure, Chapter 13: • Lovrådet (CoL) er Rotary Internationals lovgivende organ med autoritet til å endre RIs Grunnlov og Vedtekter i henhold til paragraf 10 i Ris Grunnlov og avsnittene 7 og 8 i Vedtektene. • I tillegg behandler Lovrådet (CoL) forslag til policy eller prosedyreendringer som ikke krever lovendringer, d.v.s. områder hvor RI styret (The Board) har beslutningsmyndighet. • Lovrådet (CoL) er således Rotary Internationals høyeste myndighet. • På Lovrådets møte deltar en representant fra hvert distrikt. • Lovrådet møter hvert 3. år

4 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • Oversikt overforslag til behandling: I. Klubbadministrasjon – 10 II. Møteplikten a. Generelt – 6 II b. Møter og aktiviteter som kan godtas som oppmøte – 5 IIc. Gyldig grunn for manglende oppmøte og registrering - 8 III. Klubbmøter - 8 IV. Medlemskap - 15 V. Distriktet – a. Generelle forhold – 3 Vb. Møter i distriktet VI. Rotarys formål, Service avenyer og Årlig motto – 6 VII. The Rotary Foundation – 4 VIII. RI tillitsmenn og valgordninger a. RI-president og styremedlemmer - 11 VIIIb. Guvernører – 14 VIIIc. Diverse – 2 IX. Rotary International – a. Styring – myndighet – 16 IXb. Daglig ledelse – 7 X. Finansielle forhold og kontingent til RI - 9 XI. RI Møter XII. Lovgivende prosedyrer – 14 Policy- og prosedyreforslag som ikke krever lovendring – 50 Totalt er det 199 forslag.

5 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • RESOLUTION • • To request the Board of Rotary International to consider conducting a study to evaluate the structure, cost effectiveness and the way of organizing and running Rotary International • • Whereas • Rotary’s motto Service above Self should be the guideline for our work at all levels in the organization • • Whereas • The Rotarians should spend less money on internal matters and more money on people who are in need for support to make a living in dignity and in good health • • Whereas • In an organization with over 1.2 mill members based on voluntary involvement, it is paramount to take a critical view on the way we are organized and conduct our business. That applies to both the administrative part as well as the districts and the clubs. • • Whereas • In a world of globalization and broadening gap between the rich and the poor world it is important to look at cost effectiveness, optimal use of resources (people), improvement in use of data processes, communication, training of leaders, conferences, seminars, etc. to be able to use our assets according to our motto Service above Self on local, national and international level. • • Whereas • RI president Ray Klinginsmith has urged the Rotarians to plan for an improved Rotary by making the organization less heavy and less bureaucratic. • • It is resolved by Rotary International that the Board of Directors – in order to be an organization within the frameworks of the 21 st century - should conduct a study with the purpose to evaluate • • A) The voluntary organization (RI president, board, district, clubs), i.e The principle of rotation of functions on each level every year, Membership clauses (vocation, classification, attendance). Meeting frequency • • B) The permanent administrative organization (Evanston and regional offices) i.e: • The structure • The reporting and dues administration • Cost effectiveness • The Boards influence on the Secretariat

6 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 Stavanger Rotaryklubb, Purpose and Effect statement • The Purpose of this resolution is to have an independent managerial/business consultancy company perform an organizational analysis of Rotary International- the way we are organized and conduct our business, and to forward proposals that will make the organization better in line with today’s world. The study should apply to the administration (head office and regional offices) as well as the voluntary part (regions, districts and clubs). • The Effect will be to have an outsiders view of the organization which can help us in making the organization more effective, better seen and thus more attractive for new members. • In short, providing a basis for future growth and satisfaction among members and staff of such an important organization as ours.

7 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • Stavanger Rotaryklubb har trukket forslaget og oversendt det til RI Styret (The Board) som et konkret forslag. • Og – Stavanger RK står sammen med 9 andre klubber som forslagstiller til ”Proposed Resolution 13 – 189” – som er nesten likelydende! • Gratulerer Stavanger Rotaryklubb!!

8 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 Andre forslag: • 30 min i klubbaktivitet = oppmøte • 85 årsregelen 10 år medlemskap og min 65 år alder + alder og medlemskap > 85 år – fritak fra oppmøtekravet • Møtefritak i juli og august / 6 møtefrie uker • Styret i klubben kan unntaksvis endre tid og sted eller kansellere et klubbmøte. • Satelittmøter – parallelt klubbmøte med hovedmøte.

9 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • Oppheve Møteplikten (RI Board) • Klubbmøte, enten hver uke eller annen hver uke. • Rotarys mål – nytt 5 ledd: utvikle ungdoms forståelse av service ideen og ledertrening ved deltakelse i serviceprosjekter – slik at den nye generasjon kan bidra til internasjonal forståelse og fred og ta ansvar for de kommende generasjoner. • The annual theme of RI is ”Service abowe self”.

10 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • En klubb med mindre enn 25 medlemmer i en toårsperiode skal slåes sammen med en naboklubb. • Etablere en komitee i RI for World Peace. • Valg om i fremtiden få Rotary Norden på papir eller internett. • Kontingenten til RI økes med US$ 1 per år i de neste 3 årene d.v.s US$ 27 pr halvår fra 2014 – 15. • Gi CoL autoritet til å pålegge RI styret / generalsekretær spesifikke oppgaver.

11 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 Forslag til styret: • Øke fokus på Rotarys målsetning. • Arbeide for at paragraf 2 i Rotarys målsetning blir fokus for yrkestjenesten • Støtte en kampanje mot barneslaveri og omskjæring av kvinner. • Arbeide for å forby anti-personell miner. • Ta FNs tusenårsmål inn i arbeidet. • Legge fred og konfliktløsning inn som oppgaver for Internasjonal Service komiteen. • ”Elderact” – nytt ledd i Rotarykjeden myntet på eldre – analogt med Rotaract. • Øke guvernørens funksjonstid til 2 år.

12 Lovrådet – Concil on Legislation 2013 • Hvis din klubb ønsker mer informasjon står jeg gjerne til tjeneste • Carl.lewin@haugnett.no Carl.lewin@haugnett.no • Telefon 992 94 755 • Samtlige forslag er tilgjengelig på nettet: www.rotary.org • Jeg avlegger rapport på nest Distriktskonferanse, samt skriver et innlegg i Rotary i Vest etter Lovrådets møte.

13


Laste ned ppt "Counsil on Legislation 2013 Carl Lewin. CoL 3013 – Presentasjon på Distriktskonferansen 2012 • Hva er Counsil on Legisaltion of Rotary International –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google