Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber

2 2 Rotary’s avenyer Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste Yrkestjeneste Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Samfunnstjeneste Klubbtjeneste (Program, kameratskap etc) Klubbtjeneste (Program, kameratskap etc)

3 3 Formål Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for aktive rotaryklubber

4 4 Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

5 5 Klubbens lederplan: Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Er tilpasset ”Distriktets lederplan” Beskriver hvordan den kan innføres Beskriver hvordan den kan innføres Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Skaper kontinuitet i klubbarbeidet Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomitéer eller aktivitetsgrupper Legger opp til permanente, handlingsorienterte klubbkomitéer eller aktivitetsgrupper Er forankret i RI´s nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Er forankret i RI´s nye, anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefales innført i rotaryåret 2006-07, men dette er ikke et krav. Ref. Pdf. Doc 245-EN – (805). Anbefales innført i rotaryåret 2006-07, men dette er ikke et krav. Ref. Pdf. Doc 245-EN – (805).

6 6 Prosess: 1.Klubben utarbeider først en langsiktig virksomhets- plan, basert på pillarene for en aktiv klubb 2.”Klubbens planer og mål” utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige virksomhetsplanen 3.Medlemmene deltar i planleggingen

7 7 Prosess: 4.Opprett klare kommunikasjonslinjer mellom president, styre, komitéledere, klubbmedlemmer, distriktsguvernør, assisterende guvernører og distriktskomitéer 5.Kontinuitet i virksomheten oppnåes best ved å planlegge for fremtiden og skolere fremtidige ledere

8 8 Prosess: 6.Klubbens vedtekter endres slik at de gjenspeiler klubbens komitéstruktur og medlemmenes roller, ansvar og oppgaver 7.Klubbarbeidet forutsettes å fremme fellesskap og vennskap blant klubbens medlemmer 8.Alle medlemmer forutsettes aktive i et prosjekt eller i andre oppgaver

9 9 Prosess: 9.Lag en skoleringsplan som sikrer at:  Styre og komitéledere deltar i distriktets opplærings- og informasjonsmøter  Alle medlemmer informeres systematisk og regelmessig om Rotary  Regelmessig lederopplæring tilbys alle medlemmer

10 10 Klubbens nye komité- struktur* Medl.utvikling og rekruttering PR,opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Service- Prosjekter Distrikts- programmer Styre * Andre komiteer opprettes etter behov

11 11 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Styre Medl.utvikling og rekruttering PR,opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Service- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling PR,opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Service- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende Guvernør Distrikt

12 12 Fordeler Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende klubbledere Bedre planlegging for innkommende klubbledere Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet

13 13 Tidsrammer: Forberedende aktiviteter: Klubben vedtar en langsiktig virksomhetsplan Klubben vedtar en langsiktig virksomhetsplan Klubben reviderer sine vedtekter og beslutter når de ønsker i implementere planen Klubben reviderer sine vedtekter og beslutter når de ønsker i implementere planen Klubben konkretiserer sine planer og mål Klubben konkretiserer sine planer og mål

14 14 Ressurser i prosessen DG, DGE, DGN, IPDG og PDG-er DG, DGE, DGN, IPDG og PDG-er Assisternde Guvernør Assisternde Guvernør Distriktskomitéene Distriktskomitéene Retningslinjene i ”Klubbens lederplan” Retningslinjene i ”Klubbens lederplan” Anbefalte vedtekter for rotaryklubber Anbefalte vedtekter for rotaryklubber Dokumentet ”Klubbens planer og mål” Dokumentet ”Klubbens planer og mål” Distriktets opplærings- og informasjonsmøter Distriktets opplærings- og informasjonsmøter


Laste ned ppt "1 Klubbens lederplan Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google