Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY GJENNOM 107 ÅR Foredrag i Røa RK 12. nov. 2012 v/PDG Paul Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY GJENNOM 107 ÅR Foredrag i Røa RK 12. nov. 2012 v/PDG Paul Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY GJENNOM 107 ÅR Foredrag i Røa RK 12. nov. 2012 v/PDG Paul Johnsen

2 Rotary International 1. Stiftet i Chicago 23. februar 1905 2.100-års Convention arrangert i Chicago 18.-22. juni 2005 3.Pluss stor feiring over hele verden 4.Convention arrangeres hvert år i juni måned med 20.000 – 40.000 deltakere ( i 2013: Lisboa)

3 Evanston, Chicago, USA 34 SONER 532 DISTRIKTER 33.000 KLUBBER i 200 LAND 1.2. MILL. MEDLEMMER 34 TIDSSKRIFTER HOVEDKONTOR i

4 ROTARY INTERNATIONAL: -Verdens eldste frivillige service- organisasjon -Initierer humanitære prosjekter innen kunnskap, fred, helse, sult, fattigdom, analfabetisme.

5 Rotarys formål: (delmål og hovedmål) 1.Å lære våre medmennesker å kjenne. 2.Å stille høye etiske krav til oss selv. 3.Å virkeliggjøre Rotarys idealer privat, i yrket og samfunnet. 4.Arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap (o.s.v.)

6 4-spørsmålsprøven: I 1932 lanserte Herbert J. Taylor en etisk kode, adoptert av Rotary i 1943: 1.Er det sannhet ? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår ? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap ? 4.Vil det være til beste for alle det angår ?

7 Yrkeskodeks for rotarianere: Egenerklæring for yrkesaktive rotarianere i forretnings- og arbeidsliv: -Gagne andre -Tro mot landets etiske normer -Fremme høye etiske krav i mitt yrke -Vise rettferdighet -Erkjenne at alt nyttig arbeid har sin verdi -Stille mine yrkeskunnskaper til disposisjon -Vise ærlighet mot almennheten -Verken gir eller mottar fordeler

8 Rotary Foundation (= Rotarys utviklingsbank) I 1917 foreslo RI-president Arch C. Klumph å opprette en stiftelse “for the purpose of doing good in the world.” I 1947 vokste fondet sterkt etter Paul Harris´ død.

9 COUNSIL ON LEGISLATION: Rotarys Lovråd = RIs parlament 1 representant pr. distrikt Møtes hvert 3. år i Chicago

10 Rotaryklubbene - får sitt charter fra, - “eies” av og - er medlemmer i Rotary International. Rotarianerne (rotarymedlemmene) er medlemmer i sin klubb.

11 -KLUBBTJENESTEN -YRKESTJENESTEN -SAMFUNNSTJENESTEN -INTERNASJONAL TJENESTE -Ny aveny fra 2010: NYE GENERASJONER ROTARYKLUBBENES 5 AVENYER:

12 Med i Rotaryfamilien: - Rotaract: i 158 land - Interact: i 117 land - Fellowships: 84 - Community Corps: i 71 land - Inner Wheel i (?) land

13 ”Vi er engasjert i et stort eksperiment. Vi vil oppmuntre til internasjonal godvilje og forståelse.Men verdens- historien viser sårbarheten og dimensjonene i dette foretak. Vi driver ikke religiøs propaganda. Vår praksis må følge våre idealer.” Grunnlegger Paul P. Harris:

14 ”Rotary fører sammen mennesker fra forskjellige yrker, sosiale lag, etniske grupper, religioner og nasjoner for å lære og forstå hverandre og på det grunnlag utvikle sympati, vennskapelighet og hjelpsomhet.” Paul P. Harris:

15 I en tale i Rotaryklubb nr. 1, Chicago i 1906: ”En organisasjon som bare er selvopptatt kan ikke vare lenge. Hvis vi skal overleve og vokse må vi tjene samfunnet.”

16 1910 Convention: 2.Etablerte ”The National Association of Rotary Clubs of America” 1.Lanserte uttrykket ”He profits most who serves best” (Endret på COL 2004 til ”They profit---”)

17 1912 Convention : ”The International Associaton of Rotary Clubs” 1922 Convention: ”Rotary International”

18 Rotary´s service-logikk: 8. ”They benefit most who serves´best”. 1. Møtes 2. Bli kjent med hverandre 3. Bli venner 4. Lær samfunnsetikk av hverandre 6. Yt noe til nærmiljøet 5. Samarbeid om service 7. Yt noe til det internasjonale samfunn

19 Rotarianer og fredsprisvinner: Albert Schweitzer (1960): ”Min venn Einstein og jeg har vært bekymret for menneskehetens fremtid og vi har ventet på en stor bevegelse. Nå er den kommet, bl.a. med Rotary.

20 US President og rotarianer Warren Harding 1923: ”Hvis jeg kunne etablere Rotary i hvert eneste samfunn på jorden, ville jeg gjøre det.”

21 US President og æresmedlem i Rotary Franklin D. Roosevelt: ”Jeg ser på Rotary som et kraftsentrum av uvurderlig betydning for både lokalsamfunn, nasjoner og internasjonalt.”

22 Forløperen til FN´s menneskerettighets- erklæring: Resolusjon nr. 40-15 på Convention i Havana 1940: ”- - Rotary er basert på serviceidealet og der hvor frihet, rettferdighet, sannhet, ordets ukrenkelighet og respekt for menneske-rettigheter ikke etterleves kan ikke Rotary fungere og dets idealer ikke råde. Disse prinsipper er ufravikelige for Rotary og grunnleggende for internasjonal fred og orden og for alle menneskelige fremskritt.”

23 Rotary i London 1940-45 Første møte 10. Okt. 1940: i ”The Inter Allied Outpost of Rotary Clubs” Senere kalt: ”The United Nations Rotary Fellowship in London”. Rotarianere fra ca. 21 land møttes Bl.a.: utenriksminister Jan Masaryk fra Tsjekoslovakia

24 Nov. 1940:Arb.minister Ernest Bevin valgte London Rotary Club som plattform for å annonsere Regjeringens plan for ”social security” etter krigen Juni 1942: Internasjonalt møte om etterkrigsoppgaver overfor barn i alle land Rotary i London 1940-45 Resultat: Opprettelse av UNESCO

25 Rotary i London og FN 1.Første møte i FN´s hovedforsamling ble lagt til London i januar 1946. 2.RIBI arrangerte en middag for delegatene den 16. januar 1946

26 Chartringen av FN I oktober 1944 møttes repersentanter for flere land i Dumbarton Oaks, nær Washington D.C. for å planlegge et FN. Under formålet ”å fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred” sendte Rotary International utkastet til alle rotaryklubber med beskjeden: ”The time for debate is now”. Rotarianere deltok i 20 av 50 delegasjoner Rotary stilte med 11 rådgivere 49 rotarianere deltok i arbeidet med charteret

27 Rotarys rolle i FN-chartringen Lederen for USAs FN-delegasjon, Secretary of State, Edward. R. Stettinius, begrunnet invitasjonen til Rotary slik: ”P.g.a. den praktiske rolle rotarianere har spilt og fortsatt vil spille i arbeidet med forståelse mellom nasjoner” Senere har Rotary faste observatører i FN´s mange organisasjoner.

28 Uttalelser om Rotarys FN- innsats Trygve Lie: Jeg takker alle rotarianere for den forståelse og den hjelp de har gitt til FN. Det har vært til stor inspirasjon. Jeg er glad for at FN og RI arbeider så nært hverandre Warren R. Austin, USAs hovedrep. til FN: Jeg takker hjertelig for alt Rotary gjør for internasjonal forståelse og good will som støtte til FN´s oppgaver.

29 Rotarianer, general, FN-delegat, formann i Hovedforsamlingen, Carlos P. Romulo (Filippinene) ”Det er en bekreftelse på Rotarys idealer at en rotarianer nå leder FN´s Hovedforsamling. Til dette høye verv bringer jeg med meg Rotarys stolte tradisjoner med menneskelig forståelse og godvilje, som er hovedsaken for FN.

30 Konsekvenser av FN-deltakelsen •5 Rotarianere ble senere formenn i FNs Hovedforsamling. •Rotary har fortsatt observatører i alle viktige internasjonale organisasjoner (Se internasj. matrikkel). •Rotary har fått en unik partner-rolle som frivillig organisasjon i FN-systemet. •Hver oktober holder RI-presidenten en tale i FN i forbindelse med FN-dagen (24. okt.)

31 Rotarianer, canadisk utenriksminister, statsminister, charterdelegat til FN, formann i FNs hovedforsalmling 1952-53, Nobels fredspris i 1957: Lester Bowles Pearson: ”Hvordan kan det bli fred i verden når folk ikke kjenner hverandre og hvordan kan de bli kjent med hverandre når de ikke treffes ?”

32 FN´s BARNEÅR 1979: RI-president 1979-80, James I. Bomar dryppet de første to dråpene oral-vaksine på tungen til en liten jente på Filippinene. Der begynte polio-programmet

33 •GRO HARLEM BRUNDTLAND, WHO: ”PolioPlus er det største helseprosjekt noensinne og er blitt en historie om helter og heltegjerninger. Prosjektet er også blitt et eksempel på samarbeid mellom NGO´s (Rotary) og GO´s. (Governmental Organisations: WHO, UNICEF, CDC) ” Kort om PolioPlus (1959- ):

34 Utdeling av ”Rotary Champion Award” til Regjeringen Bondevik, v/statsråd Hilde Frafjord Johnson - som takk for NOK 50 millioner pr. år til PolioPlus

35 Generaldir. Hiroshi Nakajima, WHO ”Bidraget fra Rotary er mer enn penger. Det er innsats fra enkelt- rotarianere til polioutryddelse, og har gjort dette initiativ til et unikt samarbeid mellom den offentlige og private sektor.”

36 En konklusjon: Kontrast mellom det globale og lokale Rotary 1.I internasjonale, offentlige miljøer har Rotary et fantastisk godt navn og er en organisasjon som sees opp til. 2.Lokalt i Norge og mange andre land har Rotary vansker med å bli sett, påaktet, få presse o.a. oppmerksomhet. 3.Altfor mange rotarianere er ikke klar over hvor stor og seriøs RI-organisasjonen er.


Laste ned ppt "ROTARY GJENNOM 107 ÅR Foredrag i Røa RK 12. nov. 2012 v/PDG Paul Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google