Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevers argumentasjon: kunnskaper, verdier og meninger Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevers argumentasjon: kunnskaper, verdier og meninger Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevers argumentasjon: kunnskaper, verdier og meninger Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen

2 Elevenes meningsdanning i sosio- vitenskapelige kontroverser Introduksjon Allmenndanning (AAAS) Risikosamfunn (Beck) Demokratiargumentet (Sjøberg) Gjennomtenkt meningsdanning (Aikenhead) 2

3 3 Introduksjon Funn fra tidligere forskning: Ingen beslutning i “gen”-kontroverser (Lewis ) Kostnader og effektivitet (Ratcliffe) Uenighet gav klarer ressonnering (Ratcliffe) Legitimiteten til informasjonskilden (Gaskell) Sosiale mer enn naturfaglige aspekt (Fleming) Elevenes meningsdanning i sosio- vitenskapelige kontroverser

4 Forskningsspørsmål Introduksjon Hvordan kommer elever fram til sine standpunkt i sosio-vitenskapelige kontroverser? Hvilke er deres viktigste argument? Hvilke kunnskaper drar de veksler på? 4

5 Risikofokuserte kontroverser Introduksjon Risiko ukjent! èRisiko kontroverser = dobble kontroverser Politisk / etisk / personlig spørsmål Risiko spørsmålet è Risikofokusert argumentasjon 5

6 ”Cross-case” studie Metode Kvalitative data og analyse Dybdeintervjuer 22 seksten år gamle elever Aktuell kontrovers “Cross-case”: Sammenliknet de 22 elevene 6

7 Aktuell kontrovers Metode Høyspentledninger: Har barn som vokser opp nær slike ledninger økt risiko for å utvikle barneleukemi ? Det lokale kraftselskap søkte om byggetillatelse for høyspentledninger som ville gå gjennom boligområder Saken hadde mye medieomtale 7

8 Metode 8

9 Intervjuspørsmål Metode Personlig oppfatning Hovedargumenter Kunnskap vurdert som relevant Behov for mer informasjon Tillitsverdigheten til ulik informasjon Tillitsverdigheten til ulike kilder 9

10 Forberedelse fase Metode 1. Skoletime (15 lysark): Avisartikler Informasjonsbrosjyre (fra kraftselskapet) Konsekvensutredning 2. Skoletime: Gruppediskusjoner basert på tre spørsmål om deres oppfatning og argumenter 10

11 Analyse Metode Induktiv analyse (ikke teoribasert) “Code-and-retrieve” (Atlas.ti) “Constant comparative method” “Cross-case” analyse 11

12 Teoretisk rammeverk Metode Sosiale dimensjoner i vitenskap “Core science” og “frontier science” Industrialisert vitenskap Beslutninger er basert på et samspill mellom informasjon og personlige verdier Et argument er en påstand som er forsøkt understøttet med data 12

13 Foki for analysen Metode Fokuserte på påstander og oppfatninger, ikke på understøttende data Målet var å kategorisere, ikke å identifisere sterke og svake sider ved argumentasjonen Så etter alle typer informasjon som ble benyttet, ikke bare naturviteskapelig 13

14 Metode 14

15 Foki for analysen Metode Fokuserte på påstander og oppfatninger, ikke på understøttende data Målet var å kategorisere, ikke å identifisere sterke og svake sider ved argumentasjonen Så etter alle typer informasjon som ble benyttet, ikke bare naturviteskapelig 15

16 Foki for analysen Metode Fokuserte på påstander og oppfatninger, ikke på understøttende data Målet var å kategorisere, ikke å identifisere sterke og svake sider ved argumentasjonen Så etter alle typer informasjon som ble benyttet, ikke bare naturviteskapelig 16

17 Generelle funn Funn Risikoen er verken bevist eller motbevist Det er ikke enighet forskerne imellom i risikospørsmålet Argumentasjonen var risikofokusert Holdning til risikospørsmålet var avgjørende 17

18 Identifiserte beslutningsmodeller Funn Usikkerhetsmodell (n=3) Liten risiko modell (n=2) Relativ risiko model (n=6) Føre var model (n=11) 18

19 Findings Usikkerhetsmodell Beslutning: Ingen Liten risko modell Relativ risko modell Føre var modell 19 Identifiserte beslutningsmodeller

20 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Relativ risko modell Føre var modell 20 Identifiserte beslutningsmodeller

21 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Beslutning: Luftlinjer ok Relativ risko modell Føre var modell 21 Identifiserte beslutningsmodeller

22 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Små risikoer er uinteressante Relativ risko modell Føre var modell 22 Identifiserte beslutningsmodeller

23 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Små risikoer er uinteressante Relativ risko modell Beslutning: Luftlinjer ok Føre var modell 23 Identifiserte beslutningsmodeller

24 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Små risikoer er uinteressante Relativ risko modell Fokuserte på relativ risiko Føre var modell 24 Identifiserte beslutningsmodeller

25 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Små risikoer er uinteressante Relativ risko modell Fokuserte på relativ risiko Føre var modell Beslutning: Nedgraving 25 Identifiserte beslutningsmodeller

26 Findings Usikkerhetsmodell Sikker kunnskap om risikoen er nødvendig Liten risko modell Små risikoer er uinteressante Relativ risko modell Fokuserte på relativ risiko Føre var modell Søkte null risiko 26 Identifiserte beslutningsmodeller

27 Usikkerhetsmodellen Funn Varg Vargs beslutning: Ingen Vargs syn i risikospørsmålet Risikoen er ukjent Husket ingen risikoestimat 27

28 Usikkerhetsmodellen Funn Vargs argumenter: 1. Det er flere synspunkt i saken (1) 2. Elektrisk utstyr gir også “stråling” (1) 3. Nedgraving er kostbart (2) 4. Risikoen er verken bevist eller motbevist (2) 5. En må ha pålitelig kunnskap før en kan ta en beslutning (2) 28

29 Usikkerhetsmodellen Funn 29 Holdning til risiko Pålitelig kunnskap om risikoen er nødvendig Tilleggskunnskap Økonomiske konsekvenser Avgjørende kunnskap: Uenighet om risikoen Beslutning: Ingen Avgjørende verdi: Pålitelig kunnskaps- base nødvendig

30 Liten risiko modellen Funn Karen Karens beslutning: Luftledninger ok Karens syn i risikospørsmålet: Ett ekstra tilfelle pr. år Risikoen er liten 30

31 Liten risiko modellen Funn Karens argumenter for luftledninger: 1. Det gjør ingen forskjell (2) 2. Høyspentledninger er sannsynligvis mindre farlige enn andre daglige risikoer (2) 3. Egentlig er det ingen sak dette (2) 31

32 Liten risiko modellen Funn 32 Holdning til risiko Små risikoer er uinteressante Tilleggskunnskap: Økonomiske konsekvenser Avgjørende kunnskap: Risikoestimat Beslutning: Luftledninger Avgjørende verdi: Små risikoer er en naturlig del av livet

33 Relativ risiko modellen Funn Arne Arnes beslutning: Luftledninger er ok Arnes syn på risikospørsmålet: Det kan være en liten risiko, men vi vet ikke ennå 33

34 Relativ risiko modellen Funn Arnes argumenter for luftledninger: 1. “Strålingen” er relativt sett liten (5) 2. Konstnadene ved nedgraving er store (4) 3. Vi må vurdere om det er verd pengene (5) 34

35 Relativ risiko modellen Funn Holdning til risiko Fokusere på relativ risiko Avgjørende kunnskap: Relative kostnader Avgjørende kunnskap: Relativ feltstyrke Beslutning: Luftledninger Avgjørende verdi: Kostnadseffektivitet 35

36 Føre-var modellen Funn Aina Ainas beslutning: Nedgraving Ainas syn på risikospørsmålet: Den eventuelle risikoen er liten, og ikke bevist Selv en liten risiko er uakseptabel 36

37 Føre-var modellen Funn Ainas argumenter for nedgraving: 1. Viktig å være føre-var (3) 2. Det kan være en risiko (1) 3. Beboeres følelser bør også telle (3) 4. Den magnetiske feltstyrken fra nedgravde ledninger er svakere (2) 37

38 Føre-var modellen Funn 38 Holdning til risiko Søkte null-risiko Tillleggsverdi: Ta i betraktning følelser Avgjørende kunnskap: Mulig risiko Beslutning: Nedgraving Avgjørende verdi: Føre-var

39 Hypotese Diskusjon Holdning til små usikre risikoer avgjørende 39 Elevenes beslutninger i sosio- vitenskapelige risikokontroverser:

40 Naturfag som allmenndanning Diskusjon Naturfaglig informasjon var viktig i alle elevenes beslutninger 40

41 Naturfag som allmenndanning Diskusjon Naturfaglig informasjon var viktig i alle elevenes beslutninger Ønskelig å utvide beslutningsgrunnlaget i retning samfunnsmessige konsekvenser? 41

42 Naturfag som allmenndanning Diskusjon Naturfaglig informasjon var viktig i alle elevenes beslutninger Ønskelig å utvide beslutningsgrunnlaget i retning samfunnsmessige konsekvenser? Er alle beslutningsmodellene like verdifulle? 42

43 Konsekvenser for naturfagene Discussion Holdning til små usikre risikoer avgjørende 43 1. Fokusere mer på begrepet “risiko”? 2. Utfordre studentenes holdning til små usikre risikoer?

44 44


Laste ned ppt "Elevers argumentasjon: kunnskaper, verdier og meninger Stein Dankert Kolstø Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google