Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Hva visste vi før og hva vet vi nå om i nnvandrernes integrering og levekår Kontaktforum 23. april 2008 Lars Østby Kristin Henriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Hva visste vi før og hva vet vi nå om i nnvandrernes integrering og levekår Kontaktforum 23. april 2008 Lars Østby Kristin Henriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Hva visste vi før og hva vet vi nå om i nnvandrernes integrering og levekår Kontaktforum 23. april 2008 Lars Østby los@ssb.nolos@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring

2 2

3 Kilder Generelt: www.ssb.no/innvandring/ Stoffet er hentet fra: Innvandrere i Norge - Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del 1 Demografi og Del II Levekår www.ssb.no/emner/00/02/notat_200465/notat_200465.pdf -og /66 Innvandring og innvandrere 2006. Statistiske analyser 83 http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa83/ Samfunnsspeilet 4/2006 http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200604/ssp.pdf Samfunnsspeilet 4/2007 http://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdfhttp://www.ssb.no/ssp/utg/200704/ssp.pdf Fakta om innvandrere og deres etterkommere. Notater 2007/56 http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf http://www.ssb.no/emner/02/notat_200756/notat_200756.pdf Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/ http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/

4 Definisjon Innvandrerbefolkningen består av personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 342 000 - og de barna som slike innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere): 73 000 I alt 415 000, 8,9 % av befolkningen 1.1. 2007

5 Mister vår definisjon mange innvandrere? Tall per 1.1.2006 Tredjegenerasjon: 100 personer, finnes i noen få av Oslos sandkasser Barn av en etterkommer og en 1. gen: 2 100, 1200 fra Pakistan, 250 fra Tyrkia Det er flere barn av en ”norsking” og en innvandrer enn av en etterkommer/ en innvandrer, for Pakistan er det likt antall

6 6

7 7

8 8

9 9 Hvorfor innvandrer innvandrerne?

10 10

11 11

12 12

13 MYTE: Integrasjonen i Norge er mislykket REALITET: Integrasjonen -går langsomt -er vanskelig -men er på rett vei

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 MYTE: Vi har ikke hatt arbeidsinnvandring til Norge, (men det må vi få) REALITET: Vi har 192 000 innvandrere og etterkommere (8%) i arbeidsmarkedet, 111 000 fra ikke-vestlige land (nye EU land ikke inkludert)

19 19

20

21 21

22 22 Sysselsatte i prosent av bosatte, etter utvalgte kommuner. Ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere og hele befolkningen. 4.kvartal 2005

23 23 Konklusjon Vi ser en tilnærming i demografisk atferd (og levekår) over tid og mellom generasjoner Innvandrerne konsentreres om få næringer i arbeidslivet – lav sysselsetting og høy arbeidsledighet – særskilt for noen grupper Utdanning går det bedre – spesielt for etterkommerne Det går i riktig retning, men med langsom fart Levekårsundersøkelsen

24 24

25 25 Hva visste vi før og hva vet vi nå om innvandrernes integrering og levekår Kontaktforum 23. april 2008 Lars Østby los@ssb.nolos@ssb.no Kristin Henriksen khe@ssb.no Statistisk sentralbyrå (SSB) http://www.ssb.no/innvandring

26 26 Intervjuundersøkelser av innvandreres levekår Levekår blant utenlandske statsborgere 1983 Tyrkia, Pakistan, Vietnam, Chile og Storbritannia Nettoutvalg: 1 156. Svarprosent: 75 Levekår blant innvandrere 1996 Tidl. Jugoslavia, Tyrkia, Iran, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Somalia, Chile Nettoutvalg: 2 561. Svarprosent: 67 Levekår blant innvandrere 2005/2006 Bosnia-Hercegovina, Serbia- Montenegro, Tyrkia, Iran, Irak, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Somalia, Chile Nettoutvalg: 3 053. Svarprosent: 64

27 27 Temaer i undersøkelsen LKI 2005/2006 Bakgrunn fra opprinnelseslandet Bånd til opprinnelseslandet Bolig Familie i Norge Venner og naboer Religion Utdanning Arbeid Arbeidsmiljø Inntekter og utgifter Ubetalt arbeid Ektefelle/samboers arbeid Barnepass Norskkunnskaper Vold og trusler Organisasjonsdeltakelse og mediebruk Statsborgerskap Opplevd diskriminering

28 28 Formål med Levekår blant innvandrere 2005/2006 Beskrive sider ved levekårene som ikke dekkes av registre Sammenlikne med –Levekår blant innvandrere i 1996 –ordinære levekårsundersøkelser for hele befolkningen –funn for tilsvarende innvandrergrupper i andre land

29 29 Botiden har økt…

30 30 Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og 2005/2006 … og det er flere etterkommere i utvalget

31

32 32 Andel med høyere utdanning fra opprinnelseslandet blant dem som innvandret som ”voksne” (18+)

33 33 Mange fullfører en utdanning i Norge (18 år + ved innvandring)

34 34 Noe mer vanlig med høyere utdanning enn i 1996 Utdanning i alt

35 35 Fast eller midlertidig ansatt? Prosent

36 36 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2003 Flere opplever dårlig arbeidsmiljø

37 Kan man si noe om endringer siden 1996?

38 38 Mange kvinner vurderer sine norskferdigheter som dårlige/svært dårlig 1) 1) Etterkommere og innvandrere ankommet før fylte 6 år er holdt utenfor.

39 39 1) Etterkommere og innvandrere ankommet i før fylte 6 år er holdt utenfor. Få i jobb vurderer sine norskferdigheter som dårlige 1)

40 40 Deltar mindre i organisasjoner

41 41 Menn deltar noe mer enn kvinner

42 Færre bor trangt enn i 1996

43 Trangbodd, objektivt og subjektivt

44 44 Deltar mindre i organisasjoner

45 45 Menn deltar noe mer enn kvinner

46 Hva vi har fått vite: Dårligere boforhold enn andre, i bedring Mye kontakt med gamlelandet, men flytter neppe tilbake ”Alle” vil ha norsk statsborgerskap Lite utdanning i bagasjen, mye tas i Norge Sysselsettingen er svært ulik, i bedring Dårligere arbeidsmiljø Mindre utsatt for kriminalitet Iranere opplever mest diskriminering Religion viktig for mange, men ikke alle fra muslimske land

47 47 Hvor mange har opplevd diskriminering? Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

48 48 Store forskjeller mellom ulike grupper Antall rapporterte diskrimineringstilfeller? I altBosnia- Hercego vina Serbia og Montene gro TyrkiaIrakIranPakistanVietnamSri Lanka SomaliaChile Antall personer (N) 3053333288297357270308314353245288 I alt 100 Ikke opplevd diskriminering 5670634942366267743458 1 - område 2622 2634322625202827 2 - områder 12710181518965259 3 - områder 513771022195 4 - områder eller mer 21212410042 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

49 49 Sri Lanka Bosnia-Hercegovina Serbia og Montenegro Tyrkia I alt Chile Vietnam Pakistan Iran Irak Somalia Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 Andel i inntektsgivende arbeid og andel som har opplevd diskriminering ved ansettelse

50 50 Andel som mener å ha fått dårligere, samme eller bedre behandling i helsevesenet enn en norsk person ville fått I altBosnia- Hercegovina Serbia og Montenegro TyrkiaIrakIranPakistanVietnamSri LankaSomaliaChile Antall personer (N) 3049333288297357269306313353245288 I alt 100 Dårligere 73414510 5397 Samme 7881756880718183827278 Bedre 22132423403 Vet ikke 13141915141689111912 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

51 51 Tilhører du fremdeles den religion du ble oppdratt i? Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006

52 52 Viktigheten av religion i livet? Gjennomsnittskår. Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006


Laste ned ppt "1 1 Hva visste vi før og hva vet vi nå om i nnvandrernes integrering og levekår Kontaktforum 23. april 2008 Lars Østby Kristin Henriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google