Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning 2: Utfordringene TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning 2: Utfordringene TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning 2: Utfordringene TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen, IDI

2 2 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Historikk 1960 1970 1980 1990 2000 Minimaskiner IBM-PC ”Internettet” Mainframes Hjemmemaskinen Bærbare Regnesentre EDB-avd IT-avd Servicecenter Tynne klienter

3 3 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Fagets karakter Fra aktivitet → yrke → fagfelt Mange ”midlertidige” og tilfeldige utøvere Er blitt en karrierevei Fremdeles litt vel mye kvakksalveri Raske endringer (paradigmeskifte) Både pragmatisk og religiøst/synsing Aldri kjedelig – alltid noe som skjer Grenseflater mot mange andre fag

4 4 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Hva er IT-drift? Profesjonell drift av storskala dataanlegg Mange maskiner Mange brukere Heltids- beskjeftigelse Indirekte oppgave Stabs- funksjon Stor kompleksitet Ressurs- utnytting For andre enn deg selv Datamaskiner Nettverk Programvare Brukere Funksjonalitet Stabilitet Kost- nader Bruker- behov Parallelle systemer Vedlikehold Infra- struktur

5 5 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Systemadministrators roller? Installatøren Reparatøren Vedlikeholderen Problem- forebyggeren Helten Infrastruktur- byggeren Policy- skriveren Rutine- utføreren Laboratorie- teknikeren Produkt- finneren Innkjøperen Løsnings- designeren Improvisatøren Nisje- område- eksperten Utdanneren Etterforskeren Avstrafferen Planleggeren Dommedags- profeten Prosjekt- lederen Budsjett- administratoren Bruker- forkjemperen Teknokraten Selgeren Leverandør- kontakten Den visjonære Overvåkeren Hønemor Tilretteleggeren Hjelperen Feil- søkeren Kvalitets- sikreren Sikkerhets- eksperten Vaktmesteren Nattevakta Skurken Prosjekt- arbeideren Psykologen Lytteren Team-med- arbeideren Lederen Brann- mannen Fikseren Syndebukken

6 6 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Terminologi Sysadmin (systemadministrator) person som er (del-)ansvarlig for drift av et datasystem. Drifte – noe man gjør med kyr. System(s) administration – en eller mange systemer?

7 7 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Grenseflater mot andre fagområder IT-drift Informasjons- sikkerhet Prosjekt- styring Salg VVS Utvikling Datanett Ledelse Ytelses- vurdering Databaser

8 8 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Tre store problemstillinger Drifts- problemer Endringshåndtering Skalerbarhet Person- kommunikasjon Tre komponenter som er forårsakende, deltakende eller forsterkende i 90% av alle dataproblemer

9 9 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Problemstilling 1: Endringshåndtering Målrettet og nyttig endring Planlagt i forkant, bieffekter klarlagt Kontrollert gjennomføring Forhåndstestet og -anonsert Rekonstruerbart og reverserbart Sporbarhet i ettertid Evne til ferdigstilling

10 10 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Problemstilling 2 Skalerbarhet Kapasitetsplanlegging Testing opp mot antatt full last ”Organisatorisk” skalerbarhet Monitorering Kan ta ut stordriftfordeler

11 11 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Problemstilling 3 Personkommunikasjon At alle oppfatter ett budskap likt Differensiering av viktighet på meldinger Sikre seg at meldinger kommer frem Unngå ’antagelser’ Unngå forsinkelser i byråkrati Unngå forvrengning og filtrering

12 12 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Ti utfordringer Måldefinisjon Feilsøking og –retting Endringer Sikkerhet Divergens Kompleksitet Kommunikasjon Katastrofeplanlegging Bevare eller forbedre? Læring

13 13 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 1: Måldefinisjon Er det sikkert at kundene og deres behov er tilstrekkelig klarlagt, og at man har definert oppgavene som skal løses, med hvilket kvalitetsnivå og med hvilken indre prioritering? Vet man om man leverer dette?

14 14 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 2: Feilsøking og -retting Utfører man målrettet og hensiktsmessig feilsøking? Tester man tilstrekkelig? Og er feilrettingen relevant, og ikke bare symptombehandling; eller store rekonfigureringer der en korrigering er tilstrekkelig?

15 15 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 3: Endringer Skjer endringer på en planlagt, kostnadseffektiv, målrettet, dokumentert, reverserbar og repeterbar måte; og at alle berørte personer er informert, og at ingen uventede bieffekter oppstår?

16 16 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 4: Sikkerhet Er alle viktige data identifisert, og sikret mot tap; og er alle data som uvedkommende ikke skal ha innsyn i sikret på tilstrekkelig måte? Håndteres sikkerhet fortløpende eller i isolerte skippertak?

17 17 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 5: Divergens Har man sikret at maskinene over tid ikke divergerer som følge av mange akkumulerte, tilfeldige småendringer? Finnes det mekanismer for å konvergere maskinenes tilstand?

18 18 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 6: Kompleksitet Har man oversikt over systemets kompleksitet; og er kompleksiteten større enn hva brukernes behov tilsier? Jobbes det for å redusere kompleksiteten der den er høyere enn det som trengs?

19 19 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 7: Kommunikasjon Får alle parter den kommunikasjon de skal ha; blir all kommunikasjon oppfattet korrekt og likt; og finnes det måter å ta tak i situasjoner der kommunikasjon er utilstrekkelig eller misforstått?

20 20 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 8: Katastrofeplanlegging Er det tatt høyde for at driften kan fortsette (med unntak av mindre og akseptable ulemper) uansett hvilken (u)tenkelig hendelse som måtte skje? Er dette noensinne blitt testet?

21 21 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 9: Bevare eller forbedre? Skal ressursene brukes på vedlikeholdsarbeid (dvs å holde ting flytende) eller å forbedre, øke og fornye systemet (dvs at man kommer videre)?

22 22 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Spørsmål 10: Læring Lærer man av feilene man gjør? Lærer man av andres feil? Lærer andre av de feilene man gjør? Er det noen som forsøker å finne ut hvilke feil som gjøres og analysere hva som kunne vært gjort bedre, og hvordan det da skulle vært gjort?


Laste ned ppt "1 10. januar 2006 TDT4285 Planl&drift av IT-syst Forelesning 2: Utfordringene TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google