Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU
Innovasjoner Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU

2 Innovasjons-retorikken
På nasjonalt og internasjonalt plan Innovasjoner og vekst I bedrifter Omstilling eller død! På andre samfunnsområder Kvalitet og effektivitet - hånd i hånd? Innovativ livsstil Forny deg selv!

3 ”Den teknologiske fiks”
effektivisering kostnadsnivå lønn omstilling med ny teknologi konkurranseenve verdiskapning kontroll og regulering produktkvalitet arbeidskvalitet

4 Innovasjoner Hvordan skjer de EGENTLIG? Hvor viktige er de?
hvordan støtter vi dem? hvilken rolle skal og bør staten ha?

5 Hvor skapes innovasjoner?
Grunnforskning erfaring Anv. forskning ”mellomledds-innovasjoner” tekn. utvikling ”bruker-innovasjoner” visjoner industriell tilpasn. veien blir til mens du går opplevelse spredning ”feedback”

6 AC vs. DC ? “Do you want those deadly currents in your home?”
Vekselsstrøm + billig transport Likestrøm + motor “Do you want those deadly currents in your home?”

7 Produkt- vs. prosessinnovasjoner
Produktinnovasjoner Mest synlig for forbruker Kan lede til utvidet virksomhet for bedriftene Prosessinnovasjoner Mest følbart for arbeidstager Kan lede til reduksjon av arbeidsplasser eller endring av jobbinnhold og kvalifikasjonskrav Produkt må følges av prosess!

8 Tilbudsøkonomi (“push”)
Fokusere på tilbudssiden = produsentsiden Innovasjoner Entreprenører Joseph Schumpeter

9 Etterspørselsøkonomi (“pull”)
Lite fokus på produsent (og teknologi) fokus på å øke etterspørselen, konsum John Keynes

10 Infrastrukturelle vs. ikke-infrastrukturelle innovasjoner
Automatsikringen, Signatur-toget, sparedusjen, Eurosport, Sims Utbyttbare Opptrer i tradisjonelle markedssituasjoner Infrastrukturelle innovasjoner Elektrisitet, jernbane, vannforsyningen, kabel-tv, cd-rom Ikke-utbyttbare Tenderer mot monopolisering Mangel på infrastruktur er problematisk Eksisterende infrastruktur kan være problematisk

11 Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ø Æ Z X C V B N M
”QWERTY-effekten” Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ø Æ Z X C V B N M

12 Grindleys modell for infrastrukturelle innovasjoner (1)
Større installert base Flere komplementære produkter Større troverdighet Økt verdi for brukerene Økt spredning

13 Grindleys modell for infrastrukturelle innovasjoner (2)
Ikke-lineær Både produsenter og brukere Men forholdvis tynn på brukersiden Ikke noe om regulering Nettverkseksternaliteter Oppstår når et individs etterspørsel avhenger av andres faktiske kjøp. Positiv nettverkseksternalitet: konsumenten etterspør mer fordi andre gjør det

14 Videospilleren Betamax VHS Sony først ute Sony’s navn og kompetanse
Proprietær VHS JVC - liten, lite kompetanse på annet enn lyd Åpne standarder Overtale Philips

15 Normans modell for teknologiers livssyklus

16 Mobiltelefonen Nokia vs. Eriksson
Handler ikke om infrastruktur, men om utbyttbare produkter ?? Handler om tolkning av teknologi Viser at brukerne er interessante ikke bare i kraft av deres antall Design? Tekstmeldinger?

17 Microsoft Ikke enkeltstående verktøy men infrastruktur ”limt” sammen
Mellom ulikt produkt/ applikasjon (IE + Windows) Mellom ulike versjoner 3 fylkeskommuner går for Linux/ Open Office

18 Innovasjoner Hvordan skjer de EGENTLIG? Hvor viktige er de?
hvordan støtter vi dem? hvilken rolle skal og bør staten ha?

19 Praktisk Fagpåmelding/semesteravgift + ta i bruk it’s:learning
Øvinger : 3 av 4 godkjente før eksamen Max. 3 studenter pr. gruppe (epost - gruppemedlemmer til ØL) Øvingsleder(ØL): Vegard 24.el.25 feb:Obligatorisk 3 t kollokvium = 1 godkjent Ø It’s:learning: Epostadresser, grupper, meldinger, diskusjonsforum Levere øvinger, få kommentar, godkjenninger Informasjon på weben manus, forelesningsplan, info om øvinger, pensum..


Laste ned ppt "Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google