Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU keb@idi.ntnu.no

2 2 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjons-retorikken På nasjonalt og internasjonalt plan –Innovasjoner og vekst I bedrifter –Omstilling eller død! På andre samfunnsområder –Kvalitet og effektivitet - hånd i hånd? Innovativ livsstil –Forny deg selv!

3 3 IT1603.v2004.3 09.07.2014 ”Den teknologiske fiks” kostnadsnivå lønn konkurranseenve kontroll og regulering produktkvalitet omstilling med ny teknologi verdiskapning arbeidskvalitet effektivisering

4 4 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Hvordan skjer de EGENTLIG? Hvor viktige er de? hvordan støtter vi dem? hvilken rolle skal og bør staten ha?

5 5 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Hvor skapes innovasjoner? Grunnforskning Anv. forskning tekn. utvikling industriell tilpasn. spredning ”bruker- innovasjoner” veien blir til mens du går ”mellomledds- innovasjoner” ”feedback” erfaring opplevelse visjoner

6 6 IT1603.v2004.3 09.07.2014 AC vs. DC ? Vekselsstrøm + billig transport Likestrøm + motor “Do you want those deadly currents in your home?”

7 7 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Produkt- vs. prosessinnovasjoner Produktinnovasjoner –Mest synlig for forbruker –Kan lede til utvidet virksomhet for bedriftene Prosessinnovasjoner –Mest følbart for arbeidstager –Kan lede til reduksjon av arbeidsplasser eller endring av jobbinnhold og kvalifikasjonskrav Produkt må følges av prosess!

8 8 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Tilbudsøkonomi (“push”) Fokusere på tilbudssiden = produsentsiden Innovasjoner Entreprenører Joseph Schumpeter

9 9 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Etterspørselsøkonomi (“pull”) Lite fokus på produsent (og teknologi) fokus på å øke etterspørselen, konsum John Keynes

10 10 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Infrastrukturelle vs. ikke-infrastrukturelle innovasjoner Ikke-infrastrukturelle innovasjoner –Automatsikringen, Signatur-toget, sparedusjen, Eurosport, Sims –Utbyttbare –Opptrer i tradisjonelle markedssituasjoner Infrastrukturelle innovasjoner –Elektrisitet, jernbane, vannforsyningen, kabel-tv, cd-rom –Ikke-utbyttbare –Tenderer mot monopolisering Mangel på infrastruktur er problematisk Eksisterende infrastruktur kan være problematisk

11 11 IT1603.v2004.3 09.07.2014 ”QWERTY-effekten” Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ø Æ Z X C V B N M

12 12 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Grindleys modell for infrastrukturelle innovasjoner (1) Større installert base Flere komplementære produkter Større troverdighet Økt verdi for brukerene Økt spredning

13 13 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Grindleys modell for infrastrukturelle innovasjoner (2) Ikke-lineær Både produsenter og brukere Men forholdvis tynn på brukersiden Ikke noe om regulering Nettverkseksternaliteter –Oppstår når et individs etterspørsel avhenger av andres faktiske kjøp. –Positiv nettverkseksternalitet: konsumenten etterspør mer fordi andre gjør det

14 14 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Videospilleren Betamax –Sony først ute –Sony’s navn og kompetanse –Proprietær VHS –JVC - liten, lite kompetanse på annet enn lyd –Åpne standarder –Overtale Philips

15 15 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Normans modell for teknologiers livssyklus

16 16 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Mobiltelefonen Nokia vs. Eriksson –Handler ikke om infrastruktur, men om utbyttbare produkter ?? –Handler om tolkning av teknologi –Viser at brukerne er interessante ikke bare i kraft av deres antall –Design? Tekstmeldinger?

17 17 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Microsoft Ikke enkeltstående verktøy men infrastruktur ”limt” sammen –Mellom ulikt produkt/ applikasjon (IE + Windows) –Mellom ulike versjoner 3 fylkeskommuner går for Linux/ Open Office

18 18 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Hvordan skjer de EGENTLIG? Hvor viktige er de? hvordan støtter vi dem? hvilken rolle skal og bør staten ha?

19 19 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Praktisk Fagpåmelding/semesteravgift + ta i bruk it’s:learning Øvinger : 3 av 4 godkjente før eksamen –Max. 3 studenter pr. gruppe (epost - gruppemedlemmer til ØL) Øvingsleder(ØL): Vegard Wold:vewold@broadpark.novewold@broadpark.no 24.el.25 feb:Obligatorisk 3 t kollokvium = 1 godkjent Ø It’s:learning: –Epostadresser, grupper, meldinger, diskusjonsforum –Levere øvinger, få kommentar, godkjenninger Informasjon på weben –http://www.idi.ntnu.no/emner/it1603/ –manus, forelesningsplan, info om øvinger, pensum..


Laste ned ppt "1 IT1603.v2004.3 09.07.2014 Innovasjoner Kirsti E. Bernsten, IDI, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google