Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Separasjon oppsummering TEP 4230 Energi og Prosessteknikk Rune Hoggen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Separasjon oppsummering TEP 4230 Energi og Prosessteknikk Rune Hoggen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Separasjon oppsummering TEP 4230 Energi og Prosessteknikk Rune Hoggen1

2 Bruksområder Rune Hoggen2  Inndampere  Fjerner damp fra en væske slik at konsentrasjonen øker  Sukker  Salt  Glyserol  Lim  Melk  Appelsinjuice  Kan også være vanndampen som er interessant  Avsalting av sjøvann

3 Forskjellige fordampere Rune Hoggen3  Horisontale rør, naturlig sirkulasjon

4 Forskjellige fordampere Rune Hoggen4  Vertikale rør, naturlig sirkulasjon

5 Forskjellige fordampere Rune Hoggen5  Vertikale rør, tvungen sirkulasjon

6 Varme og masseballanse Rune Hoggen6  Total materialballanse: F = V + L  Material ballanse for fast stoff: Fx F = Lx L

7 Varme og masseballanse Rune Hoggen7  Varmeballanse: Varme inn = varme ut Fh F + SH S = Lh L + VH V + SH S  Setter inn fordampingsvarmen: Fh F + S = Lh L + VH V

8 Forward feed multi effect evaporator Rune Hoggen8

9 Steg for steg beregning av multi effekt fordamper Rune Hoggen9 1.Finn kokepunktet i siste trinn. 2.Beregn mengden avdamp (V) totalt. Anta at mengden avdamp er lik på hvert trinn. Beregn også konsentrasjonene i hvert trinn. 3.Beregn temperaturdifferansenen i hvert trinn. Ta hensyn til kokepunktsforhøyelse om nødvendig. Finn kokepunktene. 4.Beregn avdamp- og væskestrømmer på hvert trinn. Hvis svarene ikke stemmer med de i punkt 2, gå tilbake dit og fortsett med de nye verdiene.

10 Steg for steg beregning av multi effekt fordamper Rune Hoggen10 5.Beregn overført varme i hvert trinn. Beregn så arealet for hvert enkelt trinn og sammenlign med gjennomsnittet. Hvis de er ganske like (10%) kan du stoppe her, hvis ikke... 6.Iterasjon 2 startes med verdier for damp- og væskestrømmer fra punkt 4. Beregn nye konsentrasjoner i hvert trinn. 7.Beregn nye verdier for temperaturdifferansene ved hjelp av følgende formler:

11 Steg for steg beregning av multi effekt fordamper Rune Hoggen11 7.Summen av de nye temperaturdifferansene må være lik den originale totalsummen, hvis ikke justeres de proporsjonalt til dette stemmer. Ta eventuelt hensyn til kokepunktsforhøyelse 8.Ved hjelp av nye temperaturdifferanser, gå til punkt 4. To iterasjoner er vanligvis nok!

12 Destillasjon Rune Hoggen12  Separere komponenter i en væske  Komponentene har ulikt kokepunkt  Alle komponenter er i begge faser  I motsetning til inndamping der det kun er væske i gassfasen  Flash-separasjon  Kolonne

13 Kokepunktsdiagram Rune Hoggen13  Viser kokepunktet til en blanding.  En blanding i væske- fase med gitt sammensetning varmes opp.  Den begynner å koke når den treffer koke- punktslinja.  Kan lese av temperaturen og sammensetningen til dampen ved dugg- punktslinja.

14 xy-diagram Rune Hoggen14  Viser sammenhengen mellom x og y.  Ved en gitt verdi for x i væskefasen vil det være en gitt verdi for y i gassfasen ved likevekt.  Kurven går over diagonalen og gjelder derfor for den flyktigste komponenten i blandingen

15 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen15  To hovedmetoder  Ett trinn, ingen retur  Væsken kokes  Dampen taes ut og kondenseres  Et likevektstrinn  Flere trinn, med retur  Væsken kokes i en kolonne  Dampen taes ut på toppen og kondenseres  Noe returneres i kolonna og møter dampen som er på vei opp  Mange trinn, men ikke likevekt på hvert trinn

16 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen16  Likevekt/flash  Likevekt mellom væske og damp  Kontinuerlig eller satsvis  Væska varmes opp slik at de flyktigste komponentene fordamper  Separeres i separatoren

17 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen17  Damp destillasjon  Brukes for å fjerne urenheter fra væskeblandinger der komponenetene ikke løser seg i vann. F.eks. organisk materiale  Kokepunktet i blandingen blir lavere enn kokepunktet for hver av stoffene

18 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen18  Enkel batch  Foregår satsvis  Væske kommer inn i en koker, damp fjernes og kondenseres  Dampens konsentrasjon av flyktigste komponent synker med tiden

19 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen19

20 Destillasjonsmetoder Rune Hoggen20

21 McCabe-Thiele Rune Hoggen21  Beregner antall trinn  N = 6  Føden: 3

22 Rune Hoggen22


Laste ned ppt "Separasjon oppsummering TEP 4230 Energi og Prosessteknikk Rune Hoggen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google