Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Produktivitet 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Produktivitet 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Produktivitet 2005

2 22 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 har tre satsingsområder Bedrifter i Nettverk Industriell økologi Produktutvikling og produksjon

3 33 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 Visjon Industri: Utvikle nettverk mellom industri og utdannings- og forskningsmiljøer. Utdanning: Utvikle et utdanningstilbud på høyt internasjonalt nivå innen produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon. Samfunn: Profilere norsk vareproduserende industri som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Forskning: Utvikle internasjonalt anerkjente utdannings- og forskningsmiljø innenfor produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon.

4 44 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Tverrfaglighet - NTNU HumanioraSamfunnsvitenskap Teknologi

5 55 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industrisamarbeid Industrien som forskningslaboratorium Problem A Problem B Problem C Industri Generelt problemområde Spesifikk problemløsning Generell løsningsmetode Problem A Problem B Problem C Industri Generelt problemområde Utdanning

6 66 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005-Produktutvikling og Produksjon

7 77 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Kvantifiserbare mål i P2005 PoPMålsetning Oppnådd 1998-2005 Industrinytte - involverte casebedrifter - øvrige bedrifter involvert - gjennomførte industricase i prosjektet - bedrifters tilbakemelding om resultater og nytteeffekt 16 15 30 16 18 15 29 18 Bidrag til omstilling ved NTNU - nye kurs med basis bl.a. i P2005 - kurs som forbedres med basis bl.a. i P2005 - involverte arenaer og nettverk ved NTNU - andre involverte tiltak i tråd med NTNU's strategiplan - internasjonalisering / samarbeid med ledende universiteter i utlandet 8 12 2 11 16 12 4 6 16 Vitenskapelige resultater - vitenskapelige publikasjoner (tidsskrift og konferanser) internasjonalt - norske/nordiske vitenskapelige publikasjoner og rapporter - populærvitenskapelige artikler og kronikker - gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 - hovedfags- og diplomoppgaver støttet av P2005 - seminarer med bred industrideltakelse - konferanser 8/år 10/år 11 47 6/år 3 56 60 40 2 (9 underv.) 49 41 2 (1 underv) Resultater PoP

8 88 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri ÅrNFRIndustriNTNUSum 20048.498.768416.4004.189.50013.104.668 20038.471.005376.2003.723.80512.571.010 20028.491.4551.331.4004.093.25013.916.105 20014.056.9262.177.5702.658.2158.892.711 20004.340.2581.806.2703.249.4009.395.928 19993.021.9792.100.600558.0005.680.579 Sum36.880.3918.208.44018.472.17063.561.001 Økonomi PoP

9 99 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Produktutvikling i det virtuelle rom. Utviklet studio for samarbeid i distribuerte team. Designstudio etablert ved NTNU, Høgskolen i Ålesund, Trondheim kommune og Rolls Royce. 2 EU-søknader under utarbeidelse.

10 10 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Fabrikken ‘Fabrikken’ utropt til beste sakprosabok i 2004, Klassekampen. Fabrikken som ett av 5 tema i jubileumsutstillingen Techne.

11 11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Design- og produktstrategier Innføring av designledelse i eksisterende management-litteratur. (BASO-modellen, HiST) Tilrettelegging for publisering på internasjonalt forlag.

12 12 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP IKON Tverrfaglige studier av forbruk, design, teknologi og kultur Innsikt i vekselspillet mellom produkter, teknologier og kultur DYNAMO – Sjokoladens historie Det Sunne og Det Syndige – Mat som kulturelt uttrykk Message in a Bottle – Tomras flaskeautomater

13 13 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Montasjelaboratorium Forsøk rundt fleksible montasjeprosesser for bremserørskoplinger i komposittmateriale for Raufoss United AS. Resultatet av disse forsøkene danner grunnlaget for oppbygging av en ny fabrikkenhet på Raufoss.

14 14 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Montasjelinje NOBØ Elektro Nytt konsept for automatisk montasje av varmeovner med langsiktig mål å gjøre sluttmontasjen av varmeovner helautomatisk. Pilotprosjekt for hele Glenn Dimplex - konsernet.

15 15 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Innovation Village Samlokalisering av aktører ved NTNU og SINTEF som har innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av teknologi som sin hovedfunksjon.

16 16 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP Manufacturing Oppbygging av et europeisk undervisningstilbud innenfor ”Manufacturing” på mastergradsnivå. Samarbeid mot europeiske universiteter innenfor rammen av GEM-Alliance og MANUFUTURE.

17 17 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP HIST2595 Form, Funksjon og Fabrikasjon Studie av menneskeskapte produkter og grenseflaten mellom estetikk, produksjonsteknikk, historie og kulturstudier. Har produkter en sosial funksjon? Hvorfor oppfatter vi plast som billig? Hvordan påvirkes produkter av teknologiske og kulturelle forhold?

18 18 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Prosjekteksempler PoP NTNU Entreprenørskole Masterstudium med fag og pedagogisk opplegg. Tar sikte på både i teori og praksis å skape ny næringsvirksomhet ut av nye teknologiske produktideer.

19 19 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri P2005 Industriell Økologi Horisontale aktiviteter Terminologi i IØ Formidling av IØ IØ-konsekvenser for industri Horisontale aktiviteter LCA-laboratoriet ved NTNU Øko-ansvarlige bedrifter Kjerneprosj. 1 Øko-effektive produkter og produksjon- systemer Kjerneprosj. 2 Øko-effektive resirkulerings- systemer og produsent- ansvar 6 PhD projects 12 3 45 6

20 20 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Resultater IØK Kvantifiserbare mål i P2005 IØKMålsetning Oppnådd 1998-2004 Industrinytte - involverte kjernebedrifter - øvrige bedrifter involvert - gjennomførte industricase i prosjektet - seminarer med bred deltagelse 3 10 10* 1 pr år 2 (3) 19 8 9 Bidrag til omstilling ved NTNU - nye kurs med basis i P2005 - forbedrede kurs - dr.kurs med basis i P2005 - involverte arenaer/nettverk - samarbeid med ledende universiteter i utlandet 64213 64213 9756597565 Vitenskapelige resultater - publikasjoner i internasjonale tidsskrift med referee - Internasjonale konferansepresentasjoner - norske publikasjoner og rapporter - populærvitenskapelige artikler, kronikker, foredrag - gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 - hovedfags-/masteroppgaver frie studier - diplom-/masteroppgaver siv.ing. - Internasjonal konferanse 2 pr år 3 pr år 15 2 pr år 3 10 1 17 67 71 23 2 av 6 8 26 1** * Endret til 8 helt i starten av programmet. ** Planlegges i 2005.

21 21 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Økonomi IØK ÅrNFRIndustriNTNUSum 20044.300.000Ikke rapportert3.437.7347.737.734 20033.960.000Ikke rapportert3.884.1457.844.145 20023.960.000Ikke rapportert3.660.3027.620.302 20014.200.000Ikke rapportert3.818.0428.018.042 20004.400.000Ikke rapportert1.466.3675.866.367 19991.900.000Ikke rapportert1.071.3472.971.347 Sum22.720.00017.337.93740.057.937

22 22 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Industricase IØK Case 01: Økoeffektive verdikjeder i matvareindustrien Case 02: Miljøindikatorer, økoeffektivitet og produktdeklarasjoner i møbelproduktsystemer Case 03: Fra økodesign til Faktor 4/10-utvikling i øko-effektivitet Case 04: Øko-effektivitet i gjenvinning av drikkevareemballasje Case 05: Øko-parker som strategi i industriell økologi og Lokal Agenda 21-programmer Case 06: Prinsipper for god praksis og lukking av sløyfer Case 07: Utvikling av informasjonsnettverk for norske LCA-data Case 08: Øko-ansvarlige bedrifter i vareproduserende industri

23 23 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Case 2: LCA, miljøproduktdeklarasjoner og øko- effektivitet Møbelfabrikk Skogbruk Finér Prod. lim Montering stol Stol form Elektrisitet Finish Pakking Deponering stål Deponering tre Resirkulering emballasje Avhending emballasje Avhending Gjenbruk Bruk Empallasje Stolbein Prod. lakk Prod. papp Prod. stål T T T T T T T T T = Transport T

24 24 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Case 2: MVD – enkeltprodukt og produktserier

25 25 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Avfallssystemer har tradisjonelt kun fokus på avfall som sluttresultater av bruksfasen. Resirkulering krever en bedre forståelse av dynamikken i materialmengder og -strømmer i systemet, spesielt for produkter med langt livsløp. Resirkulering krever en systembasert forståelse som omfatter hele materialsykler sett over tid for å gi grunnlag for gode strategiske valg for systemets utvikling. Case 04: Øko-effektivitet, industriell økologi og resirkuleringssystemer

26 26 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri TOMRA Resirkulerings- løsninger Misjon: Helping the world recycle Case 06: Prinsipper for god praksis og lukking av sløyfer

27 27 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri De fleste land har lite effektive og dyre ikke- teknologiske systemer som ikke gir de nødvendige resultater Fyllplass Forbrenning Resirkulering

28 28 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri 1997 1998-2003 2005 2004 1997 P2005 - Bedrifter i Nettverk Bedrifter: 10 kjernebedrifter Ny viten: 149 industricase 57 hovedoppg. 1 dr. grad avlagt 7 dr. grader i arbeid Ledende forskningsmiljø: 63 int. fagpulikasj. Internasj. pris Internasj. attraktiv partner på logistikkInternasj. attraktiv partner på logistikk Partner i 3 EU-prosj. Resultatformidling: Boka ”Bedrifter i Nettverk” 54 seminar for industri 24 seminar for akademia Videre satsinger: MESTER ”verktøykasse” Videre satsing på forskning innen logistikk og bedriftsnettverkVidere satsing på forskning innen logistikk og bedriftsnettverk Nye FoU-prosjekt (BIP, EU osv.) Fagmiljø: Nettverk og fagmiljø fra 3 fakultet og 6 instituttNettverk og fagmiljø fra 3 fakultet og 6 institutt Studieprogram: Nytt studieprogr. i logistikk Nytt masterprogr. i ledelse

29 29 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Fagmiljø Fakultet: Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Ingeniørvitenskap og teknologi Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt: Produksjons- og kvalitetsteknikk Geografisk institutt Pedagogisk institutt Industriell økonomi og teknologiledelse Sosiologi og statsvitenskap Datateknikk og informasjonsvitenskap Andre: Senter for bygdeforskning Studio Apertura

30 30 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Kjernebedrifter Aker Verdal Holding AS Fundamus Hydro Aluminium (Automotive) Structures HÅG IndPro AS Kongsberg Defence & Aerospace Mack ølbryggeri AS Nordvest Forum AS Raufoss ASA Stokke gruppen

31 31 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Ledende forskningsmiljø Bredt faglig nettverk skapt ved NTNU Ledende nasjonale miljø innen logistikk- og bedriftsnettverk Internasjonalt attraktiv partner på logistikknettverk 63 internasjonale fagpublikasjoner (18 publ. i tidsskrift m/referee, 45 internasjonale konferansepresentasjoner) Partner i tre EU-prosjekter Utstrakt samarbeid med internasjonale fagmiljø Prof. II O. Hargie, University of Ulster, internasjonal kapasitet innen læring og kommunikasjon i nettverk

32 32 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Pris for beste publikasjon i internasjonalt tidsskrift International Journal of logistics Beste artikkel i 2000 Overrakt på Logistics Research Network Conference, Edinburg 13. sept. 2001

33 33 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri MESTER – Metodikk for strategisk utvikling av produksjonsnettverk Mål: å omgjøre teori, kunnskap og erfaringer om produksjonsnettverk til praktiske verktøy for bedrifter Resultat: elektronisk ”verktøykasse” som skal støtte strategiske beslutninger i produksjonsnettverk Eksempel på verktøy: valg av lokalisering, valg leverandør, valg av KPIer, beregning av logistikkostnader, programvare for verdikjedemodellering Fra kompetanse… til verktøy Tilbake

34 34 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Forskningsfelt i BIN Produksjon og Logistikk i Nettverk: –Styringsmodeller for verdikjeder –Styringspult for verdikjeder –Performance Measurement i verdikjeder –Kostnadsmodeller Bedrift & Region: –Oppbygging av produksjonsenheter i utlandet – betydningen av lokal kontekst –Omstilling av industribedrifter – betydningen av lokale/regionale ressurser og nettverk Læring i Nettverk: –Utvikling av gode lærings- og kommunikasjonsprosesser i nettverk

35 35 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Noen eksempel fra BINs 149 industricase Macks ølbryggeri Nye betingelser for lokalisering og konkurransekraft. Kapabiliteter og scenarier Aker VerdalOmstillingen av Aker Verdal; fra hjørnesteinsbedrift til hjørnesteinsmiljø UNISON Kulturforskjeller – eller…? Om samarbeidets kår i et strategisk nettverk Kongsberg D&AKommunikasjon og kultur i organisasjoner HÅG Veien til masseprodusert skreddersøm – hvordan HÅG ble Europas raskeste stolleverandør Hydro AutomotiveVerdistrømsanalyse. Forbedringsarbeid i verdikjeden til Hydro Automotive Structures Raufoss (HARA)

36 36 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Videreutvikling av Industriell økologi IndEcol er etablert som et internasjonalt masterprogram med tre spesialiseringsretninger –Energisystemanalyse –Strategisk design og produktsystemer –Miljøpolitikk og –forvaltning Forskningsfokus –IndEcol kjernemetodikk –Energisystemer og klima –Materialer og produktsystemer –Den bygde infrastruktur

37 37 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Strategisk initiativ: Lønnsom produksjon i Norge NTNU og SINTEF arbeider med å få støtte til en satsing på forskning for lønnsom produksjon i Norge –Fra NFR, TBL/PIL og enkeltbedrifter Som en del av denne satsingen arbeides med en søknad for et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) –Det produktive Norge

38 38 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Forskningsmeldingens struktur

39 39 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Hvordan NTNU-SINTEF vil supporte Forskningsbasert Nyskaping og Innovasjon SFI NTNUSINTEF P2005 INDUSTRINASJONEN NORGE TTO/SIN`VENTIdéportalen Man 2 MoonHøstingsprosjekt VISJON


Laste ned ppt "11 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri Produktivitet 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google