Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri
Produktivitet 2005 Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri

2 P2005 har tre satsingsområder
Bedrifter i Nettverk Industriell økologi Produktutvikling og produksjon

3 P2005 Visjon Forskning: Utvikle internasjonalt anerkjente utdannings- og forskningsmiljø innenfor produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon. Samfunn: Profilere norsk vareproduserende industri som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Industri: Utvikle nettverk mellom industri og utdannings- og forskningsmiljøer . Utdanning: Utvikle et utdanningstilbud på høyt internasjonalt nivå innen produktivitet, vareproduksjon, ledelse og organisasjon.

4 Tverrfaglighet - NTNU Humaniora Samfunnsvitenskap Teknologi

5 Industrisamarbeid Industrien som forskningslaboratorium Industri
Spesifikk problemløsning Problem A Problem A Generell løsningsmetode Problem B Problem B Problem C Problem C Utdanning Generelt problemområde Generelt problemområde Industri Industri

6 P2005-Produktutvikling og Produksjon

7 Resultater PoP Kvantifiserbare mål i P2005 PoP Målsetning Oppnådd
Industrinytte involverte casebedrifter øvrige bedrifter involvert gjennomførte industricase i prosjektet bedrifters tilbakemelding om resultater og nytteeffekt 16 15 30 18 29 Bidrag til omstilling ved NTNU nye kurs med basis bl.a. i P2005 kurs som forbedres med basis bl.a. i P2005 involverte arenaer og nettverk ved NTNU andre involverte tiltak i tråd med NTNU's strategiplan internasjonalisering / samarbeid med ledende universiteter i utlandet 8 12 2 11 4 6 Vitenskapelige resultater vitenskapelige publikasjoner (tidsskrift og konferanser) internasjonalt norske/nordiske vitenskapelige publikasjoner og rapporter populærvitenskapelige artikler og kronikker gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 hovedfags- og diplomoppgaver støttet av P2005 seminarer med bred industrideltakelse konferanser 8/år 10/år 47 6/år 3 56 60 40 2 (9 underv.) 49 41 2 (1 underv)

8 Økonomi PoP År NFR Industri NTNU Sum 2004 8.498.768 416.400 4.189.500
2003 2002 2001 2000 1999

9 Prosjekteksempler PoP
Produktutvikling i det virtuelle rom. Utviklet studio for samarbeid i distribuerte team. Designstudio etablert ved NTNU, Høgskolen i Ålesund, Trondheim kommune og Rolls Royce. 2 EU-søknader under utarbeidelse.

10 Prosjekteksempler PoP
Fabrikken ‘Fabrikken’ utropt til beste sakprosabok i 2004, Klassekampen. Fabrikken som ett av 5 tema i jubileumsutstillingen Techne.

11 Prosjekteksempler PoP
Design- og produktstrategier Innføring av designledelse i eksisterende management-litteratur. (BASO-modellen, HiST) Tilrettelegging for publisering på internasjonalt forlag.

12 Prosjekteksempler PoP
IKON Tverrfaglige studier av forbruk, design, teknologi og kultur Innsikt i vekselspillet mellom produkter, teknologier og kultur DYNAMO – Sjokoladens historie Det Sunne og Det Syndige – Mat som kulturelt uttrykk Message in a Bottle – Tomras flaskeautomater

13 Prosjekteksempler PoP
Montasjelaboratorium Forsøk rundt fleksible montasjeprosesser for bremserørskoplinger i komposittmateriale for Raufoss United AS. Resultatet av disse forsøkene danner grunnlaget for oppbygging av en ny fabrikkenhet på Raufoss.

14 Prosjekteksempler PoP
Montasjelinje NOBØ Elektro Nytt konsept for automatisk montasje av varmeovner med langsiktig mål å gjøre sluttmontasjen av varmeovner helautomatisk. Pilotprosjekt for hele Glenn Dimplex - konsernet.

15 Prosjekteksempler PoP
Innovation Village Samlokalisering av aktører ved NTNU og SINTEF som har innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av teknologi som sin hovedfunksjon.

16 Prosjekteksempler PoP
Manufacturing Oppbygging av et europeisk undervisningstilbud innenfor ”Manufacturing” på mastergradsnivå. Samarbeid mot europeiske universiteter innenfor rammen av GEM-Alliance og MANUFUTURE.

17 Prosjekteksempler PoP
HIST2595 Form, Funksjon og Fabrikasjon Studie av menneskeskapte produkter og grenseflaten mellom estetikk, produksjonsteknikk, historie og kulturstudier. Har produkter en sosial funksjon? Hvorfor oppfatter vi plast som billig? Hvordan påvirkes produkter av teknologiske og kulturelle forhold?

18 Prosjekteksempler PoP
NTNU Entreprenørskole Masterstudium med fag og pedagogisk opplegg. Tar sikte på både i teori og praksis å skape ny næringsvirksomhet ut av nye teknologiske produktideer.

19 P2005 Industriell Økologi Kjerneprosj. 1
Øko-effektive produkter og produksjon- systemer Kjerneprosj. 2 Øko-effektive resirkulerings- systemer og produsent- ansvar Horisontale aktiviteter LCA-laboratoriet ved NTNU Øko-ansvarlige bedrifter Horisontale aktiviteter Terminologi i IØ Formidling av IØ IØ-konsekvenser for industri 6 PhD projects 1 2 3 6 4 5

20 Resultater IØK Kvantifiserbare mål i P2005 IØK Målsetning Oppnådd
Industrinytte involverte kjernebedrifter øvrige bedrifter involvert gjennomførte industricase i prosjektet seminarer med bred deltagelse 3 10 10* 1 pr år 2 (3) 19 8 9 Bidrag til omstilling ved NTNU nye kurs med basis i P2005 forbedrede kurs dr.kurs med basis i P2005 involverte arenaer/nettverk samarbeid med ledende universiteter i utlandet 6 4 2 1 7 5 Vitenskapelige resultater publikasjoner i internasjonale tidsskrift med referee Internasjonale konferansepresentasjoner norske publikasjoner og rapporter populærvitenskapelige artikler, kronikker, foredrag gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 hovedfags-/masteroppgaver frie studier diplom-/masteroppgaver siv.ing. Internasjonal konferanse 2 pr år 3 pr år 15 17 67 71 23 2 av 6 26 1** * Endret til 8 helt i starten av programmet. ** Planlegges i 2005.

21 Økonomi IØK År NFR Industri NTNU Sum 2004 4.300.000 Ikke rapportert
2003 2002 2001 2000 1999

22 Industricase IØK Case 01: Økoeffektive verdikjeder i matvareindustrien
Case 02: Miljøindikatorer, økoeffektivitet og produktdeklarasjoner i møbelproduktsystemer Case 03: Fra økodesign til Faktor 4/10-utvikling i øko-effektivitet Case 04: Øko-effektivitet i gjenvinning av drikkevareemballasje Case 05: Øko-parker som strategi i industriell økologi og Lokal Agenda 21-programmer Case 06: Prinsipper for god praksis og lukking av sløyfer Case 07: Utvikling av informasjonsnettverk for norske LCA-data Case 08: Øko-ansvarlige bedrifter i vareproduserende industri

23 Case 2: LCA, miljøproduktdeklarasjoner og øko-effektivitet
Møbelfabrikk Skogbruk Finér Prod. lim Montering stol Stol form Elektrisitet Finish Pakking Deponering stål Deponering tre Resirkulering emballasje Avhending emballasje Avhending Gjenbruk Bruk Empallasje Stolbein Prod. lakk Prod. papp Prod. stål T T = Transport

24 Case 2: MVD – enkeltprodukt og produktserier

25 Case 04: Øko-effektivitet, industriell økologi og resirkuleringssystemer
Avfallssystemer har tradisjonelt kun fokus på avfall som sluttresultater av bruksfasen. Resirkulering krever en bedre forståelse av dynamikken i materialmengder og -strømmer i systemet, spesielt for produkter med langt livsløp. Resirkulering krever en systembasert forståelse som omfatter hele materialsykler sett over tid for å gi grunnlag for gode strategiske valg for systemets utvikling.

26 TOMRA Resirkulerings- løsninger
Case 06: Prinsipper for god praksis og lukking av sløyfer TOMRA Resirkulerings- løsninger Misjon: Helping the world recycle

27 De fleste land har lite effektive og dyre ikke-teknologiske systemer som ikke gir de nødvendige resultater Fyllplass Forbrenning Resirkulering

28 P2005 - Bedrifter i Nettverk
Fagmiljø: Nettverk og fagmiljø fra 3 fakultet og 6 institutt Videre satsinger: MESTER ”verktøykasse” Videre satsing på forskning innen logistikk og bedriftsnettverk Nye FoU-prosjekt (BIP, EU osv.) Bedrifter: 10 kjernebedrifter 1997 2005 2004 Ledende forskningsmiljø: 63 int. fagpulikasj. Internasj. pris Internasj. attraktiv partner på logistikk Partner i 3 EU-prosj. Studieprogram: Nytt studieprogr. i logistikk Nytt masterprogr. i ledelse Ny viten: 149 industricase 57 hovedoppg. 1 dr. grad avlagt 7 dr. grader i arbeid Resultatformidling: Boka ”Bedrifter i Nettverk” 54 seminar for industri 24 seminar for akademia

29 Fagmiljø Fakultet: Samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Ingeniørvitenskap og teknologi Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt: Produksjons- og kvalitetsteknikk Geografisk institutt Pedagogisk institutt Industriell økonomi og teknologiledelse Sosiologi og statsvitenskap Datateknikk og informasjonsvitenskap Andre: Senter for bygdeforskning Studio Apertura

30 Kjernebedrifter Aker Verdal Holding AS Fundamus
Hydro Aluminium (Automotive) Structures HÅG IndPro AS Kongsberg Defence & Aerospace Mack ølbryggeri AS Nordvest Forum AS Raufoss ASA Stokke gruppen

31 Ledende forskningsmiljø
Bredt faglig nettverk skapt ved NTNU Ledende nasjonale miljø innen logistikk- og bedriftsnettverk Internasjonalt attraktiv partner på logistikknettverk 63 internasjonale fagpublikasjoner (18 publ. i tidsskrift m/referee, 45 internasjonale konferansepresentasjoner) Partner i tre EU-prosjekter Utstrakt samarbeid med internasjonale fagmiljø Prof. II O. Hargie, University of Ulster, internasjonal kapasitet innen læring og kommunikasjon i nettverk

32 Pris for beste publikasjon i internasjonalt tidsskrift
International Journal of logistics Beste artikkel i 2000 Overrakt på Logistics Research Network Conference, Edinburg 13. sept. 2001

33 MESTER – Metodikk for strategisk utvikling av produksjonsnettverk
Tilbake MESTER – Metodikk for strategisk utvikling av produksjonsnettverk Mål: å omgjøre teori, kunnskap og erfaringer om produksjonsnettverk til praktiske verktøy for bedrifter Resultat: elektronisk ”verktøykasse” som skal støtte strategiske beslutninger i produksjonsnettverk Eksempel på verktøy: valg av lokalisering, valg leverandør, valg av KPIer, beregning av logistikkostnader, programvare for verdikjedemodellering Fra kompetanse… til verktøy

34 Forskningsfelt i BIN Produksjon og Logistikk i Nettverk:
Styringsmodeller for verdikjeder Styringspult for verdikjeder Performance Measurement i verdikjeder Kostnadsmodeller Bedrift & Region: Oppbygging av produksjonsenheter i utlandet – betydningen av lokal kontekst Omstilling av industribedrifter – betydningen av lokale/regionale ressurser og nettverk Læring i Nettverk: Utvikling av gode lærings- og kommunikasjonsprosesser i nettverk

35 Noen eksempel fra BINs 149 industricase
Macks ølbryggeri Nye betingelser for lokalisering og konkurransekraft. Kapabiliteter og scenarier Aker Verdal Omstillingen av Aker Verdal; fra hjørnesteinsbedrift til hjørnesteinsmiljø UNISON Kulturforskjeller – eller…? Om samarbeidets kår i et strategisk nettverk Kongsberg D&A Kommunikasjon og kultur i organisasjoner HÅG Veien til masseprodusert skreddersøm – hvordan HÅG ble Europas raskeste stolleverandør Hydro Automotive Verdistrømsanalyse. Forbedringsarbeid i verdikjeden til Hydro Automotive Structures Raufoss (HARA)

36 Videreutvikling av Industriell økologi
IndEcol er etablert som et internasjonalt masterprogram med tre spesialiseringsretninger Energisystemanalyse Strategisk design og produktsystemer Miljøpolitikk og –forvaltning Forskningsfokus IndEcol kjernemetodikk Energisystemer og klima Materialer og produktsystemer Den bygde infrastruktur

37 Strategisk initiativ: Lønnsom produksjon i Norge
NTNU og SINTEF arbeider med å få støtte til en satsing på forskning for lønnsom produksjon i Norge Fra NFR, TBL/PIL og enkeltbedrifter Som en del av denne satsingen arbeides med en søknad for et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Det produktive Norge

38 Forskningsmeldingens struktur

39 INDUSTRINASJONEN NORGE
Hvordan NTNU-SINTEF vil supporte Forskningsbasert Nyskaping og Innovasjon VISJON INDUSTRINASJONEN NORGE NTNU SINTEF SFI Idéportalen TTO/SIN`VENT Man 2 Moon Høstingsprosjekt P2005


Laste ned ppt "Forskningsprosjekter som skal styrke Norges vareproduserende industri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google