Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering

2 Bakgrunn, eller Den Grimme Virkelighet Uhensiktsmessige registreringssystem Behov for mer effektiv produksjon Krav om nye/digitale metadata Historiske ulik praksis Behov for nye/bedre nasjonale tjenester (Nye) internasjonale standarder

3 Ressurser Bibliografisk plan Verktøy Kvalitet Omfang Ansvar Kriterier for prioritering og nivå Enhetlig praksis Standarder BIBSYS: modernisering/utskifting Import og kopikatalogisering Bibliografier i BIBSYS Gjenbruk av metadata WebDewey Personalressurser Budsjett Bibliografisk produksjon og tjenester

4 Bedre registreringssystem og mer effektiv produksjon Integrerer bibliografiproduksjon i BIBSYS Importer data fra Biblioteksentralen og NRK Samordner kataloger for jazz og film i Mavis Deltar i arbeidet med nytt BIBSYS biblioteksystem

5 Bibliografier i Nasjonalbiblioteket Nasjonalbibliografier • Samisk bibliografi • Norbok • Nordisko • Norper • Norart • Nornoter Temabibliografier • Hamsun-bibliografi • Bjørnson-bibliografi • …

6 Bibliografiproduksjon i BIBSYS Samme bibliografiske grunndata – en post Bibliografiposter merkes Nasjonalbibliografiposter låses Samordning av registreringspraksis …i Nasjonalbiblioteket og i BIBSYS Nyregistrering og konvertering Ny funksjonalitet i BIBSYS

7 Bibliografier i BIBSYS Hamsun-bibliografi, 2009 Samisk bibliografi, 2010 Bjørnson-bibliografi, 2010 Norbok, 2010/2011 osv.…

8 Bruk av data fra eksterne kilder … fra Biblioteksentralen (katalogdata) … fra NRK (digital lyd og katalogdata) … fra utgivere

9 Avtalen med Biblioteksentralen omfatter… poster for bøker/lydbøker på norsk/utgitt i Norge forhånds­poster fra BS Nettbutikk fullstendige korrekturleste katalogposter klassifikasjon/emneord Klassifikasjon etter DDK5 person/korporasjon, tittel og sted som emne Avtalen inngått februar 2009

10 Gjenbruk av data Data fra BS importeres til BIBSYS hver natt Enkel post tilgjengelig tidlig (av og til før utgivelse) Fullstendig post tilgjengelig etter et par dager Data brukes av NB og andre BIBSYS-bibliotek

11 Erfaringer fra 2009 Ca 5400 poster ble importert, av dem ble ca 3200 poster brukt (ca 60 %) Poster kan brukes til oppsporing av avleveringspliktig materiale

12 Samordning av praksis Faste samarbeidsforum etablert … for klassifikasjonspraksis … for katalogiseringspraksis Resultatet er en mer enhetlig katalogiserings- og klassifikasjonspraksis

13 Avtalen med NRK … gir NB tilgang til NRKs metadata … gir NB tilgang til lydfiler fra NRKs digitale musikkarkiv … gir NB rett til å bruke materialet som om det var pliktavlevert … omfatter samarbeider om digitalisering … omfatter sikring av NRKs filer i NBs digitale sikringsmagasin

14 Lydfiler Eldre samlinger NRK digitaliserer CD- og vinylplater NB digitaliserer 78-plater og masterbånd Nyutgivelser overføres digitalt fra plateselskap til NRK eller digitaliseres hos NRK NRK overfører alt til Nasjonalbiblioteket NB får fysiske kopier fra plateselskapene

15 NRK som kilde for metadata NB får tilgang til alle metadata i Digitalt musikkarkiv Plateselskapene avleverer metadata, NRK supplerer og oppgraderer

16 Gjenbruk av metadata i NB Katalog og nasjonaldiskografi import og gjenbruk poster fra NRK supplering og oppgradering av poster produksjonen flyttes fra BIBSYS/Nordisko til Mavis(?) stopp av Nordisko tilgang fra BIBSYS, etter hvert fra Mavis Produksjonsstøttesystem for digitalisering gjenbruk av metadata fra NRK

17 BIBSYS Norbok Hamsun Samisk • BIBSYS gjør data tilgjengelig via OAI-PMH • NB importerer data • NB lager egen presentasjon og søkegrensesnitt Tema- bibliografi i NB

18 BIBSYS Norbok Hamsun • BIBSYS gjør data tilgjengelig via OAI-PMH • NB importerer data • NB lager egen presentasjon og søkegrensesnitt Samisk Nasjonal- bibliografi i NB

19 MAVIS Nordisko Jazz- diskografi Film- bibliografi Nordisko Nye nasjonal- diskografien

20 BIBSYS Norbok MAVIS Nordisko Jazz- diskografi Film- bibliografi Samisk Nasjonalbibliografien Nye nasjonalbibliografien

21 (Nye) internasjonale standarder … på kjente områder RDA[katalogiseringsregler] MARC 21 [utvekslingsformat] … på nye områder ISNI[International Standard Name Identifier] ISTC[International Standard Text Code]

22 RDA (Resource Description and Access) Nye angloamerikanske katalogiseringsregler Fordeler For alle materialtyper, FRBR-tilpasset Kritiske røster Lite nytt, for store valgmuligheter DNK kritisk i høringsuttalelsen

23 RDA (Resource Description and Access) Lanseres i juni Testes av amerikanske bibliotek 2010-2011 Nasjonalbiblioteket avventer resultat av testing Deltar i europeisk RDA-gruppe Fordel med felles katalogiseringsregler

24 Nytt nasjonalt utvekslingsformat? En etter hvert lang historie 2002/2004:Anbefaling fra Den norske katalogkomité 2007:Beslutning i Nasjonalbiblioteket om MARC 21 2008-2009:Konverteringstabeller / diskusjon med Biblioteksentralen og Biblioteksystemleverandørene Ny anbefaling fra DNK 2010:Ny beslutning i Nasjonalbiblioteket

25 Hvorfor nytt utvekslingsformat? Kopikatalogisering, kopikatalogisering, kopikatalogisering! Internasjonal utveksling av katalogposter Tilgang til internasjonal verktøykasse

26 Hvorfor ikke? MARC 21 er et dårligere format enn NORMARC? Er MARC-format framtida i det hele tatt? Ulempe med ulikt registrerings- og utvekslingsformat Hittil liten vilje til å endre registreringsformat

27 2010-beslutningen MARC 21 nasjonalt utvekslingsformat NORMARC kan fortsatt brukes når avtalt Ingen norske tillegg til MARC 21 Ingen oversettelse av MARC 21 (foreløpig) Konverteringstabeller og –programvare begge veier NORMARC oppdateres

28 ISTC og ISNI International Standard Text Code Unik identifisering av tekst FRBRs uttrykksnivå International Standard Name Identifier Unik identifisering av navn

29 Oppsummering  Avvikling av utdatert programvare  Mer effektiv produksjon  Mer gjenbruk av metadata  Mer ensartet registreringspraksis  En fullstendig nasjonalbibliografi  Nye nasjonale tjenester  Nasjonal bruk av standarder

30 Takk for meg


Laste ned ppt "Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google