Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEMIDDELHÅNDTERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEMIDDELHÅNDTERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEMIDDELHÅNDTERING
LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

2 Informasjon og veiledning til pasient
nr 63:Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven) Kap 3. Rett til medvirkning og informasjon ”Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger” LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

3 Informasjon og veiledning til pasient
”Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette” LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

4 Informasjon og veiledning til pasient
Virkningen av et legemiddel Veiledning og instruksjon om bruken Bivirkninger/risikofaktorer Forsiktighetsregler Kontroller/oppfølging LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

5 Informasjon og veiledning til pasient
Def: COMPLIANCE ”Pasientens faktiske medvirkning til å følge et medisinsk råd” Informasjon til pårørende til : Barn Demente Andre LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

6 Administrering av legemidler
Nr. 64: Lov om helsepersonell (Helsepersonell loven) §11.”Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett”. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

7 Administrering av legemidler
Sykepleiere skal administrere legemidler til pasienten ut i fra legens rekvisisjon. En sykepleier har ikke anledning til å rekvirere legemidler. Sykepleieren må ha kompetanse til å administrere rekvirerte legemidler (kunnskaper, ferdigheter, holdninger) LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

8 Administrering av legemidler
Lov nr. 63: Lov om pasientrettigheter: Kap 4 Samtykke til helsehjelp §4-1. Hovedregel om samtykke ”Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen” LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

9 Administrering av legemidler
Generelle retningslinjer for utdeling av legemidler: (De 7-R…..er) Rett pasient Riktig legemiddel Rett dose Riktig legemiddelform Rett administrasjons måte/teknikk Rett tid Rett informasjon LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

10 Administrering av legemidler
Generelle retningslinjer for utdeling av legemidler: Vurdering av pasientes tilstand (fysisk og psykisk) Holdbarhet Forurensning Skade emballasje Legemiddelintraksjoner Bruk av synonym preparater LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

11 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP
Legemiddelformer Orale Rektale Inhalasjon Topikale Vaginale Injeksjoner Infusjoner LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

12 Administrasjon av legemidler som gis oralt
Legemiddelformer: Tabletter Kapsler Miksturer Tyggegummi Dråper LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

13 Administrasjon av legemidler som gis oralt
Dosepulver LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

14 Administrering av tabletter
Tabletter inntas med rikelig væske, minst 100ml vann Inntas stående evt sittende (1min) Drikke før tabletter inntas ved munntørrhet Ikke bruke mortere til knusing Bruke tablettskje ved istandgjøring Tabletter med ”delestrek” kan knuses LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

15 Administrering av tabletter
Hvis ikke pasienten klarer å svelge: Tablettstørrelse Mikstur Knusing/oppløsning i vann Stikkpiller LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

16 Administrering av tabletter
Typer av tabletter: Resoribletter: Legges under tungen. Rask absorpsjon. Direkte over i blod (utenom tarm og lever) Sublingvaltabletter eks: Nitroglyserin, Temgesic Tyggetabletter eks: Antacida (Novaluzid) Sugetabletter LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

17 Administrering av tabletter
Tabletter og drasjeer: Brusetabletter eks: Calcium-Sandoz (Løses opp i minimum et 1/2 glass vann) Depottabletter eks: Nuelin depot, Teo-dur (Ikke knuses, svelges hele, løses opp i tarmen) Entrosoluble tabletter eks: Albyl-E, Naprosyn-E, svelges hele LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

18 Administrering av tabletter
Kapsler eks: Sinequan (Bør svelges hele med rikelig væske. Kapsler kan åpnes og innholdet blandes i mat. Obs bitter smak) Dosepulvere eks: Dulphalac, oppløses i litt vann før inntak. Smeltetabletter, plasseres på tungen Sugetabletter, lokal virkning LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

19 Administrering av tabletter
Div. tablettbeholdere LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

20 Administrering av flytende orale legemidler
Flytende legemidler: (Miksturer) Ristes godt. Bruk medisinbeger, måleskje, målebeger, dråpeteller og oralsprøyte. Emulsjoner, består av vannfase og oljefase som ikke er blandbare med hverandre, må derfor ristes godt før bruk LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

21 Administrering av flytende orale legemidler
Suspensjoner, en blanding av uoppløste stoffer og væske. Ristes kraftig før bruk.Eks: Balancid, Link Dråper, blandes med 10-15ml vann pga. at dråpene kan henge fast i medisinglasset. Eks: Fluanxol 100mg/ml, Diural 10mg/ml Siruper, eks: thymipect ( sukker, tannpuss) LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

22 Administrering av flytende orale legemidler
Mikstur: Trimetoprim 10mg/ml og Paracet LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

23 Administrering av rektale legemidler
Kontraindisert ved rektalblødning og rektal kirurgi Obs: Hemorroider, forsnevringer, rektumprolaps og inkontinens Mer usikker absorbsjon i forhold til per os Lokal effekt eller systemisk effekt Stikkpiller smelter pga kroppsvarmen LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

24 Administrering av rektale legemidler
Rektale legemiddelformer: Suppositorier Klyster LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

25 Administrering av rektale legemidler
Suppositorier: Lagres i kjøleskap Lokal eller systemisk effekt, fremme defekasjon eller lindre kvalme/smerter Eks: Dulcolax, Eks:Zofran/Paracet Settes ca, 6-8cm inn (3/4 finger lengde) Pasienten skal ligge på venstre side LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

26 Administrering av rektale legemidler
Stikkpillen settes inn med den butte enden først LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

27 Administrering av rektale legemidler
Klyster: Lokal eller systemisk virkning, eks: Microlax og Vival Pasienten skal ligge på venstre side Bruk glidemiddel på klysterspiss/sonde Temperering av klystervæske (370C) Obs: Perforasjonsfare LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

28 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Inhalasjonspreparater til behandling av pasienter med obstruktive lungesykdommer. Gir lokal virkning i form av bronkodilatasjon og mykolyse (løser opp tykt sekret), men kan også gi systemiske bivikninger som tremor, tachycardy og BT-fall Virkning etter 10-15minutter LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

29 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Aerosoler (inhalasjonsvæske i overtrykksbeholder) Inhalasjonspulver Inhalasjonsvæske LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

30 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Aerosoler: Eks: Ventoline med volumatic Bricanyl med nebulator/nebunette Inhalasjonsvæske i overtrykksbeholdere med dose anordning Synkronisering av sprayutløsning og inhalasjon. Veiled pasienten LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

31 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Beholderen ristes kraftig før bruk Pasienten bør sitte oppreist Pasienten puste godt ut får så å sette munstykket i munnen og puste langsomt inn og samtidig trykke på beholderen Be pasienten holde pusten noen sekunder etter at medikamentet er inhalert Munnstykket skal renses etter hver bruk LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

32 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Inhalasjonspulver: Eks: Bricanyl turbohaler Ventoline diskhaler Lomudal spinhaler Pasienten bøye nakken så langt bak han kan. Pasienten puste godt ut så sette munnstykket i munnen og inhalere raskt. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

33 Administrasjon av inhalasjons- preparater
Inhalasjonsvæske: Eks: Lomudal, Berotec Administreres ved av en kompressor (nebulisator). Til apparatet kobles det en slange med forstøverkammer som igjen kobles til et munnstykke eller maske. Forstøvet væske med medikament vil inhaleres ned i lungene ved inspirasjon. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

34 Topikal administrering av legemidler
Topikal administrering av legemidler innbefatter å smøre ellerspraye legemiddel på hud, slimhud eller sårflater. Lokal effekt ved å smøre f.eks salve på hud Systemisk effekt ved f.eks sette på huden et depot plaster. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

35 Topikal administrering av legemidler
Typer: Kremer Salver Depotplaster Pasta Linimenter Sjampo Nesespreparater Munnspray Aerosoler til lokal bedøvelse LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

36 Topikal administrering av legemidler
Krem: Eks: Daktar krem 2% Hydrokortison krem 1% Krem anvendes på fuktige hudflater (væskende flater) Bruk hansker Lokal virkning LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

37 Topikal administrering av legemidler
Salve: Eks: Betnovat salve 0,1% Mycostatin salve IE/g Salve smøres på til et tynt lag Salve bør ofte ha romtemperatur for å lette påsmøringen LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

38 Topikal administrering av legemidler
Depotplaster: (transdermal administrasjon) Eks: Durogesic 50µg/time Nikotinell 7mg/24 timer Nitro-Dur 5mg/24 timer Estraderm 25µg/24 timer LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

39 Topikal administrering av legemidler
Plaster gir systemisk effekt og unngår førstepassasje-metabolisme i leveren Plassering forandres hver gang for å unngå hudirritasjon Plasseres på: Tørr hud, hudområde uten hår, Plasseres ikke på: Bestrålt hud, irritert/sår hud. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

40 Topikal administrering av legemidler
Rengjøring av hudområdet med rent vann Plasteret tar ofte ikke skade av vann, svette og fysisk aktivitet LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

41 Topikal administrering av legemidler
Pasta: Eks: Lassars pasta Varmes i hånden for å lette påsmøring Linimenter: Eks: Elocon Appliseres dråpevis på det affiserte området og masseres lett inn i huden LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

42 Topikal administrering av legemidler
Sjampo: Eks: Fungoral (antimyotikum) Håret skylles godt etterpå Nesepreparater: Sjekke pas: respirasjonsmønster, tett nese, rennende nese, sår/rødhet eller skorper i/rund nesen. Pusse nesen før nesespray appliseres, neseslimhinnen fri for sekret. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

43 Topikal administrering av legemidler
Nesespray/pulver/: Eks: Rhinocort spray 50µg/dose Rhinocort pulver 100µg/dose Tilmålt dose LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

44 Topikal administrering av legemidler
Nesedråper: Eks: Rhinox nesedråper 0,1mg/ml (endose beholdere) Munnspray: Eks: Nitrolingual 0,4mg/dose Under tungen eller på munnslimhinnen uten samtidig innåndning. Holdes med sprayhodet opp. NB! Skal ikke inhaleres LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

45 Administrering av legemidler til bruk i øye
Installasjon av medikamenter i konjunktivalsekken og ikke direkte på cornea. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Legemidler til øyet skal være sterile. Obs! Holdbarhetsdato/oppbevaring Kontroller hvilket øye som skal ha legemidlet LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

46 Administrering av legemidler til bruk i øye
Ved infeksjon i et øye skal begge øynene dryppes. Øyedråper kan gi systemiske virkninger ved for eksempel bruk av: Adrenalin :økt hjerte frevens og økt BT Blocadren:(Timolol) hypotoni og hjertebank LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

47 Administrering av legemidler til bruk i øye
Obs håndvask ved bruk av Atropin og Skopolamin øyedråper (akkommodasjons- lammelse) LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

48 Administrering av legemidler til bruk i øret
Romtemperatur på legemidler som brukes i øret. Sterile legemidler brukes ved ødelagt trommehinne. Øredråper brukes ved allergi og infeksjoner i øregangen LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

49 Administrering av legemidler til bruk i øret
Ved installering av dråper rettes øregangen ut ved å ta et tak i øremuslingen og dra den opp og ut (ikke hos barn under 3 år) Obs ørevoks som blokkerer Pasienten bør holde hodet i samme stilling i 2-3minutter eller evt bruke bomullsdott Eks: Kloranfenikol og Locacorten øredråper LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

50 Administrering av vaginale legemiddelformer
Stikkpiller til vaginalt bruk kalles vagetorier og er til lokalt bruk. Ved administrering av krem og skum brukes applikator Pasienten bør ligge på ryggen i ca 10minutter etter at stikkpillen, krem eller skum er satt inn LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

51 Administrering av vaginale legemiddelformer
Obs at legemidler er satt vaginalt og ikke rektalt Obs pasientes bluferdighet. Kan pasienten administrere legemidlet selv? LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

52 Håndtering av cytostatika
Cytostatika brukes hovedsakelig i behandling av kreft Cytostatika gis vanligvis intravenøst i perifer eller sentral vene. Enkelte cytostatika kan gis oralt, subkutant eller intramuskulært Arbeidstilsynet har gitt ut forskrifter om håndtering av cytostatika. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

53 Håndtering av cytostatika
Risiko ved tilvirkning og administrering av cytostatika: Lokal effekt forårsaket av direkte kontakt med hud, øyne og mukøse membraner. Systemisk effekt ved inhalasjon under tilbredning. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

54 Håndtering av cytostatika
Lokale effekter: Dermatitt, inflammasjon av mukøse membraner, voldsom tåresekresjon, pigmentforandring, blæredannelse på hud, allergiske reaksjoner. Systemiske effekter: Svimmelhet, uro, kvalme, hodepine, alopecia, hoste, kløe, generell sykdomsfølelse LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

55 Håndtering av cytostatika
Ferdig tilberedte cytostatikaoppløsninger har ofte meget kort holdbarhet. Bruk av verneutstyr ved tilberedning: Hansker, frakk, ventilasjonsskap, vernebriller, ånderettsvern (godkj.utstyr) Ved administrasjon: Frakk, hansker og munnbind LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

56 Håndtering av cytostatika
Administrering av cytostatika: Obs antiemetiske regimer Obs blodprøvesvar: røde og hvite blodlegemer, trombocytter og kreatinin Ved søl på hud, skylle med mye vann og evt såpe vann Sprut i øynene skylle med mye vann eller NaCl 9mg/ml og kontakt øyelege LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

57 Håndtering av cytostatika
Søl på gulv, benker skal straks tørke vekk med engangskluter som behandles som risikoavfall. Kontakt med oppkast, urin og avføring bruke hansker og maske. Tilsølt tøy behandles som risikoavfall. Ekstravasal injeksjon/infusjon kan gi store skader i form av nekroser og irreversible skader. LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

58 Håndtering av antibiotika
Bruke avtrekksskap Bruke hansker og evt munnbind Riktig tilbredningsteknikk (ikke overtrykk i hetteglass) Riktig administrasjonsteknikk (ikke søle) LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

59 Administrering av legemidler til barn
Barns alder avgjør hvordan de absorberer, distribuerer, metaboliserer og utskiller legemidler. Doser og administrasjonsteknikk varierer mellom aldersgruppene. Enkelte legemidler har dose angivelser for barn LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP

60 Administrering av legemidler til barn
Legemiddeldose beregnes ut i fra vekt eller kroppsoverflate. Data om høyde og vekt er viktige og må være korrekte og tydelig skrevet Obs, sjekking av barnets identitet Barn responderer mye raskere og mer dramatisk på et legemiddel enn voksne LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP


Laste ned ppt "LEGEMIDDELHÅNDTERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google