Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 1 LEGEMIDDELHÅNDTERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 1 LEGEMIDDELHÅNDTERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 1 LEGEMIDDELHÅNDTERING

2 2 Informasjon og veiledning til pasient 1999-07-02 nr 63:Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven) Kap 3. Rett til medvirkning og informasjon ”Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger”

3 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 3 Informasjon og veiledning til pasient ”Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette”

4 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 4 Informasjon og veiledning til pasient Virkningen av et legemiddel Veiledning og instruksjon om bruken Bivirkninger/risikofaktorer Forsiktighetsregler Kontroller/oppfølging

5 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 5 Informasjon og veiledning til pasient Def: COMPLIANCE ”Pasientens faktiske medvirkning til å følge et medisinsk råd” Informasjon til pårørende til : Barn Demente Andre

6 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 6 Administrering av legemidler 1999-07-02 Nr. 64: Lov om helsepersonell (Helsepersonell loven) §11.”Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett”.

7 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 7 Administrering av legemidler Sykepleiere skal administrere legemidler til pasienten ut i fra legens rekvisisjon. En sykepleier har ikke anledning til å rekvirere legemidler. Sykepleieren må ha kompetanse til å administrere rekvirerte legemidler (kunnskaper, ferdigheter, holdninger)

8 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 8 Administrering av legemidler Lov 1999-07-02 nr. 63: Lov om pasientrettigheter: Kap 4 Samtykke til helsehjelp §4-1. Hovedregel om samtykke ”Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen”

9 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 9 Administrering av legemidler Generelle retningslinjer for utdeling av legemidler: (De 7-R…..er) Rett pasient Riktig legemiddel Rett dose Riktig legemiddelform Rett administrasjons måte/teknikk Rett tid Rett informasjon

10 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 10 Administrering av legemidler Generelle retningslinjer for utdeling av legemidler: Vurdering av pasientes tilstand (fysisk og psykisk) Holdbarhet Forurensning Skade emballasje Legemiddelintraksjoner Bruk av synonym preparater

11 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 11 Legemiddelformer Orale Rektale Inhalasjon Topikale Vaginale Injeksjoner Infusjoner

12 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 12 Administrasjon av legemidler som gis oralt Legemiddelformer: Tabletter Kapsler Miksturer Tyggegummi Dråper

13 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 13 Administrasjon av legemidler som gis oralt Dosepulver

14 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 14 Administrering av tabletter Tabletter inntas med rikelig væske, minst 100ml vann Inntas stående evt sittende (1min) Drikke før tabletter inntas ved munntørrhet Ikke bruke mortere til knusing Bruke tablettskje ved istandgjøring Tabletter med ”delestrek” kan knuses

15 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 15 Administrering av tabletter Hvis ikke pasienten klarer å svelge: Tablettstørrelse Mikstur Knusing/oppløsning i vann Stikkpiller

16 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 16 Administrering av tabletter Typer av tabletter: Resoribletter: Legges under tungen. Rask absorpsjon. Direkte over i blod (utenom tarm og lever) Sublingvaltabletter eks: Nitroglyserin, Temgesic Tyggetabletter eks: Antacida (Novaluzid) Sugetabletter

17 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 17 Administrering av tabletter Tabletter og drasjeer: Brusetabletter eks: Calcium-Sandoz (Løses opp i minimum et 1/2 glass vann) Depottabletter eks: Nuelin depot, Teo-dur (Ikke knuses, svelges hele, løses opp i tarmen) Entrosoluble tabletter eks: Albyl-E, Naprosyn-E, svelges hele

18 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 18 Administrering av tabletter Kapsler eks: Sinequan (Bør svelges hele med rikelig væske. Kapsler kan åpnes og innholdet blandes i mat. Obs bitter smak) Dosepulvere eks: Dulphalac, oppløses i litt vann før inntak. Smeltetabletter, plasseres på tungen Sugetabletter, lokal virkning

19 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 19 Administrering av tabletter Div. tablettbeholdere

20 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 20 Administrering av flytende orale legemidler Flytende legemidler: (Miksturer) Ristes godt. Bruk medisinbeger, måleskje, målebeger, dråpeteller og oralsprøyte. Emulsjoner, består av vannfase og oljefase som ikke er blandbare med hverandre, må derfor ristes godt før bruk

21 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 21 Administrering av flytende orale legemidler Suspensjoner, en blanding av uoppløste stoffer og væske. Ristes kraftig før bruk.Eks: Balancid, Link Dråper, blandes med 10-15ml vann pga. at dråpene kan henge fast i medisinglasset. Eks: Fluanxol 100mg/ml, Diural 10mg/ml Siruper, eks: thymipect ( sukker, tannpuss)

22 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 22 Administrering av flytende orale legemidler Mikstur: Trimetoprim 10mg/ml og Paracet

23 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 23 Administrering av rektale legemidler Kontraindisert ved rektalblødning og rektal kirurgi Obs: Hemorroider, forsnevringer, rektumprolaps og inkontinens Mer usikker absorbsjon i forhold til per os Lokal effekt eller systemisk effekt Stikkpiller smelter pga kroppsvarmen

24 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 24 Administrering av rektale legemidler Rektale legemiddelformer: Suppositorier Klyster

25 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 25 Administrering av rektale legemidler Suppositorier: Lagres i kjøleskap Lokal eller systemisk effekt, fremme defekasjon eller lindre kvalme/smerter Eks: Dulcolax, Eks:Zofran/Paracet Settes ca, 6-8cm inn (3/4 finger lengde) Pasienten skal ligge på venstre side

26 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 26 Administrering av rektale legemidler Stikkpillen settes inn med den butte enden først

27 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 27 Administrering av rektale legemidler Klyster: Lokal eller systemisk virkning, eks: Microlax og Vival Pasienten skal ligge på venstre side Bruk glidemiddel på klysterspiss/sonde Temperering av klystervæske (37 0 C) Obs: Perforasjonsfare

28 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 28 Administrasjon av inhalasjons- preparater Inhalasjonspreparater til behandling av pasienter med obstruktive lungesykdommer. Gir lokal virkning i form av bronkodilatasjon og mykolyse (løser opp tykt sekret), men kan også gi systemiske bivikninger som tremor, tachycardy og BT-fall Virkning etter 10-15minutter

29 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 29 Administrasjon av inhalasjons- preparater Aerosoler (inhalasjonsvæske i overtrykksbeholder) Inhalasjonspulver Inhalasjonsvæske

30 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 30 Administrasjon av inhalasjons- preparater Aerosoler: Eks: Ventoline med volumatic Bricanyl med nebulator/nebunette Inhalasjonsvæske i overtrykksbeholdere med dose anordning Synkronisering av sprayutløsning og inhalasjon. Veiled pasienten

31 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 31 Administrasjon av inhalasjons- preparater Beholderen ristes kraftig før bruk Pasienten bør sitte oppreist Pasienten puste godt ut får så å sette munstykket i munnen og puste langsomt inn og samtidig trykke på beholderen Be pasienten holde pusten noen sekunder etter at medikamentet er inhalert Munnstykket skal renses etter hver bruk

32 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 32 Administrasjon av inhalasjons- preparater Inhalasjonspulver: Eks: Bricanyl turbohaler Ventoline diskhaler Lomudal spinhaler Pasienten bøye nakken så langt bak han kan. Pasienten puste godt ut så sette munnstykket i munnen og inhalere raskt.

33 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 33 Administrasjon av inhalasjons- preparater Inhalasjonsvæske: Eks: Lomudal, Berotec Administreres ved av en kompressor (nebulisator). Til apparatet kobles det en slange med forstøverkammer som igjen kobles til et munnstykke eller maske. Forstøvet væske med medikament vil inhaleres ned i lungene ved inspirasjon.

34 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 34 Topikal administrering av legemidler Topikal administrering av legemidler innbefatter å smøre ellerspraye legemiddel på hud, slimhud eller sårflater. Lokal effekt ved å smøre f.eks salve på hud Systemisk effekt ved f.eks sette på huden et depot plaster.

35 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 35 Topikal administrering av legemidler Typer: Kremer Salver Depotplaster Pasta Linimenter Sjampo Nesespreparater Munnspray Aerosoler til lokal bedøvelse

36 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 36 Topikal administrering av legemidler Krem: Eks: Daktar krem 2% Hydrokortison krem 1% Krem anvendes på fuktige hudflater (væskende flater) Bruk hansker Lokal virkning

37 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 37 Topikal administrering av legemidler Salve: Eks: Betnovat salve 0,1% Mycostatin salve 100000IE/g Salve smøres på til et tynt lag Salve bør ofte ha romtemperatur for å lette påsmøringen

38 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 38 Topikal administrering av legemidler Depotplaster: (transdermal administrasjon) Eks: Durogesic 50µg/time Nikotinell 7mg/24 timer Nitro-Dur 5mg/24 timer Estraderm 25µg/24 timer

39 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 39 Topikal administrering av legemidler Plaster gir systemisk effekt og unngår førstepassasje-metabolisme i leveren Plassering forandres hver gang for å unngå hudirritasjon Plasseres på: Tørr hud, hudområde uten hår, Plasseres ikke på: Bestrålt hud, irritert/sår hud.

40 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 40 Topikal administrering av legemidler Rengjøring av hudområdet med rent vann Plasteret tar ofte ikke skade av vann, svette og fysisk aktivitet

41 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 41 Topikal administrering av legemidler Pasta: Eks: Lassars pasta Varmes i hånden for å lette påsmøring Linimenter: Eks: Elocon Appliseres dråpevis på det affiserte området og masseres lett inn i huden

42 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 42 Topikal administrering av legemidler Sjampo: Eks: Fungoral (antimyotikum) Håret skylles godt etterpå Nesepreparater: Sjekke pas: respirasjonsmønster, tett nese, rennende nese, sår/rødhet eller skorper i/rund nesen. Pusse nesen før nesespray appliseres, neseslimhinnen fri for sekret.

43 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 43 Topikal administrering av legemidler Nesespray/pulver/: Eks: Rhinocort spray 50µg/dose Rhinocort pulver 100µg/dose Tilmålt dose

44 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 44 Topikal administrering av legemidler Nesedråper: Eks: Rhinox nesedråper 0,1mg/ml (endose beholdere) Munnspray: Eks: Nitrolingual 0,4mg/dose Under tungen eller på munnslimhinnen uten samtidig innåndning. Holdes med sprayhodet opp. NB! Skal ikke inhaleres

45 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 45 Administrering av legemidler til bruk i øye Installasjon av medikamenter i konjunktivalsekken og ikke direkte på cornea. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Legemidler til øyet skal være sterile. Obs! Holdbarhetsdato/oppbevaring Kontroller hvilket øye som skal ha legemidlet

46 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 46 Administrering av legemidler til bruk i øye Ved infeksjon i et øye skal begge øynene dryppes. Øyedråper kan gi systemiske virkninger ved for eksempel bruk av: Adrenalin :økt hjerte frevens og økt BT Blocadren:(Timolol) hypotoni og hjertebank

47 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 47 Administrering av legemidler til bruk i øye Obs håndvask ved bruk av Atropin og Skopolamin øyedråper (akkommodasjons- lammelse)

48 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 48 Administrering av legemidler til bruk i øret Romtemperatur på legemidler som brukes i øret. Sterile legemidler brukes ved ødelagt trommehinne. Øredråper brukes ved allergi og infeksjoner i øregangen

49 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 49 Administrering av legemidler til bruk i øret Ved installering av dråper rettes øregangen ut ved å ta et tak i øremuslingen og dra den opp og ut (ikke hos barn under 3 år) Obs ørevoks som blokkerer Pasienten bør holde hodet i samme stilling i 2-3minutter eller evt bruke bomullsdott Eks: Kloranfenikol og Locacorten øredråper

50 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 50 Administrering av vaginale legemiddelformer Stikkpiller til vaginalt bruk kalles vagetorier og er til lokalt bruk. Ved administrering av krem og skum brukes applikator Pasienten bør ligge på ryggen i ca 10minutter etter at stikkpillen, krem eller skum er satt inn

51 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 51 Administrering av vaginale legemiddelformer Obs at legemidler er satt vaginalt og ikke rektalt Obs pasientes bluferdighet. Kan pasienten administrere legemidlet selv?

52 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 52 Håndtering av cytostatika Cytostatika brukes hovedsakelig i behandling av kreft Cytostatika gis vanligvis intravenøst i perifer eller sentral vene. Enkelte cytostatika kan gis oralt, subkutant eller intramuskulært Arbeidstilsynet har gitt ut forskrifter om håndtering av cytostatika.

53 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 53 Håndtering av cytostatika Risiko ved tilvirkning og administrering av cytostatika: Lokal effekt forårsaket av direkte kontakt med hud, øyne og mukøse membraner. Systemisk effekt ved inhalasjon under tilbredning.

54 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 54 Håndtering av cytostatika Lokale effekter: Dermatitt, inflammasjon av mukøse membraner, voldsom tåresekresjon, pigmentforandring, blæredannelse på hud, allergiske reaksjoner. Systemiske effekter: Svimmelhet, uro, kvalme, hodepine, alopecia, hoste, kløe, generell sykdomsfølelse

55 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 55 Håndtering av cytostatika Ferdig tilberedte cytostatikaoppløsninger har ofte meget kort holdbarhet. Bruk av verneutstyr ved tilberedning: Hansker, frakk, ventilasjonsskap, vernebriller, ånderettsvern (godkj.utstyr) Ved administrasjon: Frakk, hansker og munnbind

56 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 56 Håndtering av cytostatika Administrering av cytostatika: Obs antiemetiske regimer Obs blodprøvesvar: røde og hvite blodlegemer, trombocytter og kreatinin Ved søl på hud, skylle med mye vann og evt såpe vann Sprut i øynene skylle med mye vann eller NaCl 9mg/ml og kontakt øyelege

57 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 57 Håndtering av cytostatika Søl på gulv, benker skal straks tørke vekk med engangskluter som behandles som risikoavfall. Kontakt med oppkast, urin og avføring bruke hansker og maske. Tilsølt tøy behandles som risikoavfall. Ekstravasal injeksjon/infusjon kan gi store skader i form av nekroser og irreversible skader.

58 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 58 Håndtering av antibiotika Bruke avtrekksskap Bruke hansker og evt munnbind Riktig tilbredningsteknikk (ikke overtrykk i hetteglass) Riktig administrasjonsteknikk (ikke søle)

59 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 59 Administrering av legemidler til barn Barns alder avgjør hvordan de absorberer, distribuerer, metaboliserer og utskiller legemidler. Doser og administrasjonsteknikk varierer mellom aldersgruppene. Enkelte legemidler har dose angivelser for barn

60 LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 60 Administrering av legemidler til barn Legemiddeldose beregnes ut i fra vekt eller kroppsoverflate. Data om høyde og vekt er viktige og må være korrekte og tydelig skrevet Obs, sjekking av barnets identitet Barn responderer mye raskere og mer dramatisk på et legemiddel enn voksne


Laste ned ppt "LEGEMIDDELHÅNTERING NOTEVARP 1 LEGEMIDDELHÅNDTERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google