Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg og Anne Kristin Dahl

2 Program 31.3.09 09.15 – 09.45Tolking av retningslinjer, noen utfordringer og handlingsrom. Anne Kristin Dahl 09.45 – 10.00Om tema og problemstilling. Presentasjon av noen forslag til tema. Anne K. D. 10.00 – 10.30Presentasjon av forslag til vurderingskriterier. Visning av foredraget. Heidi Solbakken 10.30 – 10.45Pause. 10.45 – 12.00Grupper Anne K. D. Vurdere foredraget, bruke kriteriene. Formulere spørsmål til foredraget. Lage kriterier til vurdering av samtalen. Benyttes etter lunsj. 12.00 – 12.45Lunsj. 12.45 – 13.00Visning av samtalen. 13.00 – 14.00Grupper: Vurdere samtalen ut ifra kriteriene laget i gruppearbeidet før lunsj. Anne K. D. 14.00 – 14.15Pause. 14.15 – 15.00Framlegging og drøfting: Vurdering av samtalen. Anne K. D. 15.00 – 15.30 Avslutning, spørsmål og oppklaringer. Utd.etaten

3 ”Eksamensoppgave” / ”oppgavesett” Forslag til innhold. AKD PRAKTISKE FORHOLDFAGLIG Dato, klokkeslett, rom TEMA Vise til fagrapport (innlevert 1 mnd før eks.) Hovedområde (-r) Skisse over eksamensmodell: Tid til ev. presentasjon – tid til samtale Kompetansemål (flere) og ev. grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging i forberedelsestida på skolen, tid, rom, samarbeid. (Skal være organisert slik at alle …) Gi veiledning… Ev. krav til problemstilling Om ev. godkjenning av problemstilling Vekting av foredrag/samtale Vurderingskriterier: FOREDRAGET Faglærers rolle Vurderingskriterier: FAGSAMTALEN Sensors rolle ? Om behov for utstyr ? Sluttvurdering med begrunnelse, når Anne Kristin Dahl, ILS, UiO 3

4 Kompetanse i K06 Faglig kunnskap Grunnleggende ferdigheter slik det er formulert i kompetansemåla Holdninger og verdier Læringsstrategier Anne Kristin Dahl, ILS, UiO4

5 Tema/ emne Kompeta nsemål LærestoffArbeids måter Grunnleggende ferdigheter VurderingMerknader Fagrapport A ”Skolene kan benytte mal …” 5Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

6 Fagrapport B Elevmedvirkning i planarbeidetIndividuelle/differensierte opplegg 6

7 Muntlige hovedsjangre: aktuelle? Fortellinga Opplesinga Monologen Dialogen 7Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

8 Noen momenter …… ”Forutsigbarhet” : eksamensform Kontakt faglærer – eksaminator Tilbakemelding til eleven. Se sd 18 Karakter gis med begrunnelser ut ifra vurderingskriteriene: Etter hver elev. (K 06: Mål- og kriteriebasert vurdering)

9 Tema 1 Hva er et tema? Oppgaven/temaet skal være vid (-t) og dekke flere kompetansemål i læreplanen. Oppgavesettet/temasettet som utarbeides for et parti, skal favne et bredt spekter av kompetansemålene B etyr det at alle, minst to eller er ett hovedområde i faget skal dekkes i et oppgavesett/for et parti? Anne Kristin Dahl, ILS, UiO9 Muntlige Tekster Skriftlige teksterSammensatte teksterSpråk og kultur

10 Tema 2 Hvor mange kompetansemål skal oppgis? Finnes det et minstekrav? Mange – få kompetansemål? Konsekvenser? Tema ”med føring”? Oppgitte stikkord? Kan/skal tema være knytta direkte til fagrapporten? Parvis fordeling? Ett tema til hver elev? Anne Kristin Dahl, ILS, UiO10

11 Eksempel, norsk vgs Oppgaver brukt i Oslo 08 (ikke tema) 1 ”Vis hvordan norsk språk har utvikla seg opp igjennom tidene” 2 ”Vis hvordan norsk språk i ulike faser av historien har blitt utsatt for stor påvirkning utenfra. Er det viktig å verne språket mot slik påvirkning?” 3 ”Klassekamp og språkkamp – to sider av samme sak?” Hvilke (-t) tema kan vi hente ut av disse eksemplene? 11Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

12 Tema Forslag til tema, se kopi

13 Problemstilling 1 Anne Kristin Dahl, ILS, UiO13 Knytta til forberedelesestid: når - hvordan Hva er ei problemstilling? Har elevene trening i å formulere dette? Samarbeide? Godkjenne? Skal problemstillinga godkjennes En metode…

14 En metode for å lage problemstilling Tema: Norsk språk: Fortid – nåtid – framtid 1.Skriv sammenhengende i 4-5 min 2.”Det viktigste i det jeg har skrevet er ….,” ”det jeg egenlig vil si er at ….” 3.Gjør så denne setningen om til et spørsmål, f. eks – Hva kan grunnene være til at …. – Hvorfor … – Hvem …., hvordan …. – Hvordan … – Hvilke konsekvenser … – Hva vil skje hvis … Hvordan kan dette brukes? 14Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

15 Oppgaver. Grupper: Maks 5 personer A nsvar: Den som har fornavn med forbokstav sist i alfabetet Før lunsj: 10.45 – 12.00 25 min: Vurder foredraget. Bruk de utdelte kriteriene og drøft relevansen av hvert enkelt kriterium 10 min: Formuler gode spørsmål til samtalen etter foredraget 40 min: Formuler vurderingskriterier for samtalen Etter lunsj: 13.00 – 14.00 Ca 30 min. Bruk vurderingskriteriene som ble formulert før lunsj og vurder samtalen Ca 30 min. Juster vurderingskriteriene, nye forslag? (Til plenum etterpå)

16 Samtalen etter foredraget (fagsamtalen ) F orslag til vurderingskriterier 1 ( se skjema/kopi) A Samtalens hva (Innhold) 1 Du viser evne til å utdype elementer ved foredraget ditt 2 Du gjør rede for andre sider ved saksfeltet/temaet/problemstillinga og vurderer relevansen. 3 Du viser evne til å sette foredraget ditt inn i et bredere faglig perspektiv 4 Du benytter deg av faguttrykk og bruker dem på en hensiktsmessig og korrekt måte 5 Du trekker inn relevante teksteksempler. 6 Du viser fagkunnskaper 7 Du viser refleksjon og evne til sjølstendighet 8 Du trekker inn kilder for å underbygge det du sier og begrunner valgene dine Anne Kristin Dahl. UiO16

17 Samtalen etter foredraget (fagsamtalen) F orslag til vurderingskriterier 2 B Samtalens hvordan (Form, samtalekompetanse) 1 Du viser engasjement og deltar aktivt i samtalen 2 Du strukturerer innleggene dine, poengterer det vesentlige og fullfører egne resonnement 3 Du samtaler uavhengig av manus brukt under foredraget 4 Du forklarer synspunktene og begrunner påstandene dine 5 Språkføringen din er presis, relevant, variert, sammenhengende og saklig C Hva har du lært av dette arbeidet? D Samla vurdering Anne Kristin Dahl, UiO17


Laste ned ppt "Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google