Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtale- leverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtale- leverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtale- leverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

2 Agenda lHvorfor en undersøkelse om leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel? lGjennomføring av undersøkelsen lFunn fra undersøkelsen

3 Om Bærum kommune lBærum kommune zLandets 5. største kommune med 110.000 innbyggere zOver 200 tjenestesteder med ca 11.300 ansatte (6.000 årsverk) zSertifisert Fairtrade-kommune zInnkjøp på ca 2 mrd pr år, fordelt på ca. 5.000 leverandører lHovedansvar for Anskaffelsesenheten zLov om offentlig anskaffelser med forskrift zAt varer og tjenester kjøpes profesjonelt og effektivt – og etisk forsvarlig zEnheten er ISO sertifisert på kvalitet 9001 og på miljø 14001 z11 medarbeidere med bred kompetanse

4 Hvorfor spørreundersøkelse? Vedtatt og forankret en anskaffelsesstrategi (2008- 2011) hvor ønsket videreutvikling er nedfelt: Innen 2011 skal Bærum kommune ta samfunnsansvar gjennom utøvelse av sin markedsmakt, enten i egen regi eller i samarbeid med andre offentlige virksomheter. Samfunnsansvar: Miljøhensyn (-og krav) i anskaffelsene Etisk handel i hele verdikjeden Reserverte kontrakter (arbeidsmarkedsbedrifter)

5 Gjennomføring av undersøkelsen Definisjon av begrepet etisk handel: zEtisk handel er definert som handel som fremmer og ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i leverandør- kjeden. Etiske krav beskriver minstestandarder for disse forholdene lDesign og utarbeidelse av spørsmålene i samarbeid med 5 MBA- studenter fra Handelshøyskolen BI og Initiativ for etisk handel lInvitasjon om deltakelse sendt fra Anskaffelsessjefen i Bærum kommune til kontaktpersonen hos leverandørene lElektronisk skjema med muligheter for spørsmål og veiledning l4 ukers svarfrist, reminder 1 uke før frist lAnalyse av resultatene utført av MBA-studentene fra BI lTilbakemelding til respondentene utført av Anskaffelsesenheten

6 Målgruppe for spørreundersøkelsen Målgruppen er valgt med bakgrunn i volum, relevans, risiko og symbolverdi for Bærum kommune. Vi spurte oss selv: i hvilke anskaffelser tror vi at vi skal stille etiske krav? Vi tok utgangspunkt i den gode matrisen på side 14 i Veileder for etiske krav i offentlige anskaffelser Vi endte opp med 60 leverandører i målgruppen som fakturerte Bærum kommune for ca. 212 mill. kr i 2008

7 lApotek lArbeidstøy og uniformer lAudiovisuelle produkter lBarnehageutstyr lDatamaskiner lDatarekvisita lFritt skolemateriell lHotelltjenester lKjøkkenrekvisita lKjøkkenutstyr lKontorrekvisita lKopimaskiner lLeker lMaling og rekvisita lMatvarer lMøbler lOljeprodukter lSkolebøker lPapir og renholdsartikler lTekniske hjelpemidler lTeleutstyr lVerktøy og jernvarer Svarprosent: 80% (48 av 60 leverandører) Bransjer som besvarte

8 Verdikjede: Produserer dere produktene dere selger til Bærum kommune, eller kjøper dere hele eller deler av underleverandører? Bildet gir en god beskrivelse av verdikjeden til Bærum kommune

9 1.Holdninger til og forankring av etisk handel hos leverandørene 2.Leverandører som har vedtatt / ikke vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp: Er det forskjell? 3.Bærum kommunes / innkjøpers muligheter for påvirkning og ønsket utvikling? lHele undersøkelsen og tilhørende dokumenter kan lastes ned fra www.baerum.kommune.no Sentrale funn fra undersøkelsen

10 Hvor viktig er etisk handel (som beskrevet i definisjonen) for din bedrift? Sentrale funn 1) Holdning og forankring hos leverandørene

11 Er representant i styret involvert i oppfølging av etisk handel i deres bedrift?

12 Er etisk handel (som definert) beskrevet i strategidokumenter eller på annen måte definert som strategisk viktig i deres bedrift?

13 Har deres bedrift vedtatt etiske retningslinjer/krav for innkjøp?

14 Hvis dere har etiske retningslinjer/krav for innkjøp, gjelder de også for underleverandører?

15 Hvordan sikrer dere at etiske retningslinjer/krav blir fulgt opp av underleverandører? Svaralternativer: ___Etiske retningslinjer/krav er inkludert i kontrakten ___Ekstern (uavhengig) vurdering ___Annen vurdering (vennligst spesifiser)

16 2) Leverandører som har vedtatt / ikke vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp: Er det forskjell? Sentrale funn

17 Har deres bedrift etablert rutiner for opplæring i etisk handel i egen virksomhet? Viktig funn: Av de som har etiske retningslinjer, sier 70% at de har rutiner for opplæring Av de som ikke har etiske retningslinjer, sier 20 % at de har rutiner for opplæring

18 Ethical Trade at Bærum Kommune – First Supplier Survey Results Har deres bedrift etablerte planer for korreksjon/forbedringer hvis brudd på etiske retningslinjer/krav blir oppdaget? Viktig funn: Av de som har etiske retningslinjer, sier 63 % at de har forbedringsplaner ved brudd Av de som ikke har etiske retningslinjer, sier 40 % at de har har forbedringsplaner ved brudd

19 Viktig funn: Av de som har etiske retningslinjer, sier 74% at de har en underleverandørliste Av de som ikke har etiske retningslinjer, sier 47 % at de har en underleverandørliste Sporbarhet i leverandørkjeden: Har dere lister over underleverandører som produserer produktene dere selger til Bærum kommune?

20 Hvor viktig er Bærum kommune for dere som kunde? Sentrale funn 3) Bærum kommunes / innkjøpers mulighet for påvirkning og ønsket utvikling

21 Leverer deres bedrift til andre offentlige virksomheter?

22 lLeverandørens holdninger til etisk handel zVår observasjon: Svært positive holdninger, men kun halvparten av respondentene kan sies å ha god strategisk forankring lHva gjøres konkret hos leverandørene? zMye bruk av underleverandører, 36 % av leverandørene har ikke oversikt over underleverandører, og dermed heller ikke kontroll med arbeidsforholdene lBærum kommunes/innkjøpers muligheter for påvirkning og ønsket utvikling zBærum kommune er en viktig kunde, 93 % leverer også til andre offentlige kunder Oppsummert - Funn fra undersøkelsen

23 Innspill til paneldebatten zHva ønsker vi å bruke innkjøpsmakten til?


Laste ned ppt "Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtale- leverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google