Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tor Asgeir Johansen Ordfører Tysfjord kommune Narvik den 10.10. 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tor Asgeir Johansen Ordfører Tysfjord kommune Narvik den 10.10. 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tor Asgeir Johansen Ordfører Tysfjord kommune Narvik den 10.10. 2012.

2 Tysfjord som to-kulturell kommune Tysfjord kommunes visjon er – to folk en felles god fremtid Tysfjord kommune en del av forvaltningsområdet for samisk språk og tilhører den lulesamiske bef.gruppe Det lulesamiske språket strekker seg inn i Sverige og omfatter store deler av Salten Árran er en viktig nasjonal inst. I Tysfjord

3 Sysselsetting Ca 850 arbeidsplasser i Tysfjord Kommunen har lange tradisjoner som industrikommune Ca 250 personer sysselsatt i industrien Det forventes flere arbeidsplasser i industrien Industrien har både et nasjonalt og internasjonalt marked

4 Bedriftsoversikt Norcem 1 av 2 sementfabrikker i Norge En solid betongelemenfabrikk – NBE Norwegian Crystallites A/S – kvartsbedrift Taste of North – lutfisk og andre nisjeprodukter Musken laks A/S – Oppdrett Nord Laks A/S – Oppdrett

5 Kraftprodusenter Nordkraft AS Nord Salten Kraft AS

6 Folketall Pr. 1.7. 20121980 innbyggere 20102007 20002302

7 Utfordringer Utvikle vekstkraften i eksisterende bedrifter og fagmiljø Bedre kommunal tilrettelegging gjennom et oppdatert planverk Styrke infrastrukturen Utbygging av fiber i Nord-Salten Hovedaktør for videreutvikling av lulesamisk språk og kultur

8 Igangsatte prosjekter Flerbrukshall i Kjøpsvik Kunstgressbane i Kjøpsvik og på Drag Betydelig oppgradering av grunnskolene i kommunen Rehabilitering og oppgradering av kommunens vannverk

9 Prosjekter under planlegging Utviklingsplan for Drag Planlegging av et Tverrkulturelt Distriktsmedisinsk senter på Drag med regionale funksjoner Ytterligere satsing innenfor utvikling av bærekraftig energi Utvidelse av industrikai på Drag

10 Kommunens ansvarsområder Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som forvalter av lovverk og fellesinteresser Kommunen som tjenesteleverandør

11 Satsingsområder i kommuneplanen Levekår og livskvalitet – objektiv og subjektiv Utvikle norsk og samisk kultur – likeverdige tjenester Boligpolitikk gjennom tilrettelegging og bruk av statlige virkemidler Næringsutvikling gjennom samarbeid og nettverksdannelse

12 Kommunens innsatsområder – 10 i alt Befolkning og bosettingsmønster Barn og unges oppvekstvilkår Helse- og omsorg Kommunaltekniske tjenester Næringsutvikling Miljø- og arealforvaltning – balanse mellom bruk og vern

13 Fortsettelse Kultur- og fritidstilbud Energi og klima Samfunnssikkerhet og beredskap Interkommunalt samarbeid

14 Utbygging av energireserver I Tysfjord kommune ligger det godt til rette for videre skånsom utbygging av bærekraftig energi Grensevassdragene i Grunnfjorden åpner nye muligheter for vannkraftutbygging og samarbeid mellom Sverige og Norge Utbygging av Rombovassdraget i Hellemofjorden må ses i et energi og lokalsamfunnsperspektiv

15 Kommunens internasjonale forankring Kommunen har bedrifter med internasjonal vekstkraft og utvikling Samarbeid med Gällivare er historisk,kulturelt og utviklet gjennom konkrete prosjekter Kommunen har i 20 år samarbeidet med Kirishi kommune i Russland med fokus på ungdom,reiseliv,kultur og entrepenørskap

16 Hvorfor er internasjonalt samarbeid viktig? Globalisering og den utvikling det bringer med seg Internasjonalt samarbeid er et verktøy for dialog,læring og utvikling Internasjonal kompetanse gjør innbyggerne bedre rustet til å levere, studere og arbeide i et flerkulturelt samfunn

17 Tysfjords fastlandsforbindelse i et internasjonalt perpektiv Tysfjord eneste sted i landet hvor E6 ikke er ferjefri Har vært lite vilje til å få dette store prosjektet fullført. Første etappe sto ferdig for nøyaktig 20 år siden, Rv.827 fra Kjøpsvik til Sætran. Fremtidig ferjefri E6 med 4 bruer åpner muligheten for en ny mellomriksvei til Sverige.

18 Fortsettelse Løsningen vil skape et helt nytt kommunikasjonsbilde for Tysfjord og nordre del av Nordland og Nordbotten Kombinasjonen ferjefri E-6 og ny mellomriksvei skaper merverdier for begge prosjektene Tysfjord kan med dette bli et enda større transportknutepunkt

19 Frem til ferjefri E6 Ferjesambandet Drag – Kjøpsvik styrkes ytterligere med økt frekvens. Er i dag næringslivets hovedtransportåre mellom Fauske og Narvik. Industrikommunen Tysfjord er meget avhengig av sambandet.

20 Viktige Regionssaker for Tysfjord Ofotbanen Tollstasjonen på Bjørnfjell Høgskolen i Narvik Norges Brannskole Harstad/Narvik lufthavn Evenes

21 Konklusjon I Tysfjord kommune har slitt med befolkningsnedgang de seneste årene Kommunen har evne og vilje til å se nye muligheter og utviklingstrekk Gjennom bedre kommunikasjoner nasjonalt med forankring internasjonalt vil åpne nye perspektiver for samarbeid og næringsutvikling

22 Fortsettelse Kommunen vil lede an i en offensiv og bærekraftig energiproduksjon Samarbeid om utvikling av grensevassdragene vil åpne for læring,samarbeid og næringsutvikling mellom 2 land Tysfjord kan,tør og vil, men vi trenger drahjelp!


Laste ned ppt "Tor Asgeir Johansen Ordfører Tysfjord kommune Narvik den 10.10. 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google