Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud
Velkommen til informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud Nina Gry Stein, Stella Gjerstad

2 Internasjonalt kontor v/ NHH
Ansvarlig for: Studentutveksling CEMS MIM Doble grader NHHs sommerskole Ansatte: John Andersen Norunn J. Økland Stella Gjerstad Nina Gry Stein Ole Johan Berge Lena Håre Pål Kristian og Jeanette (studentassistenter)

3 Dagens agenda Søkning og uttak til studentutveksling
Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Praktiske forhold Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Studentrapport Videre prosedyre

4 Søking og uttak til studentutveksling 2011/2012
Mottatt: 306 søknader Nominert: 284 studenter Betinget opptak I tillegg kommer CEMS og DD studenter Er du i tvil om du skal reise? Eksamensplan Motivasjon realistisk beslutning

5 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent
Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH

6 Kontakt med Internasjonalt kontor
Fylle ut og returnere kontrakt om utvekslingsopphold innen 25. mars – du kan miste plassen din hvis dette ikke blir gjort innen fristen Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart som mulig! Du må betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute! Internasjonalt kontor sender relevant informasjon til deg via e-post

7 Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig:
Kontakt med NHH Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, tildeling av veileder osv. Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: Nyhetsbrev fra studieadministrasjonen: -

8 Praktiske forhold før utreise
Følg instrukser fra lærestedet Fylle ut søknadsskjema (online reg. etc.) Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev etc) Kursregistrering Innkvartering Språkkurs etc Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygskort (https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do) Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: og Visum/oppholdstillatelse Vaksiner (www.reisemedisin.no)

9 Praktiske forhold ved NHH
Academic reference Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk (og evt andre språk) Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: Les informasjonen under menypunktet “Når du har fått plass” på NHH sine utvekslingsnettsider: Studentregistrering Betale semesteravgift på NHH Oppmelding til UTV401-UTV404 (master, CEMS) Søknad om tildeling av veileder

10 Forhåndsgodkjenning av kurs
Støtteprofil, tilvarende 30 studiepoeng (ECTS credits) Nivå; fordypningsnivå, master, MBA (upper division undergraduate, 4. års kurs) Omfang; credits/studiepoeng, fulltidsstudier/valid term Innhold; skal være innenfor NHHs fagkrets Språkkurs godkjennes ikke Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor Kursgodkjenning avklares før studieopphold påbegynnes eller like etter oppstart

11 Forhåndsgodkjenning av kurs, forts.
Informasjon om tilgjengelige kurs på masternivå i studieåret : Sjekk alltid kurskatalog på vertsuniversitetet sine nettsider! Internasjonalt kontor på NHH kan gi deg informasjon om hvilke kurs som er blitt godkjent før, men det er ingen automatikk at kursene blir godkjent på nytt Sett deg inn i regler og retningslinjer for innpassing av studiepoeng tatt på utveksling:

12 Forhåndsgodkjenning av kurs, forts.
Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Master ved NHH er tilgjengelig på: Godkjenning av kurs (Asia, Øst-Europa, tyskspråklig- og franskspråklig Europa, Hellas, Spania, Portugal, Italia, Latin-Amerika) (Oceania, Nord-Amerika) (Norden, UK, Nederland, Afrika + CEMS) Eller bruk

13 Endelig godkjenning av kurs
Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs (så snart vi har mottatt studentrapport fra oppholdet), og melder fra til studieadministrasjonen om dette Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

14 Det er viktig å merke seg at Erasmus stipendet kan du kun få en gang
Det finnes stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: Nordplus Erasmus Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) Det er viktig å merke seg at Erasmus stipendet kan du kun få en gang

15 Stipend og lån (Lånekassen) NB! gjelder studieåret 2010/2011
Basisstøtte: NOK i stipend og lån per måned Reisetillegg: til en reise t/r fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån Skolepengestøtte: opptil NOK per semester til utdanning utenfor Norden. Skolepengestøtten er et stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, inntil NOK per semester. NB: Tilleggstipend: (Cornell, UCSD, USyd, UNSW, UniMelb) NB: Lånedelen av støtten fra Lånekassen blir ikke valutajustert. Stipenddelen blir oppjustert for valutaer som styrker seg med mer enn én prosent fra 1. april. (http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Valutajustering/) Språkstipend: NOK. Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker (mandag til fredag), minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell semesterstart ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet) Studenten er selv ansvarlig for å sjekke støttemulighetene!

16 Lånekassen (blankett D)
Internasjonalt kontor skriver ut blankett med navnet ditt Du fyller ut resten av blanketten Internasjonalt kontor må signere og stemple blanketten Må legges ved lånekassesøknaden NB: Lånekassen krever at du skal ta et fulltidsstudium (tilsvarende 30 norske studiepoeng) for å tildele støtte Andre vedlegg til lånekassesøknad: Hvis skolepenger: opptaksbrev eller annen skriftlig dokumentasjon fra vertsuniversitet som bekrefter sum i lokal valuta (NB: kopi av e-post/link til nettside eller liknende er ikke gyldig) Hvis språkkurs: bekreftelse på opptak fra språkskole der det fremgår at språkkurset innfrir de krav Lånekassen stiller for å tildele støtte

17 Studentrapport etter utvekslingsoppholdet
Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktulle semesteret Skriv gjerne rapporten på engelsk

18 Internasjonalt kontor
Videre prosedyre Kontrakt til Internasjonalt kontor (innen 25. mars) Erasmus/Nordplus = Europa. Bilateral = resten av verden Kontonummer og skattekommune Adresse til bedrifter o.l. Betinget uttak Nærmere informasjon Internasjonalt kontor Utvekslingsstudenter (både norske og internasjonale) Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet

19 Spørsmål?


Laste ned ppt "Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google