Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud Nina Gry Stein, Stella Gjerstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud Nina Gry Stein, Stella Gjerstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud Nina Gry Stein, Stella Gjerstad

2 Internasjonalt kontor v/ NHH Ansvarlig for: –Studentutveksling –CEMS MIM –Doble grader –NHHs sommerskole Ansatte: –John Andersen –Norunn J. Økland –Stella Gjerstad –Nina Gry Stein –Ole Johan Berge –Lena Håre –Pål Kristian og Jeanette (studentassistenter) 13.07.20142

3 Dagens agenda Søkning og uttak til studentutveksling Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Praktiske forhold Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Studentrapport Videre prosedyre 13.07.20143

4 Søking og uttak til studentutveksling 2011/2012 Mottatt: 306 søknader Nominert: 284 studenter Betinget opptak I tillegg kommer CEMS og DD studenter Er du i tvil om du skal reise? –Eksamensplan –Motivasjon –realistisk beslutning 13.07.20144

5 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH 13.07.20145

6 Kontakt med Internasjonalt kontor Fylle ut og returnere kontrakt om utvekslingsopphold innen 25. mars – du kan miste plassen din hvis dette ikke blir gjort innen fristen Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart som mulig! Du må betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute! Internasjonalt kontor sender relevant informasjon til deg via e-post 13.07.20146

7 Kontakt med NHH Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, tildeling av veileder osv. Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: –http://www.nhh.no/no/studentsider.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider.aspx –Nyhetsbrev fra studieadministrasjonen: –- http://www.nhh.no/no/studentsider/nyhetsbrev.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/nyhetsbrev.aspx 13.07.20147

8 Praktiske forhold før utreise Følg instrukser fra lærestedet –Fylle ut søknadsskjema (online reg. etc.) –Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev etc) –Kursregistrering –Innkvartering –Språkkurs etc Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygskort (https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do) Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: www.ansa.no og http://www.econa.no/www.ansa.nohttp://www.econa.no/ Visum/oppholdstillatelse Vaksiner (www.reisemedisin.no)www.reisemedisin.no 13.07.20148

9 Praktiske forhold ved NHH Academic reference Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk (og evt andre språk) Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: http://www.nhh.no/no/studentsider.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider.aspx Les informasjonen under menypunktet “Når du har fått plass” på NHH sine utvekslingsnettsider: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass.aspx Studentregistrering –Betale semesteravgift på NHH –Oppmelding til UTV401-UTV404 (master, CEMS) –Søknad om tildeling av veileder 13.07.20149

10 Forhåndsgodkjenning av kurs Støtteprofil, tilvarende 30 studiepoeng (ECTS credits) Nivå; fordypningsnivå, master, MBA (upper division undergraduate, 4. års kurs) Omfang; credits/studiepoeng, fulltidsstudier/valid term Innhold; skal være innenfor NHHs fagkrets Språkkurs godkjennes ikke Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor Kursgodkjenning avklares før studieopphold påbegynnes eller like etter oppstart 13.07.201410

11 Forhåndsgodkjenning av kurs, forts. Informasjon om tilgjengelige kurs på masternivå i studieåret 2011- 2012: Sjekk alltid kurskatalog på vertsuniversitetet sine nettsider! Internasjonalt kontor på NHH kan gi deg informasjon om hvilke kurs som er blitt godkjent før, men det er ingen automatikk at kursene blir godkjent på nytt Sett deg inn i regler og retningslinjer for innpassing av studiepoeng tatt på utveksling: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når- du-har-fått-plass/innpassing-av-studiet.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når- du-har-fått-plass/innpassing-av-studiet.aspx 13.07.201411

12 Forhåndsgodkjenning av kurs, forts. Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Master ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx Godkjenning av kurs –Stella.Gjerstad@nhh.no (Asia, Øst-Europa, tyskspråklig- og franskspråklig Europa, Hellas, Spania, Portugal, Italia, Latin- Amerika)Stella.Gjerstad@nhh.no –Lena.Hare@nhh.no (Oceania, Nord-Amerika)Lena.Hare@nhh.no –Nina.Stein@nhh.no (Norden, UK, Nederland, Afrika + CEMS)Nina.Stein@nhh.no –Eller bruk int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no 13.07.201412

13 Endelig godkjenning av kurs Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs (så snart vi har mottatt studentrapport fra oppholdet), og melder fra til studieadministrasjonen om dette Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs. 13.07.201413

14 Stipend Det finnes stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: Nordplus Erasmus Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) Det er viktig å merke seg at Erasmus stipendet kan du kun få en gang 13.07.201414

15 Stipend og lån (Lånekassen) NB! gjelder studieåret 2010/2011 Basisstøtte: 8 900 NOK i stipend og lån per måned Reisetillegg: til en reise t/r fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån Skolepengestøtte: opptil 55 855 NOK per semester til utdanning utenfor Norden. Skolepengestøtten er et stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 28 560 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, inntil 27 295 NOK per semester. NB: Tilleggstipend: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor- mye/Tilleggsstipend/#Læresteder (Cornell, UCSD, USyd, UNSW, UniMelb)http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor- mye/Tilleggsstipend/#Læresteder NB: Lånedelen av støtten fra Lånekassen blir ikke valutajustert. Stipenddelen blir oppjustert for valutaer som styrker seg med mer enn én prosent fra 1. april. (http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Valutajustering/)http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Valutajustering/ Språkstipend: 16 390 NOK. Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker (mandag til fredag), minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell semesterstart ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet) Studenten er selv ansvarlig for å sjekke støttemulighetene! 13.07.201415

16 Lånekassen (blankett D) 13.07.201416 Internasjonalt kontor skriver ut blankett med navnet ditt Du fyller ut resten av blanketten Internasjonalt kontor må signere og stemple blanketten Må legges ved lånekassesøknaden NB: Lånekassen krever at du skal ta et fulltidsstudium (tilsvarende 30 norske studiepoeng) for å tildele støtte Andre vedlegg til lånekassesøknad: Hvis skolepenger: opptaksbrev eller annen skriftlig dokumentasjon fra vertsuniversitet som bekrefter sum i lokal valuta (NB: kopi av e-post/link til nettside eller liknende er ikke gyldig) Hvis språkkurs: bekreftelse på opptak fra språkskole der det fremgår at språkkurset innfrir de krav Lånekassen stiller for å tildele støtte

17 Studentrapport etter utvekslingsoppholdet Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktulle semesteret Skriv gjerne rapporten på engelsk 13.07.201417

18 Videre prosedyre Kontrakt til Internasjonalt kontor (innen 25. mars) –Erasmus/Nordplus = Europa. Bilateral = resten av verden –Kontonummer og skattekommune –Adresse til bedrifter o.l. –Betinget uttak Nærmere informasjon – Internasjonalt kontor – Utvekslingsstudenter (både norske og internasjonale) – Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet 13.07.201418

19 Spørsmål? 13.07.201419


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Mandag 21. mars kl 1615 i Dag Coward Aud Nina Gry Stein, Stella Gjerstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google