Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“A work for men with bodies of brass, lungs of steel, heads of oak, hands of springsteel, hearts of apostles, memories of angels, and lives of Methuselah.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“A work for men with bodies of brass, lungs of steel, heads of oak, hands of springsteel, hearts of apostles, memories of angels, and lives of Methuselah.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 “A work for men with bodies of brass, lungs of steel, heads of oak, hands of springsteel, hearts of apostles, memories of angels, and lives of Methuselah.” – William Milne

2 Kinesisk ved UiO Hva venter en førsteårsstudent? 好 学 不 倦 hàoxuébújuàn likelæreikketrøtt ”Utrettelig glad i lærdom” Man blir aldri utlært i kinesisk…

3 Ukentlig undervisningsstruktur Syv timer obligatorisk (80%) undervisning per uke Fordelt på: To grammatikkforelesninger MAN og ONS Tre timer gruppeundervisning TIR, TOR, FRE + Lekseinnlevering, tegninnlevering, fredagsquiz Lesing, skriving, lytting og snakking vektlegges i utgangspunktet likt. I praksis kommer lesing og skriving lettere for norske studenter enn lytting og snakking. Etter ca. to måneder blir torsdags/fredagstimene “kun kinesisk”- timer. “Direkte metode”.

4 Leksjoner “Integrated Chinese” Greetings Family Dates and Time Hobbies Visiting Friends Making Appointments Studying Chinese School Life Shopping Transportation

5 Ord/tegn Man lærer i underkant av 500 tegn det første semesteret, og omtrent like mange ord. Ett kinesisk tegn er et morfem (og alltid én stavelse), og settes sammen med andre morfemer til å lage ord, f.eks.: 高兴 gāoxìngadjektiv“glad” 高 gāoadjektivhøy 兴 xìngsubstantivopphisselse, oppstemthet GĀO er et høyfrekvent ord/tegn som også kan stå alene. XÌNG er et lavfrekvent tegn som kun forekommer i bundet form (i flermorfemsord).

6 Parallelle forelesningsrekker Både på 1. og 2. semester gis det en separat forelesningsrekke på 6 dobbeltimer i: 1. semester: Språkteori Tegnenes historie og oppbygning, dialektforhold, talespråkets historie, typologiske særtrekk, transkripsjonssystemer. 2. semester: Grammatikk Grunnleggende syntaktisk analyse, ordklasser/setningsledd, grammatiske termer på kinesisk, øving på uvante (i forhold til norsk) setningsmønstre.

7 Kurslengde, eksamen og vurderingssituasjoner 14 undervisningsuker per semester Kvalifiseringsprøver midtveis i semesteret Pinyin-prøve første semester Lytteprøve andre semester 4-timers eksamen To deler (vektlegges 70% vs. 30%) Praktisk del: ca. 3 timer Teoretisk del: ca. 1 time

8 KIN1010 høsten 2013 Ca. 60 påmeldte studenter (gjennomsnitt per kull) Gjennomføring 5 strøk på mid-term (man får en sjanse til) 8 strøk på eksamen (48 gikk opp) Gjennomsnittlig ca. 10 hopper av (av div. grunner)

9 Obligatorisk studieopphold 3. semester - Opphold i Kina (3. semester) helt nødvendig for grunnleggende språkbeherskelse. - Eksponering essensielt, men forutsetter solid strukturell innføring på forhånd (de lærde strides!). - Elevene deles inn i ulike nivåer på BeiDa (Peking University). - Avsluttende prøver i Beijing, samt muntlig eksamen etter hjemkomst. - Integrert del av kinesisk C+D (3. og 4. semester), hvor 4. også inkluderer klassisk kinesisk.

10 Utfordringer… Minst dobbel så lang tid å lære som et europeisk språk? Mangel på språklig eksponering i Norge. Ingen språklige holdepunkter – et nytt lingvistisk system. Tegn – tidkrevende og “komplisert”. Toner – uvant og uforståelig for mange.

11 Hva kan dette brukes til? Stort behov for folk som behersker kinesisk språk i næringslivet, men kun litt kinesisk er sjelden nok Kinesisk språk må som regel kombineres med noe annet for å gjøre en attraktiv på arbeidsmarkedet Innsikt i kinesisk språk, kultur og samfunn hører med til allmenndannelsen i en globalisert verden (?)


Laste ned ppt "“A work for men with bodies of brass, lungs of steel, heads of oak, hands of springsteel, hearts of apostles, memories of angels, and lives of Methuselah.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google