Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oksider, hydroksider og halider OksygenanionetO 2- Hydroksylanionet OH - FluoridanionetF - KloridanionetCl -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oksider, hydroksider og halider OksygenanionetO 2- Hydroksylanionet OH - FluoridanionetF - KloridanionetCl -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oksider, hydroksider og halider OksygenanionetO 2- Hydroksylanionet OH - FluoridanionetF - KloridanionetCl -

2 Oksider, hydroksider og halider Gruppert sammen her på grunn av at de er satt sammen av enkle anioner forbundet med kationer

3 Oksider Forbindelser mellom ett eller flere metaller og oksygen

4 Klassifikasjon av oksider Relativt høy symmetri Oksygen er ofte i heksagonal eller kubisk tetteste pakning Kationer opptar tetraedriske eller oktaedriske posisjoner

5 Klassifikasjon av oksider Klassifiseres på grunnlag av forholdet mellom kation og oksygen

6 Oksider X 2 O-gruppa

7 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart

8 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper

9 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv

10 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere

11 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer

12 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider

13 Cu 2 O - Kupritt Kubisk H: 3.5-4 Glans –Submetallisk Farge –rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper Dyprød farge ofte distinktiv Hematitt er hårdere Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider Viktig koppermalm-mineral

14 H 2 O solid

15 H 2 O - Is Heksagonal H: 1.5 Glans –Glassaktig Farge –fargeløs, hvit

16 XO gruppa Periklas (MgO) og zinkitt (ZnO) Ingen av disse er vanlige mineraler og vil ikke bli gjennomgått

17 XY 2 O 4 mineraler Spinellgruppa - en meget viktig gruppe oksider

18 Spinellgruppa Krystalliserer i det kubiske system Strukturen er basert på kubisk tettest pakket oksygen med X og Y kationer i tetraedriske og oktaedriske posisjoner

19 Spinellstrukturen Spinellstrukturen inneholder dobbelt så mange tetraeder- som oktaederposisjoner

20 Spinellstrukturen Det fins to typer spinellstruktur Normal struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon X 2+ 2Y 3+ IV X VI Y 2 O 4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon Y 3+ X 2+ + Y 3+ VI X VI Y IV YO 4 Magnetittserien

21 Spinellstrukturen Normal struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon X 2+ 2Y 3+ IV X VI Y 2 O 4 Spinellserien Kromittserien Både normale og inverse spineller plasserer store kationer i tetraederposisjoner der de normalt ikke skulle gå inn hvis man kun ser på ionestørrelser Invertert struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon Y 3+ X 2+ + Y 3+ VI X VI Y IV YO 4 Magnetittserien

22 Spinellstrukturen Normal struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon X 2+ 2Y 3+ IV X VI Y 2 O 4 Spinellserien Kromittserien En kombinasjon av ionestørrelse og bindingstype gjør imidlertid at spinellstrukturen er meget stabil og representerer en lavest mulig energitilstand Invertert struktur 4-koordinasjon6-koordinasjon Y 3+ X 2+ + Y 3+ VI X VI Y IV YO 4 Magnetittserien

23 Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY 2 O 4 X kationene er divalente –Mg, Fe 2+, Zn, Mn 2+ Y kationene er enten alle trivalente –Al, Fe 3+, Cr 3+, Mn 3+ eller også er halvparten av Y-ionene di- og halvparten tetravalente –Fe 2+ og Ti 4+

24 Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY 2 O 4 Spinellserien –SpinellMgAl 2 O 4 –HercynittFeAl 2 O 4 –GahnittZnAl 2 O 4 –GalaxittMnAl 2 O 4 Kromittserien –KromittFeCr 2 O 4 –Mg-kromittMgCr 2 O 4

25 Kjemisk variasjon i spinellgruppa XY 2 O 4 Magnetittserien –MagnetittFeFe 2 O 4 –MagnesioferrittMgFe 2 O 4 –FranklinittZnFe 2 O 4 –JacobsittMnFe 2 O 4 –TrevorittNiFe 2 O 4 –UlvøspinellFe 2 TiO 4 –HausmannittMnMn 2 O 4

26 Vanligste spinellmineraler I spinellgruppa er det kun –magnetitt –kromitt –Mg-Fe spinell som er vanlig

27 Magnetitt - Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 Viktig Fe-malm

28 Magnetitt Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 Kubisk Oktaedriske krystaller er vanlig

29 Magnetitt Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 Kubisk Oktaedriske krystaller er vanlig Opptrer også i granulære masser og isolerte anhedrale korn

30 Magnetitt Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 Kubisk Inneholder ofte litt Ti Danner fast løsning med ulvøspinell –Fe 2+ 2 Ti 4+ O 4

31 Magnetitt Matt metallisk, ofte blåaktig glans Farge: Svart Strek: Svart Sterkt ferromagnetisk Kan være naturlig magnet Lodestone

32 Magnetitt Et meget vanlig mineral Magnetitt og epidot

33 Magnetitt Et meget vanlig mineral Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter Magnetitt og epidot

34 Magnetitt Et meget vanlig mineral Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter Kan opptre i store konsentrasjoner som jernmalm –magmatisk –sedimentært Magnetitt og epidot

35 Magnetitt Magnetitt er ett av de viktigste råstoffer for produksjon av jern Massiv jernmalm

36 Kromitt Viktigste (eneste) krom-malm mineral

37 Kromitt FeCr 2 O 4 Danner en kontinuerlig blandbarhetsserie med magnesiokromitt –MgCr 2 O 4 Al 3+ og Fe 3+ kan også substituere for Cr 3+

38 Kromitt Metallisk til noe bekaktig glans Farge: Svart Strek: Brun Ligner magnetitt og ilmenitt Kromitt er ikke magnetisk og har brun strek

39 Kromitt Opptrer i mafiske og ultramafiske magmatiske bergarter –gabbro –peridotitt –pyroksenitt –dunitt Kan opptre –i magmatiske segregasjoner –i tungmineralkonsentrater i sedimenter

40 Kromitt Eneste malmmineral for krom Brukes til –Rustfritt stål og andre legeringer –Fargepigment i ulike produkter (Cr er en sterk kromofor)

41 Spinellserien Aluminiumspineller

42 Spinell MgAl 2 O 4 - FeAl 2 O 4 SpinellHercynitt Full blandbarhet mellom disse to endeleddene Både Fe 3+ og Cr kan substituere for Al

43 Spinell Danner ofte oktaedriske krystaller

44 Spinell Farge: –grønn eller blågrønn –kan også være fargeløs, blå, rød

45 Spinell Skilles fra magnetitt ved at den er umagnetisk

46 Spinell Opptrer som aksessorisk mineral i metamorfe Al- rike og Si-fattige metamorfe bergarter –Ofte assosiert med Al- silikater, korund eller kordieritt I høy-T metamorfe dolomittmarmorer

47 Spinell Er brukt som smykkestein

48 X 2 O 3 oksider Hematitt Fe 2 O 3 Korund Al 2 O 3 Ilmenitt FeTiO 3

49 Hematitt Fe 2 O 3 Heksagonal Kan inneholde en del Ti Danner fast løsning med ilmenitt ved temperaturer over ca. 1050 o C

50 Hematitt Danner plateformete krystaller med heksagonalt tverrsnitt Også som massive botryodale former

51 Hematitt Stålgrå farge for grovkornete varianter Matt til klar brunrød i finkornete prøver Rød strek

52 Hematitt Dannes lett ved forvitring av andre jernholdige mineraler Ikke vanlig som primærmineral i magmatiske bergarter

53 Hematitt Kan være hovedmineral i jernmalmer Ofte sammen med magnetitt

54 Hematitt I finfordelt tilstand kan hematitt farge mineraler, bergarter og jordsmonn rødt

55 Korund Al 2 O 3

56 Meget hårdt mineral H = 9 Kan ta opp litt Fe, Ti, Cr

57 Korund Krystaller er ofte heksagonale prismer med basalpinakoider

58 Korund Vanligvis hvit, grå eller gråblå

59 Rubin og safir Rubin - rød Safir - blå

60 Omdanning av korund Korund kan omdannes til finkornete aggregater av hydrøse Al-rike mineraler som –muskovitt –margaritt –leirmineraler eller anhydrøse –kyanitt –sillimanitt –andalusitt

61 Korund - en ettertraktet smykkestein

62 Ilmenitt FeTiO 3

63 Ilmenitt - FeTiO 3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe

64 Ilmenitt - FeTiO 3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe Farge: Svart

65 Ilmenitt - FeTiO 3 Danner fast løsning med hematitt ved høye temperaturer Betydelig substitusjon av Mg og Mn for Fe Farge: Svart Strek: Svart

66 Ilmenitt - FeTiO 3 Skilles fra hematitt ved svart strekfarge Magnetitt er sterkt magnetisk Kromitt har brun strek

67 Ilmenitt - FeTiO 3 Oftest som granulære masser Vanlig som aksessorisk mineral i mange magmatiske og metamorfe bergarter Kan danne større masser i en del gabbroiske intrusjoner

68 Ilmenitt - FeTiO 3 Opptrer også som lameller i magnetitt Magnetitt og ilmenitt har imidlertid forskjellig struktur –magnetitt kubisk –ilmenitt heksagonal

69 Ilmenitt - FeTiO 3 Magnetitt danner fast løsning med ulvøspinell –Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 - Fe 2+ 2 TiO 4 Ved avkjøling og oksidasjon vil først ulvøspinellfasen avblandes fra magnetitt og så oksideres til ilmenitt: 3Fe 2+ 2 TiO 4 + ½O 2 = 3Fe 2+ TiO 3 + Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4

70 Ilmenitt - viktigste Ti-malm Framstilling av metallisk titan TiO 2 som hvitt pigment til ulike formål –maling –plast

71 XO 2 gruppa Rutil TiO 2

72 Rutil TiO 2 Tetragonal Krystaller er langstrakte tetragonale, ofte med dipyramidal terminering Tvillinger enten sykliske eller albueformet sykliskealbueformet

73 Rutil Metallisk til diamantaktig glans Rødbrun, svart TiO 2 har tre polymorfer: –rutil –anatas –brookitt

74 Rutil Vanlig aksessorisk mineral i en del metamorfe bergarter dannet ved høye trykk Kan opptre i relativt høye konsentrasjoner i bergarten eklogitt, og er da en potensiell ressurs for TiO 2

75 Halider NaCl Halitt KCl Sylvitt CaF 2 Fluoritt

76 Halitt NaCl Også kalt steinsalt Kubisk Litt K kan substituere for Na Sprø H = 2.5 Vannløselig Smaker salt

77 Halittstrukturen

78 Halitt Dannes i marine evaporittforekomster Kan danne massive lag på hundrevis av meters mektighet Assosiert med –kalsitt –dolomitt –gips –anhydritt –sylvitt

79 Sylvitt KCl Isostrukturell med halitt Fargeløs til hvit Lettløselig i vann Ligner halitt, men har en mer bitter smak

80 Sylvitt Opptrer i marine evaporitter Er ikke så vanlig som halitt (mye mindre K + enn Na + i sjøvann Brukes som tilsetning i vanlig bordsalt for å redusere mengden av Na +

81 Fluoritt (flusspat) CaF 2

82 Fluoritt CaF 2 Kubisk H = 4 Har fire perfekte kløvretninger

83 Fluorittstrukturen Hvert Ca 2+ er koordinert med 8 F -

84 Fluoritt Opptrer i mange ulike fargevarianter –fargeløs –blå –fiolett –grønn

85 Fluoritt Opptrer ofte i kubiske krystaller Har oktaedrisk kløv

86 Fluoritt Vanlig mineral i hydrotermale avsetninger Kan opptre i mindre mengder i granitter og syenitter Viktigste kilde for F


Laste ned ppt "Oksider, hydroksider og halider OksygenanionetO 2- Hydroksylanionet OH - FluoridanionetF - KloridanionetCl -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google