Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teksturer i magmatiske bergarter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teksturer i magmatiske bergarter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teksturer i magmatiske bergarter
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

2 Teksturer er definert som variasjon i størrelse, form
og orientering mellom de forskjellige mineraler som bygger opp en bergart. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

3 Teksturer er definert ut fra 4 kriterier - Kornstørrelse - Kornform
- Grad av krystallinitet - Kontaktforhold Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

4 Aphanitic: Krystallin, men mineraler for små til å se med øyet.
Phaneritic: Krystallin, mineraler kan sees med øyet. Hyaline: Glass. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

5 Svært grovkornet: > 30 mm (pegmatittisk)
Kornstørrelse Glassaktig Finkornet: < 1 mm Middelskornet: 1-5 mm Grovkornet: 5 – 30 mm Svært grovkornet: > 30 mm (pegmatittisk) Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

6 Anhedral: Ingen utviklete krystallflater
Kornform Anhedral: Ingen utviklete krystallflater Subhedral: Delvis utviklede krystallflater Euhedral: Alle krystallflater utviklet Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

7 Anhedral olivine Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

8 Subhedral clinopyroxene in basalt
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

9 Sector zoned euhedral augite
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

10 Holokrystallin: Bare krystaller
Hemikrystallin: Blanding av krystaller og glass Holohyallin: Bare glass Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

11 Granulær tekstur: Bergarten består av omtrent like store krystaller.
Anhedral, Subhedral, euhedral granulær Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

12 Granular troctolite Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

13 Granular lherzolite Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

14 Aplitt tekstur (syn: saccharoidal/mosaic)
Finkornet granulær tekstur/sukkeraktig utseende Vanligvis granittaplitt, men vi kan også ha dioritt-gabbro aplitt Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

15 Noen bergarter, i sær vulkansk lava og ganger
har en finkornet grunnmasse som er vert for større krystallindivider av et eller flere mineraler. Grunnmassen kan bestå av glass og/eller krystaller Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

16 Porfyrittisk tekstur: Finkornet grunnmasse
(matriks) med fenokrystaller. eks. Olivin porfyrittisk tholeiite, pyroksen-porfyrittisk ankaramitt Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

17 Sceletal olivine phenocrysts in olivine tholeiite
Omvandlet glass Fenokrystaller Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

18 Porphyritic andesite Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

19 Vitrofyr: Fenokrystaller i glass grunnmasse
Spesialterm: Vitrofyr: Fenokrystaller i glass grunnmasse Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

20 Glomeroporfyrittisk tekstur
Noen ganger er fenokrystaller samlet i aggregater. Dette kalles for Glomeroporfyrittisk tekstur Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

21 Glomeroporphyritic aggregate in basalt
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

22 I noen vulkanske bergarter varierer korn-
størrelsen lineært fra fin til grov: SERIAT tekstur Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

23 Seriate textured olivine basalt
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

24 Poikilittisk tekstur:
En krystall inneslutter andre krystaller helt eller delvis. Innesluttende krystall: Oikokrystall. Innesluttede krystaller: Chada krystaller. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

25 Olivin chada xx i plagioklas oiko x
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

26 Spesialtermer – poikilittisk tekstur.
Ofittisk tekstur: Pokilittisk tekstur der klinopyroksen oiko- krystall helt innelsutter listeformete plagioklas chadakrystaller. Subofittisk tekstur: krystall delvis innelsutter listeformete plagioklas Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

27 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

28 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

29 Andre spesialtermer: Trachytt tekstur:
Sterk parallellorientering av listeformete plagioklaskrystaller. Dannet ved strømning av krystallrikt magma. Vanlig i trachytt, men opptrer også i andre bergarter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

30 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

31 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

32 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

33 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

34 Koronatekstur - koronitt
Geo105, Kjell P Skjerlie 2002


Laste ned ppt "Teksturer i magmatiske bergarter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google