Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teksturer i magmatiske bergarter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teksturer i magmatiske bergarter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teksturer i magmatiske bergarter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

2 Teksturer er definert som variasjon i størrelse, form og orientering mellom de forskjellige mineraler som bygger opp en bergart. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

3 Teksturer er definert ut fra 4 kriterier - Kornstørrelse - Kornform - Grad av krystallinitet - Kontaktforhold Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

4 Aphanitic:Krystallin, men mineraler for Aphanitic: Krystallin, men mineraler for små til å se med øyet. små til å se med øyet. Phaneritic:Krystallin, mineraler kan sees Phaneritic: Krystallin, mineraler kan sees med øyet. med øyet. Hyaline:Glass. Hyaline: Glass. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

5 KornstørrelseGlassaktig Finkornet:< 1 mm Middelskornet:1-5 mm Grovkornet:5 – 30 mm Svært grovkornet:> 30 mm (pegmatittisk)

6 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Kornform Anhedral:Ingen utviklete krystallflater Anhedral: Ingen utviklete krystallflater Subhedral:Delvis utviklede krystallflater Subhedral: Delvis utviklede krystallflater Euhedral:Alle krystallflater utviklet Euhedral: Alle krystallflater utviklet

7 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Anhedral olivine

8 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Subhedral clinopyroxene in basalt

9 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Sector zoned euhedral augite

10 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Holokrystallin:Bare krystaller Holokrystallin: Bare krystaller Hemikrystallin:Blanding av krystaller og glass Hemikrystallin: Blanding av krystaller og glass Bare glass Holohyallin: Bare glass

11 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Granulær tekstur:Bergarten består av omtrent Granulær tekstur: Bergarten består av omtrent like store krystaller. like store krystaller. Anhedral, Subhedral, euhedral granulær

12 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Granular troctolite

13 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Granular lherzolite

14 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Aplitt tekstur Aplitt tekstur (syn: saccharoidal/mosaic) Finkornet granulær tekstur/sukkeraktig utseende Vanligvis granittaplitt, men vi kan også ha dioritt-gabbro aplitt

15 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Noen bergarter, i sær vulkansk lava og ganger har en finkornet grunnmasse som er vert for større krystallindivider av et eller flere mineraler. Grunnmassen kan bestå av glass og/eller krystaller

16 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Porfyrittisk tekstur:Finkornet grunnmasse Porfyrittisk tekstur: Finkornet grunnmasse (matriks) med fenokrystaller. eks.Olivin porfyrittisk tholeiite, eks. Olivin porfyrittisk tholeiite, pyroksen-porfyrittisk ankaramitt

17 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Sceletal olivine phenocrysts in olivine tholeiite Fenokrystaller Omvandlet glass

18 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Porphyritic andesite

19 Spesialterm: Vitrofyr:Fenokrystaller i glass grunnmasse Vitrofyr: Fenokrystaller i glass grunnmasse Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

20 Noen ganger er fenokrystaller samlet i aggregater. Dette kalles for Glomeroporfyrittisk tekstur Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

21 Glomeroporphyritic aggregate in basalt

22 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 I noen vulkanske bergarter varierer korn- størrelsen lineært fra fin til grov: SERIAT tekstur

23 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002 Seriate textured olivine basalt

24 Poikilittisk tekstur: En krystall inneslutter andre krystaller helt eller delvis. Innesluttende krystall:Oikokrystall. Innesluttende krystall: Oikokrystall. Innesluttede krystaller:Chada krystaller. Innesluttede krystaller: Chada krystaller. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

25 Olivin chada xx i plagioklas oiko x Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

26 Spesialtermer – poikilittisk tekstur. Ofittisk tekstur: Pokilittisk tekstur der klinopyroksen oiko- krystall helt innelsutter listeformete plagioklas chadakrystaller. Subofittisk tekstur: Pokilittisk tekstur der klinopyroksen oiko- krystall delvis innelsutter listeformete plagioklas chadakrystaller. Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

27

28

29 Andre spesialtermer: Trachytt tekstur: Sterk parallellorientering av listeformete plagioklaskrystaller. Dannet ved strømning av krystallrikt magma. Vanlig i trachytt, men opptrer også i andre bergarter

30 Geo105, Kjell P Skjerlie 2002

31

32

33

34 Koronatekstur - koronitt


Laste ned ppt "Teksturer i magmatiske bergarter Geo105, Kjell P Skjerlie 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google