Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Microsoft ® Lync ™ 2010 Opplæring for direktemeldinger og tilgjengelighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Microsoft ® Lync ™ 2010 Opplæring for direktemeldinger og tilgjengelighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Microsoft ® Lync ™ 2010 Opplæring for direktemeldinger og tilgjengelighet

2 Mål I denne opplæringen lærer du hvordan du kan: •Holde kontakten med med personer du bryr deg om Det er enkelt å kontakte personerHolde kontakten med med personer du bryr deg om •Finne riktig person Finne en person i Lync 2010 ved hjelp av ufullstendig informasjonFinne riktig person •La personer vite hvem du er og hva du gjør Delegjeldende informasjon ved hjelp av Lync 2010La personer vite hvem du er og hva du gjør •Holde oversikt over den daglige kommunikasjonen din Behandle den daglige kommunikasjonen med Lync 2010Holde oversikt over den daglige kommunikasjonen din

3 Holde kontakt med personer Denne delen omfatter følgende funksjoner: • Legge til personer i kontaktlisten • Ofte brukte kontakter – øverste 10 kontakter • Opprette grupper • Sortere og vise kontakter • Handlingsfelt for multimodal kommunikasjon T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL

4 Legge til personer i kontaktlisten 1.I søkefeltet skriver du inn navnet eller e-postaliaset for personen du vil legge til i kontaktlisten din. Lync viser resultatene mens du skriver inn. 2.Klikk plusstegnet (+) i kontaktkortet som vises. 3.Velg en kontaktgruppe der du vil plassere kontakten. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Søkefelt Legge til kontakt

5 Ofte bruke kontakter Ofte brukte kontakter forenkler behandling av kontakter ved å gi brukere enklere tilgang til favorittkontakter. Lync 2010 fyller ut gruppen for ofte brukte kontakter automatisk, basert på nylige samtaler, men du kan feste noen av de viktigste kontaktene til denne gruppen for hurtig tilgang. Vise ofte brukte kontakter 1.Klikk vinkeltegnet (^) ved siden av Ofte brukte kontakter. Feste Ofte brukte kontakter 1.Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen, i søkeboksen. 2.Høyreklikk personen i søkeresultatene, og klikk deretter Fest til ofte brukte kontakter. TIPS! Du kan vise eller skjule ofte brukte kontakter ved å bruke menyen for visningsalternativer. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Ofte bruke kontakter Fest kontakt

6 Opprette grupper Når du har funnet ønskede kontakter, kan du legge dem til i en kontaktgruppe slik at det blir enkelt å finne dem neste gang. Opprette en gruppe 1.Høyreklikk et gruppenavn i kontaktlisten (for eksempel Ofte brukte kontakter), klikk Opprett ny gruppe og gi gruppen et navn. 2.Hvis du vil legge til personer i den nye gruppen, søker du etter en kontakt, peker på kontaktnavnet i søkeresultatene og klikker deretter plusstegnet (+). Du kan også høyreklikke kontakten i søkeresultatene, klikke Legg til i kontaktliste og deretter klikke gruppenavnet. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Opprette ny gruppe. Gruppenavn

7 Vise kontakter etter sortering Du kan sortere kontaktene dine ved å bruke knappene Grupper, Status og Forhold: • Hvis du vil se kontaktene i standardgruppene (inkludert Ofte brukte kontakter og Andre kontakter) i tillegg til alle gruppene du har opprettet, klikker du Grupper. • Hvis du vil sortere kontaktene etter tilstedeværelsesstatus (Pålogget, Borte, Ukjent og Ikke tilgjengelig), klikker du Status. • Hvis du vil sortere kontaktene etter fortrolighetsforhold, klikker du Forhold. • Hvis du vil se forklaringer av hva forholdene er, høyreklikker du en kontakt, og deretter peker du Endre fortrolighetsforhold. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL • Hvis du vil sortere etter visningsnavn eller tilgjengelighet, klikker du knappen for visningsalternativer, og deretter velger du Sorter etter visningsnavn eller Sorter etter tilgjengelighet. Visningsalternativer

8 Tilpasse utseendet på kontaktlisten Du kan endre hvordan Lync Online viser kontakter. 1.I kontaktlisten klikker du knappen for visningsalternativer under søkefeltet, for å veksle mellom én eller to linjer med informasjon per kontakt. Hvis firmaet bruker kontaktbilder, vises bildene på to linjer. 2.Hvis du vil ha flere valg, klikker du pil ned ved siden av visningsalternativene for å åpne menyen for oppsettalternativer. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Alternativer for oppsett Visningsalternativer

9 Handlingsfelt for multimodal kommunikasjon Handlingsfeltet gjør det lettere for personer å forstå hva Lync 2010 inneholder, noe som lar dem bestemme hvordan de vil kontakte andre. Du kan sende en e-post, starte en direktemeldingssamtale eller ringe med telefon. Du kan også velge flere alternativer, for eksempel en videosamtale, planlegge et møte eller dele innhold. Bruke handlingsfeltet 1.Hold markøren over en kontakt. 2.Klikk et ikon på handlingsfeltet for å starte kommunikasjon med kontakten. 3.Klikk ikonet for flere alternativer for å vise flere kommunikasjonsalternativer for denne kontakten. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL E-post Direktemeldinger Telefon Flere alternativer

10 Aktivitet 1: Bruke handlingsfeltet T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL 1.Hold markøren over en kontakt. 2.Klikk et ikon på handlingsfeltet for å starte kommunikasjon med kontakten. 3.Klikk ikonet for flere alternativer for å vise flere kommunikasjonsalternativer for denne kontakten.

11 Finne riktig person Denne delen omfatter følgende funksjoner: • Mine bilder og personlige alternativer • Tilgjengelighet • Pekeopplevelse • Søke etter navn og/eller nøkkelord • Kontaktkort T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL

12 Personlig notat, status og plassering Mine bilder og personlige alternativer Lync gir hurtig tilgang for å konfigurere og oppdatere informasjon en bruker vil dele, inkludert en kort melding, status og plassering. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Endre alternativene for Personlig og Mitt bilde 1.Klikk Alternativer for å vise flere alternativene. 2.Klikk Personlig i listen over alternativer. 3.Merk av alternativer for å vise bilder av kontaktene dine og oppdatere tilgjengeligheten din basert på opplysninger fra kalenderen i Microsoft Outlook. 4.Klikk Mitt bilde. 5.Velg hvilket bilde du vil vise, eller velg å ikke vise bildet. Du kan også vise et bilde fra et nettsted. 6.Klikk OK. Alternativer for Mitt bilde Alternativer for Personlig

13 Tilgjengelighet Lync 2010 angir tilgjengeligheten automatisk basert på aktiviteten din eller Outlook-kalenderen. Du kan også oppdatere statusen din manuelt. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Endre status 1.Klikk statusen for tilgjengelighet og velg ett av alternativene. StatusBilder Personlig notat Plassering Alternativer Tilgjengelighetsstatus • Tilgjengelig: Du er logget på og kan kontaktes. • Opptatt: Du er i telefonen eller i et møte. • Ikke forstyrr: Som standard vil du bare se samtaler fra arbeidsgruppekontakter. • Straks tilbake: Du er borte fra datamaskinen en liten stund. • Ikke på jobb: Du jobber ikke og kan ikke kontaktes. • Vis som Borte: Datamaskinen har vært inaktiv en stund.

14 Pekeopplevelsen Meg-området viser bilde, status og andre personlige opplysninger som gjør det enklere for brukere å identifisere en kontakt. Bilde av en kontakt er et godt sted å starte en direktemeldingssamtale. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Starte en direktemeldingssamtale 1.Pek på bildet av en person. 2.Når kontaktkortet åpnes, klikker du direktemeldingsknappen. Eller 3.Dobbeltklikk kontakten. Endre visningsalternativer 1.Klikk pilen for visningsalternativer. 2.Når kontaktkortet for gruppen vises, klikker du direktemeldingsknappen for å sende en melding til hele gruppen. Trinn 1: Peke Trinn 2: Klikk Visningsalternativer

15 Ved å bruke den utvidede søkefunksjonaliteten i Lync 2010, kan du raskt identifisere en person og tilgjengeligheten, få søkeresultater som finner riktig person og søke etter mer enn bare navn. Ekspertsøk bruker nøkkelord for å begrense søket, for å finne en person eller en gruppe med bestemt kompetanse. Søke etter navn/nøkkelord Søke etter en person 1.Skriv inn navnet på en person i søkeboksen. Resultatene vises nedenfor boksen. Søke etter en ekspert 1.Skriv inn et nøkkelord for å begrense søket for å finne noen med bestemte kompetanse. Du kan også klikke kategorien Kompetanse for vise nøkkelordbaserte resultater for søket. Resultater vises med søkekriteriene uthevet. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Søkevilkår Kompetanseresultater

16 Kontaktkort Kontaktkortet er det alltid tilgjengelig for å vise profiler og organisasjonsinformasjon for personer. Kontaktkortet tjener også som en utgangspunkt for kommunikasjon med en person eller gruppe. Vise et kontaktkort 1.Hold markøren over bildet av en persons for å vise kontaktkortet. 2.Klikk vinkeltegnet (^) for å se hele kontaktkortet. 3.Hvis du vil se organisasjonen deres, klikker du Organisasjon. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Informasjon om kontaktperson Organisasjonsinformasjon

17 Aktivitet 2: Finne en kontakt og starte en direktemeldingssamtale T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL 1.Skriv inn navnet på en person i søkeboksen. 2.Pek på bildet av en person. 3.Når kontaktkortet åpnes, klikker du direktemeldingsknappen. Spørsmål: På hvilken annen måte kan du starte en direktemelding?

18 La personer vite hvor du er Denne delen omfatter følgende funksjoner: • Angi plasseringen din • Legge til en kort melding • Vise aktivitetsfeed T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL

19 Angi plasseringen din Lync 2010 viser en plassering under tilgjengelighetsstatusen din som er relatert til nettverket du er koblet til. Du kan gi denne plasseringen mer mening ved å endre navnet til Jobb eller Hjemme. Hver gang du arbeider fra denne plasseringen, vil kontaktene du vil dele informasjonen med, være bedre informert om hvor du er. Angi plasseringen din 1.Klikk pilen ved siden av Angi sted. Velge en plassering. Opprette et egendefinert sted 1.Klikk pilen ved siden av Angi sted. 2.Klikk Angi sted. 3.Skriv inn navnet på plasseringen din i redigeringsvinduet for plassering. 4.Klikk OK. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL 911-plassering TIPS! 911-plasseringsinformasjon kan brukes av nødtjenester. Plassering

20 Legge til en kort melding Lync 2010 gjør det enkelt å oppdatere plasseringen og den korte meldingen din. Du vet med et øyekast hva som vises for andre om deg, slik at du kan forsikre deg om at opplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte. Denne korte meldingen vises som andre linje i kontaktinformasjonen din når andre personer viser kontaktinformasjonen i Lync 2010. Oppdatere den korte personlige meldingen 1.Klikk i området for den korte personlige meldingen. 2.Skriv inn den korte meldingen. 3.Du kan også sette inn en kobling. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Kort personlig melding

21 Vise aktivitetsfeeder Aktivitetsfeeder gjør det mulig å se sosiale oppdateringer fra kontaktene i kontaktlisten. Da kan du la andre se den siste korte meldingen din, endringer av bildet og endring av stilling eller kontorplassering. Vise feedene dine 1.Klikk kategorien Aktivitetsfeeder. 2.Rulle gjennom de tilgjengelige feedene. Du kan bestemme om informasjonen ovenfor deles ved å gjøre følgende: 1.Klikk Alternativer på Verktøy-menyen. 2.Deaktiver deling av oppdateringene under Aktivitetsfeed i kategorien Personlig. OBS! Gjeldende personlige melding og fravær vises i aktivitetsfeeden hvis de er angitt. Hvis du ikke vil at det skal vises informasjon i din personlige melding, kan du ganske enkelt la meldingsfeltet stå tomt. 3.Klikk OK. Overvåking T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Aktivitetsfeeder

22 Aktivitet 3: Oppdatere det personlige notatet. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL 1.Klikk i området for den korte personlige meldingen. 2.Skriv inn den korte meldingen. 3.Oppdater meldingen. Utfordring: Inkluder en kobling i den personlige meldingen. Inviter en kontakt til å vise den personlige meldingen og klikke koblingen.

23 Holde oversikt over kommunikasjonen Denne delen omfatter følgende funksjoner: • Varsler • Integrasjon med Windows 7 • Behandle samtaler T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL

24 Varsler Det er fire områder der du kan organisere og vise informasjon om kontaktene dine på en enkel måte. Funksjoner, som varsler, gir deg oversikt over tidligere og gjeldende samtaler, informasjon om når noen prøver å få kontakt, og gjør det enklere å behandle de aktive samtalene dine. Med varsler kan du sikre at du blir informert om kommunikasjonsaktivitet for kontaktene dine. Vise varsler 1.Klikk Aktivitetsfeeder, Samtaler eller Telefon for å vise nylig aktivitet, samtaler, anrop og talemeldinger. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL AktivitetsfeederDiskusjoner Telefon Anropsvarsler Kontakter

25 Integrasjon med Windows 7 Med Windows 7-integrasjon kan du holde markøren over Lync 2010-ikonet på oppgavelinjen for å endre statusen, vise og behandle samtaler. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Endre status Navigere i aktive samtaler

26 Behandle samtaler Samtaleområdet gjør det enkelt å holde oversikt over tidligere og gjeldende samtaler. Du kan navigere i aktive samtaler eller vise tidligere samtaler, uten å forlate Lync 2010. T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL Samtaler Behandle samtaler 1.Klikk kategorien Samtaler. 2.Bla gjennom listen over gjeldende og tidligere samtaler. Kategorien Samtaler

27 Aktivitet 4: Behandle flere samtaler T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL 1.Bruk kategorien Samtaler for å vise gjeldende og tidligere samtaler. 2.Hold markøren over Lync 2010-ikonet på oppgavelinjen for å vise gjeldende samtaler. 3.Veksle mellom samtalene.

28 Gjennomgang Denne opplæringen omfattet følgende: •Holde kontakten med med personer du bryr deg om Det er enkelt å kontakte personerHolde kontakten med med personer du bryr deg om •Finne riktig person Finne en person i Lync 2010 ved hjelp av ufullstendig informasjonFinne riktig person •La personer vite hvem du er og hva du gjør Delegjeldende informasjon ved hjelp av Lync 2010La personer vite hvem du er og hva du gjør •Holde oversikt over den daglige kommunikasjonen din Behandle den daglige kommunikasjonen med Lync 2010Holde oversikt over den daglige kommunikasjonen din T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL

29 T ILBAKE TIL MÅL T ILBAKE TIL MÅL © 2010 Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, og andre produktnavn er eller kan være registrerte varemerker og/eller varemerker i USA og/eller andre land/regioner. Denne informasjonen er bare til for opplysningsformål og representerer det gjeldende synspunktet til Microsoft Corporation på den datoen det ble presentert. På grunn av at Microsoft må tilpasse seg endrende markedsforhold, skal det ikke tolkes som en forpliktelse på vegne av, og Microsoft kan ikke garantere nøyaktigheten av noen informasjon som gis etter datoen for denne presentasjonen. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, NÅR DET GJELDER INFORMATION I DENNE PRESENTASJONEN.


Laste ned ppt "Microsoft ® Lync ™ 2010 Opplæring for direktemeldinger og tilgjengelighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google