Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus og tidlig demens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus og tidlig demens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus og tidlig demens

2 Hva er rusmidler Amfetamin Heroin Cannabis Ecstacy Benzodiazepiner -
Tobakk Alkohol

3 Hva er demens Utvikling av multiple kognitive mangler som er såpass alvorlige at de kan forårsake reduksjon i funksjon i forhold til omgivelser og sosialt liv” Reduksjonen må inkludere hukommelse og andre kognitive områder, den må representere en reduksjon i forhold til tidligere funksjon og må ikke forveksles med delirium eller forvirring

4 Kognitive funksjoner Nær og fjern hukommelse Konsentrasjon
Orienteringsevne Grensesetting Sosiale ferdigheter Oppgaveløsning

5 Alkoholisk demens Språkforstyrrelser – ikke så flytende Hukommelse
Finmotorisk kontroll Nevropatologi Cerebellum

6 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller og støtteceller i nervesystemet Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

7 Svangerskap Alkohol i svangerskapet Når en gravid kvinne drikker alkohol, vil alkoholen passere morkaken og komme over i fosterets blod. Fosteret vil få samme promille som moren. Av: Cecilie Arentz-Hansen Det finnes ingen klar nedre grense for hva som er skadelig og ikke skadelig mengde av alkohol under svangerskapet. Det anbefales derfor å være helt avholdende fra alkohol så lenge du er gravid. Alkohol vil særlig kunne skade et sårbart nervesystem i vekst, og man er redd for at fosterhjernen skades slik at psykomotoriske ferdigheter, intelligens, atferd og psykisk stabilitet blir påvirket hos barnet, selv etter inntak av små mengder alkohol hos mor. Ved alvorlig alkoholmisbruk i svangerskapet sees en tilstand som heter føtalt alkoholsyndrom. Barna får et karakteristisk utseende med spesielle ansiktstrekk. De er som regel født med skader i øynene og hjernen. De kan også ha hjertefeil, vekstforstyrrelse og svekket immunforsvar.

8 ”Alkohol er ikke skadelig”
Gravide rådes til total avholdenhet. Nå viser en ny rapport at én til to glass vin i uka, verken skader den gravide eller hennes foster. Av VIGDIS ALVER Små alkoholmengder kan tvert imot ha en gunstig helseeffekt på fosteret. Lege og forsker Ulrik Kesmodel ved Skejby sykehus i Danmark står bak rapporten. På oppdrag fra danske helsemyndigheter har han gått gjennom 300 vitenskapelige undersøkelser om emnet alkohol/graviditet.

9 Skadelig effekt J- Kurve Mengde alkohol Gunstig

10 Skadelig effekt J- Kurve ???? Mengde alkohol Gunstig

11

12 Tapert og hennes team underøkte unge kvinner år med en historie på alkoholmisbruk siden puberteten.Og en tilsvarende gruppe som ikke hadde drukket. Begge grupper var uten alkohol i 72 timer og utførte så hukommelsetester. Gruppen med tidligere alkoholmisbruk hadde reduserte prestasjoner og undersøkelse av hjernen viste at områder som er aktive ved romforståelse, som f. eks å lese kart, puslespill og løse matematikkoppgaver fungerte dårligere

13 Tapert’s team plans additional research to determine if the brain dysfunction noted in the young women is permanent or if it might improve with abstinence. However, she notes that three of the 10 alcoholic women in the study had been sober for at least six months prior to the testing, yet exhibited the same functional impairment This shows a 20-year old female nondrinkers response to the spatial working memory task. Brain activation is shown in bright colors. This shows an alcohol-dependent 20-year old female's response to the spatial working memory task.  Brain activation is shown in bright colors

14 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Gaba, NMDA receptorer slik at endrer utskillelse av glutamat, dopamin og og har effekt på samme sted som Benzodiazepiner Sovemedisin

15 Gir eufori Er angstdempende Forstyrrer i hippocampus læringsprosesser og hukommelse Over tid: Endrer receptorene og øker toleransen Bråstopp gir en flom av endring i transmittere.

16

17 Delirium Når hjernen har hoppet av sporet
Bråstopp fører til at utskillelsen av nevrotransmittere plutselig kommer i en ulikevekt. Svinger fram og tilbake, kan ha klare øyeblikk Fantaserer Forvirret Farlig

18 Jonas Lie ”Krasnojarsk var en utpostby i den forstand at den var et sted hvor folk som hadde tjent penger ute i villmarken, kom for å bruke dem. Handelsmenn, jegere og utbyttere kom dit for å gjøre forretninger med de stedlige kjøpmenn, og for å more seg når de hadde rubelpakker i lommen Mitt hotell var et sted hvor en kunne se alle slags sibirske typer: pelshandlere, gullgravere, politisk landsforviste som forsøkte å trekke fordel av sin ulykke, masser av tshinovniks som levde godt Min vert, Makarov, sørget for alt og alle, og var en god hotellvert med en reservasjon – han led uheldigvis av periodisk delirum tremens. Under anfallene var han farlig. En kveld kort etter min ankomst til Krasnojarsk tittet jeg inn i restauranten og ble overrasket over å se gjester og oppvartere ligge på gulvet under bordene, andre krøp i ly av vinndusnisjer mens pikene søkte dekning under zakuvskadisken (vodkaservering). Makarov svingte fulle likør- og champagneflasker i hendene og kylte dem mot gjestene

19 Delirium Demens Progresjon Fluktuerer verst om natta Likt i løpet av dagen Bevisthet Endret Klar Hukkommelse Forstyrret Søvn våken rytme Normal Oppfatning Hallusinasjoner ofte syn Hallusinasjoner ofte på et seint stadium

20 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

21 Alkohol dreper hjerneceller ved å ødelegge cellemembranen
- volumet på hjernen til alkoholikere blir mindre Perifer nerver dør, får polynevropati Mindre grå og hvit substans

22

23 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

24 Leverchirrose Muskelenzym Nyrene hypoglycemi

25 Structural Brain Damage Associated With HE
. For example, astrocytes take up brain chemicals (i.e., neurotransmitters) that are released by the neurons and mediate nerve signal transmission between cells; astrocytes also take up minerals (e.g., potassium) generated and secreted during the brain’s energy metabolism and remove neurotoxic substances. Some evidence suggests that a metabolic “cross–talk” (i.e., the release of substances by one cell type to stimulate another cell type) occurs between astrocytes and neurons which is essential to brain function. In patients with HE, the astrocytes adopt a characteristic morphologic feature known as Alzheimer type II astrocytosis, named after the neuropathologist who also gave his name to the neuro–degenerative disease. These abnormal astrocytes, which usually are found in pairs or triplets, are characterized by their enlarged, glassy–looking nuclei (see figure 1). This glassy appearance is caused by the fact that the DNA and its associated proteins are not distributed throughout the nucleus but are confined to its edges. The nuclei of Alzheimer type II astrocytes also contain deposits of a molecule called glycogen, which serves as a storage form of the sugar glucose in cells but typically is not found in the nucleus; it is unknown whether these changes affect astrocyte function, however.

26 Astrocytter ved leversvikt

27 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

28 Hvite blodlegemer Mindre blodplater

29 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

30 (i) alkoholikeres diett er dårlig
I den vestlige verden kan tiaminmangel forekomme hos alkoholikere av tre grunner: (i) alkoholikeres diett er dårlig (ii) dietten består stort sett av karbohydrat (brød og alkohol) som medfører større behov for tiamin og (iii) alkohol hemmer opptak av tiamin i tarmen ved å hemme ATP-avhengig transport. Arvelige faktorer er assosiert med Wernicke-Korsakoff Syndrom: (i) syndromet er vanligere for europeere enn ikke europeere. (ii) Transketolase i Pentosefosfatveien i pasienter med Wernicke- Korsakoff Syndrom binder TPP 10 ganger svakere enn transketolase hos normale.

31 Alkoholikere slurver med ernæring
Alkohol hemmer opptak av B- vitamin Nikotinamid Wernicke Korsakoff syndrom

32 WERNICKE – KORSAKOFF SYNDROMET
Mangel på tiamin gir nedsatt nevrotransmittor syntese i sentralnervesystemet. Småblødninger i deler av hjernestammen, thalamus og corpora mamillaria. Behandlingen er enkel og består i tilførsel av Tiamin (Vitamin B1) så snart diagnosen er stillet. Tilstanden kan utvikle seg akutt, subakutt eller kronisk. Oftest har pasienten et mangeårig alkoholmisbruk,.

33 Typiske symptomer og funn
Øyesymptomer . Ataksi Konfusjon og bevissthetsreduksjon Konfusjonen er vanligvis global, med konsentrasjonsvansker, apati, evt. rastløshet. Etter hvert vil gjerne negative symptomer dominere, med økende apati, men med ispedde konfabulasjoner. Det kroniske sykdomsbildet kalles Korsakoffs psykose og er preget av konfabulering, tilbaketrekning og demens, og er mer behandlingsresistent enn hovedelementene i Wernickes encefalopati. NB! Det komplette kliniske bildet ved Wernickes encefalopati er sjelden, ofte foreligger kun bevissthetsendring.

34 Hva gjør alkohol Alkohol får nervecellene til å skille ut nevrotransmittere Alkohol er en gift som direkte ødelegger nerveceller Alkohol ødelegger andre celler som innholder giftige stoffer som virker på nervecellene Alkohol endrer egenskapen til celler som gjør alkoholikeren mindre motstandsdyktig Alkohol forstyrrer ernæringen Alkohol gir risikoadferd

35

36

37 Alkohol og demens Alkoholisk demens er en multifaktoriell demenstype som i prinsippet kan oppstå fra 20 års alderen men vanligst etter tiår med høyt alkoholforbruk Den er avhengig av forbruk – ingen forskjell på kroniske drankere og periodedrankere eller helgefyll Må avruses i minst 2 – 6 mnd Må grundig undersøkes Kan være altzheimer med mer Den er potensiell behandlebar


Laste ned ppt "Rus og tidlig demens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google