Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRCLASS The Virtual Classroom for Social Work in Europe NVU-konferanse 13-14 mars 2007 i BERGEN Digitale utfordringer – hvordan fremme læring gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRCLASS The Virtual Classroom for Social Work in Europe NVU-konferanse 13-14 mars 2007 i BERGEN Digitale utfordringer – hvordan fremme læring gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIRCLASS The Virtual Classroom for Social Work in Europe NVU-konferanse 13-14 mars 2007 i BERGEN Digitale utfordringer – hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett? Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen

2 Bakgrunn for prosjektet •EUSW - 2002 –University of Parma •VIRCLASS – 2003 –Høgskolen i Bergen

3 HVA ER VIRCLASS? •Et internasjonalt prosjekt – partnere fra 10 land •Tilbyr nettstudier til studenter innen faget sosialt arbeid •Internasjonalt virtuelt klasserom •Studenter fra hele Europa •BA-/MA/profesjonelle sosialarbeidere

4 FAGPLAN SAMARBEID OG FORSKNING •Utvikling av felles studieplaner •Moduler integrert i de nasjonale fagplanene •15 studiepoeng •Lærersamarbeid på tvers av utdanninger og nasjoner •Forskningssamarbeid

5 Utforming av studiet Studiet består av 2 moduler

6 Studie periode •Våren 2005 •Høst/vår 2006/07 Kursing av lærere e-læringspedagogikk bruk av it’s learning

7 Studenter som har deltatt •62 studenter fra 16 land (2005) •70 studenter fra 11 land (2006/07) Framtidig studentantall: 75-85 studenter

8 Pedagogisk platform •Situert læring •Læring gjennom samarbeid og komparative studier •Oppgavebasert læring •Learning-by-doing

9 Utvikling av læringsmateriell •Erfaringer fra gjennomføring i 2005 •Ukeprogram •Oppgaver •Skriftlige ”forelesninger” •Video kasus

10 Hvorfor nytt læringsmateriale? •Økt interaktivitet •Visualisering •Fristilt LMS •Fleksibel anvendelse •Læreren får rolle som veileder Virtual Book •24 skjerm -forelesninger •12 triggere •1 Kasus i 12 scener Alt materialet har også et tekstformat Video presentasjon av lærerne

11 VIRTUAL BOOK – A GUIDE TO SOCIAL WORK IN EUROPE

12 Utvikling av boken •Mediesenteret ved HiB •Sosionomutdanningen •VIRCLASS partnere •Støttet av NUV/AHS/IVS •Bluescreen studio

13 Egen påloggings side til it’s learning www.virclass.net/student Egen pålogging til Virtual Book

14 Hvilke erfaringer har vi gjort? •Utfordringer: –samarbeid mellom studenter –studenter som følger forskjellige studieplaner og studieforløp –eksamen og ferier på forskjellig tid •Gode erfaringer –Tutorials/veiledere –Studentenes tilfredshet –Godt lærersamarbeid –Bredt eierskap til prosjektet

15 Utfordringer –Påloggingsproblemer –Manglende utprøving av nye funksjoner –Chat problemer –Bugs Hvordan har problemene blitt løst? - god support!! - rask feedback fra lærerne - finne fram til gode tekniske løsninger - brukervennlighet for alle

16 FORSKNING •Prosjektets plassering innen Bologna prosessen og EUs målsettinger • Studenters refleksjon over egen læring i komparative internasjonale studier • Evaluering av student tilfredshet

17 Studentenes meninger om studiet ”Before starting this course I had a strong provision that distance learning is not suitable for social work studies. I was definitely wrong. Modern technologies provide us with possibilities to communicate in a different way, which also widen our view on a field of social work”

18 Studenterfaringer •”E-learning is an exciting new study method, I am glad I had the opportunity to take part in this course” •”I found this course really interesting because I learned much more than I knew before about social work in other European countries”

19 Student erfaringer •For mye å gjøre både i kurset og ved siden av kurset •For dårlig tilgang på internet og datamaskiner •språkbarrierer

20 Lærernes erfaringer •Deltok i e-læringsstudier for første gang •Vanskelig å planlegge framgang og arbeidsmengde fra uke til uke •E-læringspedagogikk krever bruk av nye ferdigheter i undervisning •Det tar tid å lære hvordan en arbeider på en læringsplatform (It:s Learning) •Arbeid på toppen av sin vanlige arbeidsplan.

21 Lærerne uttrykte •Usikkerhet på sine engelsk språklig ferdigheter •Nysgjerrighet og interessert for å gjøre nye erfaringer •Vanskelig å ikke kunne ha F-2-F kommunikasjons •Innspirerende å arbeide på denne måten •Virtuelle synkrone lærerkonferanser ble opplevd som positive •Stress pga for mye arbeid •Ønsket å få tilbake week-endene

22 En av lærerne uttrykte: •”I was really impressed over how much the students actually had done, they had really worked hard. I feel it is a little bit miraculous the way a student in Italy can talk with a student in Sweden, from Norway all over Europe”

23 Hvor står prosjektet nå? •Oppretting av et VIRCLASS CONSORTIUM – en ny administrativ og finansiell modell •Utlysing av nye kurs i april – oppstart oktober •Planlegging av kurs i e-læringspedagogikk for lærere •Utvikle forskningsprosjekter •Utvikle ny studier og moduler

24 Hva har vi lært? •Å beregne pris på et 15 studiepoengs kurs •Hva som må til for å utvikle internasjonale studier •Hvordan få til godt internasjonalt nettverk samarbeid •Betydningen av å benytte enkle tekniske løsninger og som er brukervennlig og tilgjengelig for alle

25 PARTNERNE –Bergen University College –University of Wales, Swansea –School of Health Sciences, Jønkøping University, Sweden –University of Parma, Italy –University of Complutense, Madrid, Spain –City of Bergen, Bergen, Norway

26 PARTNERNE Miquel Torga University College, Coimbra, Portugal University of Warma and Mazuri, Olztyn, Poland Fachhochschule Vorarlberg, Austria Fachhochschule Mannheim, Germany University INHOLLAND, Haarlem, Nederlands

27 •WEB – ADRESSER www.virclass.net www.eusw.unipr.it


Laste ned ppt "VIRCLASS The Virtual Classroom for Social Work in Europe NVU-konferanse 13-14 mars 2007 i BERGEN Digitale utfordringer – hvordan fremme læring gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google