Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan Neverdal barnehage 2010/2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan Neverdal barnehage 2010/2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan Neverdal barnehage 2010/2011
Neverdal barnehage, Strandveien Neverdal Tlf kontor hestehoven grønntua blåklokka Mail;

2 Årsplan for Neverdal barnehage 2010-2011
Vi ønsker alle barn, nye som gamle, foreldre og personalet velkommen til et nytt barnehageår. Pedagogisk plan for Neverdal barnehage Vi ønsker å arbeide i tråd med både kommunale og nasjonale føringer for utvikling og kvalitet i barnehagevirksomheten. I Neverdal barnehage ønsker vi å arbeide for å skape et godt miljø som gir trygghet, trivsel, læring og utvikling både for barn og voksne. Vår visjon er ” god barndom – gode voksne” Barnehagens innhold: Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.

3 Årsplanens innhold Denne årsplanen / kalenderplanen tar for seg det som gjelder for barnehageåret og beskriver våre satsningsområder for dette barnehageåret , barnegruppa, dagsrytmens gjennomgående innhold og oversikt over månedlige aktiviteter. Vi håper planen blir godt mottatt og aktivt brukt sammen med barna for å skape forutsigbarhet og motivasjon til hva de kan forvente når de kommer til barnehagen.

4 Dagsrytmens gjennomgående,innhold,daglige gjøremål
I Neverdal barnehage følger vi en dagsrytme som en ytre ramme på hva barnehagedagen inneholder. Vi mener det gir trygghet i forhold til faste rammer og forutsigbarhet. Samtidig gir vi rom for spontanitet og det å ta ting som kommer. Bringing og henting Alle skal bli møtt med positiv oppmerksomhet, slik at de føler seg velkommen, opplever trygghet og kontakt og får en positiv start på dagen. Ved henting legger vi vekt på at barna skal få en positiv avslutning på dagen sin, slik at det gi lyst og motivasjon til å komme igjen. Klær og garderobe Vi hjelper barna med på- og avkledning, og motiverer dem til etter hvert å bli selvstendige. Vårt mål er at barna skal utvikle selvstendighet og kjenne glede ved å mestre påkledningen selv. Vi oppfordrer også barna til å hjelpe andre, samarbeide og vise omsorg. I tillegg er påkledningssituasjonen en ypperlig anledning til å tilegne seg ord og begreper, både til klær, kropp og til antall, form og farge. Måltid og mat Frokosten starter fra kl Det serveres brødmat og havregryn. Lunsjen er fra /12.30 og da spiser vi brødmat og enkelte dager varm mat. Frukt og grønt etterpå, eller litt senere på dagen. Vi ønsker at barna i tillegg til å få tilfredsstilt sitt behov for mat og drikke skal oppleve fellesskap og glede gjennom måltidet, utvikle normer og verdier og bli selvstendige. Vi synes det er viktig å fokusere på sunn og riktig mat, og ser at slike fellesmåltider gir rom for å prøve ut nye typer mat og smaker. Hygiene Vi vasker hender før mat og etter dogåing. Vi oppmuntrer barna til selvstendighet i dosituasjonen og øver inn gode vaner i forhold til hygiene

5 Samlingsstund / sangstund
Barn og voksne samles til daglig stunder der samtale, høytlesning, sang og musikk er i fokus. En gang pr uke har vi felles sangstund for alle avdelingene. Gjennom samlingsstunder ønsker vi at alle skal lære seg å ta del i fellesskapet, føle glede og tilhørighet, øve seg på å vente på tur, lytte, ta ordet og lære nye ting Lek, glede og humor Vi ønsker å la barnehagedagen preges av lek og moro både ute og inne. Vi vil legge til rette og gi rom for barnas egenvalgte aktiviteter, fellesaktiviteter og bidra til impulser og ideer til ny og kreativ lek og utfoldelse. Primærkontaktordningen Hvert barn har sin spesielle voksen som har hovedansvaret for barnet i barnehagen. Primærkontakten skal følge opp praktiske rutiner som stell og påkledning, være foreldrenes kontaktperson og ellers være en trygg base for barnet i lek og aktiviteter. Vi har tro på at en stabil og fast tilknytning til en voksen i barnehagen har stor betydning for det enkelte barns utvikling og trivsel hos oss, og at det vil styrke samarbeidet med foreldrene Bursdagsfeiring Vi markerer barnas bursdager i barnehagen ved å gi spesiell oppmerksomhet til bursdagsbarnet på ulike måter. Barnet får f.eks velge spesielle bursdagsaktiviteter /leker, ha bursdagskappe på, få burdagssang og krone. Brakarklubben Vi ønsker å gi de ungene som har sitt siste år i barnehagen et spesielt og spennende tilbud med aktiviteter bare for dem. Vi skal ha faste dager med aktiviteter og lek som kan skape interesse og stimulere til lese, skriv og matematikkferdigheter. I tillegg blir det ulike utflukter og reiser. Brakarklubben har i år sin klubbdag hver mandag og holder til i skolens lokaler. Friluftliv og turgrupper Vi har faste turdager i uka. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen og i nærmiljøet på Neverdal. Se ukeplanene for hver avdeling for valg av turdag

6 Satsningsområder 2010-2011 Kropp , bevegelse og helse
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold Barnehagen er med i kommunehelseprosjektet KRAFT

7 Kraft - folkehelseprosjekt Heve kompetanse,koble Ressurser,skape Aktivitet,være Framtidsorientert og tenke friskt og tilslutt øke Tiltakslysten Meløy kommune ønsker i sitt folkehelsearbeid å sette fokus på helsefremmende arbeid. Det rettes fokus mot hva vi kan skape av aktiviteter, samarbeid og strategier som resulterer i bedre helse. Valgte områder for satsningen er psykisk helse, fysisk aktivitet/friluftsliv, tannhelse/ernæring og rus/tobakk. Alle områdene vil bli vektlagt med like stor tyngde, men barnehagen velger selv på hvilken måte vi ønsker å angripe temaene. Hva barnehagen må gjøre: Forplikte seg til å delta i prosjektet minimum 2 år Opprette et folkehelseforum i barnehagen Sammen med folkehelserådgiver skal dette forumet utvikle en strategi for kommende år. Alle ansatte og foreldre skal delta i folkehelsesatsningen og sammen lage en strategi som gjør at barna og vi voksne får en fortrinnsvis styrke (KRAFT) i møte med hverdagens utfordringer.

8 Ta hensyn til andre, bry seg og hjelpe til
Brakargruppa-5årsklubb Gjennom lek og aktiviteter i egen førskolegruppe skal barna få kunnskap og erfaring med: Norsk Snakke tydelig og i hele setninger Rollespill og fremføringer Rim på ord Kjenne igjen eget navn Skrive eget navn Øve på rett blyantgrep og skriveretning Skrive på data Lytte til høytlesing Kunne gjenfortelle Tegne, fargelegge Bli kjent med bokstaver, navn og lyd Logolesing Andre nyttige ting å lære: Vente på tur Ha orden på egne ting Ta imot beskjeder Kle av og på seg sjøl Ta hensyn til andre, bry seg og hjelpe til Formidle egne behov Trafikkregler Delta i regelleker Spille spill Matematikk Kunne telle til 10 Mengdebegrep opp til 5 Kjenne igjen tall fra 1-9 Kjenne begreper som trekant, sirkel,firkant, over, under, liten, stor, lang, kort, foran, bak, høyre og venstre. Kunne spille terningspill Likheter og ulikheter Grupperinger og sortering Mønster og border

9 Augustmånedens aktiviteter Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barna seg erfaringer,ferdigheter og kunnskaper Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Tur i fjæra Lage mat på grillpanna Navnesanger Hei, hei, hei -Danse i ring -Stor bølge,liten bølge -Sol ute, sol inne Sykle på gangstia Tur til sauene og hestene Tur i blåbærskogen Lage syltetøy Bli kjent med brakargruppa (storungan i barnehagen) Tall, form og farge Kropp og helse Måltid og matrett Månedens høydepunkt/ gode gjerning Barnas medvirkning Åtte Sirkel Håndvask Luktesansen- Snuse på ulike lukter Grove pannekaker Nytt barnehageår starter opp Bli kjent med de nye barna Være med å planlegge turer.

10 August 2010 Voksenfokus: vi ser voksne som lytter og samtaler med barn
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30 1Amalie Anna 3år 31 2 3 4 5 6 John Nicolay 2år 7 8 Vilde E- og Gabriel L 2 år 32 9 10 11 12 13 14 15 33 16 Velkommen til nytt barnehageår 17 18 19 Barnehagen stengt Planleggingsdag 20 21 22 34 23 24 25 26 27 28 29 35

11 Septembermånedens aktiviteter Barns kontakt med andre starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage høstbilder Lage syltetøy Utelek Høsten kommer Ta min hånd Tur i skogen opp til miljøhytta. Klatre i trær og på steiner. Se ukeplanen for valg av turdager Plukke bær Følge med på forandring i naturen Brakarklubb hver mandag fra kl på skolen Tall form og farge Kropp og helse Måltid / matrett Månedens høydepunkt/ gode gjerning Barnas medvirkning Ni 9 Trekant Orange Kroppsbeherskelse Klatre og balansere Grønnsakssuppe Kutte opp grønnsaker Høsttakkefest Hjelpe barn å få venner. Være inkluderende Ordenshjelp Medansvar for å dekke bord og rydde. Søppelsortering

12 September 2010 Voksenfokus: vi ser voksne som inspirerer til trygg og utfordrende lek og aktiviteter
Uke Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 35 1 2 3 4 5 36 6 Brakar 10-13 7 8 9 10 11 12 37 13 14 15 16 Vilde Anine 3år 17 18 19 38 20 21 22 23 24 25 26 39 27 28 Foreldremøte 29 30 Iver 2 år Høsttakke fest

13 Oktobermånedens aktiviteter Barna skal få oppleve positivt fellesskap og selv bidra til å glede andre Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage gevinster til basaren Øve til underholdning på basaren. Sanger og sangleker Lek og utfoldelse i Neverdalshallen Turer i nærmiljøet Se ukeplanen for valg av turdag Gjenbruk Forandringer i naturen om høsten Ute Måle, veie med vann,sand og stein Tur til Bodø –og til flymuseet. Reise med hurtigbåten Tema er speiltivoli Tall, form og farge Kropp og helse Måltid/matrett Månedens gode gjerning og høydepunkt Barnas medvirkning Ti 10 KUBE Mosegrønt Smaksansen Smake kimslek Surt-søtt-salt-bittert Pølsegrateng m/ grønnsaker Basar Barn hjelper andre Feire at barnehagen er 30 år Ta med ting til basar. Hjelpe til

14 Oktober 2010 Voksenfokus: vi ser voksne som er aktiv tilstede på barnas premisser.
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 39 1 2 3 40 4 FN`verdens Barnedag 5 Brakargruppa til Bodø Annar Nicolay 1år 6 7 8 9 10 Maja Kristin 3år 41 11 Brakar 10-13 12 13 14 15 16 17 42 18 19 20 Vårin 1år 21 22 23 24 FN dag 43 25 26 Basar forberedelser 27 28 Basar og bursdags feiring for barnehagen 29 30 31

15 Novembermånedens aktiviteter Barna får mulighet til å videreutvikle sin kroppsbeherskelse, fin og grovmotorikk, rytme og motorisk følsomhet Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lek og aktiviteter ute og inne Starte sånn smått med julegavelaging Dette er min pekefinger Vi har et hode.. Boogie boogie Lille petter edderkoppp Musikk,dans og rytme Hinderløype i hallen Ski og aking Se ukeplanen for valg av turdag Leverer Glass og metall Sortere søppel Språkleker Matematikk-leker Lek og aktiviteter Tall ,form og farge Kropp og helse Måltid / matrett Månedens gode gjerning og høydepunkt Barnas medvirkning Elleve 11 Måne Gråfarge Rytme og koordinasjon Sanserommet til hvile og lytte til musikk Fiskemåltid Farsdag Invitere 1 kl til lek i barnehagen Være med å planlegge lek og aktiviteter

16 November 2010 Voksenfokus: vi ser voksne som skjønner forskjellen på barns ønsker og barns behov
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 1 Brakar 10-13 2 3 4 5 6 7 45 8 Loke 5 Preben 4 9 10 11 12 13 14Farsdag 46 15 16 17 18 19 Barnehagen stengt Planl.dag 20 21 47 22 23 24 25 Nathaniel 5 år 26 27 28 1.Søndag i advent 48 29 30

17 Desembermånedens aktiviteter Design: gjennom forming med ulikt materiell får barna erfaring med former, figurer, mønster og kunst Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage julegaver Baking Adventsvers Lucia Julesanger Musikk og rytme Vinteraktiviteter Ski og aking Kaste / rullesnøball Se ukeplanen for valg av turdag Bruke naturmateriale, rakved, kongler ull etc Gjenbruk Julegave-aktiviteter Tall,form og farge Kropp og helse Måltid /matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning Tolv 12 Stjerne Lillafarge Følelser Glede Ro og hvile i sanserommet Lytte til musikk Lussekatter Grøt Pepperkake Grøtfest Gled andre Bestemme hvordan de skal lage julegavene, og hvem som skal få

18 Desember 2010 Voksenfokus: vi ser voksne som gir barna impulser og erfaring med design ved å utforske, oppdage og skape Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 48 1 2 3 4 5 49 6 7 8 9 Sigve 4 år 10 11 12 50 13 Lucia feiring 14 15 16 17 18 19 51 20 21 Grøtfest 22 23 24 God jul 25 26 52 27 Eros 4år 28 29 30 31 Snorre 4 år

19 Januarmånedens aktiviteter Barna skal få variert fysisk aktivitet både inne og ute. Aktiv skigåing i nærmiljøet og fysisk aktivitet i hallen. Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage lyslykt Lage rakettbilder Forskjellige snøsanger Mannen han gikk seg i veaskog Fysisk aktivitet i hallen Skigåing Aking Se ukeplanen for valg av turdag Ting som flyter og ting som synker Språkleker Matematikkleker Lek og aktiviteter Tall, form og farge Kropp og helse Måltid-matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning En Snøkrystaller Blå Øye farge Ta bilde av øynene og se fargeforskjell Grønnsaksuppe m/ pølsebiter Invitere en annen barnehage på besøk Delta i matlaging Ordenshjelp

20 Januar 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som har godt humør, går på ski og aker sammen med ungene
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søn dag 52 1 Godt nyttår 2 Sigurd 4 år 3 William 4 år Planleggings-dag, barnehagen stengt 4 5 6 7 8 9 10 Brakar 10-13 11 Villemo 2år Mira –Sofie 2år 12 13 14 15 16 3 17 18 19 20 21 22 23 Lotta 6år -----5 24 Lovise 5år 25 26 27 28 29 30 Mathilde 4år

21 Februarmånedens aktiviteter Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Karneval Solfest Lage sol og masker Samedagen Morsdagskort Hode ,skulder, kne og tå Her kommer vennen min… Lofottorsken Sola e god Isfiske Skigåing Aking Skøyter Se ukeplanen for valg av turdag Sola kommer tilbake Lytte til og oppdage standfugler. Mate fuglene Tegne sameflagget Språkleker Matematikkleker Lek og aktiviteter Tall, form og farge Kropp og helse Måltid -matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning To Sol Rosa Min kropp Lage barnas ansiktsprofil Fersk- fisk Bestemme eget kostyme til karnevalet

22 Februar 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som formidler samisk kultur og levesett
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 1 Ask-Olav 4år 2 3 4 6 Steinar 5 år Samefolkets dag 7 Brakar 10-13 8 9 10 11 12 Emre 3år 13 Morsdag 14 15 16 17 18 Oskar 5 år 19 20 21 22 Thea Celinn 6år 23 24 25 26 27 28 Simen 4 år

23 Marsmånedens aktiviteter Rytme og bevegelse, balanse og kroppsbeherskelse
Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Snøaktiviteter Snømann, Snøengler Snøborg Marssangen Sola er god Sola i vinduskarmen Ski/akebrett Være mye ute Se ukeplanen for valg av turdag Se etter vårtegn i naturen- fugler Merk et tre i skogen som vi kan følge med utover våren Språkleker Matematikkleker Lek og aktiviteter Månedens tall Kropp og helse Måltid-matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning Tre Sylinder Turkis Hvordan ser vi ut innvendig Bruk av bålpanna ute. Lage gode småretter Labanolympiade Ski og akedag Forberede Laban

24 Mars 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som passer på at alle, både små og store er en del av fellesskapet Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 1 2 3 4 5 6 10 7 Brakar 10-13 8 Gabriel Nilsen 2år 11 Magnus 3år 12 13 14 15 Brannøvelse 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25 Aprilmånedens aktiviteter Bruke naturen til utforsking og kroppslig utfordring samt få en forståelse av hvordan en bruker og tar vare på miljøet og naturen Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Sykling Tur til Gartneriet Vårtegn Plante frø Søle/vann Trekkfugler Blomster små Hestehoven Alle fugler Små rumpetroll Påskesanger Sykle Klatre Hoppe tau/ paradis Turer Se ukeplanen for valg av turdag Rydde ute Rydde søppel Kjenn på jord Søppel. Hva råtner /ikke råtner Språkleker Matematikkleker Lek og aktiviteter Månedens tall Kropp og helse Måltid- matrett Månedens høydepunkt og gode gjerning Barnas medvirkning Fire GUL Sirkel Smile- fjes Variert og sunt kosthold Påskelunsj Grille mat på bålpanna Si noe fint om hverandre Trylle et egg ned i en flaske Lage invitasjon til påskelunsj

26 April 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som stimulerer barna til å bruke sansene sine i kontakt med naturen Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 13 1 2 3 Nicolai 3år 14 4 Brakar 10-13 5 6 7 8 9 10 15 11 12 16 17 Palmesøndag 18 19 20 Knut Helge 6 år 21 Skjærtorsdag 22 Langfredag 23 Påskeaften 24 Påskedag 25 2 påskedag 26 Planlegging Barnehagen stengt 27 28 Foreldre møte kl.18.30 29 30

27 Maimånedens aktiviteter Opplev naturens mangfoldighet
Maimånedens aktiviteter Opplev naturens mangfoldighet. Fugler, insekter og planter Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage skramle- Instrument Flagg Turer Alle barna klapper Jeg sitter i min hule Du er du og du duger Lurvelegg Ja, vi elsker Sykkeltur Hoppe tau, paradis Ballspill Rødt lys Se ukeplanen for valg av turdag Kompostering Kjøkkenhage Rydde søppel Tur til Ørnes Post, bank, butikk Månedens tall Kropp og helse Måltid-matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning Fem 5 Rødt, hvitt og blått Ta bilde av barnas hode. Barna tegner kroppen Lapskaus /sodd Få på joggesko Skramletog Samtale rundt nasjonaldagen Lage flagg

28 Mai 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som bruker nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 17 1 18 2 Brakar 10-13 3 4 5 6 Nathaniel Olsen 5 år 7 8 19 9 10 11 12 13 14 15 Sindre 2år 20 16 Skramletog sammen med skolen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sebastian 6år

29 Junimånedens aktiviteter Lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap Aktiviteter Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Lage blomsterbilder Blomster små Alle fugler Gikk en tur på stien Sykling Paradis Hoppe tau Skogsturer Se ukeplanen for valg av turdag Studere insekter Plante Rake /rydde Hestøytur Avslutning Skoledag Månedens tall Kropp og helse Måltid-matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning Seks 6 Rød Balansere Bålpannemat Sommerfest/ olympiade Være med på å planlegge turer

30 Juni 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som sammen synliggjør og reflekterer over eget arbeid
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 22 1 2 Elias 5 år Kristi himmelfarst dag 3 4 5 Anniken 5år 23 6 7 Hestøytur Brakargr kl.17.00 8 Hjem kl.17 9 10 11 pinsaften 12 1 pinsedag 24 13 2 pinsedag 14 15 16 17 Sommer Fest i bhg 18 19 25 20 21 26 27 28 29 30

31 Julimånedens aktiviteter LEK MED VANN I BØTTER OG SPANN
Sanger Musikk Fysisk aktivitet Natur og miljø Brakar Sommer og sol Vannlek Bro bro brille Slå på ringen Sang og klappeleker Her kommer vennen min Badelek i barnehagen Tur i skogen og i fjæra. Klatre på steiner, grave i sand Blomsterkrans Løvetann i vann- hva skjer? Ferietid Tall, form og farge Kropp og helse Måltid- matrett Månedens høydepunkt Barnas medvirkning Syv 7 Se på skyer Blå Bevegelsesleker Bålpannemat Spis ute Medbestemmelse på lekeaktiviteter og turer

32 Juli 2011 Voksenfokus: vi ser voksne som engasjerer seg i barnas forventning til skolestart
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26 1 2 3 27 4 5 Andreas 5 år 6 Karl-Richard 3år 7 Peder 6 år 8 9 10 28 11 12 13 14 15 16 17 29 18 19 20 21 22 23 24 30 25 Herman 5 år Jøran Andrè


Laste ned ppt "Årsplan Neverdal barnehage 2010/2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google