Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

2 2 • BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. • I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: – Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 • Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. • BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. • Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom etablering av et eget selskap BookNorway AS (u.s.) fra 2011. • FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer som Investinor kan ha inntil 49 %. Bakgrunn (s 1-1)

3 3 Hvor langt er vi kommet med teknologiutviklingen?

4 4 • En Nasjonal Booking Switch (NBS) er ikke et nytt bookingsystem eller en ny portal, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende systemer. • Destinasjonene må ha online booking løsninger levert fra CityBreak, TellusGMBooking og Restech, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch. • Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra CityBreak, TellusGMBooking eller Restech. • Bedrifter som har bedriftsspesifikke løsninger (PMS – Property Management System) som f.eks. Visbook kan bli bookbare ved at deres leverandør inngår avtaler om integrasjon med en med de tre destinasjonsløsningene. En nasjonal bookingløsning er for oss en Nasjonal Booking Switch (NBS)

5 5 5 basisprosjekter i utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch • 1. Konnektorutvikling • 2. Utvikling av Switchprogramvaren • 3. Integrasjon av Switchen på VisitNorway • 4. Tilpasninger av VisitNorway for booking • 5. Innholdsprosjekt

6 6 Innholdsleverandører PRODUKTEIERE CityBreak GuestMaker Destinasjoner med bookingløsning fra Konnektorer Nasjonal Booking Switch Teknisk leverandør: Visit Technology Group Fase 1: 2010/11 Løsningen utvikles for visitnorway.com Lokale bedrifter via destinasjonsselskapene Direkte i løsningene til CityBreak, Restech og TellusGuestMaker. Alternativt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot disse tre løsningene. Lokale bedrifter Som ikke er med i destinasjons- selskapenes løsninger Konnektorer Destinasjon uten bookingløsning, eller uten å delta Restech F.eks. Visbook Fase 2: 2011/2012 Løsningen klar for tilpasning til andre distri- busjonskanaler Integrasjon Utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Nasjonale bedrifter Fase 1 2009/2010 •Hotellkjedene •SAS og andre via Amadeus •Norwegian •Color Line •Fjord Line •Hurtigruten •Leiebil (via Amadeus) IT-leverandører F.eks. Tellus

7 7 Nasjonale bedrifter • Alle hotellkjedene via Pegasus (http://beta.stockholmtown.com/en/)http://beta.stockholmtown.com/en/ • Hotellkjedene som ønsker eget CRS (og ikke Pegasus) • Color Line testing på www.visitoslo.comwww.visitoslo.com • Fjord Line • Stena Line (utredning pågår) • Fly og leiebil via Amadeus • Norwegian går via eget API • Hurtigruten Destinasjonsselskapenes løsninger • CityBreak, Restech og TellusGMBooking • PMS • Visbook • 13 konnektorer utvikles i Fase 1, målet er 20 totalt i 2011/2012 • (som Skistar, NSB, DNT, NorWay BussExpress, Norgesbooking, Novasol m.fl.) De 13 konnektorene som skal inn i første fase

8 8 Integrasjon av Switchen og tilpasninger på VisitNorway for booking

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Hvilke produktkategorier vil tilbys i BookNorway • OvernattingProduktinfo • AktiviteterProduktinfo • Statiske pakker/rundturerProduktinfo • Leiebil • Fly • Ferge til/fra Norge • Hurtigruten • Ekspressbuss (Fase 2) • Tog (Fase 2)

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Book Norway

21 21 Book Norway

22 22 Book Norway

23 23 Book Norway

24 24 Hvor langt er vi kommet med etableringen av BookNorway?

25 25 • Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet. • Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer som Investinor ønsker å gå inn. • Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt. • Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse. • BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler). • BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover. Premissene for etablering av BookNorway AS (1-1)

26 26 • BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser. • Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler. Visjon (s. 1-1)

27 27 Hvem har ansvaret og gir føringene for det nasjonale bookingprosjektet? (s. 1-2) Fagstyret for BIT Reiseliv 2010 • Jørn A Jensen, FRAM Arrangement/ HSH • Katrine Mosfjeld, VisitOSLO • Marit Sølsnæs, Visit Sørlandet Booking AS • Yanni Vikan, Destination Lofoten • Gjertrud Couthino, Bergen Reiselivslag/Fjord Norge • Marcel Niederhauser, NCE Tourism/Fjord Norge • Roger Granum, Wellegruppen • Per Glomså, De Historiske • Jorunn Svidal, Thon Hotels • Susanne Lindqvist, Choice Hotels • Torkel Lappegård, NSB • Jorge Barbosa, Color Line • Jens Jore, NorwegianObservatører • Johannes Devik Brekke, NHD • Arne Østreng, Roald Magne Johannessen, Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge • Arne Glenn Flåten, VisitSognefjord, NHO Reiseliv/ BIT Reiselivs representant i VisitNorways Referansegruppe

28 28 BIT Reiselivs pilotbedrifter sdgghsgsg NordNorsk Reiseliv Roger Johansen Tlf: 75 54 52 07 roger@visitnorthernnorway.com roger@visitnorthernnorway.com VisitOSLO Tord Baklund Tlf: 920 69 029 Tord.baklund@visitoslo.com Trøndelag Reiseliv Line Samuelsen Tlf: 73 84 24 55 line@trondelag.com line@trondelag.com VisitSørlandet Marit Sølsnæs Tlf: 952 98 148 marit@visitsor.no marit@visitsor.no Telemarkreiser Thomas Mackinnon Tlf: 951 30 260 thomas@telemarkreiser.no thomas@telemarkreiser.no Destinasjon Geilo Anne Varden Tlf: 901 97 533 anne@geilo.no anne@geilo.no

29 29 Produkteiere, produkt, kunder og markedet (s. 2-1)

30 30 • Et eget servicesenter vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for endringer og avbestillinger og manuelle bestillinger. • Servicesentret blir “outsourcet”, og selvfinansierende, og har ansvaret for det legale ramme­verket (Pakkereiseloven) og reisegarantiansvar (medlem av Reisegarantifondet). • Valg av Servicesenter partner ble gjort av Styringsgruppen 17.11.2010. Servicesenter

31 31 • BookNorways teknologi og konsept vil, etter lansering på VisitNorway, gjøres tilgjengelig for nasjonale aktører, landsdels- og større destinasjonsselskaper. • Tidlig i 2011 vil det bli utarbeidet konsepter og forretningsmodell for to forskjellige White label-løsninger. • Tilpasningskostnader til egen portal må dekkes av bedriftene. • Produkteierne i NBS må godkjenne distribusjon i andre kanaler. • Juridisk ansvar ovenfor kunde må avklares i forb. med planlagte endringer i pakkereiseloven. • Regionale destinasjonsselskap uten egen bookingløsning kan få tilgang til innholdet i regionen på egen portal via NBS forutsatt at destinasjoner i regionen har bookingløsninger koblet til NBS. White label (s. 2-2)

32 White label (s. 2-3) KUNDENE PRODUKTER VisitNorway og VisitNorways kunder (de besøkende på portalen) White label løsning nr. 1: Tilpasset ”VisitNorway-løsning” (Den tekniske VisitNorway-løsningen med ønskede designtilpasninger) White label løsning nr. 2: API ”Gjør det selv-løsning” (Portaleier benytter komponenter og rådata fra BN og programmerer disse inn i sin egen løsning) BNs tekniske løsning – (Booking i BNs bestillingsløsning/ rammeverk. BN blir teknisk arrangør.) XX Rådata og komponenter fra BN (Tilgjengeliggjøres og programmeres inn i Portaleiers eksisterende bestillingsløsning. Portaleier eller BN blir teknisk arrangør.) X BNs sortimentKomplettEtter eget ønske ServicesenterXXVed behov White label nr. 1: vil være den komplette som VisitNorway har, men hvor portalpartneren kan velge fra BookNorways sortiment og tilpasse egen profil (for eksempel er det naturlig at en hotellkjede ikke ønsker å tilby øvrige kjeders produkter). Nr. 2 er en API-løsning som hvor portaleieren henter data fra BookNorway og integrerer dette i sin egen portal.

33 33

34 34 Avtaler (s. 2-4)

35 Avtalekartet BIT Reiseliv/BookNorway AS (u.s.) 3. Merkantile og adm. avtaler D. Driftsavtaler VTG 1. Systemutviklingsavtaler BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) Produkteiere Innholds- leverandører Landsdels-/ destinasjons- selskap IT-leverandører Andre kanaler D. Driftsavtaler VTG Servicesenter Forbruker/ Reisebetingelser Investorer/ aksjonærer Betalingsaktører -Kredittkort Rådgivere og ansatte IPR-avtaler (Intellectual Property Rights: varemerker, domener m.m.) Adm. diverse eksterne tjenester som regnskap, husleie BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) D. Driftsavtaler VTG BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) Innholds- leverandører Landsdels-/ dest.selskap/ Bedrifter White label Andre IT- leverandører 2. Drift,- distribusjons- og salgsavtaler VTG IT-leverandører Geodata IPR-avklaringer Avtalemaler/bibliotek 4. Avklaringer/utredninger

36 36

37 37 • De to distribusjonsavtalene som destinasjonsselskapene må forholde seg til: • Avtale BookNorway – Destinasjonsselskapene. • Avtale Destinasjonsselskapene – Lokale produkteiere, (kan legges ved eksisterende avtaler). • Utgangspunktet er at BookNorway er juridisk og kommersielt ansvarlig overfor Kunden, men BookNorway har regressrett ovenfor Destinasjonsselskapet som igjen har regressrett ovenfor den lokale produkteieren. • Avtaleutkastene har vært ute på omfattende høringsrunde. • Målet er at avtalen med alle destinasjonene skal være undertegnet innen utgangen av 2010 / senest i løpet av januar 2011. Avtaler (s. 2-4, 2-5)

38 38 BookNorway Forretningsmodeller og eierskap

39 39 • Utgangspunktet fra Forum for Reiseliv var rimelig distribusjon basert på transaksjonskostnader. • Det har vært jobbet med forskjellige modeller siden i vår. • Mange og lange diskusjoner bekreftet at det er vanskelig å finne et «rettferdig» nivå. • Provisjon er fortsatt bransjestandard også i online-kanaler. • Det arbeides nå med en provisjonsmodell – blir 5% pluss ca 2% kredittkortavgift de første 2-3 årene. • Provisjonen foreslås redusert til 4,5 – 4% når lønnsom drift er oppnådd. Forretningsmodell

40 40 Mål Eierskapsmodell • Aksjepålydende: NOK 25 000 • Emisjon • Prospekt for bli utarbeidet i løpet av november i samarbeid med Bull &Co Advokater • Utsendelse primo desember • Selskapet blir etablert primo 2011 • Jakten på daglig leder pågår Eierskapsstruktur Store bedrifter /primært FFR 6,0 mill Øvrig reiseliv 2,0 mill Investinor inntil 49 % 7, 5 mill Sum15,5 mill


Laste ned ppt "1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google