Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem?."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem?

2 2 • BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. • I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: – Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 • Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. • BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. • Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom BookNorway • FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer som Investinor kan ha inntil 49 %. Bakgrunn

3 3 • Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet. • Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer som Investinor ønsker å gå inn. • Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt. • Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse. • BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler). • BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover. Premissene for BookNorway

4 4 • BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser. • Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler. Visjon

5 5 Styringsgruppen i BIT Reiseliv • Knut Almquist, NHO Reiseliv, leder • Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge • Rolf Forsdahl, HSH • Hilde C. Solheim, HSH • Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling • Kristian Jørgensen, Fjord Norge • Pål Semb-Johansson, Rica/Forum for Reiseliv • Frid Fastbø, Hurtigruten/Forum for Reiseliv Observatører • Ragnar Heggdal, NHO Reiseliv • Arne Østreng og Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge Hvem har ansvaret og gir føringene for det nasjonale bookingprosjektet?

6 6 Forretningskonsept BookNorways er basert på en switch som muliggjør online bestilling av et bredt tilbud av norske reiselivsprodukter. BookNorway blir en internasjonal distributør for sine kunder VisitNorway og andre reiselivsportaler, som vil nå et stort nasjonalt og internasjonalt marked. Modellen nedenfor synliggjør BookNorways forretningskonsept og plassering i verdikjedene

7 7 • Gir tilgang til et større marked uten egne, nye investeringer i teknologi. • Produkteier betaler kun for reservasjoner som mottas, og ingen tilknytningsavgift. • BookNorway vil være den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge, og representere en kostnadseffektiv distribusjon. • Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge, med lovregulert forbrukeransvar. Dette forbrukeransvaret kan også ivaretas på vegne av destinasjons-/landsdelsselskapene. • Administrasjonsrolle – ”clearing-sentral” for transaksjoner og betalingsstrømmer. • BookNorway bidrar til • opprettelse av landsdekkende standarder • kvalitetssikrer innhold og språk i produktpresentasjonene • tar rolle som nasjonal, teknisk arrangør For Produkteierne dekker BookNorway følgende behov

8 8 • Et servicesenter for håndtering av om-/avbestillinger og manuelle bestillinger blir outsourcet, og blir selvfinansierende. • Dette servicesenteret vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for manuell hjelp til bestillinger, endringer og avbestillinger. • Anbudsdokumenter ble sendt ut til et 30 tall potensielle deltagere, og valget falt tilslutt på Røros Flyservice. Selskapet tilfredsstiller alle de formalia krav som er satt i anbudsinnbydelsen og fremstår som et velfungerende fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter og reservasjon av turistprodukter. Servicesenter

9 9 • Konverteringsgrad –Budsjettet er basert på 70 000 bestillinger, som gir en konverteringsrate på 1 % av de vel 7 mill. unike brukerne på VisitNorway, med snitt 1,8 passasjerer pr bestilling og i snitt 1,5 kjøpte produkter pr bestilling. Fordelingen av bestillinger er vurdert til å kunne bli: Overnatting 51%, Fly 13%, ferge 7%, Aktiviteter 9 %, Pakker 8%, Hurtigruten 3%, Leiebil 3%, Destinasjonspass 3% og Nye produkter 3% • Inntekter –I første fulle driftsår 2012 budsjetteres med en inntekt på vel 13 millioner kroner, hvorav vel 75 % er provisjonsinntekter. BookNorway vil i oppstartsåret akkumulerer et underskudd på 6,3 mill. Allerede første hele driftsår vil selskapet kunne vise til ett mindre driftsoverskudd. Etter 3 hele driftsår vil selskapet gi et akkumulert overskudd • Forretningsmodell –BookNorways foreslåtte provisjonsmodell og nivåer er primært basert på et generelt provisjonsnivå på 5 % på online bestillinger og 8 % på manuelle bestillinger (via Servicesenteret). –I tillegg belastes produkteier kredittkortkostnader anslått til 2 %. –Maksimalbegrensning for provisjonsstørrelse på kr 500.- pr. produkt solgt. Det betyr at den enkelte produkteier aldri har en distribusjonskostnad på mer en kr 500.- pr. bestilling (uansett antall deltagere). –Provisjon beregnes av brutto beløp (hva kunden betaler). Forretnings- og inntektsmodell

10 10 Mål eierskapsmodell og fremdrift • Aksjepålydende: NOK 25 000 • Emisjon • Prospekt for bli utarbeidet i løpet av desember i samarbeid med Bull &Co Advokater • Utsendelse primo januar – frist for tegning 7.2.2011 • BookNorway skal være operativt i løpet av 1. kvartal 2011 • Rekruttering av daglig leder er igangsatt – fremdriftsplanen er å intervjue aktuelle kandidater i januar-februar 2011 • I første driftsår budsjetteres det med en organisasjon på 5 ansatte Forslag eierskapsstruktur FFR / Store bedrifter 6,0 mill Øvrig reiseliv 2,0 mill Ekstern investor inntil 49 % 7, 5 mill Sum15,5 mill


Laste ned ppt "1 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google