Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrert bruk av MS-Office •B•Bruk av data i prosjektoppgaven –B–Beregninger •V•Visulisering –T–Tegninger –B–Bilder –R–Rapport!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrert bruk av MS-Office •B•Bruk av data i prosjektoppgaven –B–Beregninger •V•Visulisering –T–Tegninger –B–Bilder –R–Rapport!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Integrert bruk av MS-Office •B•Bruk av data i prosjektoppgaven –B–Beregninger •V•Visulisering –T–Tegninger –B–Bilder –R–Rapport!

3 Organisering av prosjektet •Finn ut hva som skal gjøres –Finne en fornuftig arbeidfordeling –Hva må gjøres først –hvordan bruke data til å lette arbeidet

4 Hvilke data er tilgjengelig –kart over området Høgskoleringen 7 (Byggforsk-delen) og driftsavdelingen. Utsnitt fra kommunens digitale kart. –kart (som over) med inntegnet tomtegrenser –z-koordinater i 1x1m rutenett som dekker tomten, avgrensingen mot høgskoleringen, mot parkeringsplassen og mot byggforskningens bygg. –kart over ledningsnet –grunnboring-CPT-sondering. Datafiler og tolkningsgrunnlag

5 Hvordan bruke tilgjengelige data? •Kart og kart med inntegnet tomtegrense? –Tegne inn byggets plassering –Diskutere alternative adkomstveier •z-koordinater? –Lage 3D-modell av tomt før og etter utgraving –Massebalanse •Ledingskart? –Hvor kan jeg koble bygget til VA •grunnboring-CPT-sondering? –Hvor skrått/dypt kan jeg grave ? –hvor høyt kan jeg bygge?

6 Før en begynner! •Lag en oversiktlig filstruktur •Bruk flere små fremfor et stort dokument, for så å koble disse til slutt! –Dette gjør det også lettere å lagre det hele på disketter... •Bruk beskrivende filnavn •Ta sikkerhets kopier ofte (gjerne hvert 5.min)

7 Bruk av tegneredskaper i Office •I prinsippet kan Word, Excel og Powerpoint brukes som tegneredskap med det formål å tegne inn bygget på tomten, samt skissere romfordelingen i til bygget. •Men alle tre programennene har klare begrensinger mht målestokk!

8 Bruk av z-koordinater •Lage 3D-modell av tomten •Beregne massebalanse •Beregne kostnader

9 Hvordan koble dette sammen -eller hvordan arbeide med tekst, regneark og bilder paralellt •Bruk av “linker” –hvordan oprette og vedlikeholde linker –hvordan fjerne linker •Bruk av deldokumenter –hvordan sette sammen flere små dokumenter til et stort –Hvordan lage “innholdsfortegnelse”

10


Laste ned ppt "Integrert bruk av MS-Office •B•Bruk av data i prosjektoppgaven –B–Beregninger •V•Visulisering –T–Tegninger –B–Bilder –R–Rapport!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google