Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no

2 2 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Disposisjon •Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv •Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer •Norske initiativer til skriftkulturelt orientert utdanning •Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet •Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet •Grunnleggende utfordringer i arbeidet med å definere skriving •Forståelsen av skriving: skrivehjulet

3 3 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (1) •Situasjonen på arbeidsmarkedet i postindustrielle land •De økende kravene til avansert skrift-/skrivekyndighet (”literacy” - lesing og skriving) i alle sektorer av samfunnet •Forskning på bruken av skrift i samfunnet: skriftpraksiser og skrifthendelser • Lancaster-skolens etnografiske skriftkulturforskning: David Barton, Roz Ivanic m.fl. • Det svenske prosjektet ”Skriftbruk i arbetslivet”

4 4 > Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (2) •Et eksempel: studien ”En arbetsdag i skriftsamhället” av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

5 5 > Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (3) UndersköterskanSnickarenBetongarbetarenLastbilsjåfören ”Lilla röda boken” Journalen Svarta boken Texter på expeditionsdörren Egna anteckningar Avdelningens dagbok Avdelningens samlingspärm Almanacka Krönikebok osv… Ritning Bygghandling Märkningar på tejp Skyltar Följesedel Utsättningar Lista vid porttelefon Tidrapport Ritning(ar) Etiketter runt järn Markeringar på vägg Märkningar på saker Armerings- spesifikation Handskriven lista Lassinformation Fakturor Fraktsedlar Etiketter Färdskrivarkort Tankjournal Texter på bilen Text på tankautomaten Utlastningschemat Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

6 6 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer (1) •Utdanningssystemets nye interesse for skrive- og leseopplæring som svar på den sterke skriftliggjøringen av samfunnet •OECDs DeSeCo-dokument understreker ”literacy” som kjernen i kompetanser, såkalte ”critical competenciesDeSeCo-dokument •PISA + IEA-undersøkelser + ulike lokale løsninger, f.eks. asTTle-systemet i New Zealand asTTle

7 7 > Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer (2) •Literacy-didaktikk som grunnlag for utdanningssystemet i New Zealand – literacy i voksenopplæringenvoksenopplæringen – literacy for folk med engelsk som førstespråkengelsk som førstespråk – literacy for folk med andre språk enn engelsk som førstespråkandre språk enn engelsk som førstespråk Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

8 8 > Norske initiativer til skriftkulturelt orientert utdanning • Vedtak i Stortinget 2006 – Innføring av grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring i alle fag: Kunnskapsløftet (L06) – Innføring av nasjonale prøver i noen grunnleggende ferdigheter – Nasjonale prøver i skriving er fra og med 2010 utvalgsprøver •Etableringen av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning:Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning •Vox’ kompetansemål for lesing og skriving som basiskompetanseVox’ kompetansemål for lesing og skriving som basiskompetanse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

9 9 > VOX og skriving som basiskompetanse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

10 10 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

11 11 > Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet (1) •Literacy: studiet av skriftkultur og skriftkyndighet – Grunnforskning – Kognitivistisk orientert literacyforskning – Sosio-kulturelt orientert literacyforskning – Anvendt literacyforskning – Praktisk-pedagogisk orientert literacyforskning •Literacyforskningens kumulative preg, jf. M. Cole & D. Olson. 2006. Technology, Literacy, and the Evolution of Society: Implications of the Work of Jack Goody Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

12 12 > Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet (2) •Gjør bruken av skrift og skriftkyndighet en forskjell? Svar: ja Skriften er en semiotisk ressurs som muliggjør, legger til rette for eller etablerer vilkårene for visse sosiale institusjoner, kulturelle samhandlingsmønstre og -prosesser og individuelle og kulturelle tenkemåter Jack Goody 1986. ”The Logic of writing and the organization of society” 1987. ”The Interface between the written and the oral” •Betydningen av en utviklet skriftkyndighetstenkning som grunnlag for utdanningsreformer Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

13 13 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet (1) •De overordnede formålene med skriving som grunnleggende ferdighet • Støtte og hjelp til fremming av læring i fagene • Tilgang til ressurser for demokratisk deltakelse • Tilgang til ressurser for deltakelse i yrkeslivet • Redskap for egenutvikling

14 14 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet (2) •Det grunnleggende begrepet er tekst – Snakke og skrive tekster – Lytte til og lese tekster •Det overordnede målet er tekstkulturell dannelse – Tilpassing til tekstkulturer, – Kritikk av tekstkulturer – Refleksjon over tekstkulturer

15 15 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Grunnleggende utfordringer i arbeidet med å definere skriving •Å forstå skriving sosio-kulturelt og kognitivt •Å definere skriveferdighet •Å finne ut hvordan skriveferdighet utvikles •Å finne ut hvordan skriveferdighet blir undervist •Å finne hvordan skriveferdighet blir prøvd og vurdert

16 16 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Forståelsen av skriving (1) •Skriving er grunnleggende for alle fag: – Tekstkulturer og skrivetradisjoner (literacy) fra alle fag i skolen er reflektert inn i skriveferdighetsbegrepet •Tekster er multimodale

17 17 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Forståelsen av skriving (2) •Ulike skrivemåter er ulike måter å mene på: – Argumentere, fortelle, forklare, beskrive •Skriveferdighet er en kompleks ferdighet •Skrivehjulet fanger kompleksiteten

18 18 > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

19 19 > Forståelsen av skriving (3) •Skrivehandlinger •Skrivemål •Skriftens mediering + verktøy: vurderingsområdene •Kulturkontekster og genrer: skriving i fagene og i forhold til de generelle målene med skolen •Situasjonskontekster og ytringer: elevenes faktiske skriving - skriving som hendelse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)


Laste ned ppt "Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google