Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06)
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo

2 Disposisjon Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv
Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer Norske initiativer til skriftkulturelt orientert utdanning Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet Grunnleggende utfordringer i arbeidet med å definere skriving Forståelsen av skriving: skrivehjulet Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

3 Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (1)
Situasjonen på arbeidsmarkedet i postindustrielle land De økende kravene til avansert skrift-/skrivekyndighet (”literacy” - lesing og skriving) i alle sektorer av samfunnet Forskning på bruken av skrift i samfunnet: skriftpraksiser og skrifthendelser Lancaster-skolens etnografiske skriftkulturforskning: David Barton, Roz Ivanic m.fl. Det svenske prosjektet ”Skriftbruk i arbetslivet” Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

4 Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (2)
Et eksempel: studien ”En arbetsdag i skriftsamhället” av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

5 Om skriftkulturelle utfordringer i utdanning og arbeidsliv (3)
Undersköterskan Snickaren Betongarbetaren Lastbilsjåfören ”Lilla röda boken” Journalen Svarta boken Texter på expeditionsdörren Egna anteckningar Avdelningens dagbok Avdelningens samlingspärm Almanacka Krönikebok osv… Ritning Bygghandling Märkningar på tejp Skyltar Följesedel Utsättningar Lista vid porttelefon Tidrapport Ritning(ar) Etiketter runt järn Markeringar på vägg Märkningar på saker Armerings-spesifikation Handskriven lista Lassinformation Fakturor Fraktsedlar Etiketter Färdskrivarkort Tankjournal Texter på bilen Text på tankautomaten Utlastningschemat Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

6 Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer (1)
Utdanningssystemets nye interesse for skrive- og leseopplæring som svar på den sterke skriftliggjøringen av samfunnet OECDs DeSeCo-dokument understreker ”literacy” som kjernen i kompetanser, såkalte ”critical competencies PISA + IEA-undersøkelser + ulike lokale løsninger, f.eks. asTTle-systemet i New Zealand Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

7 Hvordan møte utfordringene? Internasjonale erfaringer (2)
Literacy-didaktikk som grunnlag for utdanningssystemet i New Zealand literacy i voksenopplæringen literacy for folk med engelsk som førstespråk literacy for folk med andre språk enn engelsk som førstespråk Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

8 Norske initiativer til skriftkulturelt orientert utdanning
Vedtak i Stortinget 2006 Innføring av grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring i alle fag: Kunnskapsløftet (L06) Innføring av nasjonale prøver i noen grunnleggende ferdigheter Nasjonale prøver i skriving er fra og med 2010 utvalgsprøver Etableringen av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning: Vox’ kompetansemål for lesing og skriving som basiskompetanse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

9 VOX og skriving som basiskompetanse
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

10 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

11 Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet (1)
Literacy: studiet av skriftkultur og skriftkyndighet Grunnforskning Kognitivistisk orientert literacyforskning Sosio-kulturelt orientert literacyforskning Anvendt literacyforskning Praktisk-pedagogisk orientert literacyforskning Literacyforskningens kumulative preg, jf. M. Cole & D. Olson Technology, Literacy, and the Evolution of Society: Implications of the Work of Jack Goody Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

12 Hvorfor ”literacy”? Den faglige forankringen for vekten på skriftkultur i utdanningssystemet (2)
Gjør bruken av skrift og skriftkyndighet en forskjell? Svar: ja Skriften er en semiotisk ressurs som muliggjør, legger til rette for eller etablerer vilkårene for visse sosiale institusjoner, kulturelle samhandlingsmønstre og -prosesser og individuelle og kulturelle tenkemåter Jack Goody ”The Logic of writing and the organization of society” 1987. ”The Interface between the written and the oral” Betydningen av en utviklet skriftkyndighetstenkning som grunnlag for utdanningsreformer Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

13 De overordnede formålene med skriving som grunnleggende ferdighet
Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet (1) De overordnede formålene med skriving som grunnleggende ferdighet Støtte og hjelp til fremming av læring i fagene Tilgang til ressurser for demokratisk deltakelse Tilgang til ressurser for deltakelse i yrkeslivet Redskap for egenutvikling Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

14 Det grunnleggende begrepet er tekst
Bruk av literacy-tenkning i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet i det norske utdanningssystemet (2) Det grunnleggende begrepet er tekst Snakke og skrive tekster Lytte til og lese tekster Det overordnede målet er tekstkulturell dannelse Tilpassing til tekstkulturer, Kritikk av tekstkulturer Refleksjon over tekstkulturer Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

15 Grunnleggende utfordringer i arbeidet med å definere skriving
Å forstå skriving sosio-kulturelt og kognitivt Å definere skriveferdighet Å finne ut hvordan skriveferdighet utvikles Å finne ut hvordan skriveferdighet blir undervist Å finne hvordan skriveferdighet blir prøvd og vurdert Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

16 Forståelsen av skriving (1)
Skriving er grunnleggende for alle fag: Tekstkulturer og skrivetradisjoner (literacy) fra alle fag i skolen er reflektert inn i skriveferdighetsbegrepet Tekster er multimodale Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

17 Forståelsen av skriving (2)
Ulike skrivemåter er ulike måter å mene på: Argumentere, fortelle, forklare, beskrive Skriveferdighet er en kompleks ferdighet Skrivehjulet fanger kompleksiteten Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

18 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

19 Forståelsen av skriving (3)
Skrivehandlinger Skrivemål Skriftens mediering + verktøy: vurderingsområdene Kulturkontekster og genrer: skriving i fagene og i forhold til de generelle målene med skolen Situasjonskontekster og ytringer: elevenes faktiske skriving - skriving som hendelse Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)


Laste ned ppt "Literacy (skriftkultur/skriftkyndighet) som bakgrunn for Normprosjektet (og L06) Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google