Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet Del 1 VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegetasjon i hagen og boligmiljøet Del 1 VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegetasjon i hagen og boligmiljøet Del 1 VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla

2 Vegetasjonselementene

3 ”Kunsten å trives” - Idekatalogen Hageselskapet har utarbeidet Idekatalogen i samarbeid med A/L Norske boligbyggelags Landsforbund og Husbanken med formål å skape grønnere, frodigere og mer brukervennlige utearealer i borettslag. De fleste av bladene har fagstoff med like stor relevans for privathager. http:// idekatalogen.hageselskapet.no og www. hageselskapet.no

4 Denne presentasjonen er ment å inspirere til videre lesing av bladet: 2:12 Vegetasjonselementenes betydning ”Kunsten å trives” - Idekatalogen

5 Vegetasjonselementene •Hva menes med vegetasjonselement? •Hovedgruppene, beskrivelse •Hageplanlegging – gode råd

6 Hva menes med vegetasjonselement? Vegetasjon ved boligen omfatter i store trekk trær, busker, gras og blomster. Med vegetasjonselement menes en bestanddel av hagen for eksempel bruksplen, rosebed, buskfelt eller frittstående trær. En bevisstgjøring av hvilke oppgaver hvert vegetasjonselement fyller gjør det lettere å foreta gode plantevalg når en hage skal opparbeides eller fornyes. Et buskfelt kan eksempelvis fylle flere funksjoner; skjerme mot vind, trafikk og mot innsyn fra naboer. Etter funksjon og formål kan en inndele vegetasjonen i boligmiljøet i fem hovedgrupper etter mønster fra Magne Bruun (professor ved UMB, Universitetet for miljø og biovitenskap.) Inndelingen omhandler et menneskeskapt miljø og tar ikke for seg naturmark. Vegetasjonselementene

7 Flotte trær kan eksempelvis gi et viktig bidrag til en hages eller et grøntanleggs identitet samtidig som de danner en ramme om anlegget, skjermer mot vind, regulerer luftfuktigheten og gir nødvendig skygge. Vegetasjonselementene

8 Hovedgruppene •Rammeplantninger •Frittstående trær •Lunder •Markdekke •Dekorasjons- plantninger

9 Rammebeplantninger

10 Rammeplantninger Romavgrensning •Rammeplantningen skal være romdannende dvs. sammenhengende med høyde over øyehøyde for voksne (ca. 1,7 m), ha levirkning og skjerme for innsyn og trafikk. •Blir høyden mer enn 3 m, får man gjerne problemer med skyggesoner i små hager. En rammeplantning er en sammenhengende beplantning av busker og/eller trær som skaper en ramme om hele eller deler av hagen eller et areal i grøntanlegget. De fungerer som ”vegger” i de ”rommene” man ønsker å etablere.

11 Buskbelter, frie og klipte hekker Viktige egenskaper: •Buskene må være ”tette” helt ned til bakken av hensyn til skjerming mot vind og kald trekk, ha sterk greinstruktur som holder seg opprett og kreve lite vedlikeholdsbeskjæring. •En rammeplantning skal fungere i mange år og må være hardfør. •Eksempler på hardføre hekker: Junisøtmispel, sibirertebusk, amerikahagtorn, sibirhagtorn, skjermleddved og småbladlind. Rammeplantninger

12 Trerekker •Trerekker kan benyttes som rammeplantninger for større hager. •De er mest aktuelle på fellesarealer i boligområder f.eks. skjerming rundt en ballplass, en slette eller et større lekeareal. •Trerekker har også til oppgave å skape en rolig og helhetlig bakgrunn. Dersom trærne skal gi hel vegg- virkning og levirkning, må det plantes trær med greiner helt ned til bakken. Rammeplantninger

13 Frittstående trær

14 Den estetiske verdien av frittstående trær er svært viktig. Trærne opptrer som kulisse eller skulptur, gir kontrast av natur mellom hus og kan i stor grad formidle opplevelse av årstidsvariasjoner. Trær kan danne ramme og bakgrunn om hus det vil si dempe dominerende fasader og knytte bygningsmiljøet til omkringliggende landskap. Ta vare på eksisterende trær! Nyplantninger vil sjelden få samme estetiske verdi som store, eksisterende trær. Frittstående trær

15 Små trær Når man skal plante trær i en liten hage, må man ta hensyn til plassen man har til rådighet. Avstand til husvegg, sol/ skygge, naboforhold, utsikt og fremtidig behov for beskjæring er viktig å tenke på. Sibirlønn, på bildet, er et tre/ stor busk som blir 5-6 m og egner seg som et lite tuntre. Andre eksempler på små trær er arter av: Hagtorn, prydeple, syrin, rosemandel, einer, barlind og tuja. Frittstående trær


Laste ned ppt "Vegetasjon i hagen og boligmiljøet Del 1 VEGETASJONSELEMENTENE av Edle Liebe landskapsarkitekt mnla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google