Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lunder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lunder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lunder

2 Med lunder menes sammenplantninger av trær av samme art, med såpass avstand at det blir lys nok til at graset kan trives på bakken. Et større antall trær må til for at man skal kalle det en lund; mellom trær (Magne Bruun). Lunder er derfor mest aktuelt i nærmiljøet, men mindre tregrupper kan la seg innpasse i hagen. Lunder Formål: Skape muligheter for rekreasjon, lek, variasjon og opplevelse. Når det plantes mange trær av en art, vil virkningen bli sterk og effektfull. Lunder kan bidra til rikere opplevelse av årstidsvariasjoner; for eksempel blomstring hos kirsebær.

3 Markdekke

4 Lavvoksende, markdekkende vegetasjon. Planter som kan bli opptil ca
Lavvoksende, markdekkende vegetasjon. Planter som kan bli opptil ca. 1 m høye. Formål: Vegetasjonen har til hovedoppgave å dekke marka, hindre erosjon og holde ugras unna. Enhver lavtvoksende plante som har større horisontal enn vertikal utstrekning, kan egne seg som markdekke, bare den er hardfør og dekker marka godt. Markdekke

5 Vanlig plen omfatter prydplen og bruksplen det vil si grasarealer som
Markdekke Klipte grasarealer Vanlig plen omfatter prydplen og bruksplen det vil si grasarealer som klippes regelmessig i hele vekstsesongen. Uklipte grasarealer Grasbakke som ikke slås, er den enkleste form for markdekke og passer godt i naturområder der bruks -intensiteten er lav. Blomstereng utvikler seg best på en solrik vokseplass med næringsfattig og halvtørr jord.

6 Busker En rekke busker egner seg meget godt som markdekke. De må være hardføre, ha god etableringsevne og holde ugras unna. Eksempler på gode markdekkende busker: Spirea (flere arter), rynkerose, dokkerose, svartsurbær, vintermispel, krypbarlind, krypbuskfuru, flik-kranstopp, vanlig mahonia, småbiota og krypeiner. Markdekke

7 Stauder Stauder (flerårige urter og gras) for markdekke må være hardføre, mattedannende og ha lang levetid. De egner seg som regel best på relativt små arealer og blir mye brukt i fjellhager som markdekke mellom steiner og tråkkheller. Eksempler på gode markdekkende stauder: Bergblom, hasselurt, bergknapparter, purpurjonsok - koll, krypfredløs, kryptimian, sølvarve, melbær, vår – og røsslyng, gul lerkespore, strutseving og hosta. Markdekke

8 Dekorasjonsplantninger

9 Dekorasjonsplantninger
Formål - dekorativ virkning; form, farge og tekstur Dekorasjonsplantninger Plantene kan gi opplevelse av vekslingene mellom de ulike årstidene eller ha andre spesielle egenskaper som gir særpreg og vil ofte være et naturlig blikkfang. Plantene bør ha en eller flere spesielle egenskaper som for eksempel: Interessant utseende i bark og greinbygning Særpreget løvspring Egenartet høstfarge Interessant fruktsetting Karakteristisk, flott og langvarig blomstring til ulike årstider Duft

10 Busker og trær Mange busker og trær har stor
Dekorasjonsplantninger Busker og trær Mange busker og trær har stor dekorativ verdi som frittstående plante (solitærplante) som for eksempel magnolia, vrihassel, og viftelønn. Bruk av slike kravfulle arter, ”eksotiske arter”, kan berike en hage. Mange hardføre arter passer også godt til å stå alene som solitærplante; arter av for eksempel spirea, hagtorn, syrin, skjærsmin og beinved.

11 Syrin har flott blomstring og er svært
hardfør (som solitærbusk eller lite tre). Vifteblodlønn er en viktig dekorasjonsplante. Den har flott form og tekstur, men den er sart og krever en lun, varm plass i de beste strøk av landet. Dekorasjonsplantninger

12 Rododendron har vakker blomstring og bladverk med særpreget tekstur.
Dekorasjonsplantninger Rododendron har vakker blomstring og bladverk med særpreget tekstur.

13 I Klatreroser II Buskroser III Grupperoser
Roser er tradisjonelle former for dekorasjonsplantninger og gir flotte og sterke farger og duft i lange perioder. Gjenblomstrende roser (remonterende roser) blomstrer jevnt eller med visse mellomrom gjennom en stor del avvekstsesongen. Dekorasjonsplantninger Roser blir delt inn i tre grupper etter bruksmåten: I Klatreroser II Buskroser III Grupperoser

14 Løkblomster Klatreplanter er viktig blant dekorasjonsplantninger.
Tidlig blomsterflor hos løkblomster kan være de vårtegnene man setter aller mest pris på. Klatreplanter kan bidra med flotte blomstringer over lengre perioder av vekstsesongen. Dekorasjonsplantninger

15 Sommerblomster/utplantningsplanter
Stauder Sommerblomster/utplantningsplanter Dekorasjonsplantninger Stauder (flerårige urter og gras) og sommerblomster/utplaningsplanter (ett – eller toårige planter) har til oppgave å gi flotte blomsterflor eller andre prydeffekter.

16 Hageplanlegging - gode råd
Velg hustype som lett lar seg innpasse i terrenget på tomta. Da er det mulig å bevare mye naturmark; naturlig vegetasjon og fjellknauser. Store arealer med markdekke av plen er ikke nødvendigvis en god løsning. Markdekke av lave busker eller stauder i skråninger og på små arealer kan gi frodige hager som er lette å holde vedlike. Vær bevisst på hvilke behov hagen skal dekke; praktisk og tiltalende inngangsparti, solrik, sitteplass kjøkkenhage, muligheter for lek og ballspill med mer. Etabler solide rammeplantninger rundt disse aktivitetene slik at uterommene blir lune og trivelige. Ta hensyn til hvor stor plass man har til rådighet når man skal velge treslag. Tenk på vedlikehold, naboforhold, utsikt, sol/skygge og det estetiske. Gi hagen særpreg med flotte dekorasjonsplantninger med variasjoner i farge, form og tekstur.

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lunder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google