Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stokke idrettslag ABC møte 14. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stokke idrettslag ABC møte 14. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stokke idrettslag ABC møte 14. september 2011

2 Agenda 18.00 Velkommen 18.05 Informasjon 18.20 Basis trening
Intro til gruppearbeid Pause Gruppearbeid Pause Oppsummering i plenum Avslutning

3 Vi blir delt inn i 5 grupper under gruppearbeid.
referat Møte kom i gang kl 18:05 Leder i Sil, HMB ønsker velkommen Riisa tilstedet. Hvorfor er alle innkalt? Anlegg er noe som berører alle gruppene og hvert enkelt medlem. Vi blir delt inn i 5 grupper under gruppearbeid. Verktøy på weben vår begynner å bli utfyllende, sjekk ut sidene og hva dere kan bruke der. Ikke alle må lage egne dokumenter Kontingent: her mangler vi fortsatt betaling av 20% , sjekk dine medlemmer Benytt dere av kurstilbud, hovedlaget støtter halve kursavgiften Idrettsvenn: kr 300,- her kan man støtte en enkelt gruppe samtidig som man blir medlem av hovedlaget 150/150

4 Mål med møtet Få i gang en fruktbar diskusjon som resulterer i ideer og tiltak for en mest mulig rasjonell driftsform og anleggsutvikling for anleggene i Stokke IL.

5 Verktøy Kontingent Kompetanseheving Støttemedlemmer
Informasjon Verktøy Kontingent Kompetanseheving Støttemedlemmer

6

7 Basistrening Lars Gunnar Risa
( Idrettskonsulent-Vestfold Idrettskrets, Leder STAG Turn og Kretssekretær i Vestfold Gymnastikk og turnkrets) Lars Gunnar er trener for junior og seniortroppene i Stag Turn. Han har tidligere vært aktiv gymnast for Stag og har vært med på å skaffe klubben 3 EM medaljer, 2 Nordisk medaljer og en rekke NM gull. Lars Gunnar er med i NGTF sin trenerpool og kurslærerpool. Mob

8 Referat Basishall Ett ”hjerte” i idrettslaget
Berettiget til spillemidler ved søknad om bygging av hall Hallen er ett skall, hvor man definerer den i 3 ulike str. I utgangspunktet er dette en turnarena. Men en basishall er mer, i en basishall trener man basisferdigheter Alle grupper bør trene basistrening, en basishall vil samle alle gruppene til felles trening Basisferdigheter : styrke, kondisjon, bevegelighet, balanse, spenst Alle uansett alder kan og bør trene i en basishall Alle landslag og toppidrettsutøvere trener i basishall. Det er fint, men allikevel noe sent. Basistrening bør startes tidligere, jo tidligere jo bedre. Det har vært ett ønske fra turngruppa i mange år Forskjellen på en basishall og vanlig hall er at det skal inneholde apparater som gjør at man kan trene grunnleggende ferdigheter Alle grupper jobber med basistrening, men fordelen med basishall er at det blir satt i system og at man samarbeider. Dette vil gjøre at vi jobber sammen i stedet for å konkurrere om de samme utøverne Str på en basishall er fra ca 23*26 (se beskrivelse på gym og turn.no) I Vestfold er det pr i dag ikke bygget noen basishall. Sandefjord snakker om å bygge, Tønsberg er i gang Kostnad ca mil, skal det garderober og våtrom øker prisen tilsvarende. Spillemidler 1/3 inntil 7 mill Inntektsmuligheter : andre aktører i samfunnet

9 Intro til gruppearbeid
Vi er avhengig av anlegg for å drive idrettene våre. Disse krever forholdsvis mye penger og arbeid etc. SIL-AU sin definisjon på anlegg: Berettiget til å søke spillemidler iht gjeldene regler Hvordan kan idrettsanlegg driftes? Hvilken driftsform bør vi velge – gjør vi det rett i dag? Kan vi dra veksler på hverandre? Vi ønsker å få inn flest mulig tanker og ideer. Fyll inn alle ideer på svararket. Oppmuntre hverandre til å tenke nytt / annerledes

10 Oversikt over anlegg I Stokke Idrettsplass
3 gressbaner 1 grusbane Tribune Klubbhus med garderobe og materialrom kiosk / garasje Tennisbane håndballbane – skøytebane vinterstid. Kunstgressbane (Stokke IL Arena AS, eiet av Stokke IL)

11 Oversikt over anlegg II
O-kart (dekker store deler av Stokke Kommune). BORGESKOGEN STORÅS (ski-o) VEAR FEENSKOGEN HOLTET-MOA HUNNESTUEN HUSUMÅSEN KONGÅSEN KRINGLEMYR MELSOM MYHRESKOGEN OMDAL-KOLKINN SKARPEBORGE STORÅS

12 Oversikt over anlegg III
Storås skiarena Løypenett Skileikanlegg Arenahus Lavvoer gapahuker og div brakker. Melsombakken (hoppbakke) med dommertårn.

13 Gruppe 1 Anne Marie Marit D.P Christian Roar Astrid Arne
Gruppearbeid Gruppe 1 Anne Marie Marit D.P Christian Roar Astrid Arne Gruppe 2 Helene Anita Jarle Tove K R Kenneth D Helle Gruppe 3 Karianne Gustav S Ingunn D Aili Ragnar Gruppe 4 Morgan Monica Sigrun Wenche Oddbjørn Sekretæriat Elin Hans Petter Hans Martin Gruppe 5 Thomas RK Vibeke B K Inger Lise Marit J L Thomas H

14 Info Start gruppearbeid kl 18:40 4 grupper 6/6/6/7 Alle gruppene velger en sekretær og en ordstyrer Alle gruppene får utdelt ett ark med oppgaven beskrevet på Oppgaver totalt 5

15 Oppsummering – oppgave 1 Drift og vedlikehold av anleggene: Hvilke oppgaver må utføres for å drifte vedlikeholde anleggene, og hva trengs av utstyr? Fotballbanen: gjødsle, klippe, sprøyte, kantklipping, lufting av banen, vertikal skjæring, tribunevedlikehold, sikkerhet, kunstgress, påfyll av gummikuler, søppel, ”slodding”, merking av baner, Kiosk/klubbhus – ingen kommentar Garasjeanlegg/Kiosk: nytt kjøkken Tennisbane: ingen som har ansvar? Fotball rydder Storås: maling og vask av arenahus, vedlikehold av løypenettet, parkeringsplassen, snøkanoner, snøproduksjon, strøm og vannett, Løypenettet i Moa, lys, Drenskummer v/Storås og Stokke idrettspark O- kart: oppdatering av kart og tidtaker utstyr. MÅ ha profesjonell hjelp for å oppgradere kart.

16 Oppsummering – oppgave 2 Utgifter og inntekter i dag – andre muligheter?
Anlegg 1: utgifter: generelt vedlikehold – inntekter: utleie, reklame, kiosk Anlegg 2: utgifter: innkjøp av kart – inntekter: salg av turorienteringskart og kiosk ved egne løp, mulighet for Sponsor på kartet, Anlegg 3: utgifter: snøproduksjon, vedlikehold og kjøring av løyper, - inntekter: parkeringsavgift, sponsor, reklame, utleie av anlegg. Mulighet for utstillingsplass? Generelle inntekter: kiosksalg, parkering, inngangspenger ved arrangement, fast utleie av andre aktører, kick off rettet mot bedrifter, sponsorer (hva tilbyr vi våre sponsorer?)

17 Oppsummering – oppgave 3 Hva savner vi av anlegg i SIL?
Nytt klubbhus Basishall Rulleskitrase Håndballhall Reviderte kart Bygge inn kunstgressbanen Ny tennisbane Tilrettelegging slik at man kan ta idrettsmerke (friidrettsanlegg) Hoppanlegg for yngre klasser Styrkerom m/ VENTILASJON og apparater Skøytebane Løpebane

18 Oppsummering – oppgave 4 samarbeid rundt anlegg på tvers av gruppene – hva kan det samarbeides om?
Basishall m/utleie Felles sponsor jobbing Styrkerom – forbedret Felles dugnader eks: Bankiaden, ski NM, Garderobeanlegg Om bruken av anleggene. Eks ski kan bruke orienteringskart, felles basistrening

19 Oppsummering – oppgave 5 Hvordan ville du organisert SIL i dag for å drifte og videreutvikle anleggene på best mulig måte? Gruppene må ha eierskap til anleggene sine slik som i dag, hvis det skal flyttes ”høyere” bør det lønnes. Pga: tilhørighet skaper engasjement. Ideelt sett bør man i gruppene bare drive med det sportslige. Hva med kommende generasjoner og dugnad? Felles dugnadsgjeng i hele idrettslaget. Felles sponsorteam for alle gruppene. Alle gruppene bør ha forståelse for utgifter/inntekter som må til for å drifte anlegg i de ulike gruppene. Kommunalt anlegg – vedlikehold av kommunen = mindre dugnad?

20 Avslutning Var møtet fruktbart? Ja
Kan denne formen for møte brukes rundt andre temaer? Ja


Laste ned ppt "Stokke idrettslag ABC møte 14. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google