Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Julenøtt 1 Ingvild V. Koren Lobmaier Rikshospitalet - Radiumhospitalet Årsmøtet 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Julenøtt 1 Ingvild V. Koren Lobmaier Rikshospitalet - Radiumhospitalet Årsmøtet 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Julenøtt 1 Ingvild V. Koren Lobmaier Rikshospitalet - Radiumhospitalet Årsmøtet 2005

2 Virale infeksjoner i lungene Ingvild V. Koren Lobmaier Rikshospitalet - Radiumhospitalet Årsmøtet 2005

3 Sykehistorie: 72 år gammel kvinne, kjent hypertensjon og diabetes mellitus. Transplantert med nekronyre. Initialt vaskulær rejeksjon – Solu-Medrol og ATG-behandling. To mnd. postoperativt fikk hun moderate luftveissymptomer, klinisk pneumoni. Ingen respons på antibiotika eller anti-sopp behandling. Ble raskt dårligere, respiratorbehandlet og døde 14 dager senere.

4 OBDUKSJON makro - lunger: faste med knutete fortetninger, skjoldet snittflate – pneumonisuspekt mikro – lunger: oppsvulmede, store alveoleceller som delvis klumper seg til kjempeceller, eosinofile inklusjoner, fnokket eksudat.

5 Mikro forts……. Hyaline membraner (ARDS). Sopp og syrefaste staver ikke påvist.

6 HE – 1- alveolecelleklumper med inklusjoner 2- fnokket eksudat 1 1 2

7 HE – alveoleceller med inklusjoner

8 HE- hyaline membraner

9 OBDUKSJON makro - lunger: faste med knutete fortetninger, skjoldet snittflate – pneumonisuspekt virologi - immunfluorescensundersøkelse av lungevev: positiv for RS-Virus. mikro – lunger: oppsvulmede, store alveoleceller som delvis klumper seg til kjempeceller, eosinofile inklusjoner, fnokket eksudat.

10 Virale infeksjoner i lungene

11 Hyppigste lungeinfeksjon hos mennesker Ikke hyppig diagnostisert av patologer – det taes ikke biopsi

12 RSV-INFEKSJON HOS ORGAN- TRANSPLANTERTE

13 VIRUSINFEKSJONER HOS NYRETRANSPLANTERTE økt mottagelighet for virusinfeksjoner årsaker: immunsuppresjon, rejeksjon og rejeksjonsbehandling, inflammasjon og vevs skade eksponert: i dagliglivet (influensa, adenovirus); virus fra donor (CMV,EBV); reaktivering av tidligere infeksjoner (VZV) hyppigste infeksjon: CMV

14 tidsaspekt: reaktiverte og donorinfeksjoner – 1-6 måneder etter transplantasjon; infeksjoner fra ”dagliglivet” – kan oppstå når som helst atypisk symptomatologi terapi: 1. - reduksjon i immunsuppresjon; 2. – antiviral behandling virusinfeksjoner i respirasjonstraktus: hyppigste infeksjon i dagliglivet langvarige infeksjoner, mange komplikasjoner, hyppigere pneumonier og superinfeksjoner

15 Kasus 72 år gammel kvinne, kjent hypertensjon, kronisk atrieflimmer, diabetes mellitus. Hemodialyse fra primo desember 2004; transplantert med nekronyre 7/4-2005. Initialt vaskulær rejeksjon (primo mai) – Solu-Medrol og ATG- behandling.

16 VirusInklusjoner (kjerne/cytoplasma) CelleforandringerVevsreaksjon CMVja / jaCytomegali Interstitiell pneumoni, DAD HSV/VZVja / neiSjelden flerkjernede celler DAD, nekrose Meslingerja / jaFlerkjernede celler Interstitiell pneumoni, DAD Adenovirusja / nei”skrumpne” celler Nekr. bronchiolitt, DAD Influensanei / neiIngen DAD, nekr. bronchiolitt RSVnei / jaAv og til flerkjernede celler Nekr. bronchiolitt, org. pneumoni Para- influensa nei / jaAv og til flerkjernede celler DAD, int. pneumoni Hantavirusnei / neiIngen Ødem, tidlig DAD Travis WD et al.: Lung infections. I: Travis WD et al.: Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract. Atlas of nontumor pathology. Washington: AFIP-ARP, 2002: 539-727

17

18 VirusInklusjoner (kjerne/cytoplasma) CelleforandringerVevsreaksjon CMVja / jaCytomegali Interstitiell pneumoni, DAD HSV/VZVja / neiSjelden flerkjernede celler DAD, nekrose Meslingerja / jaFlerkjernede celler Interstitiell pneumoni, DAD Adenovirusja / nei”skrumpne” celler Nekr. bronchiolitt, DAD Influensanei / neiIngen DAD, nekr. bronchiolitt RSVnei / jaAv og til flerkjernede celler Nekr. bronchiolitt, org. pneumoni Para- influensa nei / jaAv og til flerkjernede celler DAD, int. pneumoni Hantavirusnei / neiIngen Ødem, tidlig DAD Travis WD et al.: Lung infections. I: Travis WD et al.: Non-neoplastic disorders of the lower respiratory tract. Atlas of nontumor pathology. Washington: AFIP-ARP, 2002: 539-727

19 CMV: herpesvirus, DNA, replikasjon i vertens cellekjerne histologi: miliært mønster, diffus pneumonitt, hemoragisk pneumoni, CMV-inklusjoner CMV-inklusjoner: cytoplasma (små) og kjerne (stor), cytomegali

20 Parainfluensavirus: paramyxovirus, RNA sjelden kjempecellepneumoni histologi: bronchiolitt/pneumoni, flerkjernede kjempeceller med kun cytoplasmatiske inklusjoner (mange, små)

21 Meslinger (rubeola virus) sekundær pneumoni, kjempecellepneumoni (Hecht’s pneumoni), atypisk pneumoni kjempecellepneumoni hos immunsupprimerte, hyppigere hos barn, alvorlig og progressiv pneumoni som ofte ender dødelig histologi: ødem, pneumocytthyperplasi, hyaline membraner (DAD), prominente alveolærmakrofager. Store flerkjernede kjempeceller med inklusjoner i kjerner og cytoplasma

22 HSV / VZV diffus, multisentrisk hemoragi og nekrose sentralt virusinklusjoner i kjernen, omgitt av halo, enkelte flerkjernede celler vanskelig å finne

23 Adenovirus DNA-virus, infiserer cellekjernen histologi: nekrotiserende bronchiolitt, interstitiell pneumoni med blødninger og nekrose 2 typer cellekjerneinklusjoner: 1- basofil inklusjon som gjør kjernemembranen ”skrumpete”, fyller hele kjernen 2- eosinofil, med halo 12

24 Pneumocystis jiroveci (carinii) fnokket eksudat i alveolærlumen, med små mørke partikler DAD / ARDS hyaline membraner, oppsvulmede pneumocytter uten inklusjonslegemer og kjempeceller

25 Utvidete undersøkelser…. virologi - immunfluorescensundersøkelse av lungevev: positiv for RS-Virus. Immunhistokjemi – lungesnitt: RS-Virus antigen viser sterk positivitet i alveoleepitelet. CMV og HSV negative.

26 Mikro forts…… Immunhistokjemi – lungesnitt: RS-Virus antigen viser sterk positivitet i alveoleepitelet. CMV og HSV negative.

27 Anti-RSV

28

29 Cytokeratin

30

31 DIAGNOSE SNITT FRA LUNGE MED RS-VIRUS PNEUMONI

32 DIAGNOSE Ia: RS-Virus pneumoni. Ib: Status etter nyretransplantasjon (7/4-05). Ic: Nefrosklerose. Andre funn: Diabetes, hypertensjon og atrieflimmer (klinisk).

33 RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS hyppigste årsak til respirasjonssystem sykdom hos spedbarn og barn reinfeksjoner oppstår gjennom hele livet og er mildere i forløpet alvorlige infeksjoner hos hjerte- eller lungesyke (KOLS), eldre med redusert funksjonsnivå og transplanterte hyppigst og alvorligst i benmargstransplanterte

34 RSV-INFEKSJONER HOS IMMUNSUPPREMERTE VOKSNE (Englund et el, Ann Int Med, 1988;109:203-208) 11 immunsupprimerte voksne (21-50 år). 6 benmargstransplanterte, 3 nyretransplanterte, 1 nyre og pancreastransplantert, 1 T-celle lymfom. symptomer: hoste, feber, rennende nese, sår hals, dyspnoe, sinusitt, kvalme og oppkast. Rask respirasjon og auskultatoriske knatrelyder, infiltrater på rtg-thorax. Påvist RS-Virus infeksjon. 4/11 med dødelig utgang; ingen av disse nyretransplanterte. Nyretransplanterte hadde mildere forløp, ingen antiviral behandling.

35 Fra 10/6-2005 moderate luftveissymptomer, infiltrater på rtg, klinisk pneumoni. Ingen respons på antibiotika eller anti-sopp behandling. 23/6-2005 kritisk forverring, intubert to dager senere. Tiltagende forverring inntil mors den 27/6-2005.


Laste ned ppt "Julenøtt 1 Ingvild V. Koren Lobmaier Rikshospitalet - Radiumhospitalet Årsmøtet 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google