Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

2 1. trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Starte opp en pc.  Logge seg av og på skolens nettverk.  Bruke musa til å navigere i et program.  Bli kjent med tastaturet og enkelte spesialtaster som enter og mellomrom.  Starte Word, skrive bokstaver og ord etter hvert som elevene er modne for det.  Endre skrifttype og skriftstørrelse.  Foreta utskrift.  Lære at tastaturet er delt i venstre og høyre, og at begge hender skal brukes når man skriver. ANNET  Tegne i et enkelt tegneprogram for eksempel Paint  Bli kjent med relevante nettsteder, for eksempel www.gyldendal.no/multi www.stairs.cappelendamm.no, www.gyldendal.no/safari, gjerne via Fronter.www.gyldendal.no/multiwww.gyldendal.no/safari

3 2.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Lagre og hente fram igjen egenprodusert tekst eller tegninger og fortsette tidligere arbeid som er utført.  Bli bedre kjent med tastaturet og flere spesialtaster (caps lock, shift).  Bruke datamaskinen til tekstskaping.  Bli kjent med touch-metoden. ANNET  Eksperimentere og leke videre med form og farge i tegneprogram.  Bruke spillpregede program for å øve på engelske ord og uttrykk, for eksempel på www.stairs.cappelendamm.no www.stairs.cappelendamm.no  Bruke matematikkprogram for å øve seg i grunnleggende regnearter, for eksempel på www.gyldendal.no/multi www.gyldendal.no/multi

4 3.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Bli kjent med angrefunksjonen i Windows.  Merke tekst, formatere merket tekst og kopiere/ lime inn merket tekst eller bilder.  Slette tekst med delete eller backspace.  Justere tekst midtstilt, høyrestilt og venstrestilt.  Forstå hva rød understreking i Word betyr og lære enkel stavekontroll ved høyreklikking.  Sette inn bilder i Word.  Øve videre på touch-metoden. ANNET  Logge seg inn på Fronter. Bli kjent med klasserommet der (klasseliste, lenker, planer)  Bruke internett og skrive inn bestemte adresser for å finne opplysninger om et tema.  Forstå og bruke navigasjonsknappene i nettleser.  Bli kjent med nettvettregler. Sider med tips og undervisningsopplegg: www.tryggbruk.no www.dubestemmer.no www.reddbarna.nowww.tryggbruk.no www.dubestemmer.nowww.reddbarna.no

5 4.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Forstå forskjell på filer og mapper, lære å lage nye mapper og bygge opp en fornuftig mappestruktur.  Forhåndsvisning.  Endre størrelsen på et vindu, minimere og maksimere samt flytte et vindu.  Endre størrelse og plassering av bilder i Word.  Lage enkle tabeller og bruke disse fornuftig.  Ferdigheter i bruk av tastatur ved Touch-metoden. INTERNETT  Bli kjent med nettvettregler (www.tryggbruk.no www.dubestemmer.no www.reddbarna.no)www.tryggbruk.nowww.dubestemmer.no www.reddbarna.no  Enkelt søk på internett.  Bruke Fronter. ANNET  Bruke enkle funksjoner i bildebehandling f.eks. PhotoFiltre (beskjær bilde, endre lys og kontrast)  Lage enkle animasjoner vha Paint og MovieMaker.

6 1.- 4.trinnIKT i fagplanene NORSK  Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur.  Bruke datamaskin til tekstskaping.  Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy.  Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på internett, på bestemte sider som lærer har oppgitt. MATEMATIKK  Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer både uten og ved hjelp av digitale verktøy.  Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagrammer og kommentere illustrasjonene. NATURFAG  Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler.  Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem.

7 1.- 4.trinnIKT i fagplanene ENGELSK  Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språkopplæring.  Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. SAMFUNNSFAG  Presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy.  Samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk.  Planlegge og presentere mulige reiser til nære og fjerne steder ved hjelp av kart og internett.  Følge enkle regler for personvern ved bruk av internett.  Finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. KUNST OG HÅNDVERK  Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram.  Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker.

8 5.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Mestre bruk av tastatursnarveier som Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z.  Bli sikker i innsetting av bilder i Word og kunne endre størrelse og plassering  Bli mer sikker på bruk av tabeller og endringer av disse.  Bli sikker i bruk av stavekontroll.  Kjenne til bruk av høyreklikkmenyene i Windowsprogrammer.  Kjenne til filbehandling (slette og lage mapper, endre filnavn og mappenavn, kopiere og flytte filer og mapper)  Bli sikrere på Touch-metoden.  Kjenne til hva et regneark er, bli kjent med skjermbildet i regnearket.  Skrive inn tekst og tall i regneark.  Kjenne til grunnleggende formelinnskriving og summèrfunksjonen i regneark.  Lage enkle diagrammer og se sammenhengen mellom tallverdier i en tabell og tilhørende diagram.

9 5.trinnDatakunnskap INTERNETT  Videreutvikle søkemetoder på internett.  Rette oppmerksomheten mot kildekritikk.  Lære om opphavsrett.  Gjennomgå nettvettregler (www.tryggbruk.no www.dubestemmer.no www.reddbarna.no).www.tryggbruk.nowww.dubestemmer.no www.reddbarna.no  Bruke Fronter.

10 6.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Videreutvikle ferdigheter i Word og filbehandling.  Beherske bruk av formelinnskriving i regneark.  Endre kolonnebredde i regneark.  Endre antall desimaler i tallmateriale i regneark.  Formatere tekst og tall i regneark (valuta og klokkeslett).  Lage enkle undersøkelser og bruke regneark til å framstille stolpediagram og sektordiagram.  Kjenne til hva Powerpoint er, bruksområder og begrensinger.  Sette inn bilder i Powerpoint.  Lage en enkel lysbildepresentasjon i Powerpoint og vise lysbildeserien.  Kjenne til hvordan man scanner bilder og bruke dem i eget arbeid.  Kjenne til enkel bearbeiding av bilder f.eks. i PhotoFiltre (beskjære, endre lys og kontrast, oppfriske farger, oppskarping, legge til tekst).

11 6.trinnDatakunnskap INTERNETT  Videreutvikle ferdigheter i bruk av søkemotorer.  Repetere nettvettregler og sette fokus på chatting og chatteregler.  Forstå og kjenne til begrensninger på nettet mht. kildekritikk og opphavsrett  Forstå og bruke favoritter/bokmerker.  Bruke Fronter.

12 7.trinnDatakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP  Beherske bruk av tekstboks.  Beherske bruk av utskriftsoppsett.  Lage overskrifter ved bruk av stil-formatering.  Sette inn topp- og bunntekst samt sidetall.  Kjenne til datavirus, hvordan de spres og hvordan en kan beskytte seg.  Beherske formelinnskriving i regneark og kunne kopiere formler i kolonner og rader.  Kjenne til bruk av prosent i regneark.  Kjenne til de vanligste feilmeldingene i regneark.  Formatere diagrammene med farger og egen tekst i regneark.  Kjenne til autofyll i regneark.  Formatere tekst og legge inn bilder/figurer i Powerpoint.  Foreta lysbildesortering i Powerpoint.  Kjenne til hvordan man kan legge til effekter i Powerpoint.  Kjenne til utskriftsalternativer i Powerpoint.

13 7.trinnDatakunnskap INTERNETT  Kjenne til og forklare opphavsrettslige regler for bruk av bilder og tekster hentet fra internett samt fortsatt fokus på kildekritikk og nettvetregler.  Produsere bidrag til skolens hjemmeside med tekst og bilde.  Bruke internett aktivt til å hente informasjon.  Bruke Fronter til innleveringer og prøver.

14 5.- 7.trinnIKT i fagplanene NORSK  Bruke digitale skrivetøy i skriveprosesser og produksjon av interaktive tekster.  Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte.  Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett.  Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy.  Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. MATEMATIKK  Beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger.  Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt.  Planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter.  Presentere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige de er.

15 5.- 7.trinnIKT i fagplanene KRL  Kunne beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy tilå søke informasjon og lage presentasjoner.  Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.  Beskrive tempelet, synagogen, moskeen og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. NATURFAG  Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid.  Publisere resultater fra undersøkelser ved å bruke digitale verktøy.  Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. ENGELSK  Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring.  Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster.

16 5.- 7.trinnIKT i fagplanene SAMFUNNSFAG  Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy.  Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og andre verdensdeler.  Planlegge og presentere reiser i Europa ved å bruke digitale verktøy.  Velge et tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder. KUNST OG HÅNDVERK  Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy.  Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt.  Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved digitale og andre kilder.  Bruke utstillinger som ligger på nettet.  Søke på kunstnere for å se bildene deres.

17 5.- 7.trinnIKT i fagplanene MUSIKK  Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. MAT OG HELSE  Bruke digitale verktøy for å utføre informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold. KROPPSØVING  Planlegge og gjennomføre gymtimer med eget undervisningsopplegg. Sette opp utstyrsliste. Lage tabell.

18 Krav til innleveringer ved Ullerål skole Elevene bør så tidlig som mulig lage innleveringer etter følgende standard:  Forside med tittel på oppgaven, navn på elev, klassetrinn, dato og bilde/illustrasjon som er relevant for oppgaven.  Innholdsfortegnelse, sidenummerering, kildehenvisninger og litteraturliste.  12 pkt skrift, halvannen linjeavstand, venstrejustert tekst og skrifttype Arial.

19 Nyttige nettsider  www.matematikk.org (inspirasjon for matematikklærere, verktøy for elever, opplysning for foreldre med barn i skolen) www.matematikk.org  www.matematikbogen.dk (inneholder en mengde oppgaver og spill som kan løses on-line eller skrives ut) www.matematikbogen.dk  www.skolenettet.no (nyheter og aktiviteter, lenkesamling for fag, læreplanene, spill og nedlastningsmuligheter) www.skolenettet.no  www.gyldendal.no/grunnskole (interaktive øvelser, arbeidsoppgaver og innleste tekster i engelsk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) www.gyldendal.no/grunnskole  www.cappelen.no/grunnskole (interaktive øvelser, arbeidsoppgaver og innleste tekster i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk og KRL) www.cappelen.no/grunnskole  www.gruble.net (interaktive oppgaver i alle fag, lenker til andre nettsteder for lek og læring) www.gruble.net  www.norsksidene.no (inneholder undervisningsopplegg i norsk, interaktive oppgaver for elever og en lenkesamling til aktuelle sider) www.norsksidene.no

20 Nyttige nettsider  www.linksidene.no (inneholder en rekke lenker til fagsider, aktuell informasjon til foreldre, lærere og elever, samt IKT for elever som er interaktiv opplæring i blant annet regneark og tekstbehandling) www.linksidene.no  www.globalis.no (et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet, den største databasen med FN-statistikk på norsk, som kan visualiseres med grafer og digitale kart, landprofiler for alle FNs medlemsland) www.globalis.no  www.myldre.org (idé- og ressursbank for lærere) www.myldre.org  www.kulturnett.no (den offisielle inngangen til norsk kultur på nettet, opprettet på initiativ frå Kultur- og kirkedepartementet for å få norske kulturinstitusjoner og deres samlinger presentert på Internett) www.kulturnett.no  www.naturfag.no (undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid) www.naturfag.no  www.naturfagsenteret.no (nyheter, artikler og debattinnlegg knyttet til temaene naturfag og matematikk, oversikt over kurs, konferanser, arrangementer og konkurranser) www.naturfagsenteret.no


Laste ned ppt "IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google