Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.07.2014IKT-plan Ljan skole 1 IKT-plan for Ljan skole September 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.07.2014IKT-plan Ljan skole 1 IKT-plan for Ljan skole September 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 1 IKT-plan for Ljan skole September 2004

2 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 2 Innledning  Ljan skole ble med i prosjektet InnsIKT 2 i skoleåret 2003-2004. Alle lærerne har fått opplæring i bruk av IKT, og skolen har fått tilført midler som har blitt til kabler, maskinvare og program.  IKT-planen inneholder en systematisk oversikt over hva vi ønsker at elevene ved skolen skal tilegne seg av IKT-kunnskaper på de ulike klassetrinn.  Når eleven går ut av 7. klasse vil han/hun ha grunnleggende ferdigheter i IKT-bruk, noe som vil være nyttig i senere skolegang og i arbeidslivet.  IKT er ikke et eget fag, men skal være et verktøy som kan nyttiggjøres i de ulike læringsprosessene.  Lykke til!

3 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 3 1.Klasse Leke for å lære Datakunnskap  Lage brukerliste (navneliste hvor lærer krysser av)  Lære å slå på og av maskinen.  Musetrening  Hva er en datamaskin? Lese og skrive  Starte tekstbehandlingsprogram f.eks Word  Skrive store bokstaver  Skrive små bokstaver  Skrive stor forbokstav  Skrive ut  Repetisjon  Prøve programmet Les og skriv med Petter Delfin  Bruke internett etter instruksjon fra læreren til f.eks bokstavtreningsprogram (www.gyldendal.no/abc)www.gyldendal.no/abc Pedagogisk programvare  Lære alfabetet ved å bruke tastaturet og bokstavprogram (Jessheimpakka og Lese og skrive)

4 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 4 2. Klasse Datakunnkap  Lage brukerliste  Generell tastaturtrening  Musetrening Lese og skrive  Starte Word fra Start-menyen  Skrive enkel tekst i Word  Lagre dokumentet og avslutte Word  Bruke programmet Les og skriv med Petter Delfin  Bruke internett etter instruksjon fra læreren til f.eks bokstavtreningsprogram (www.gyldendal.no/abc)www.gyldendal.no/abc Pedagogisk programvare  Videre opplæring i pedagogiske program  ”Leke” i minst 2 nye pedagogiske program/spill Andre program Paint  Åpne Paint  Tegne  Bruke viskelær  Bruke fargeblyant og kost  Fargelegge  Avslutte paint  Repetisjonsoppgaver

5 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 5 3. klasse Datakunnskap  Lage brukerliste  Tastaturtrening ved hjelp av programmet Touchy eller DrillPro  Skrivebordet  Behandling av utstyr Lese og skrive  Skrive tekster i Word  Eksperimentere med skrifttyper og – størrelser (WordArt)  Lære å sette inn tabell  Lære å sette inn utklipp eller bilde  Lagre og gjenåpne dokumentet  Skrive ut Pedagogisk programvare  Målrettet arbeid med forskjellige pedagogiske program. Andre program  Tegne ved å bruke Paint

6 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 6 4. klasse Datakunnskap  Lage brukerliste  Tastaturtrening ved hjelp av programmet Touchy eller DrillPro  Nettvettregler  Bruk av internett  Hva kan vi bruke PC til? Lese og skrive  Skrive tekster i Word, bruke overskrift og eksperimentere ved å bruke forskjellige knapper på verktøylinjene.  Lagre dokument i en egen mappe  Forhåndsvisning og skrive ut.  Lage arbeidsplan ved å bruke tabell  Bruke programmet Prosessorientert skriving Pedagogisk programvare  Målrettet arbeid med forskjellige pedagogiske program. Fronter/internett  Eleven får tildelt brukernavn og passord  Logge inn i ClassFronter  Lese informasjon i ulike rom som eleven har tilgang til  Lære om mappe-funksjonene  Verktøy i Fronter  Bli kjent med internett  Utføre enkelt indekssøk

7 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 7 5. klasse Datakunnskap  Lage brukerliste  Hva er en mappe? Lage ryddige mappestrukturer  Utforsk-funksjonen  Høyre musetast  Lagringsområder (A:) (C:) (D:) (E) (F:) (H:)  Hva er en fil?  Lenker Tekstbehandling (Word)  Lage overskrift med WordArt, eksperimentere med forskjellig skrifttyper og størrelser, repetisjon  Formatering: fet, kursiv, understreking, venstre, høyre, midtstilt  Forhåndsvisning  Stavekontroll  Skrive tekst, kopiere og lime inn tekst  Sette inn tabell og bilde  Tastaturbruk  Åpne/ hente inn dokument (harddisk/ diskett/CD)  Lagre (harddisk/diskett), lage egne mapper.

8 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 8 5. Klasse forts. Regneark (Excel)  Hva er regneark?  Starte Excel  Skjermbildet  Lagre, gi navn og åpne  Skrive inn tekst og tall  Summérfunksjonen  Enkel formatering av celler  Repetisjon Fronter/internett:  Lære å bruke e-post og sende e-post med vedlegg  Utføre en enkel oppgave i verktøyet Prøve  Bruke pratrommet (Fronter chat)  Hente informasjon fra internett gjennom linker som har utgangspunkt i skolens hjemmeside eller Fronter-klasserommene.  Søke etter informasjon på internett ved bruk av emnesøk og direkte søk i forskjellige søkermotorer. Læreren skal styre dette. Pedagogisk programvare  Videre bruk av pedagogisk programvare

9 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 9 6. klasse Datakunnskap  Repetisjon fra 5. klasse  Ulike filtyper  Om filstørrelser  Lagringskapasitet  Kopiere filer  Flytte filer  Repetere nettvettregler  Kildekritikk  IKT i fremtiden…? Samtale om tema Tekstbehandling (Word)  Lage overskrift ved å bruke stil-formatering, eksperimentere med forskjellig skrifttype og størrelse  Skrive tekst  Sette inn tabell og bilde  Tabulator  Formatering av tabell  Sette inn bilde fra internett  Lagre (harddisk/ diskett)  Tastaturbruk  Åpne/ hente inn dokument (harddisk/ diskett)  Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur)  Redigere og formatere tekst (flytte, kopiere, klippe og slette)

10 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 10 6. Klasse forts. Regneark (Excel)  Registrering av data  Endring av antall desimaler og sortering av data  Funksjonstasten (gjennomsnitt)  Autofyll  Mer om formatering av celler  Lage enkle undersøkelse og bruke Excel til framstille stolpediagram Presentasjonsverktøy (Power Point)  Hva er Power Point?  Starte Power Point og lage lysbiler  Animasjonsvertøy  Vise lysbildeserien  Enkel utskrift  Tips og råd Fronter/Internett  Elevene skal bruke egne e-post adresser og sende brev til sine venner.  Levere oppgave til læreren i ClassFronter.  Bli kjent med nye Fronter-verktøy  Elevene skal lære seg å bli sikre informasjonssøkere gjennom å bruke søkermotor og avansert søk. Informasjonen skal de kunne kopiere og lime inn i tekstbehandlingsprogram for videre arbeid.  Chatting og chatteregelen  Favoritter/bokmerker  Skrive ut sider fra internett (merke områder)  Søke ut fra stikkord  Avgrenset søk Pedagogisk programvare  Videre bruk av pedagogisk programvare

11 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 11 7. klasse Datakunnskap  Datavirus  Nettikette; smiletegn, ord og uttrykk, forkortelser  Vurdering og informasjon  Kildekritikk Tekstbehandling (Word)  Skrive tekst  Søke/erstatte  Autokorrektur  Topptekst/bunntekst  Sideskift  Spalter  Tekstboks  Tabell  Mer om tabeller; dele/slå sammen celler  Forbedre språket (stavekontroll, synonymordbok, autokorrektur)  Marger  Sidetall Regneark (Excel)  Innsamling og bearbeiding av data  Formler med de fire regningsartene  Utskriftsformater  Mer om formler og cellereferanser  Formatering av diagrammer

12 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 12 7. Klasse forts. Presentasjonsverktøy (Power Point)  Formatering av tekst  Formatering av bakgrunn  Legge inn bilde/figur  Formatering av bilde/figur  Lysbildesortering  Formatering av lysbildebakgrunn  Presentasjonsmaler  Legge til effekter  Utskriftsalternativer Fronter/internett  Elevene skal bruke egne e-post adresser til kommunikasjon med andre elever.  Chatte og chatteregelen  Bruke Classfronter, arbeide og levere arbeidet til læreren i ClassFronter  Bli kjent med nye Fronter-verktøy  Repetisjon av kopiering av bilder  Nettvettregler  Elevene skal produsere bidrag til skolens hjemmeside. Siden skal inneholde tekst og bilde. Webmaster hjelper elevene å legge ut.  Elevene skal bruke internett aktivt til å hente ut informasjon.  Elevene skal kunne søke sikkert. Pedagogisk programvare:  Videre bruk av pedagogisk programvare

13 01.07.2014IKT-plan Ljan skole 13 Tillegg 5-7. klasse Paint Shop Pro  Ta bilder med digitalt kamera  Laste bildene inn i PC  Lagre og sortere bilder  Lære å skanne, behandle, manipulere og animalisere bilder Kunst og håndverk  Elevene skal jobbe med tegneprogram og bildebehandlingsprogram og øve seg i bilderedigering og mønsterbygging med ulike geometriske figurer. Animalisering tekst og bilde.  Elevene skal lære seg å skanne og behandle bilde. Musikk  Elevene skal eksperimentere med pc, keyboard og programvare for å se samspillet dem imellom.  Elevene skal lære å bruke programvare til å skrive notene til noen enkle melodier, komposisjoner. Elevene skal eksperimentere med lydredigering  Elevene skal gjøre enkle lydopptak/intervjuer ved hjelp av pc-mikrofon.  Waw-filer og Mp3-filer


Laste ned ppt "01.07.2014IKT-plan Ljan skole 1 IKT-plan for Ljan skole September 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google