Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulovlige mennesker? Illegal migrasjon som etisk og politisk utfordring Sturla J. Stålsett Generalsekretær Kirkens Bymisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulovlige mennesker? Illegal migrasjon som etisk og politisk utfordring Sturla J. Stålsett Generalsekretær Kirkens Bymisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulovlige mennesker? Illegal migrasjon som etisk og politisk utfordring Sturla J. Stålsett Generalsekretær Kirkens Bymisjon

2 Clandestino (Manu Chao) Solo voy con mi pena Sola va mi condena Correr es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babylon Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la deje Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Clandestino…

3 Clandestino (Manu Chao) Jeg går alene med min sorg Min straff er ensom Min skjebne er å løpe for å lure loven Fortapt i hjertet av Babylon De kaller meg den skjulte siden jeg ikke har papirer Til en by i Nord dro jeg for å jobbe Jeg forlot livet mitt mellom Ceuta og Gibraltar Jeg er en strømning i havet Et spøkelse i byen Mitt liv er forbudt sier myndighetene

4 Hvem er de? •Ulovlige flyktninger •Irregulære migranter •Sans-papier: De papirløse •De uten lovlig opphold •Ukjente •& ’uønskede’ – ulovlige mennesker?

5 De usynlige tilstede •SE OM IGJEN: Fokus på etiske og politiske utfordringer knyttet til mennesker uten lovlig opphold, ’usynlige tilstede’ •Vi møter disse menneskene i våre virksomheter på ulike steder •De er der. De har behov. •Humanitære, juridiske, sosiale, helsemessige, religiøse behov •Hva kan/bør vi gjøre?

6 Etiske utfordringer •ETIKK: Begynne med det grunnleggende, det våre handlinger, vår virksomhet, vår politikk bygger på •Tenke ’utenfor boksen’, radikalt i egentlig mening (’til roten’) •Etikk: Menneskesyn + verdisyn + virkelighetsoppfatning / samfunnssyn

7 Menneskesyn •Et menneske = et menneske = et menneske •Intet menneske kan være ’ulovlig’ •’Skapt i Guds bilde’ •Menneskerettighetene

8 ’De fremmede i blant dere’ •Bibelen har et særlig fokus på flyktninger og innvandrere •Eksilerfaring og migrasjon går igjen fra Abrahams vandring fra Ur via Israelsfolket fangenskap i Egypt til Jesusbarnet som flykter med foreldrene til Egypt for å unnslippe Herodes •’…husk dere var selv flyktninger…’

9 Er et menneskes verdi og status avhengig av hvor det er født? •Historisk kamp for like rettigheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn, klasse, kjønn etc. •Men fødselssted og statsborgerskap avgjør i dagens verden likevel det meste når det gjelder liv og muligheter •Bibelsk perspektiv: ’Jorden hører Herren til’ •Med hvilken rett ’eier vi’ et territorium; med hvilken rett sperrer vi andre folk ute?

10 Menneskerettigheter og mobilitet •Artikkel 13-1: Rett til å flytte innen sin stat •Artikkel 13-2: Alle har rett til å forlate ethvert land, også sitt eget, og vende tilbake •Men: Ingen rett til å komme inn i et annet land – hvis ikke flyktning som søker asyl (artikkel 14).

11 Globalisering: Fri flyt? •Globaliseringen: Økt mobilitet, akselerasjon i globale forflytninger •Fri flyt? Nei minst 2 begrensninger: •For den rike eliten, ikke for de fattige massene •Fri flyt av varer, tjenester og kapital, men ikke av mennesker

12 Mobilitet og det globale klasseskillet •Zygmunt Baumann: Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser (1998): •«Dette er saken i et nøtteskall: Heller enn å gjøre menneskets levekår mer ensartede har den teknologiske opphevelsen av avstander i tid og rom en tendens til å polarisere dem. (…) For enkelte mennesker bringer den løfte om en frihet uten like fra fysiske hindringer og gir dem uhørt evne til å bevege seg og handle på avstand. For andre bærer den bud om det umulige ved å tilegne seg og få kontroll over den lokaliteten de har liten sjanse til å løsrive seg fra for å flytte til et annet sted.(…)Noen kan nå flytte bort fra stedet - et hvilket som helst sted - når de vil. Andre blir hjelpeløst vitne til at det eneste stedet de bor på, forsvinner under bena deres.»

13 Globalisering: •Nasjonalstatens oppløsning? •Geografiens ende? •Migrasjon - tvert imot: Stadig sterkere og mer brutale virkemidler for å håndheve nasjonal suverenitet •’Festung Europa’; murer og gjerder etc.

14 Grensekontroller •Historisk sett nytt fenomen – fantes ikke for 100 år siden •Sikkerhetsmanien etter 11. september •Global ghettoisering og paramilitarisering av samfunnene?

15 Politiske dilemmaer •Dilemma: Nasjonalstatens og statsborgerskapets goder: Ansvar for å sikre grunnleggende rettigheter for borgerne •Dilemma: Asylinstituttets gyldighet avhenger av realitet og konsekvent håndhevelse •Dilemma: ’Amnesti’ eller regularisering, jfr Spania, Frankrike, Italia, USA…: Urettferdighet – først til mølla, belønner juks og løgn, etc…?

16 Politiske utfordringer •Illegal migrasjon: Økende •Åpne, rettighetsbaserte samfunn kan vanskelig drive urimelig og maktbasert utestengning •Ingen er tjent med utviklingen av ’skyggesamfunn’: Svart økonomi, mangelfull helse og utdanning, barnas rettigheter, økt kriminalitet, økt sårbarhet for utnyttelse og menneskehandel

17 Politiske utfordringer •Skaffe oversikt, kunnskap: Hvem er de? Hvor mange er de? Hva er utviklingstrekk? •Imøtekomme grunnleggende behov: De ’uønskede’ må behandles som mennesker, ikke ’røykes ut’ som skadedyr •Utvide den politiske verktøykassa: Hvilke tiltak virker på lang sikt? Hvordan balansere hensynet til det enkelte menneskes verdighet og rett opp mot samfunnets legitime rett og plikt til kontroll, regulering og beskyttelse?

18 Når de usynlige står fram •Hva gjør vi når de ’melder seg’? •Eksempler: ’Sans-papier’-bevegelsen i Frankrike og asylmarsjen fra Trondheim •Global mobilisering? •Konfrontasjon eller politisk forhandling?

19 Kirkens Bymisjon vil …arbeide for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter og velferdsrettigheter i Norge. Derfor vil vi i tiden framover styrke vårt engasjement på dette feltet.

20 Desaparecido De kaller meg den forsvunne, Som når jeg kommer, alt har dratt Jeg flyr når jeg kommer, jeg flyr når jeg drar Når de leter etter meg, er jeg der aldri Når de finner meg, er jeg ikke den som står der for jeg har allerede dratt videre bortover der De kaller meg den forsvunne, et spøkelse som aldri er der De kaller meg den utakknemlige, men det er ikke sant Jeg har en smerte i kroppen som ikke lar meg puste Jeg har en dom i kroppen: Jeg må alltid løpe videre (Manu Chao)


Laste ned ppt "Ulovlige mennesker? Illegal migrasjon som etisk og politisk utfordring Sturla J. Stålsett Generalsekretær Kirkens Bymisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google