Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask1 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Vi skal ha kontrollen/dirigere!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask1 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Vi skal ha kontrollen/dirigere!"— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask1 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Vi skal ha kontrollen/dirigere!

2 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask2 Datamaskinens oppbygging og virkemåte skjerm Sentral- enhet mustastatur Maskinvare

3 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask3 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Hva er maskinvare ? Maskinvare: Selve datamaskinen + div. ytre enheter som er koblet til. Selve maskinen består hovedsakelig av: •prosessor (CPU) •indre lager (primærlager/RAM) •et grensesnitt mot omverdenen Prosessoren har ansvaret for at arbeidet blir utført. Den inneholder en kontrollenhet og en aritmetisk logisk enhet.

4 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask4 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Prosessor /CPU (Central Processing Unit) Kontroll- enhet Aritmetisk logisk enhet Indre lager/Ram Indre lager inneholder de data som skal bearbeides i CPU og de programmene som trenger å være tilgjengelig for å utføre arbeidet.

5 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask5 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Primærlager CPU Kontroll- enhet Aritmetisk- logisk enhet buss Primærlager lager- celler •Prosessoren (CPU) står i tett forbindelse med primærlager (indre lager/RAM). Den fysiske forbindelsen (kabelen) kalles i dataspråk buss.

6 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask6 Datamaskinens oppbygging og virkemåte CPU’s arbeidsmåte I tillegg til kontrollenhet og aritmetisk logisk enhet har CPU en del registre (lagringsplass) som brukes under utførelse av instruksjoner CPU’s arbeidsmåte er en runddans (maskinsykel) som består av følgende operasjoner: •Instruksjonen hentes fra primærlageret •Instruksjonen dekodes/tolkes •Instruksjonen utføres ved hjelp av aritmetisk logisk enhet og registre hvor tall kan lagres mens instruksjonen blir utført

7 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask7 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Hovedtyper av komponenter: •Arbeidshukommelse (primærlager/RAM) •består av flere ti- eller hundretalls millioner lagerceller. Hver celle kan inneholde et tall •Prosesseringsenheten (CPU) •kan gjøre enkle regne- og sammenligningsoperasjoner med tall som operander •Grensesnitt mot utverden (Inn/Ut-porter) •forbinder datamaskinen med eksterne enheter som kan produsere eller motta tall. Enhetene er koblet sammen ved hjelp av systembussen

8 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask8 Datamaskinens oppbygging og virkemåte In/ut-enheter Ut- og innenheter gjør maskinen i stand til å kommunisere med omverdenen Innenheter eks.: •tastatur, mus, videokamera, joystick, magnetstripeleser Utenheter eks.: •skjerm, skriver, høyttalere Kombinerte enheter kan både ta imot og formidle data •Ytre lager (sekundærlager), nettkomponenter Ytre lager kan være: harddisk, disketter, CD, tape Nettkomponenter er utstyr som brukes til kommunikasjon mellom maskiner: kabler, modem, svitsjer

9 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask9 Datamaskinens oppbygging og virkemåte CPU ~ lager •CPU enheten har liten lagringsplass. Kun noen få registre som prosessoren trenger for å utføre en instruksjon. •Vi trenger egne lagringsenheter for å lagre større datamengder. Til det har vi: •primærlageret (indre lager/RAM) •sekundærlager (ytre lagringsenheter) •I tillegg har vi cache-minne som er relativt lite og ligger oftest på selve CPU-brikken, mer er ikke del av CPU.

10 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask10 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Cache-minne •Lite minne •Hensikten er å øke hastigheten ved å lagre kopier av data fra de hyppigst brukte RAM lagercellene i et ekstremt hurtig lagerområde •Lite brukte data flyttes tilbake til RAM, mens viktigere data flyttes inn i cache- minnet (brukeren ser ikke dette)

11 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask11 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Primærlager/Indre lager •Program og data som skal bearbeides, må ligge i RAM og være tilgjengelig for transport til og fra CPU’en •RAM •innholdet kan variere alt etter hva slags program som blir brukt (kan skrives til flere ganger) •innholdet blir borte hvis strømtilførselen stoppes •ROM står for Read Only Memory •Innholdet her forandres ikke. (Skrives/brennes en gang - leses flere ganger) •innholdet er der selv om strømmen slås av

12 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask12 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Ytre enheter/lagringsenheter Typiske medier for å lagre data på: •magnetdisker –harddisk –disketter •magnetbånd •CD ROM-plater •DVD-plater

13 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask13 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Disketter/CD •Lagrer data som magnetiske spor på overflaten •Lett å transportere •Enkel måte å ta back-up på •Lett i vekt •Rommer mye data på liten plass: •diskett rommer ca. 500 sider (en rel. tykk bok) •(CD ca. 400 bøker (400 disketter )) •Pålitelig - vanligvis sikker lagring •Enkelt og behagelig måte å lagre på •Økonomisk - spesielt med tanke på lagerplass Problem: Å finne igjen dataene sine (finne diskettene).

14 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask14 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Harddisk •Metallpater dekket av magnetisk materiale •Forskjellige typer og størrelser: •Store variasjoner med hensyn på lagringskapasitet •For lagring av store datamengder kobles diskene sammen som en ”juke-boks” •Problem dersom det oppstår diskfeil, da kan data gå tapt om backup rutinene er dårlige

15 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask15 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Kommunikasjon med omverdenen •Siden CPU bare kan behandle tall, må all kommunikasjon foregå i form av tall (tallkoder) •Tilknytningspunktene til ytre enheter har hver sin unike adresse og datamaskinen er utstyrt med et system for å kontrollere strømmer av data inn og ut av maskinen •Slike tilknytningspunkt kalles I/O-porter (eng. for In/Out) •For CPU’en er slike I/O-porter en adresse som den kan enten hente data fra eller sende til

16 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask16 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Databuss Enhetene i et datamaskinsystem (arkitektur) er koblet sammen ved hjelp av systembussen (ledningsknippe) Systembussen består av tre delbusser: •Adressebussen - overfører adresser om hvor data fra CPU skal (lager, I/O port) •Databussen - overfører data mellom CPU og de andre enhetene •Kontrollbussen - som overfører styringsinformasjon, for eksempel om adressen på adr.bussen gjelder en lagercelle eller en I/O port og holder orden på om det er en lese eller skriveoperasjon som skal utføres.

17 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask17 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Programvare •Program er et sett av instruksjoner som forteller maskinen i detalj hva den skal gjøre. CPU utfører programinstruksjonene. •Program blir gjerne skrevet i form av tekst i et eller annet programspråk (C, Pascal, Java etc) •For at et program skal kunne utføres, må det kompileres. Det betyr (litt enkelt) at instruk- sjonene blir digitalisert og representert på binær-form (omgjort til tallverdiene 0 og 1)

18 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask18 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Filer og filsystem •Vi bruker betegnelsen fil om en samling datamengde, eks. et brev, et word- dokument etc. •Ytre lager tjener som lagerplass for filer. Det er en permanent lagringsplass i motsetning til internminne (RAM) hvor data blir borte når strømmen slås av. •Filer har vanligvis ’etternavn’ som forteller oss hva slags type fil vi har med å gjøre.

19 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask19 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Fil-navn Filen lagres med: Fornavn.Etternavn Fornavn på filer er det navnet du gir for at du skal kunne finne igjen filen. Etternavn (3 tegn) angir filtype : Eksempler:. txt - tekstdokument.doc - tekstdokument skrevet i Word.xls - regnearkdokument skrevet i Excel.htm - tekstdokument for Web, (skrevet i Hyper Text Markup).gif eller.jpeg - bildefiler

20 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask20 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Fil-mapper Filsystemet: Filene er ordnet hierarkisk i mapper

21 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask21 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Nettverks mapper Datamaskinen kan ha forbindelse til forskjellige ytre lagre hvor filer er lagret. Eksemplet til venstre viser en maskin som har nettilkobling og adgang til forskjellige ytre lager (disker). Disse har navn. I eksemplet ser vi navn som: Sild, Lyr, Laks,


Laste ned ppt "HØGSKOLEN I AGDER Agder University College HiA, Bodil Ask1 Datamaskinens oppbygging og virkemåte Vi skal ha kontrollen/dirigere!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google