Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakom. Gruppeundervisning 21. november. Prøveeksamen •Gjennomgang onsdag 27. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakom. Gruppeundervisning 21. november. Prøveeksamen •Gjennomgang onsdag 27. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakom. Gruppeundervisning 21. november

2 Prøveeksamen •Gjennomgang onsdag 27. november.

3 Obligatorisk oppgave nr. 2

4 Oppgave 1. A.) En IP-adresse består av to deler, nettverksdelen (Network identifier) og maskin(host)delen (host identifier). Består av 32 bit ( 4*8 bit). B.) TCP og UDP bruker portnummer for å adressere data riktig (til riktig forekomst (sesjon) av et program, prosessadresse).

5 C.) ARP – Address Resolution Protocol (en hjelpeprotokoll til IP som operer på datalinklaget i et IP-nett). ARP benyttes i lokalnett for å finne fysisk adresse til en IP-adresse (finne den fysiske adressen (MAC-adressen) til en logisk IP-adresse). MAC-adressen er hardkodet på nettverkskortet og UNIK! D.) Hvis IP brukes som protokoll for et lokalnett vil lokalnettet ikke fungere uten ARP. Man kan derimot bruke andre protokoller på et lokalnett (for eksempel NetBEUI, Novell(SPX/IPX eller ATM, Token Ring (hvor alle maskinene tar opp pakken for å se om de er mottaker osv).

6 Oppgave 2 A.) Flytkontroll er en teknikk som kontrollerer utvekslingen av informasjon mellom to enheter. Brukes for å forhindre at sender ikke overfører større mengder data enn mottakeren kan håndtere.

7 B.) Flytkontroll for TCP er for det første per logiske forbindelse (TCP sesjon) og håndterer kun data fra sender til mottaker for den sesjonen (vi er nå på lag 4 og ikke på lag 2). For det andre så baserer LAPB seg på Stop and Wait ARQ som forlanger ACK for hver pakke før en ny sendes, mens flytkontrollen i TCP baserer seg på Sliding Window ARQ hvor rammen som skal sendes buffres (opp til vindustrørrelsen) og sendes sammen. ACK sendes tilbake når data er mottat og hvilken ramme (sekvensnummer) som mottaker forventer å få i neste sending.

8 Fordeler med flytkontrollen i TCP er at mer hurtigere sending av data og begge parter kan sende samtidig. C.) For Go-back-N ARQ sender man om igjen fra og med ramme nr. n ved feil. For selective-reject ARQ sendes kun ramme nr. n om igjen. (n er den rammen som feiler, som mottaker ikke mottar).

9 Oppgave 3 A.) Ved å se på IP-adressen. Et klasse C-nett befinner seg mellom 192.0.0.0 til 223.255.255.255 og starter med 110 (binært).

10 B.) Vi antar C-nettet 221.0.0.0 som utgangspunkt med 255.255.255.0 som subnettmaske. Man kan bruke maks 6 bit av hostdelen til å angi subnett og kan derfor ha maks 2^6=64 subnett på en klasse C-adresse. Vi skal ha 4 nettverk: For å regne ut nettverksdelen i subnett brukes formelen 2^n=antall subnett (ett bit kan enten være 1 eller 0). For 4 subnett gir det n=2. Vi må derfor bruke 2 av de siste 8 bittene til utvidet nettverksadresse. Subnettmaske blir: 111111111.11111111.11111111.11000000 Eller 255.255.255.192 eller 221.0.0.0/26

11 C.) For hvert subnett blir to adresser ”borte”, den ene angir nettverket og den andre er broadcast- adressen til nettverket. Subnett 1: 221.0.0.0 - 221.0.0.63 Subnett 2: 221.0.0.64 – 221.0.0.127 Subnett 3: 221.0.0.128 – 221.0.0.191 Subnett 4: 221.0.0.192 – 221.0.0.255 D.) Du kan koble opp 62 maskiner (klienter og servere i hvert av subnettene (du mister to adresser for hvert subnett).

12 Oppgave 4 A. ) Vanligvis så ventes det til tilstrekkelig data er buffret før det sendes. PUSH-flagget brukes til å be om at dataene skal sendes umiddelbart. B.) Flagget URGENT brukes for å fortelle at det er ”urgent” (viktige) data som sendes. Urgent Pointer peker på den siste oktetten i en sekvens av ”urgent” data.

13 TCP A TCP B 1. CLOSED LISTEN 2. SYN-SENT --> --> SYN-RECEIVED 3. ESTABLISHED <-- SYN-RECEIVED 4. ESTABLISHED --> --> ESTABLISHED ACK indikerer at sekvens 100 er mottatt korrekt og at neste sekvens av data som forventes er nummer 101. Hver oktett har sitt eget sekvensnummer. Info. Hentet fra RFC 793.

14 C.) A B SYN=i SYN=j, AN=i SN=i, AN=j X – sekvensnummer for A Y – sekvensnummer for B AN – ACK number SYN – SYNchronize sequence number

15 Oppgave 5 A.) Det er en direkte forbindelse mellom DET og DCE og det trengs ingen medieaksess algoritme (MAC).

16 B.) CSMA/CD (Carries Sense Multiple Access with Collision Detection (og ikke Collision Avoidance, CA). Er en protokoll for å detektere kollisjoner i nettverket (Ethernet). Før en enhet kan sende data over mediet må den sjekke om mediet er ledig (den lytter, sense). Dersom mediet er ledig kan enheten begynne sendingen. Hvis enheten senser at mediet er opptatt må den vente til dataene som sendes når mottakeren. Hvis mediet er opptatt lytter enhenten til den ”hører” at mediet blir ledig. Ved en kollisjon vil enheten sende ut et ort jammesignal for å fortelle alle enhetene at det har forekommet en kollisjon. (se s. 472)

17 C.) Token Ring: Den maskinen som slås på først oppretter et token som vandrer rundt i nettverket til en maskin plukker den opp. Den samme maskinen (den første maskinen) opptrer senere som monitor og retter feil som oppstår. Monitoren setter bl.a. i gang et nytt token hvis det forrige forsvinner. Kun den maskinen som har tokenet kan sende, ingen andre.


Laste ned ppt "Datakom. Gruppeundervisning 21. november. Prøveeksamen •Gjennomgang onsdag 27. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google