Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT

2 2 Innhold  Energi og effektberegninger –TEK07 –Lavenergihus prNS3700 –Passivhus prNS3700  Kort om systemer  Energipriser –Varmeforsyning –Effektoppdekning –Energikostnader anlegg

3 3

4 4 Krav til lavenergi og passivhus prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus – Boligbygninger EgenskapLavenergihusPassivhus Krav til høyeste netto energibehov til oppvarming for to typer lavblokker/småhus 33,9 og 31,6 kWh/m 2 år17,3 og 15,9 kWh/m 2 år Krav til høyeste netto energibehov til oppvarming for blokker 30 kWh/m 2 år15 kWh/m 2 år Høyeste varmetapstall 0,65 W/m 2 K0,50 W/m 2 K Høyeste samlede CO 2 - utslipp til oppvarming 35 kg/m 2 år25 kg/m 2 år

5 5 Husøy Havn Passivhus blokk Energitiltak BeskrivelseBeregnede verdier Minstekrav for passivhus Samlet glass,- vindus- og dørareal i % av BRA 19,9 %20 % Yttervegg 300 mm krysslektet 36 mm bindingsverk 0,15 W/m 2 K Tak Kompakttak 200-250 mm betong + 350 mm mineralull kl. 37 0,12 W/m 2 K0,13 W/m 2 K Gulv mot grunn300 mm EPS kl. 370,12 W/m 2 K0,15 W/m 2 K Vindu og dør 3 lag med to lavemisjonsbelegg og superisolert trekarm med superspacer 0,68 W/m 2 K0,80 W/m 2 K Normalisert kuldebroverdi Det er benyttet ytterligere reduksjon av kuldebroer på grunn av økt veggtykkelse 0,03 W/ m 2 K Lekkasjetall (N 50 ) Økte krav til tetthet; tilsvarer 0,04 luftvekslinger i gjennomsnitt over året med balansert ventilasjon 0,60 Virkningsgrad gjenvinnerØkte krav til varmegjenvinning88 %80 % SFP-faktor ventilasjonsaggregater Økt krav til energiforbruk til viftedrift 1,5 kW/m 3 s SolavskjermingIngen økte krav Utvendige persienner mot øst, syd og vest Krav til termisk komfort uten bruk av lokal kjøling Natt- og helgesenkning av temperatur Ingen økte krav21/19 °C

6 6 Netto energibehov Blokker passivhus Areal (m 2 )TEK07 3746SpesifikkTotal [kWh/m²· år][kWh/år] Romoppvarming50,7189 942 Ventilasjonsvarme (varmebatterier)8,029 971 Oppvarming av tappevann29,8111 643 Vifter (ventilasjon)9,134 092 Pumper2,28 242 Belysning16,963 314 Teknisk utstyr23,487 666 Total140,1524 871 Energirammekrav130,5

7 7 Passivhus Energitiltak småhus Energitiltak BeskrivelseBeregnede verdier Minstekrav for passivhus Samlet glass-, vindus- og dørareal i % av BRA 18,4 %20 % Yttervegg 48 mm dobbelveggkonstr., 400 mm isolasjon 0,10 W/m 2 K0,15 W/m 2 K Tak Kompakttak 200-250 mm betong + 500 mm mineralull kl. 37 0,08 W/m 2 K0,13 W/m 2 K Gulv mot grunn Betongdekke 200-250 mm + 400 mm isolasjon (150mm over) 0,08 W/m 2 K0,15 W/m 2 K Vindu og dør 3 lag med to lavemisjonsbelegg og superisolert trekarm med superspacer 0,60 W/m 2 K0,80 W/m 2 K Normalisert kuldebroverdiIngen økte krav0,03 W/ m 2 K Lekkasjetall (N 50 )Ingen økte krav0,60 Virkningsgrad gjenvinnerØkte krav til varmegjenvinning87 %80 % SFP-faktor ventilasjonsaggregaterØkt krav til energiforbruk til viftedrift1,5 kW/m 3 s SolavskjermingIngen økte krav Utvendige persienner mot øst, syd og vest Krav til termisk komfort uten bruk av lokal kjøling Natt- og helgesenkning av temperatur Ingen økte krav21/19 °C

8 8 Netto energibehov Småhus passivhus Areal (m2)Passiv 3746SpesifikkTotal [kWh/m²·år][kWh/år] Romoppvarming14,755 072 Ventilasjonsvarme (varmebatterier)0,72 622 Oppvarming av tappevann29,8111 643 Vifter (ventilasjon)4,416 484 Pumper1,45 245 Belysning11,743 833 Teknisk utstyr17,565 562 Total80,2300 461

9 9 Samlet netto energibehov Areal (m 2 )TEK07LavenergiPassiv 21678SpesifikkTotalSpesifikkTotalSpesifikkTotal [kWh/m²·år][kWh/år][kWh/m²·år][kWh/år][kWh/m²·år][kWh/år] Romoppvarming31,9692 03826,9583 89814,2307 913 Ventilasjonsvarme (varmebatterier)8,7187 7732,963 9110,12 622 Oppvarming av tappevann29,8646 01629,8646 01629,8646 016 Vifter (ventilasjon)10,1218 7927,9170 5655,9127 663 Pumper1,533 3471,531 4741,224 970 Belysning16,9366 36511,4253 63711,4253 637 Teknisk utstyr23,4507 27517,5379 37217,5379 372 Total122,32 651 60698,22 128 87480,41 742 194

10 10 Samlet netto effektbudsjett Areal (m 2 )TEK07LavenergiPassiv 21678SpesifikkTotalSpesifikkTotalSpesifikkTotal [W/m²][kW][W/m²][kW][W/m²][kW] Romoppvarming39,685835,476729,7644 Ventilasjonsvarme (varmebatterier)6,61423,7810,37 Oppvarming av tappevann5,11115,11115,1111 Vifter (ventilasjon)1,2250,9190,715 Pumper0,24 40,13 Belysning2,9632,0432,043 Teknisk utstyr4,0873,0653,065 Total59,51 28950,31 09140,9887

11 11 Husøy Havn Varmeopptak Kart over Husøy og omegn. Husøy øverst til venstre. 50 m dybdekoten vist som tykk, rød strek til høyre. Kart over Husøy med vanndybder. (Kilde: Kystverket/Norge Digitalt)

12 12 Husøy havn CO 2 utslipp Kilde : Sintef

13 13 Installerte varmeeffekter Areal (m 2 )TEK07LavenergiPassiv 21678 Spesifik kTotalSpesifikkTotal Spesifi kkTotal [W/m²][kW][W/m²][kW][W/m²][kW] Levert varme fra varmepumpe/bio18,840817,036913,5293 Levert varme fra solfangere8,11767,81687,1154 Spisslast gass56,91 23449,21 06639,0846 Sum varme83,91 81873,91 60359,71 293

14 14 Varighetskurve småhus TEK 07 Lavenergi

15 15 Varighetskurve småhus Lavenergi Passivhus

16 16 Husøy Havn Energikostnader

17 17

18 18

19 19 Husøy Havn Anbefaling  Det anbefales at det minst legges opp til lavenergistandard på byggene. –Spesielt for blokkene er det i tillegg aktuelt å vurdere passivhusstandard. Dette medfører et svært lavt energiforbruk samt en høyere kvalitet på inneklimaet.  Det anbefales valg av minst 85 % fornybar varmeforsyning fra varmepumper. Kollektorløsningen bør ha så stor andel av borehullskollektorer at næringsarealene kan få kjøling fra dette uten bruk av kjølemaskin. –I tillegg bør det vurderes om varmepumpeanlegget skal reduseres noe for å suppleres med solpaneler.  Alternativer til varmepumpen er bioenergi, men det vil føre til noe økt trafikk og noe partikkelutslipp.  Gass er mest aktuelt som spisslast og reserveoppdekking, men bioolje kan også være aktuelt om en ønsker lavest mulig CO 2 -utslipp.


Laste ned ppt "Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google