Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing Seksjon Tekniske systemer BVT

2 Innhold Energi og effektberegninger Kort om systemer Energipriser
TEK07 Lavenergihus prNS3700 Passivhus prNS3700 Kort om systemer Energipriser Varmeforsyning Effektoppdekning Energikostnader anlegg

3

4 Krav til lavenergi og passivhus prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus – Boligbygninger
Egenskap Lavenergihus Passivhus Krav til høyeste netto energibehov til oppvarming for to typer lavblokker/småhus 33,9 og 31,6 kWh/m2år 17,3 og 15,9 kWh/m2år Krav til høyeste netto energibehov til oppvarming for blokker 30 kWh/m2år 15 kWh/m2år Høyeste varmetapstall 0,65 W/m2K 0,50 W/m2K Høyeste samlede CO2-utslipp til oppvarming 35 kg/m2år 25 kg/m2år

5 Husøy Havn Passivhus blokk
Energitiltak Beskrivelse Beregnede verdier Minstekrav for passivhus Samlet glass,- vindus- og dørareal i % av BRA 19,9 % 20 % Yttervegg 300 mm krysslektet 36 mm bindingsverk 0,15 W/m2K Tak Kompakttak mm betong mm mineralull kl. 37 0,12 W/m2K 0,13 W/m2K Gulv mot grunn 300 mm EPS kl. 37 Vindu og dør 3 lag med to lavemisjonsbelegg og superisolert trekarm med superspacer 0,68 W/m2K 0,80 W/m2K Normalisert kuldebroverdi Det er benyttet ytterligere reduksjon av kuldebroer på grunn av økt veggtykkelse 0,03 W/ m2K Lekkasjetall (N50) Økte krav til tetthet; tilsvarer 0,04 luftvekslinger i gjennomsnitt over året med balansert ventilasjon 0,60 Virkningsgrad gjenvinner Økte krav til varmegjenvinning 88 % 80 % SFP-faktor ventilasjonsaggregater Økt krav til energiforbruk til viftedrift 1,5 kW/m3s Solavskjerming Ingen økte krav Utvendige persienner mot øst, syd og vest Krav til termisk komfort uten bruk av lokal kjøling Natt- og helgesenkning av temperatur 21/19 °C

6 Netto energibehov Blokker passivhus
Areal (m2) TEK07 3746 Spesifikk Total [kWh/m²·år] [kWh/år] Romoppvarming 50,7 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8,0 29 971 Oppvarming av tappevann 29,8 Vifter (ventilasjon) 9,1 34 092 Pumper 2,2 8 242 Belysning 16,9 63 314 Teknisk utstyr 23,4 87 666 140,1 Energirammekrav 130,5

7 Passivhus Energitiltak småhus
Beskrivelse Beregnede verdier Minstekrav for passivhus Samlet glass-, vindus- og dørareal i % av BRA 18,4 % 20 % Yttervegg 48 mm dobbelveggkonstr., 400 mm isolasjon 0,10 W/m2K 0,15 W/m2K Tak Kompakttak mm betong mm mineralull kl. 37 0,08 W/m2K 0,13 W/m2K Gulv mot grunn Betongdekke mm mm isolasjon (150mm over) Vindu og dør 3 lag med to lavemisjonsbelegg og superisolert trekarm med superspacer 0,60 W/m2K 0,80 W/m2K Normalisert kuldebroverdi Ingen økte krav 0,03 W/ m2K Lekkasjetall (N50) 0,60 Virkningsgrad gjenvinner Økte krav til varmegjenvinning 87 % 80 % SFP-faktor ventilasjonsaggregater Økt krav til energiforbruk til viftedrift 1,5 kW/m3s Solavskjerming Utvendige persienner mot øst, syd og vest Krav til termisk komfort uten bruk av lokal kjøling Natt- og helgesenkning av temperatur 21/19 °C

8 Netto energibehov Småhus passivhus
Areal (m2) Passiv 3746 Spesifikk Total [kWh/m²·år] [kWh/år] Romoppvarming 14,7 55 072 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0,7 2 622 Oppvarming av tappevann 29,8 Vifter (ventilasjon) 4,4 16 484 Pumper 1,4 5 245 Belysning 11,7 43 833 Teknisk utstyr 17,5 65 562 80,2

9 Samlet netto energibehov
Areal (m2) TEK07 Lavenergi Passiv 21678 Spesifikk Total [kWh/m²·år] [kWh/år] Romoppvarming 31,9 26,9 14,2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8,7 2,9 63 911 0,1 2 622 Oppvarming av tappevann 29,8 Vifter (ventilasjon) 10,1 7,9 5,9 Pumper 1,5 33 347 31 474 1,2 24 970 Belysning 16,9 11,4 Teknisk utstyr 23,4 17,5 122,3 98,2 80,4

10 Samlet netto effektbudsjett
Areal (m2) TEK07 Lavenergi Passiv 21678 Spesifikk Total [W/m²] [kW] Romoppvarming 39,6 858 35,4 767 29,7 644 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 6,6 142 3,7 81 0,3 7 Oppvarming av tappevann 5,1 111 Vifter (ventilasjon) 1,2 25 0,9 19 0,7 15  Pumper 0,2 4 0,1 3 Belysning 2,9 63 2,0 43 Teknisk utstyr 4,0 87 3,0 65 59,5 1 289 50,3 1 091 40,9 887

11 Husøy Havn Varmeopptak
Kart over Husøy med vanndybder. (Kilde: Kystverket/Norge Digitalt) Kart over Husøy og omegn. Husøy øverst til venstre. 50 m dybdekoten vist som tykk, rød strek til høyre.

12 Husøy havn CO2 utslipp Kilde : Sintef

13 Installerte varmeeffekter
Areal (m2) TEK07 Lavenergi Passiv 21678 Spesifikk Total [W/m²] [kW] Levert varme fra varmepumpe/bio 18,8 408 17,0 369 13,5 293 Levert varme fra solfangere 8,1 176 7,8 168 7,1 154 Spisslast gass 56,9 1 234 49,2 1 066 39,0 846 Sum varme 83,9 1 818 73,9 1 603 59,7 1 293

14 Varighetskurve småhus
TEK 07 Lavenergi

15 Varighetskurve småhus
Lavenergi Passivhus

16 Husøy Havn Energikostnader

17

18

19 Husøy Havn Anbefaling Det anbefales at det minst legges opp til lavenergistandard på byggene. Spesielt for blokkene er det i tillegg aktuelt å vurdere passivhusstandard. Dette medfører et svært lavt energiforbruk samt en høyere kvalitet på inneklimaet. Det anbefales valg av minst 85 % fornybar varmeforsyning fra varmepumper. Kollektorløsningen bør ha så stor andel av borehullskollektorer at næringsarealene kan få kjøling fra dette uten bruk av kjølemaskin. I tillegg bør det vurderes om varmepumpeanlegget skal reduseres noe for å suppleres med solpaneler. Alternativer til varmepumpen er bioenergi, men det vil føre til noe økt trafikk og noe partikkelutslipp. Gass er mest aktuelt som spisslast og reserveoppdekking, men bioolje kan også være aktuelt om en ønsker lavest mulig CO2-utslipp.


Laste ned ppt "Husøy Havn Vannbåren varme i lavenergibygg, systemløsninger for grunnlast og spisslast Magne Surlien Siv. Ing. Seksjon Tekniske systemer BVT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google