Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004
Smittevernoverlege Øystein Søbstad Bergen kommune

2 Giardiasis 200 mill. syke globalt
Smitter gjennom vann eller kontaminerte matvarer. Inkubasjonstid 5-25 d, vanligst 7-10 d 20-25 % symptomer Hyppig m langv bærerskap. Kan forårsake undernæring og mangelsykdommer hos barn.

3 Bakgrunnsdata Normalincidens ca 30 pr år i Bergen tilsvarende 10-15/ år Risikogrupper Flyktninger & asylsøkere Adoptivbarn Turister, spes. Backpackere Ingen tidligere registrert med hjemmesmitte Jfr artikkel iTidsskriftet underdiagnostisering av giardiasis og cryptosporidium: under daignostisert

4 Giardiaincidens i Norge

5 Smittekilder Drikkevann Bassengbad Matvarer Sekundærsmitte
Nærkontakter Husdyr ?

6 Yersinia Bellevuensis

7 Antall faecesprøver H 2004

8 Preludium Meldinger fra BLV Telefon fra Kalfaret legesenter
Andre registreringer Melding 29/10 fra Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus Opplysninger ikke som melding, men i spørsmålsform - info råd veiledning. Jfr 2 september -> desember

9 2 kriterier for utbrudd: mange og tilsynelatende samme kilde

10 Første møte 1.november HVE Smittevernlegen V/A-etaten Mattilsynet BLV
Infeksjonsmed. Avdeling Melding til FHI og Byrådsavdelingen (Fylkesmannen !!) Pilotintervjuskjema bestemt Rask mobilisering i hht helseberedskapsplanen og SMittvernplanens beredskapsdel. Første mistanke avkreftet

11 Neste møte 2. november Aksjonsledelsen satt
Det rekvireres nye vannprøver Fastleger informert om situasjonen Info på kommunens hjemmesider Publikum informert gjennom media Naturlig sammensetning + Informasjonsavdelingen og senere K1 Fastlege informasjon satte fart i diagnostikken Pressemelding og oppdaterte hjemmesider.

12 Utbruddshåndtering Oppgave Ansvar Forutsetning Bekrefte utbruddet
Smittevernlegen Diagnostikk + melding. Bekreftelse av MT Finne smittekilden Aksjonsledelsen Hensiktsmessig smittekilde Bryte smitteveiene Alle: publikum, fagfolk, media Tiltak: info og hygieneråd Tilbud til allerede syke Fastleger, legevakt, sykehus Tilgjengelige primærleger Overvåke Leger: melde MSIS / Diagnost. Pos. test Brukbart meldesystem og analyseredskap Normalisere Smitten borte epidemien over. Bosted viktig Smittekilden

13 3.November Et visst bilde tegner seg Konsulenter fra FHI innkalles
Pressemelding Omtalt i MSISrapport Overvåking baseres på positive tester på HUS Byråden går ut med sitt personlige kokeråd.

14 Beredskapstabell 5-15 > 25 Scenario 1 2a og 2b 2c 3a 3b 3c
Type infeksjonsagens Særlig alvorlige sykdommer smittsomme sykdommer Gule staf MRSA og andre multiresistente bakterier med stort spredningspotensiale Virale gastroenteritter med stort spredningspotens. Influensa Gastroenteritter forårsaket av protozooer eller bakterier. Utbrudd av lungetuberkulose Aksjonsledelse Beredskapsnivå 0. Vanlig aktivitet. TB kontroll. Reisemedisin og rådgiving. Melding av enkelttilfeller eller en liten gruppe < 6 % av LVkonsultasjonene Varsles Beredskapsnivå 1 Vanlig aktivitet + melding om enkelttilfeller hvor det er informasjonsbehov og det kreves iverksetting av tiltak. 2-5 2-10 6-12 % 5-15 1-4 Innkalles Beredskapsnivå 2 Utbrudd flere tilfeller. Smitteoppsporing. Melding og informasjon. Overvåking og tiltak. Aksjonsledelse. 5-10 10-30 13-20% 15-25 > 5 Beredskapsnivå 3. Spesialberedskap. Som over, men alvorligere eller flere tilfeller som medfører utvidet aksjonledelse, omorganisering etter beredskapsplan. Samarbeid med andre instanser. Kan og være aktuelt med en pas. Med særlig alvorlig eller smittsom sykdom > 1 > 10 > 30 >20% > 25 Utvidet aksjonsledelse

15 4.November Konsulenter fra FHI bistår Stigende antall syke
Rekvisjoner til HUS blir så stort at avdelingen ikke har kapasitet Kokeråd/ kokepåbud diskuteres Kapasitetsmessiig bakpå En viss uenighet om kokepåbud/ kokeråd

16 5. November Økende antall nye positive Kasus-kontroll studie
Mattilsynet går ut med kokepåbud Smittevernet gir kokeråd og hygieneråd De første svar på vannprøver bekrefter forekomst av Giardia Lamblia i Svartediket Så mye man orket kapasitetsbegrensning : 100 prøver pr dag med reservelaget inne % positive 3 + 3 cyster

17 Antall diagnostiserte pr uke
Totalt per : 1272 tilfeller Uke sporadiske Uke tot 20-30? Uke 45 ca 160 Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke

18 Foreløpige intervjuer av pasienter: arrangementer, spisesteder, matutsalg
Ingen felles restaurant, kafe, gatekjøkken Ingen felles arrangement (bønder i byen, sjømat for alle, div idrettsarrangement) Ingen felles butikk/utsalg Bortsett fra bosted og vann

19 Foreløpige intervjuer av pasienter: div eksponeringer
Eksponert Total % eksponert Svømmebasseng 5 27 19 % Boblebad 24 0 % Treningssenter 21 24 % Handlet torget 4 15 27 % Lokal ost/smør 1 16 6 % Sjømat/skjell 2 13 % Delikatesse 3 Naturmedisin/slankeprodukt 31 % Helsekost 12 29 41 % Vann på tur 6 22

20 Foreløpige intervjuer av pasienter: div eksponeringer frukt og grønt
Eksponert Total % eksponert Salatbar 4 15 27 % Salat 26 29 90 % Kinakål 12 41 % Issalat 18 28 64 % Tomat Agurk 23 79 % Persille/gressløk 5 18 % Purre 10 24 42 % Bønnespirer 3 10 % + div andre grønnsaker og frukt uten resultat Ingen felles innkjøpssted!

21 27 kasus 54 kontroller Drikke mer enn 5 glass vann dgl OR 7,4
Vann på treningssenter OR 5,5 Ha hund eller katt OR 5,3 Handle på Rema OR 4,9

22 Foreløpige intervjuer av pasienter: inntak av drikkevann hjemme
Kvinner Menn Total % av alle 0 glass 1 2 % 1 – 2 glass 2 4 9 % 3 – 5 glass 6 7 13 30 % >5 glass 16 9 25 58 % 18 43 100 % De som er intervjuet drikker mye vann – men hva er vanlig i denne befolkningsgruppen?

23 Angrepsrate på vannkilde
Svartediket Tarlebø Espeland Jordalsvannet Sædal Kismul

24 Bosted

25 Klinikk N=137 Diarre,kvalme,luft, magesmerter og dårlig lukt 90%
Oppkast 36 % Feber 18 % Vekttap 83%, gj. Snitt 5,1 kg Varighet gj.snitt 30 dager ( 2-60) Gj.snitt 4,4 legkonsultasjoner Ingen dødsfall registrert.

26 Legekontakter Antall kontakter Legebesøk % Telefoner 2 2 % 21 29 % 1
2 2 % 21 29 % 1 32 39 % 15 21 % 23 28 % 11 15 % 3 14 17 % 12 16 % >3 14 % 19 % Total 83 100 % 73

27 Div. tidsrom Gj. snitt Median Range N Innsykn til legekontakt 17,1
Gj. snitt Median Range N Innsykn til legekontakt 17,1 16,5 0-44 N=74 Legekontakt til a.b.behandl. 18,0 15,5 0-54 N=47 Innsykn. til a.b. behandl. 33,1 31 9-69 N=51

28 Behandlingslengde Behandlingslengde Antall d Andel 3 d 14 33 % 5 d 1
2 % 6 d 3 7 % 7 d 13 30 % 10 d 12 28 % Total 43 100%

29 Foreløpige intervjuer av pasienter: yrke og kjønn
Kvinner Menn Total % av alle Yrkesaktiv 22 15 37 57% Student 8 16 25% Yrkesaktiv/student 4 6% Hjemmeværende Pensjonist 2 3% Skoleelev 1 2% Yrkesaktiv/elev 42 23 65 100%

30 Uke 46,47,48 Det gis hyppige pressemeldinger
11/9 omtalt i Eurosurveillance Mediainteressen endrer fokus Smittekilden hvem er det ?? De første epidemikurver Ingen nysmittete etter november

31 Eurosurveillance 11/11 Waterborne outbreak of giardiasis in Bergen, Norway Karin Nygård1 Barbara Schimmer1,4, Øystein Søbstad2 and Ingvar Tveit 1Department of Infectious Disease Epidemiology at the Nasjonalt folkehelseinstitutt (Norwegian Institute of Public Health) 2Chief Medical Officer, municipality of Bergen 3Public Health Authority Executive, municipality of Bergen 4Fellow, European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) An outbreak of Giardia lamblia has been identified in the city of Bergen (approximately

32 Desember Stor interesse for utbruddet, både nasjonalt og i utlandet.
Behandlingssviktproblemet dukker opp MSISmeldingen strømmer inn, men ingen nysmittete Desember er stort sett Tidligere innsyknete Recidiv Noen sekundærsmittete Følgetilstander Sideeffekter av Behandling

33 Deskriptiv epidemiologi
Risikogrupper Alderfordeling Kjønnsfordeling Kasus/kontrollundersøkelse Miljøundersøkelser Laboratorieundersøkelser

34 Kjønns/aldersfordeling

35 TKB i råvannsprøver Svartediket, nedbør mm/uke og og tilfeller av giardiasis per innsykningsuke, 2004 n=700 167mm Kokepåbud

36 TKB i råvannsprøver Svartediket uke 32 – 43, 2003 og og tilfeller av giardiasis per innsykningsuke, 2004

37 ALT OM MAGEPARASITTEN Her er tiltakslisten Les mer 28. 01
             ALT OM MAGEPARASITTEN Her er tiltakslisten Les mer Tarlebø fortsatt frakoblet (pressemelding)   Nyttige lenker: Helsevernetaten Vann- og avløpsetaten Folkehelseinstituttet Mattilsynet Se listen fra 19. november over gater som får vann fra Svartediket (pdf-fil) Se endelig kart som viste vannforsyningen fra Svartediket i perioden 19. november desember   UV-anlegg til Svartediket Tilfredsstillende prøve fra Tarlebø (pressemelding) Endring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverk Oppdatert kart over vannforsyningsområder pr (PDF-fil) Helsebyråden tok imot Giardia-syke Bedre drikkevann i Åsane TARLEBØ- OG STAREFOSSVEIEN: Rehabilitering av kloakksystemene fortsetter Fortsetter tilbakeføring til Svartediket TILBAKE TIL NORMALEN... Kobler tilbake Svartediksvannet Kokepåbudet opphevet (pressemelding) Fortsatt råd om å koke vannet (pressemelding) Fornyer kloakkledningene på Knatten Vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spylt Fortsatt kokepåbud for Svartediksvannet Ingen ny mage-epidemi i Bergen Status for kontroll og utbedring av kloakkanlegg

38 27. 01. 2005 UV-anlegg til Svartediket 26. 01
UV-anlegg til Svartediket Tilfredsstillende prøve fra Tarlebø (pressemelding) Endring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverk Oppdatert kart over vannforsyningsområder pr (PDF-fil) Helsebyråden tok imot Giardia-syke Bedre drikkevann i Åsane TARLEBØ- OG STAREFOSSVEIEN: Rehabilitering av kloakksystemene fortsetter Fortsetter tilbakeføring til Svartediket TILBAKE TIL NORMALEN... Kobler tilbake Svartediksvannet Kokepåbudet opphevet (pressemelding) Fortsatt råd om å koke vannet (pressemelding) Fornyer kloakkledningene på Knatten Vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spylt Fortsatt kokepåbud for Svartediksvannet Ingen ny mage-epidemi i Bergen Status for kontroll og utbedring av kloakkanlegg Fortsatt kokepåbud i sentrum (pressemelding) Kan man få tilbakefall etter Giardia? Flere ulike magesjauer Opprettholder kokepåbudet Spyler vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde Færre sykdomstilfeller, men fortsatt kokepåbud Svensker imponert over håndteringen av Giardia-smitten Svartediket får UV-bestråling Kok fortsatt vannet! bekreftede tilfeller Grafisk fremstilling av Giardia-smitten Fortsatt kokepåbud ENDELIGE KART OG GATELISTE: Under 8000 får vann fra Svartediket Distribuerer brosjyrer på tolv språk Informasjon om Giardia på tolv språk Giardia-status pr. 10. november Informasjon om smitten på engelsk Server til bergenskart.no merker stor pågang Nye kart og adresselister med husnummer Sender vannprøver til Stockholm Parasitt-letingen fortsetter (pressemelding) Spørsmål og svar på bt.no Finn vannforsyningen på bergenskart.no Nye kart og adresselister nye Giardia-tilfeller registrert Nye kart og adresselister over vannforsyningen Refunderer 200 kroner til alle berørte av kokepåbudet (pressemelding) Jakter på smitteårsaken Kart over vannforsyningen fra Svartediket Giardia-smitte fra Svartediket Giardia-smitte i Bergen – oppsummering pr. 4. november 2004 (pressemelding) Leter fortsatt etter smittekilden nye Giardia-tilfeller registrert (pressemelding) Sjelden mageparasitt på ferde i Bergen  

39 Konklusjon

40 Hva har utbruddet ledet til ?
En god prøve på smittevernberedskapen i Bergen De viktige spørsmålene var klar etter mindre enn en uke. Forholdet til media. 4 studier Hva har utbruddet kostet ?


Laste ned ppt "Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google