Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004 Smittevernoverlege Øystein Søbstad Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004 Smittevernoverlege Øystein Søbstad Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004 Smittevernoverlege Øystein Søbstad Bergen kommune

2 Giardiasis •200 mill. syke globalt •Smitter gjennom vann eller kontaminerte matvarer. •Inkubasjonstid 5-25 d, vanligst 7-10 d •20-25 % symptomer •Hyppig m langv bærerskap. •Kan forårsake undernæring og mangelsykdommer hos barn.

3 Bakgrunnsdata •Normalincidens ca 30 pr år i Bergen tilsvarende 10-15/100.000 år •Risikogrupper –Flyktninger & asylsøkere –Adoptivbarn –Turister, spes. Backpackere •Ingen tidligere registrert med hjemmesmitte

4 Giardiaincidens i Norge

5 Smittekilder •Drikkevann •Bassengbad •Matvarer •Sekundærsmitte –Nærkontakter –Husdyr ?

6 Yersinia Bellevuensis

7 Antall faecesprøver H 2004

8 Preludium •Meldinger fra BLV •Telefon fra Kalfaret legesenter •Andre registreringer •Melding 29/10 fra Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus

9

10 Første møte •1.november HVE –Smittevernlegen –V/A-etaten –Mattilsynet –BLV –Infeksjonsmed. Avdeling –Melding til FHI og Byrådsavdelingen (Fylkesmannen !!) –Pilotintervjuskjema bestemt

11 Neste møte 2. november •Aksjonsledelsen satt •Det rekvireres nye vannprøver •Fastleger informert om situasjonen •Info på kommunens hjemmesider •Publikum informert gjennom media

12 Utbruddshåndtering OppgaveAnsvarForutsetning Bekrefte utbruddetSmittevernlegenDiagnostikk + melding. Bekreftelse av MT Finne smittekildenAksjonsledelsenHensiktsmessig smittekilde Bryte smitteveieneAlle: publikum, fagfolk, mediaTiltak: info og hygieneråd Tilbud til allerede syke Fastleger, legevakt, sykehusTilgjengelige primærleger OvervåkeLeger: melde MSIS / Diagnost. Pos. test Brukbart meldesystem og analyseredskap NormalisereSmittevernlegenSmitten borte epidemien over.

13 3.November •Et visst bilde tegner seg •Konsulenter fra FHI innkalles •Pressemelding •Omtalt i MSISrapport •Overvåking baseres på positive tester på HUS •Byråden går ut med sitt personlige kokeråd.

14 Scenario12a og 2b2c3a3b3c Type infeksjonsagensSærlig alvorlige sykdommer smittsomme sykdommer Gule staf MRSA og andre multiresistente bakterier med stort spredningspotensia le Virale gastroenteritter med stort spredningspote ns. InfluensaGastroenteritte r forårsaket av protozooer eller bakterier. Utbrudd av lungetuberk ulose Aksjonsledel se Beredskapsnivå 0. Vanlig aktivitet. TB kontroll. Reisemedisin og rådgiving. Melding av enkelttilfeller eller en liten gruppe < 6 % av LVkonsult asjonene Varsles Beredskapsnivå 1 Vanlig aktivitet + melding om enkelttilfeller hvor det er informasjonsbehov og det kreves iverksetting av tiltak. 2-52-106-12 % 5-15 1-4Innkalles Beredskapsnivå 2 Utbrudd flere tilfeller. Smitteoppsporing. Melding og informasjon. Overvåking og tiltak. Aksjonsledelse. 5-1010-3013-20%15-25> 5Innkalles Beredskapsnivå 3. Spesialberedskap. Som over, men alvorligere eller flere tilfeller som medfører utvidet aksjonledelse, omorganisering etter beredskapsplan. Samarbeid med andre instanser. Kan og være aktuelt med en pas. Med særlig alvorlig eller smittsom sykdom > 1> 10> 30>20% > 25 Utvidet aksjonsledel se Beredskapstabell

15 4.November •Konsulenter fra FHI bistår •Stigende antall syke •Rekvisjoner til HUS blir så stort at avdelingen ikke har kapasitet •Kokeråd/ kokepåbud diskuteres

16 5. November •Økende antall nye positive •Kasus-kontroll studie •Mattilsynet går ut med kokepåbud •Smittevernet gir kokeråd og hygieneråd •De første svar på vannprøver bekrefter forekomst av Giardia Lamblia i Svartediket

17 Totalt per 01-05-04: 1272 tilfeller •Uke 35-43sporadiske •Uke 44 tot 20-30? •Uke 45ca 160 •Uke 46 288 •Uke 47 295 •Uke 48 261 •Uke 49 69 •Uke 50 89 •Uke 51 39 •Uke 52 31 •Uke 53 9 Antall diagnostiserte pr uke

18 Foreløpige intervjuer av pasienter: arrangementer, spisesteder, matutsalg •Ingen felles restaurant, kafe, gatekjøkken •Ingen felles arrangement (bønder i byen, sjømat for alle, div idrettsarrangement) •Ingen felles butikk/utsalg

19 Foreløpige intervjuer av pasienter: div eksponeringer EksponertTotal% eksponert Svømmebasseng52719 % Boblebad0240 % Treningssenter52124 % Handlet torget41527 % Lokal ost/smør1166 % Sjømat/skjell21613 % Delikatesse31619 % Naturmedisin/slankeprodukt51631 % Helsekost122941 % Vann på tur62227 %

20 Foreløpige intervjuer av pasienter: div eksponeringer frukt og grønt EksponertTotal% eksponert Salatbar41527 % Salat262990 % Kinakål122941 % Issalat182864 % Tomat262990 % Agurk232979 % Persille/gressløk52818 % Purre102442 % Bønnespirer32910 % + div andre grønnsaker og frukt uten resultat Ingen felles innkjøpssted!

21 27 kasus 54 kontroller •Drikke mer enn 5 glass vann dgl OR 7,4 •Vann på treningssenter OR 5,5 •Ha hund eller katt OR 5,3 •Handle på Rema OR 4,9

22 Foreløpige intervjuer av pasienter: inntak av drikkevann hjemme KvinnerMennTotal% av alle 0 glass112 % 1 – 2 glass2249 % 3 – 5 glass671330 % >5 glass1692558 % Total251843100 % De som er intervjuet drikker mye vann – men hva er vanlig i denne befolkningsgruppen?

23 Angrepsrate på vannkilde •Svartediket63742774 •Tarlebø159685 •Espeland89105440 •Jordalsvannet3334406 •Sædal414266 •Kismul1323848

24 Bosted

25 Klinikk •N=137 •Diarre,kvalme,luft, magesmerter og dårlig lukt 90% •Oppkast 36 % •Feber 18 % •Vekttap 83%, gj. Snitt 5,1 kg •Varighet gj.snitt 30 dager ( 2-60) •Gj.snitt 4,4 legkonsultasjoner •Ingen dødsfall registrert.

26 Antall kontakter Legebesøk%Telefoner% 022 %2129 % 13239 %1521 % 22328 %1115 % 31417 %1216 % >31214 %1419 % Total83100 %73100 % Legekontakter

27 Gj. snittMedianRangeN Innsykn til legekontakt17,116,50-44N=74 Legekontakt til a.b.behandl. 18,015,50-54N=47 Innsykn. til a.b. behandl. 33,1319-69N=51 Div. tidsrom

28 BehandlingslengdeAntall dAndel 3 d1433 % 5 d12 % 6 d37 % 7 d1330 % 10 d1228 % Total43100% Behandlingslengde

29 Foreløpige intervjuer av pasienter: yrke og kjønn KvinnerMennTotal% av alle Yrkesaktiv22153757% Student881625% Yrkesaktiv/student4 46% Hjemmeværende446% Pensjonist223% Skoleelev112% Yrkesaktiv/elev1 12% Total422365100%

30 Uke 46,47,48 •Det gis hyppige pressemeldinger •11/9 omtalt i Eurosurveillance •Mediainteressen endrer fokus •Smittekilden hvem er det ?? •De første epidemikurver •Ingen nysmittete etter november

31 Waterborne outbreak of giardiasis in Bergen, Norway Karin Nygård 1 (karin.nygard@fhi.no), Barbara Schimmer 1,4, Øystein Søbstad 2 and Ingvar Tveitkarin.nygard@fhi.no 1 Department of Infectious Disease Epidemiology at the Nasjonalt folkehelseinstitutt (Norwegian Institute of Public Health) 2 Chief Medical Officer, municipality of Bergen 3 Public Health Authority Executive, municipality of Bergen 4 Fellow, European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) An outbreak of Giardia lamblia has been identified in the city of Bergen (approximately Eurosurveillance 11/11

32 Desember •Stor interesse for utbruddet, både nasjonalt og i utlandet. •Behandlingssviktproblemet dukker opp •MSISmeldingen strømmer inn, men ingen nysmittete •Desember er stort sett –Tidligere innsyknete –Recidiv –Noen sekundærsmittete –Følgetilstander –Sideeffekter av Behandling

33 Deskriptiv epidemiologi •Risikogrupper •Alderfordeling •Kjønnsfordeling •Kasus/kontrollundersøkelse •Miljøundersøkelser •Laboratorieundersøkelser

34 Kjønns/aldersfordeling

35 TKB i råvannsprøver Svartediket, nedbør mm/uke og og tilfeller av giardiasis per innsykningsuke, 2004 22-11-04 n=700 167mm Kokepåbud

36 TKB i råvannsprøver Svartediket uke 32 – 43, 2003 og 2004 og tilfeller av giardiasis per innsykningsuke, 2004

37 ALT OM MAGEPARASITTEN Her er tiltakslisten Les mer 28.01.2005 Tarlebø fortsatt frakoblet (pressemelding) Les mer Tarlebø fortsatt frakoblet Nyttige lenker: Helsevernetaten Vann- og avløpsetaten Folkehelseinstituttet Mattilsynet Helsevernetaten Vann- og avløpsetaten Folkehelseinstituttet Mattilsynet Se listen fra 19. november over gater som får vann fra Svartediket (pdf-fil) Se endelig kart som viste vannforsyningen fra Svartediket i perioden 19. november - 22. desember 2004. gater som får vann fra Svartediketendelig kart 27.01.2005 UV-anlegg til Svartediket 26.01.2005 Tilfredsstillende prøve fra Tarlebø (pressemelding) 22.01.2005 Endring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverk 22.01.2005 Oppdatert kart over vannforsyningsområder pr. 22.01.05 (PDF-fil) 13.01.2005 Helsebyråden tok imot Giardia-syke 10.01.2005 Bedre drikkevann i Åsane 29.12.2004 TARLEBØ- OG STAREFOSSVEIEN: Rehabilitering av kloakksystemene fortsetter 27.12.2004 Fortsetter tilbakeføring til Svartediket 22.12.2004 TILBAKE TIL NORMALEN... Kobler tilbake Svartediksvannet 21.12.2004 Kokepåbudet opphevet (pressemelding) 14.12.2004 Fortsatt råd om å koke vannet (pressemelding) 13.12.2004 Fornyer kloakkledningene på Knatten 10.12.2004 Vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spylt 07.12.1004 Fortsatt kokepåbud for Svartediksvannet 07.12.2004 Ingen ny mage-epidemi i Bergen 02.12.2004 Status for kontroll og utbedring av kloakkanleggUV-anlegg til SvartediketTilfredsstillende prøve fra TarlebøEndring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverkOppdatert kart over vannforsyningsområder pr. 22.01.05Helsebyråden tok imot Giardia-sykeBedre drikkevann i ÅsaneRehabilitering av kloakksystemene fortsetterFortsetter tilbakeføring til SvartediketKobler tilbake SvartediksvannetKokepåbudet opphevet (pressemelding)Fortsatt råd om å koke vannetFornyer kloakkledningene på KnattenVannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spyltFortsatt kokepåbud for SvartediksvannetIngen ny mage-epidemi i BergenStatus for kontroll og utbedring av kloakkanlegg

38 27.01.2005 UV-anlegg til Svartediket 26.01.2005 Tilfredsstillende prøve fra Tarlebø (pressemelding) 22.01.2005 Endring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverk 22.01.2005 Oppdatert kart over vannforsyningsområder pr. 22.01.05 (PDF-fil) 13.01.2005 Helsebyråden tok imot Giardia-syke 10.01.2005 Bedre drikkevann i Åsane 29.12.2004 TARLEBØ- OG STAREFOSSVEIEN: Rehabilitering av kloakksystemene fortsetter 27.12.2004 Fortsetter tilbakeføring til Svartediket 22.12.2004 TILBAKE TIL NORMALEN... Kobler tilbake Svartediksvannet 21.12.2004 Kokepåbudet opphevet (pressemelding) 14.12.2004 Fortsatt råd om å koke vannet (pressemelding) 13.12.2004 Fornyer kloakkledningene på Knatten 10.12.2004 Vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spylt 07.12.1004 Fortsatt kokepåbud for Svartediksvannet 07.12.2004 Ingen ny mage-epidemi i Bergen 02.12.2004 Status for kontroll og utbedring av kloakkanlegg 01.12.2004 Fortsatt kokepåbud i sentrum (pressemelding) 25.11.2004 Kan man få tilbakefall etter Giardia? 25.11.2004 Flere ulike magesjauer 24.11.2004 Opprettholder kokepåbudet 24.11.2004 Spyler vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde 19.11.2004 Færre sykdomstilfeller, men fortsatt kokepåbud 19.11.2004 Svensker imponert over håndteringen av Giardia-smitten 18.11.2004 Svartediket får UV-bestråling 17.11.2004 Kok fortsatt vannet! 15.11.2004 550 bekreftede tilfeller 12.11.2004 Grafisk fremstilling av Giardia-smitten 12.11.2004 Fortsatt kokepåbud 11.11.2004 ENDELIGE KART OG GATELISTE: Under 8000 får vann fra Svartediket 11.11.2004 Distribuerer brosjyrer på tolv språk 10.11.2004 Informasjon om Giardia på tolv språk 10.11.2004 Giardia-status pr. 10. november 2004 10.11.2004 Informasjon om smitten på engelsk 10.11.2004 Server til bergenskart.no merker stor pågang 10.11.2004 Nye kart og adresselister med husnummer 09.11.2004 Sender vannprøver til Stockholm 09.11.2004 Parasitt-letingen fortsetter (pressemelding) 09.11.2004 Spørsmål og svar på bt.no 09.11.2004 Finn vannforsyningen på bergenskart.no 09.11.2004 Nye kart og adresselister 08.11.2004 130 nye Giardia-tilfeller registrert 07.11.2004 Nye kart og adresselister over vannforsyningen 07.11.2004 Refunderer 200 kroner til alle berørte av kokepåbudet (pressemelding) 06.11.2004 Jakter på smitteårsaken 05.11.2004 Kart over vannforsyningen fra Svartediket 05.11.2004 Giardia-smitte fra Svartediket 05.11.2004 Giardia-smitte i Bergen – oppsummering pr. 4. november 2004 (pressemelding) 04.11.2004 Leter fortsatt etter smittekilden 03.11.2004 12 nye Giardia-tilfeller registrert (pressemelding) 02.11.2004 Sjelden mageparasitt på ferde i Bergen UV-anlegg til SvartediketTilfredsstillende prøve fra TarlebøEndring i vannforsyningen fra Tarlebø vannverkOppdatert kart over vannforsyningsområder pr. 22.01.05Helsebyråden tok imot Giardia-sykeBedre drikkevann i ÅsaneRehabilitering av kloakksystemene fortsetterFortsetter tilbakeføring til SvartediketKobler tilbake SvartediksvannetKokepåbudet opphevet (pressemelding)Fortsatt råd om å koke vannetFornyer kloakkledningene på KnattenVannledningsnett til Svartedikets forsyningsområde spyltFortsatt kokepåbud for SvartediksvannetIngen ny mage-epidemi i BergenStatus for kontroll og utbedring av kloakkanleggFortsatt kokepåbud i sentrumKan man få tilbakefall etter Giardia?Flere ulike magesjauerOpprettholder kokepåbudetSpyler vannledningsnett til Svartedikets forsyningsområdeFærre sykdomstilfeller, men fortsatt kokepåbudSvensker imponert over håndteringen av Giardia-smittenSvartediket får UV-bestrålingKok fortsatt vannet!550 bekreftede tilfellerGrafisk fremstilling av Giardia-smittenFortsatt kokepåbudUnder 8000 får vann fra SvartediketDistribuerer brosjyrer på tolv språkInformasjon om Giardia på tolv språkGiardia-status pr. 10. november 2004Informasjon om smitten på engelskServer til bergenskart.no merker stor pågangNye kart og adresselister med husnummerSender vannprøver til StockholmParasitt-letingen fortsetterSpørsmål og svar på bt.noFinn vannforsyningen på bergenskart.noNye kart og adresselister130 nye Giardia-tilfeller registrertNye kart og adresselister over vannforsyningenRefunderer 200 kroner til alle berørte av kokepåbudetJakter på smitteårsakenKart over vannforsyningen fra SvartediketGiardia-smitte fra SvartediketGiardia-smitte i Bergen – oppsummering pr. 4. november 2004 Leter fortsatt etter smittekilden12 nye Giardia-tilfeller registrertSjelden mageparasitt på ferde i Bergen

39 Konklusjon

40 Hva har utbruddet ledet til ? •En god prøve på smittevernberedskapen i Bergen •De viktige spørsmålene var klar etter mindre enn en uke. •Forholdet til media. •4 studier •Hva har utbruddet kostet ?


Laste ned ppt "Giardiasisutbruddet, Bergen høsten 2004 Smittevernoverlege Øystein Søbstad Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google