Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune, Utdanningsetaten Utdanningsetaten i Oslo ønsker velkommen til Informasjonsmøte om videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune, Utdanningsetaten Utdanningsetaten i Oslo ønsker velkommen til Informasjonsmøte om videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune, Utdanningsetaten Utdanningsetaten i Oslo ønsker velkommen til Informasjonsmøte om videregående opplæring

2 Oslo kommune, Utdanningsetaten Det viktige valget….

3 Oslo kommune, Utdanningsetaten 12 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon

4 Oslo kommune, Utdanningsetaten Vg1 Vg2 Bedrift Vg3 Vg1 = Videregående trinn 1 (første året) Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året) Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året) Bedrift = Lærling i to år Oppbygging

5 Oslo kommune, Utdanningsetaten Rettigheter: •Rett til tre års videregående opplæring •Rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker •Rett til å få to års opplæring som bygger på Vg1 •Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5-årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år •Etter søknad om omvalg kan retten utvides med ett år

6 Oslo kommune, Utdanningsetaten Videregående opplæring kan føre fram til •Studiekompetanse •Yrkeskompetanse

7 Oslo kommune, Utdanningsetaten Delkompetanse Eleven får dokumentert deler av opplæringen •Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning eller praksisbrevordningen •Kan være et resultat av at eleven har høyt fravær eller ikke får bestått karakter i ett eller flere fag

8 Oslo kommune, Utdanningsetaten 3 studieforberedende utdanningsprogram: -Studiespesialisering -Idrettsfag -Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige utdanningsprogram: -Bygg- og anleggsteknikk -Design og håndverk -Elektrofag -Helse- og sosialfag -Medier og kommunikasjon -Naturbruk -Restaurant- og matfag -Service og samferdsel -Teknikk og industriell produksjon

9 Oslo kommune, Utdanningsetaten Yrkeskompetanse Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær

10 Oslo kommune, Utdanningsetaten Vg2Vg3/Bedrift HELSE- OG SOSIALFAG HELSEARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMS- ARBEIDERFAG FOTTERAPI OG ORTOPEDI HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG HUDPLEIER HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HUDPLEIER FOTTERAPI TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR AMBULANSEFAGET PÅBYGGING FELLESFAG Vg1 Eksempel p å et utdannings- program ORTOPEDITEKNIKK

11 Oslo kommune, Utdanningsetaten MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediegrafiker Mediedesign Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse) Fotograf Grønt: Tre år i skole

12 Oslo kommune, Utdanningsetaten SERVICE OG SAMFERDSEL * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1

13 Oslo kommune, Utdanningsetaten RESTAURANT- OG MATFAG Institusjonskokk Servitør Sjømathandler Baker Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Kokk Slakter Sjømatproduksjon

14 Oslo kommune, Utdanningsetaten NATURBRUK Idrettsanleggsfaget Naturbruk (gir generell studiekompetanse) Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Gartnern æ ring AgronomHestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget Grønt: Tre år i skole

15 Oslo kommune, Utdanningsetaten ELEKTROFAG Telekommunikasjonsmontør Automatiseringsfag Tavlemontør Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør ElektrikerEnergimontør Energioperatør Produksjonselektroniker Romteknolog Heismontør Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør Togelektriker Dataelektroniker Elektroreparatør Flytekniske fag

16 Oslo kommune, Utdanningsetaten BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK Glassfag Ventilasjon og blikkenslager Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør Maler Murer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget

17 Oslo kommune, Utdanningsetaten DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glassh å ndverker Blyglassh å ndverker B ø kker Interi ø rkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder H å ndbokbinder Blomsterdekorat ø r H å ndvever Skomaker Aktivit ø r Kjole og draktsyer Gullsmed S ø lvsmed Seilmaker Fris ø r Buntmaker Keramiker Gj ø rtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Mask ø r/parykk M ø belsnekker B ø rsemaker Filigrans ø lvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer ProfileringsdesignSmed Storurmaker Komposittb å tbygger Treskj æ rer Modist Tredreier Kurvmaker Treb å tbygger

18 Oslo kommune, Utdanningsetaten TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

19 Oslo kommune, Utdanningsetaten Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 2-3 år og opp til 6 år Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør ØkonomGeolog FarmasøytPrestTannlegeLektor Forsker AdjunktBefalLærer PsykologVeterinærPoliti Megler AdvokatSykepleierFysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog

20 Oslo kommune, Utdanningsetaten Generell studiekompetanse Eksempler på yrker: PsykologAdvokat Politi Barnevernspedagog StatsviterPrest Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor FysioterapeutJournalist

21 Oslo kommune, Utdanningsetaten Spesielle opptakskrav Eksempel: Enkelte studier (lege, tannlege m.fl) stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: matematikk fysikk

22 Oslo kommune, Utdanningsetaten Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse •Idrettsfag •Musikk, dans og drama •Studiespesialisering

23 Oslo kommune, Utdanningsetaten International Baccaleureate - IB •Toårig tilbud som bygger på Vg1 studiespesialisering •Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent •Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land •All undervisning foregår på engelsk

24 Oslo kommune, Utdanningsetaten Du kan også få studiekompetanse ved to yrkesfaglige utdanningsprogram •Vg3 Medier og kommunikasjon •Vg3 Naturbruk Gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse

25 Oslo kommune, Utdanningsetaten Yrkeskompetanse Fag-/ svennebrev 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skole å r: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) P å bygging til generell studiekompetanse Universitet/Høgskole 2. skole å r: Vg2 3. skole å r: Vg3 P å bygging til generell studiekompetanse 3. skole å r: Vg3 Mesterbrev Fagskole Y-veien

26 Oslo kommune, Utdanningsetaten Lærling •Deltar i arbeidslivet med rettigheter og plikter som arbeidstaker –Får arbeidslivserfaring –Mottar lønn under utdanning •God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning

27 Oslo kommune, Utdanningsetaten Lærling •Søker læreplass – normalt i Vg2 - viktig med eget engasjement •Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift •Får opplæring etter læreplan i faget •Faglig leder har ansvar for opplæringen •Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve Fag- / svennebrev

28 Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagfordeling i y rkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Vg1Vg2 Prosjekt til fordypning Vg3 (eller opplæring i bedrift) Felles programfag fra eget program- område

29 Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagfordeling studiespesialisering (realfag og språk, samfunnsfag og økonomi) Programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3

30 Oslo kommune, Utdanningsetaten Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Studiespesialisering Vg1 Fellesfag på Vg1 Fellesfag (skoletimer per uke) Norsk2 Engelsk3 Matematikk3 Naturfag2 Kroppsøving2 Fellesfag til sammen 12 Programfag 17 Prosjekt til fordypning 6 Fellesfag(skoletimer per uke) Norsk 4 Engelsk5 Matematikk5 Naturfag5 Kroppsøving 2 Fremmedspråk4 Samfunnsfag3 Geografi2 Fellesfag til sammen 30

31 Oslo kommune, Utdanningsetaten Fellesfag på studieforberedende utdanningsprogram •Norsk •Engelsk •Naturfag •Samfunnsfag •Matematikk •Geografi •Kroppsøving •Fremmedspråk •Historie •Religion og etikk

32 Oslo kommune, Utdanningsetaten STUDIESPESIALISERING - Programområder Språk, samfunnsfag og økonomi -Antikkens språk og kultur -Engelsk -Entreprenørskap og bedriftsutvikling -Fremmedspråk -Historie og filosofi -Kommunikasjon og kultur -Markedsføring, strategi og ledelse -Medie- og informasjonskunnskap -Næringslivsøkonomi -Politikk, individ og samfunn -Psykologi -Reiseliv og språk -Rettslære -Samfunnsøkonomi Realfag -Biologi -Fysikk -Geofag -Informasjonsteknologi -Kjemi -Matematikk S eller R -Teknologi og forskningslære Formgivingsfag -Design og arkitektur -Visuelle kunstfag -Scenografi og kostyme -Trykk og foto -Visuell kultur og samfunn -Samisk visuell kultur

33 Oslo kommune, Utdanningsetaten Studiespesialisering - programområde formgivingsfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag Vg1Vg2Vg3

34 Oslo kommune, Utdanningsetaten Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Idrettsfag Vg1Vg2Vg3

35 Oslo kommune, Utdanningsetaten Programfag på idrettsfag Aktivitetslære Treningsledelse Treningslære Idrett og samfunn Breddeidrett Friluftsliv Lederutvikling Toppidrett

36 Oslo kommune, Utdanningsetaten Musikk, dans og drama Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Vg1 Vg2Vg3

37 Oslo kommune, Utdanningsetaten Musikk, dans og drama – programområder og programfag Drama Musikk, dans og drama Teaterensemble Teaterproduksjon Teater i perspektiv Teater og bevegelse Drama og samfunn Teaterproduksjon fordypning Dans Musikk, dans og drama Danseteknikker Grunntrening i dans Scenisk dans Dans i perspektiv Scenisk dans fordypning Musikk Musikk, dans og drama Musikk Lytting Instrument, kor, samspill Musikk i perspektiv Instruksjon og ledelse Ergonomi og bevegelse Musikk fordypning

38 Oslo kommune, Utdanningsetaten YoU i Spektrum Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Tirsdag 17. novemberkl. 08.30 – 15.00 Onsdag 18. november kl. 08.30 - 19.00 (for foresatte) Torsdag 19. novemberkl. 08.30 - 14.30 Gir informasjon og kunnskap om mulighetene Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis adgang

39 Oslo kommune, Utdanningsetaten For mer informasjon: ”Yrker og utdanning – se mulighetene” ”Åpen dag” ved videregående skoler i januar 2010 www.ude.oslo.kommune.no www.vilbli.no www.utdanning.no

40 Oslo kommune, Utdanningsetaten Takk for oppmøtet!


Laste ned ppt "Oslo kommune, Utdanningsetaten Utdanningsetaten i Oslo ønsker velkommen til Informasjonsmøte om videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google