Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsetaten i Oslo Informasjonsmøte om videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsetaten i Oslo Informasjonsmøte om videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

2 Utdanningsetaten i Oslo Informasjonsmøte om videregående opplæring
Oslo kommune, Utdanningsetaten Utdanningsetaten i Oslo ønsker velkommen til Informasjonsmøte om videregående opplæring 3

3 Oslo kommune, Utdanningsetaten
Det viktige valget…. 3

4 12 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk
Oslo kommune, Utdanningsetaten 12 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon 3

5 Bedrift Bedrift Oppbygging Vg1 Vg2
Oslo kommune, Utdanningsetaten Bedrift Bedrift Oppbygging Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 = Videregående trinn 1 (første året) Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året) Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året) Bedrift = Lærling i to år 3

6 Rettigheter: Rett til tre års videregående opplæring
Oslo kommune, Utdanningsetaten Rettigheter: Rett til tre års videregående opplæring Rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker Rett til å få to års opplæring som bygger på Vg1 Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5-årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år Etter søknad om omvalg kan retten utvides med ett år 3

7 Videregående opplæring kan føre fram til
Oslo kommune, Utdanningsetaten Videregående opplæring kan føre fram til Studiekompetanse Yrkeskompetanse 3

8 Eleven får dokumentert deler av opplæringen
Oslo kommune, Utdanningsetaten Delkompetanse Eleven får dokumentert deler av opplæringen Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning eller praksisbrevordningen Kan være et resultat av at eleven har høyt fravær eller ikke får bestått karakter i ett eller flere fag 3

9 3 studieforberedende utdanningsprogram:
Oslo kommune, Utdanningsetaten 3 studieforberedende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Idrettsfag Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk Elektrofag - Helse- og sosialfag - Medier og kommunikasjon Naturbruk - Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon 3

10 Yrkeskompetanse Fagbrev Svennebrev Yrkestittel
Oslo kommune, Utdanningsetaten Yrkeskompetanse Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær 3

11 Eksempel på et utdannings-program
Oslo kommune, Utdanningsetaten Eksempel på et utdannings-program Vg2 Vg3/Bedrift HELSEARBEIDERFAG HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Vg1 FOTTERAPI FOTTERAPI OG ORTOPEDI HELSE- OG SOSIALFAG ORTOPEDITEKNIKK HUDPLEIER HUDPLEIER TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG AMBULANSEFAGET PÅBYGGING FELLESFAG 3

12 MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Oslo kommune, Utdanningsetaten MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediegrafiker Mediedesign Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse) Fotograf Grønt: Tre år i skole 3

13 *Kryssløp fra alle Vg1 SERVICE OG SAMFERDSEL
Oslo kommune, Utdanningsetaten SERVICE OG SAMFERDSEL *IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget *Kryssløp fra alle Vg1 3

14 RESTAURANT- OG MATFAG Servitør Sjømathandler Baker
Oslo kommune, Utdanningsetaten Institusjonskokk Servitør Sjømathandler Baker Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Kokk Slakter Sjømatproduksjon RESTAURANT- OG MATFAG 3

15 NATURBRUK Grønt: Tre år i skole
Oslo kommune, Utdanningsetaten NATURBRUK Idrettsanleggsfaget Naturbruk (gir generell studiekompetanse) Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Gartnernæring Agronom Hestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget Grønt: Tre år i skole 3

16 Telekommunikasjonsmontør Automatiseringsfag Tavlemontør ELEKTROFAG
Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør Elektriker Energimontør Energioperatør Produksjonselektroniker Romteknolog Heismontør Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør Togelektriker Dataelektroniker Elektroreparatør Flytekniske fag Oslo kommune, Utdanningsetaten ELEKTROFAG 3

17 BYGG- OG ANLEGGS-TEKNIKK
Oslo kommune, Utdanningsetaten BYGG- OG ANLEGGS-TEKNIKK Glassfag Ventilasjon og blikkenslager Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør Maler Murer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget 3

18 Oslo kommune, Utdanningsetaten
DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glasshåndverker Blyglasshåndverker Bøkker Interiørkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder Håndbokbinder Blomsterdekoratør Håndvever Skomaker Aktivitør Kjole og draktsyer Gullsmed Sølvsmed Seilmaker Frisør Buntmaker Keramiker Gjørtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Maskør/parykk Møbelsnekker Børsemaker Filigransølvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Profileringsdesign Smed Storurmaker Komposittbåtbygger Treskjærer Modist Tredreier Kurvmaker Trebåtbygger 3

19 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON
Oslo kommune, Utdanningsetaten Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 3

20 Oslo kommune, Utdanningsetaten
Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 2-3 år og opp til 6 år Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør Økonom Geolog Farmasøyt Prest Tannlege Lektor Forsker Adjunkt Befal Lærer Psykolog Veterinær Politi Megler Advokat Sykepleier Fysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog 3

21 Generell studiekompetanse
Oslo kommune, Utdanningsetaten Generell studiekompetanse Eksempler på yrker: Psykolog Advokat Politi Barnevernspedagog Statsviter Prest Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor Fysioterapeut Journalist 3

22 Spesielle opptakskrav
Oslo kommune, Utdanningsetaten Spesielle opptakskrav Eksempel: Enkelte studier (lege, tannlege m.fl) stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: 3

23 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse
Oslo kommune, Utdanningsetaten Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering 3

24 International Baccaleureate - IB
Oslo kommune, Utdanningsetaten International Baccaleureate - IB Toårig tilbud som bygger på Vg1 studiespesialisering Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land All undervisning foregår på engelsk 3

25 Du kan også få studiekompetanse ved to yrkesfaglige utdanningsprogram
Oslo kommune, Utdanningsetaten Du kan også få studiekompetanse ved to yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 Medier og kommunikasjon Vg3 Naturbruk Gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse 3

26 Fagskole Mesterbrev Y-veien Påbygging til generell studiekompetanse
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fag - / svennebrev Påbygging til generell studiekompetanse Fagskole Mesterbrev Y-veien Yrkeskompetanse Universitet/Høgskole 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) 3. skoleår: Vg3 3. skoleår: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 2. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 3

27 Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lærling Deltar i arbeidslivet med rettigheter og plikter som arbeidstaker Får arbeidslivserfaring Mottar lønn under utdanning God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning 3

28 Lærling Søker læreplass – normalt i Vg2 - viktig med eget engasjement
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fag- / svennebrev Lærling Søker læreplass – normalt i Vg2 - viktig med eget engasjement Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift Får opplæring etter læreplan i faget Faglig leder har ansvar for opplæringen Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve 3

29 Fagfordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagfordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 (eller opplæring i bedrift) Vg1 Vg2 Felles programfag fra eget program- område Felles programfag fra eget program-område Felles programfag fra eget program-område Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Fellesfag Fellesfag 3

30 Fagfordeling studiespesialisering
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fagfordeling studiespesialisering (realfag og språk, samfunnsfag og økonomi) Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Programfag Programfag Fellesfag Fellesfag 3

31 Fellesfag på Vg1 Yrkesfaglige utdanningsprogram Studiespesialisering
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fellesfag på Vg1 Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Studiespesialisering Vg1 Fellesfag (skoletimer per uke) Norsk 2 Engelsk 3 Matematikk 3 Naturfag 2 Kroppsøving 2 Fellesfag til sammen Programfag Prosjekt til fordypning Fellesfag (skoletimer per uke) Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 5 Kroppsøving 2 Fremmedspråk 4 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fellesfag til sammen 3

32 Fellesfag på studieforberedende utdanningsprogram
Oslo kommune, Utdanningsetaten Fellesfag på studieforberedende utdanningsprogram Norsk Engelsk Naturfag Samfunnsfag Matematikk Geografi Kroppsøving Fremmedspråk Historie Religion og etikk 3

33 STUDIESPESIALISERING - Programområder Språk, samfunnsfag og økonomi
Oslo kommune, Utdanningsetaten STUDIESPESIALISERING Programområder Språk, samfunnsfag og økonomi - Antikkens språk og kultur - Engelsk - Entreprenørskap og bedriftsutvikling - Fremmedspråk - Historie og filosofi - Kommunikasjon og kultur - Markedsføring, strategi og ledelse - Medie- og informasjonskunnskap - Næringslivsøkonomi - Politikk, individ og samfunn Psykologi Reiseliv og språk - Rettslære - Samfunnsøkonomi Realfag - Biologi - Fysikk - Geofag - Informasjonsteknologi - Kjemi - Matematikk S eller R Teknologi og forskningslære Formgivingsfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag - Scenografi og kostyme Trykk og foto Visuell kultur og samfunn Samisk visuell kultur 3

34 Studiespesialisering - programområde formgivingsfag
Oslo kommune, Utdanningsetaten Studiespesialisering - programområde formgivingsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag 3

35 Idrettsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag
Oslo kommune, Utdanningsetaten Idrettsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag 3

36 Programfag på idrettsfag
Oslo kommune, Utdanningsetaten Programfag på idrettsfag Aktivitetslære Treningsledelse Treningslære Idrett og samfunn Breddeidrett Friluftsliv Lederutvikling Toppidrett 3

37 Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3
Oslo kommune, Utdanningsetaten Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag 3

38 Musikk, dans og drama – programområder og programfag
Oslo kommune, Utdanningsetaten Musikk, dans og drama – programområder og programfag Musikk Musikk, dans og drama Lytting Instrument, kor, samspill Musikk i perspektiv Instruksjon og ledelse Ergonomi og bevegelse Musikk fordypning Dans Musikk, dans og drama Danseteknikker Grunntrening i dans Scenisk dans Dans i perspektiv Scenisk dans fordypning Drama Musikk, dans og drama Teaterensemble Teaterproduksjon Teater i perspektiv Teater og bevegelse Drama og samfunn Teaterproduksjon fordypning 3

39 Gir informasjon og kunnskap om mulighetene
Oslo kommune, Utdanningsetaten YoU i Spektrum Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Tirsdag 17. november kl – Onsdag 18. november kl (for foresatte) Torsdag 19. november kl Gir informasjon og kunnskap om mulighetene Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis adgang 3

40 ”Yrker og utdanning – se mulighetene”
Oslo kommune, Utdanningsetaten For mer informasjon: ”Yrker og utdanning – se mulighetene” ”Åpen dag” ved videregående skoler i januar 2010 3

41 Oslo kommune, Utdanningsetaten
Takk for oppmøtet! 3


Laste ned ppt "Utdanningsetaten i Oslo Informasjonsmøte om videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google