Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I NFORMASJON OM VALG AV FAG TIL V G 2 SKOLEÅRET 2014-2015 Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I NFORMASJON OM VALG AV FAG TIL V G 2 SKOLEÅRET 2014-2015 Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 I NFORMASJON OM VALG AV FAG TIL V G 2 SKOLEÅRET 2014-2015 Eikeli videregående skole

2 H VORDAN GJØRE ET MEST MULIG RIKTIG OG GJENNOMFØRBART VALG ? Interesser Faglige forutsetninger Motivasjon Trivsel

3 F ELLESFAG ( AVSLUTTENDE FAG ER MERKET GULT ) Vg1Vg2Vg3 Norsk4 tNorsk4 tNorsk6 t Kroppsøving2 tKroppsøving2 tKroppsøving2 t Engelsk5 tHistorie2tHistorie4 t Fremmedspråk (nivå 1 eller 2) 4 tFremmedspråk (nivå 1 eller 2) 4 tReligion og etikk 3 t Matematikk 1T eller 1P 5 tMatematikk 2P 3 t Naturfag5 t Samfunnsfag3 t Geografi2 t Til sammen30 tTil sammen15 tTil sammen15 t

4 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1Vg2 Vg 3 Velg •Matte •Språk Velg programområde •Realfag (REA) •Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) Fortsett med programområde •Realfag (REA) •Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

5 Vg 1T (5timer) Vg 1P (5timer) R1 (5timer) S1 (5timer) Vg2P (3 timer) R2 (5timer) S2 (5timer) Generell stud.komp Spesiell stud.komp Kar. 4-5 Kar. 4-5 hvis R1

6 R EALFAG ( REA ) GIR « SPESIELL STUDIEKOMPETANSE » Biologi (2) (ikke fordypning) Kjemi (1 og 2) Fysikk (1) (ikke fordypning) Matematikk for realfag (R1 og R2) Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2) Eksempler på studier: medisin, odontologi, ernæring, farmasi, realfag, informatikk, arkitektur, teknologi, ingeniørfag, matematisk finans, master i økonomi, miljøfag

7 S PRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI (SSØ) Næringslivsøkonomi  Økonomistyring (Vg2)  Økonomi og ledelse (Vg3) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (ikke fordypning) Markedsføring og ledelse 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Rettslære 1 og 2 Politikk individ og samfunn  sosiologi og sosialantropologi (Vg2)  sosialkunnskap (Vg3) Engelsk  internasjonal engelsk (Vg2)  samfunnsfaglig engelsk (Vg3) Kommunikasjon og kultur 1 og 3 Historie og filosofi 1 (ikke fordypning)

8 G ENERELLE REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG FOR Å OPPNÅ VITNEMÅL 3 programfag + matematikk To av programfagene skal velges enten fra realfagområdet eller området for språk, samfunnsfag og økonomi. Disse to programfagene må du fortsette med i Vg3. Det siste programfaget velges fritt Alle skal ha matematikk i Vg2. Enten matematikk R1, S1 eller 2P Matematikk R eller S erstatter fellesfaget matematikk 2P

9 O PPSUMMERING FOR HVORDAN VELGE FAG TIL VG 2 NESTE SKOLEÅR PÅ EIKELI VGS Alle må velge ett programområde: Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi Velger du realfag, så velger du alternativ A (med Kjemi 1, biologi og realfaglig matematikk R1) Velger du Språk, samfunnsfag og økonomi, velger du mellom alternativene B, C eller D. I tillegg velger du matematikk for samfunnsfag (S1) eller matematikk praktisk (2P) * Betyr at du kan velge mellom internasjonal engelsk og historie og filosofi. (litt avhengig om du velger S1 eller 2P matematikk) To av programfagene i alternativ A,B, C,og D må fortsette i Vg3(fordypning), og de må tilhøre samme programområdet. Fordypningen ser dere i valgblokken for Vg3.

10 V ALGBLOKK TIL V G 2 2014-2015

11 Ø KONOM (SSØ) MATEM. (S1 + S2) Valg B (Vg2)  Økonomistyring 5t  Markedsføring og ledelse 1 5t  Entreprenørsk. og bedriftsutvikl. 1 5t  Matematikk S1 5t (eller matem 2P(3t))  Fellesfag 12t  TOTALT Valg B (Vg3)  Økonomi og ledelse 5t  Markedsføring og ledelse 2 5t  Matematikk S2 5t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t

12 G ENERELL STUDIEKOMPETANSE, EKS. ØKONOM HVIS MATEM. S1+S2 Valg C (Alt. 1) Vg2  Samfunnsøk. 1 5t  Rettslære 1 5t  Historie og filosofi1* 5t  Matematikk S1 5t  Fellesfag 12t  TOTALT 32t * Valg mellom Internasjonal eng. og historie og filosofi Valg C (Alt. 1) Vg3  Samfunnsøk. 2 5t  Rettslære 2 5t  Matematikk S2 5t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t

13 G ENERELL STUDIEKOMPETANSE (SSØ) ( ALLE YRKER SOM IKKE KREVER SPESIELL STUD. KOMP ) Valg C (Alt.2) Vg3  Rettslære 2 5t  Samfunns- økonomi 2 5t  Samfunnsfaglig engelsk 5t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t Valg C (alt. 2) Vg2  Rettslære 1 5t  Samfunns- økonomi 1 5t  Internasjonal eng* 5t  Matematikk 2P* 3t  Fellesfag 12t  TOTALT 30t

14 INGENIØR, LEGE, VETERINÆR OSV ( REALFAG, SPESIELL STUDIEKOMP.) Valg A i Vg2  Matematikk R1 5t  Biologi 2 5t  Kjemi 1 5t  Internasjonal engelsk* 5t  Fellesfag 12t  Til sammen 32t *(Valg mellom historie og filosofi og internasj. engelsk) Valg A i Vg3  Matematikk R2 5t  Fysikk 1 5t  Kjemi 2 5t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t

15 G ENERELL STUDIEKOMPETANSE ( SSØ ) - IKKE REALFAG Valg D i Vg2  Sosiologi og sosialantroplogi 5t  Kommunikasjon og kultur 1 5t  Internasjonal eng 5t  Matematikk 2P 3t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t Valg D i Vg3  Sosialkunnskap 5t  Kommunikasjon og kultur 3 5t  Samfunnsfaglig engelsk 5t  Fellesfag 15t  TOTALT 30t Eks på yrker: Jurist, sykepleier, lærer, sosiolog, prest, arkitekt(AHO), grafisk design, kulturyrker, språk, journalist

16 P LAN VIDERE Foresattemøte 15. januar 2014 21. januar – fagtorg (informasjon om fag i midttimen) Fagvalg – fredag 24.- mandag 27. januar. Elevene får tilsendt eget passord på epost til www.blokkvalg.nowww.blokkvalg.no Regler for hvordan velge programfag og innhold i disse, gå inn på www.vilbli.nowww.vilbli.no

17 Lykke til med fagvalget til Vg2 2014-2015


Laste ned ppt "I NFORMASJON OM VALG AV FAG TIL V G 2 SKOLEÅRET 2014-2015 Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google